Pamiętaj, wkrótce wyłączymy WebAPI!

Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wyłączenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Harmonogram wygaszania poszczególnych metod WebAPI znajdziesz tutaj.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetRefundsReasons (deprecated) USUNIEMY 29.06.2020

Ostatnia zmiana: ---
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie listy powodów ubiegania się o zwrot prowizji dostępnych dla danego aktu zakupowego.

 1. sessionId | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. dealId | long | wymagany
  Identyfikator aktu zakupowego (do pobrania za pomocą metody doGetRefundsDeals).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetrefundsreasons_request = array(
   'sessionId' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'dealId' => 1269603383
);

 1. reasonsCount | int
  Licznik powodów zwrotów prowizji dostępnych dla danego aktu zakupowego.
 2. reasonsList | ReasonInfoType[]
  Tablica struktur zawierających informacje o dostępnych powodach zwrotu prowizji.
  1. reasonId | int
   Identyfikator powodu zwrotu prowizji.
  2. reasonName | string
   Opis powodu zwrotu prowizji.
  3. maxQuantity | int
   Maksymalna ilość sztuk przedmiotu, którą chciał kupić kupujący. Pole jest zwracane tylko dla powodu "Kupujący zamówił więcej sztuk niż chciał." (4).Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

 $dogetrefundsreasons_response = array(
   'reasonsCount' => 5,
   'reasonsList' => array(
      array(
         'reasonId' => 1,
         'reasonName' => 'Kupujący nie zapłacił',
         'maxQuantity' => 0),
      array(
         'reasonId' => 4,
         'reasonName' => 'Kupujący zamówił więcej sztuk niż chciał.',
         'maxQuantity' => 3),
      array(...))
);

 • ERR_DEAL_NOT_EXISTS
  Niepoprawny identyfikator aktu zakupowego.
 • ERR_METHOD_UNAVAILABLE_IN_FOREIGN_COUNTRY
  Metoda dostępna tylko w kraju użytkownika.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.