Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetPostBuyFormsIds

Ostatnia zmiana: ---
Dostępność:
Metoda zwraca identyfikatory formularzy pozakupowych (wraz z dopłatami), powiązanych z użytkownikiem będącym właścicielem sesji. Możliwe jest filtrowanie danych na wiele różnych sposobów (m.in. po identyfikatorach ofert/użytkowników/metod płatności, ciągu znaków w tytule, statusie płatności czy czasie utworzenia formularza). Logika działania metody została oparta na systemie dynamicznych filtrów, zwracanych kontekstowo i pozwalających precyzyjnie sterować zakresem zwracanych danych. Tutorial opisujący zasadę działania dynamicznych filtrów znajduje się pod adresem: https://allegro.pl/webapi/tutorials.php/tutorial/id,281. Metoda zwraca dane z ostatnich dwóch miesięcy, posortowane malejąco po dacie wypełnienia formularza.

 1. sessionId | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. filterOptions | FilterOptionsType[] | niewymagany
  Kryteria filtrowania wyników (lista możliwych do ustawienia w danym kontekście filtrów, zwracana jest na wyjściu metody w ramach struktury filtersList).
  1. filterId | string | niewymagany
   Identyfikator filtra.
  2. filterValueId | string[] | niewymagany
   Identyfikator(y) wartości filtra (dla filtrów pojedynczych lub wielokrotnych).
  3. filterValueRange | RangeValueType | niewymagany
   Zakres wartości filtra (dla filtrów zakresowych).
   1. rangeValueMin | string | niewymagany
    Minimalna wartość filtra.
   2. rangeValueMax | string | niewymagany
    Maksymalna wartość filtra.
 3. resultSize | int | niewymagany
  Rozmiar porcji danych (min. 1, maks. 1000). Domyślna wartość: 100.
 4. resultOffset | int | niewymagany
  Sterowanie pobieraniem kolejnych porcji danych. Domyślna wartość: 0.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetpostbuyformsids_request = array(
   'sessionId' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'filterOptions' => array(
     array(
      'filterId' => 'userRole',
      'filterValueId' => array('buyer'))),
);


 1. formsCount | int
  Liczba znalezionych formularzy pozakupowych (także anulowanych) oraz dopłat do nich.
 2. formsIds | long[]
  Lista identyfikatorów formularzy.
 3. filtersList | FilterListType[]
  Informacje o filtrach możliwych do ustawienia w danym kontekście.
  1. filterId | string
   Identyfikator filtra.
  2. filterName | string
   Nazwa filtra (do wyświetlenia w aplikacji).
  3. filterType | string
   Typ filtra: country - filtr globalny dla danego serwisu/kraju, category - filtr istniejący tylko w ramach przekazanej kategorii (parametr). Wszystkie filtry dostępne w ramach doGetPostBuyFormsIds są typu country.
  4. filterControlType | string
   Typ kontrolki potrzebnej do wyświetlenia filtra: combobox (do wyboru pojedyncza wartość z listy), checkbox (do wyboru wiele wartości z listy), textbox (wartość do samodzielnego uzupełnienia).
  5. filterDataType | string
   Typ danych jakie przyjmuje filtr: string, int, long, float, datetime.
  6. filterIsRange | boolean
   Informacja o tym czy parametr jest typu zakresowego: true/false.
  7. filterArraySize | int
   Maksymalna liczba wartości jaką można przekazać dla danego filtra (zwracana tylko dla filtrów wielokrotnych).
  8. filterValues | FilterValueType[]
   Informacje o wartościach filtrów.
   1. filterValueId | string
    Identyfikator wartości filtra.
   2. filterValueName | string
    Nazwa wartości filtra (do wyświetlenia w aplikacji).
   3. filterValueCount | int
    Liczba ofert pasujących do danego filtra (zwracana tylko gdy jest możliwa do wyliczenia w danym kontekście).
  9. filterRelations | FilterRelationType
   Informacje o relacjach między filtrami.
   1. relationAnd | string[]
    Lista wszystkich identyfikatorów filtrów, z którymi dany filtr musi zostać użyty.
   2. relationOr | string[]
    Lista identyfikatorów filtrów, spośród których co najmniej jeden musi być użyty z danym filtrem.
   3. relationExclude | string[]
    Lista identyfikatorów filtrów, z którymi dany filtr nie może zostać użyty.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetpostbuyformsids_response = array(
   'formsCount' => 2,
   'formsIds' => array(293535261, 291573741),
   'filtersList' => array(
      array(
        'filterId' => 'userRole',
        'filterName' => 'Rola użytkownika w transakcji',
        'filterType' => 'country',
        'filterControlType' => 'combobox',
        'filterDataType' => 'string',
        'filterIsRange' => false,
        'filterValues' => array(
           array(
             'filterValueId' => 'seller',
             'filterName' => 'Sprzedający'),
           array(
             'filterValueId' => 'buyer',
             'filterName' => 'Kupujący'))),
      array(
        'filterId' => 'search',
        'filterName' => 'Szukaj w tytule',
        'filterType' => 'country',
        'filterControlType' => 'textbox',
        'filterDataType' => 'string',
        'filterIsRange' => false,
        'filterRelations' => array(
             'relationAnd' => array('userRole'))),
      array(...))
);


 • ERR_FILTER_DEPENDENCY_ALL
  Filtr nie może zostać użyty bez przekazania dodatkowo wszystkich podanych filtrów: lista filtrów.
 • ERR_FILTER_DEPENDENCY_AT_LEAST_ONE
  Filtr nie może zostać użyty bez przekazania dodatkowo przynajmniej jednego z podanych filtrówlista filtrów.
 • ERR_FILTER_DEPENDENCY_MISMATCH
  Filtr nie może zostać użyty jednocześnie z przynajmniej jednym z podanych filtrówlista filtrów.
 • ERR_INCORRECT_FILTER_ID
  Filtr o podanym identyfikatorze nie istnieje (wcale lub w bieżącym kontekście).
 • ERR_INCORRECT_FILTER_VALUE
  Niepoprawna wartość identyfikatora wartości filtra (dla filtra pojedynczego, wielokrotnego lub zakresowego).
 • ERR_INCORRECT_RESULT_SIZE
  Niepoprawna wartość rozmiaru porcji danych (spoza zakresu 1-1000).
 • ERR_INCORRECT_RESULT_OFFSET
  Niepoprawna wartość offsetu (mniejsza od 0).
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_TOO_MANY_FILTER_VALUES
  Liczba podanych filtrów przekracza dopuszczalny limit (maks. 100).
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.