Pamiętaj, wkrótce wyłączymy WebAPI!

Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wyłączenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Harmonogram wygaszania poszczególnych metod WebAPI znajdziesz tutaj.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doSendRefundForm (deprecated) USUNIEMY 29.06.2020

Ostatnia zmiana: ---
Dostępność:
Metoda pozwala na wysłanie formularzy zwrotu prowizji, dot. niezrealizowanych przez kupujących transakcji w ofertach zalogowanego użytkownika.

 1. sessionId | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. dealId | long | wymagany
  Identyfikator aktu zakupowego (do pobrania za pomocą metody doGetRefundsDeals).
 3. reasonId | int | wymagany
  Identyfikator powodu zwrotu prowizji (listę identyfikatorów powodów zwrotu prowizji uzyskać można za pomocą metody doGetRefundsReasons).
 4. refundQuantity | int | wymagany
  Ilość sztuk przedmiotu dla których jest wypełniany wniosek o zwrot prowizji.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dosendrefundform_request = array(
   'sessionId' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'dealId' => 1019445021,
   'reasonId' => 4,
   'refundQuantity' => 2

);

 1. refundId | long
  Identyfikator wniosku o zwrot prowizji.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dosendrefundform_response = array(
   'refundId' => 1019445021
);


 • ERR_CANT_SEND_REFUND_FORM_FOR_THIS_TRANSACTION
  Nie możesz wysłać formularza zwrotu prowizji dla tej transakcji (wskazany akt zakupowy nie istnieje, dotyczy innego sprzedającego lub nie został przekazany w odpowiednim typie).
 • ERR_INCORRECT_REFUND_QUANTITY
  Podana ilość sztuk jest nieprawidłowa.
 • ERR_INCORRECT_REFUND_REASON_ID
  Wybrany powód jest niedostępny dla tej transakcji.
 • ERR_METHOD_UNAVAILABLE_IN_FOREIGN_COUNTRY
  Metoda dostępna tylko w kraju użytkownika.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_REFUND_FORM_ALREADY_SENT
  Formularz zwrotu prowizji dla transakcji został już wysłany.
 • ERR_REFUND_CREATION_IS_NOT_ALLOWED
 • Z powodu nadużywania uprawnień związanych z uzyskaniem zwrotu prowizji nie możesz wysłać większej ilości wniosków z Twojego konta.