Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, będą one zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetItemsList

Ostatnia zmiana: ---
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie kompletu informacji o ofertach dostępnych na wszystkich listingach (kategorii, użytkownika, specjalnych) oraz w wynikach wyszukiwania. Możliwe jest filtrowanie danych na wiele różnych sposobów (m.in. po rodzaju listingu, słowie kluczowym i szczegółach wyszukiwania. cenie, typie oferty czy parametrach w kategorii), a także ich sortowanie wg dowolnego z dostępnych typów. Domyślnie (bez podania identyfikatora kategorii/działu) zwracana jest lista wszystkich kategorii głównych (bez informacji o ofertach) oraz lista stałych filtrów dla listingu ofert (w tym lista działów). Logika działania metody została oparta na systemie dynamicznych filtrów, zwracanych kontekstowo i pozwalających precyzyjnie sterować zakresem zwracanych danych. Tutorial opisujący zasadę działania dynamicznych filtrów znajduje się pod adresem: https://allegro.pl/webapi/tutorials.php/tutorial/id,281. Metoda zwraca dane z ostatnich dwóch miesięcy (także aukcje zakończone, które nie zostały jeszcze przeniesione do archiwum).

 1. webapiKey | string | wymagany
  Klucz WebAPI użytkownika.
 2. countryId | int | wymagany
  Identyfikator kraju, z którego pobrane mają zostać oferty (listę identyfikatorów krajów uzyskać można za pomocą metody doGetCountries).
 3. filterOptions | FilterOptionsType[] | niewymagany
  Kryteria filtrowania wyników (lista możliwych do ustawienia w danym kontekście filtrów, zwracana jest na wyjściu metody w ramach struktury filtersList).
  1. filterId | string | niewymagany
   Identyfikator filtra.
  2. filterValueId | string[] | niewymagany
   Identyfikator(y) wartości filtra (dla filtrów pojedynczych lub wielokrotnych).
  3. filterValueRange | RangeValueType | niewymagany
   Zakres wartości filtra (dla filtrów zakresowych).
   1. rangeValueMin | string | niewymagany
    Minimalna wartość filtra.
   2. rangeValueMax | string | niewymagany
    Maksymalna wartość filtra.
 4. sortOptions | SortOptionsType | niewymagany
  Sposób sortowania ofert.
  1. sortType | string | niewymagany
   Typ sortowania: endingTime - czas do końca/czas zakończenia (wartość domyślna dla wiekszości listingów), startingTime - czas wystawienia, price - cena, priceDelivery - cena z dostawą, popularity - popularność (liczba złożonych ofert), name - tytuł oferty, relevance - trafność.
  2. sortOrder | string | niewymagany
   Kierunek sortowania: asc - rosnąco (wartość domyślna dla większości listingów), desc - malejąco.
 5. resultSize | int | niewymagany
  Rozmiar porcji danych (min. 1, maks. 1000). Domyślna wartość: 100.
 6. resultOffset | int | niewymagany
  Sterowanie pobieraniem kolejnych porcji danych. Domyślna wartość: 0.
 7. resultScope | int | niewymagany
  Sterowanie zakresem zwracanych danych (maska, wartości można sumować): 1 - nie zwracaj struktury z filtrami, 2 - nie zwracaj struktury z kategoriami, 4 - nie zwracaj struktury z ofertami). Domyślnie zwracane są wszystkie dane.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetitemslist_request = array(
   'webapiKey' => '4y77dg10db8',
   'countryId' => 1,
   'filterOptions' => array(
     array(
      'filterId' => 'category',
      'filterValueId' => array('237548'))),
);


 1. itemsCount | int
  Liczba wszystkich ofert (we wskazanej kategorii i/lub wystawionych przez wskazanego użytkownika i/lub pasujących do danego zapytania).
 2. itemsFeaturedCount | int
  Liczba promowanych ofert (znajdujących się w zwróconej paczce danych).
 3. itemsList | ItemListType[]
  Informacje o ofertach.
  1. itemId | long
   Identyfikator oferty.
  2. itemTitle | string
   Tytuł oferty.
  3. leftCount | int
   Liczba przedmiotów dostępnych do kupienia.
  4. bidsCount | int
   Liczba kupionych przedmiotów.
  5. biddersCount | int
   Liczba użytkowników kupujących/licytujących w ofercie.
  6. quantityType | string
   Typ dostępnych w ofercie przedmiotów: pieces - sztuki, sets - komplety, pairs - pary.
  7. endingTime | datetime
   Planowy czas zakończenia oferty.
  8. timeToEnd | string
   Pozostały czas do zakończenia oferty (słownie).
  9. categoryId | int
   Identyfikator kategorii.
  10. conditionInfo | string
   Stan przedmiotu: new - nowy, used - używany, undefined - nieokreślony.
  11. promotionInfo | int
   Opcje promowania w ofercie (maska, wartości mogą być sumowane): 1 - wyróżnienie, 2 - podświetlenie, 4 - pogrubienie.
  12. additionalInfo | int
   Dodatkowe oznaczenia w ofercie (maska, wartości mogą być sumowane): 1 - Standard Allegro (PL)/Aukro+ (CZ)/Super Offer (UA)/Vatera Premium (HU), 2 - darmowa wysyłka.
  13. sellerInfo | UserInfoType
   Informacje o sprzedającym.
   1. userId | int
    Identyfikator użytkownika.
   2. userLogin | string
    Nazwa użytkownika.
   3. userRating | int
    0. Pole nieaktywne.Informacje o ocenach można pobrać przez REST API
   4. userIcons | int
    Dodatkowe informacje o użytkowniku (maska, wartości mogą być sumowane): 1 - konto Junior, 2 - strona "O mnie", 4 - konto Firma, 8 - sklep Allegro, 16 - Super Sprzedawca (RU).
   5. countryId | int
    Identyfikator kraju użytkownika (listę identyfikatorów krajów uzyskać można za pomocą metody doGetCountries).
  14. priceInfo | PriceInfoType[]
   Informacje o cenie przedmiotów.
   1. priceType | string
    Typ ceny: buyNow - Kup Teraz!, bidding - aktualna cena w licytacji, withDelivery - cena z dostawą.
   2. priceValue | float
    Kwota (w walucie kraju przekazanego w countryId).
  15. photosInfo | PhotoInfoType[]
   Tablica struktur zawierająca informacje o zdjęciach w ofercie.
   1. photoSize | string
    Rozmiar zdjęcia: small - małe (64x48), medium - średnie (128x96), large - duże (400x300).
   2. photoUrl | string
    Odnośnik do zdjęcia.
   3. photoIsMain | boolean
    Informacja o tym czy dane zdjęcie jest głównym w ofercie (i miniaturką na listingu): true/false.
  16. parametersInfo | ParameterInfoType[]
   Informacje o parametrach wybranych dla oferty.
   1. parameterName | string
    Nazwa parametru (do wyświetlenia w aplikacji).
   2. parameterValue | string[]
    Wartość parametru (pojedyncza, lista lub zakres od-do).
   3. parameterUnit | string
    Jednostka parametru (występuje tylko dla części parametrów).
   4. parameterIsRange | boolean
    Informacja o tym czy parametr jest typu zakresowego: true/false.
  17. advertInfo | AdvertInfoType
   Szczegóły ogłoszenia (zwracane tylko dla ofert typu ogłoszeniowego).
   1. serviceId | string
    Identyfikator serwisu z którego pochodzi ogłoszenie: otoMotoPl, otoDomPl, otoWakacjePl, alleWakacjePl, oferiaPl, tablicaPl, strefaMarekAllegroPl, ebookiAllegroPl, otoMotoCz, hotelCz, bezRealitkyCz, spaCz, turistikCz, wikiRealityCz, iDeveloperCz, slandoUa, promUa.
   2. advertId | string
    Identyfikator ogłoszenia.
 4. categoriesList | CategoriesListType
  Informacje o kategoriach.
  1. categoriesTree | CategoryTreeType[]
   Kategorie "siostrzane" i "dzieci" (pierwszego poziomu) dla identyfikatora kategorii podanej na wejściu lub lista kategorii głównych (jeżeli na wejściu nie podano konkretnej kategorii).
   1. categoryId | int
    Identyfikator kategorii.
   2. categoryName | string
    Nazwa kategorii.
   3. categoryParentId | int
    Identyfikator kategorii nadrzędnej.
   4. categoryItemsCount | int
    Liczba ofert wystawionych w kategorii.
  2. categoriesPath | CategoryPathType[]
   Pełna ścieżka kategorii prowadzących do kategorii podanej na wejściu (nie zwracana jeżeli kategoria nie została wskazana).
   1. categoryId | int
    Identyfikator kategorii.
   2. categoryName | string
    Nazwa kategorii.
   3. categoryParentId | int
    Identyfikator kategorii nadrzędnej.
 5. filtersList | FilterListType[]
  Informacje o filtrach możliwych do ustawienia w danym kontekście.
  1. filterId | string
   Identyfikator filtra.
  2. filterName | string
   Nazwa filtra.
  3. filterType | string
   Typ filtra: country - filtr globalny dla danego serwisu/kraju, category - filtr istniejący tylko w ramach przekazanej kategorii (parametr).
  4. filterControlType | string
   Typ kontrolki potrzebnej do wyświetlenia filtra: combobox (do wyboru pojedyncza wartość z listy), checkbox (do wyboru wiele wartości z listy), textbox (wartość do samodzielnego uzupełnienia).
  5. filterDataType | string
   Typ danych jakie przyjmuje filtr: string, int, long, float, datetime.
  6. filterIsRange | boolean
   Informacja o tym czy parametr jest typu zakresowego: true/false.
  7. filterArraySize | int
   Maksymalna liczba wartości jaką można przekazać dla danego filtra (zwracana tylko dla filtrów wielokrotnych).
  8. filterValues | FilterValueType[]
   Informacje o wartościach filtrów.
   1. filterValueId | string
    Identyfikator wartości filtra.
   2. filterValueName | string
    Nazwa wartości filtra (do wyświetlenia w aplikacji).
   3. filterValueCount | int
    Liczba ofert pasujących do danego filtra (zwracana tylko gdy jest możliwa do wyliczenia w danym kontekście).
  9. filterRelations | FilterRelationType
   Informacje o relacjach między filtrami.
   1. relationAnd | string[]
    Lista wszystkich identyfikatorów filtrów, z którymi dany filtr musi zostać użyty.
   2. relationOr | string[]
    Lista identyfikatorów filtrów, spośród których co najmniej jeden musi być użyty z danym filtrem.
   3. relationExclude | string[]
    Lista identyfikatorów filtrów, z którymi dany filtr nie może zostać użyty.
 6. filtersRejected | string[]
  Identyfikatory filtrów przekazanych na wejściu, które dla danego wywołania nie zostały aktywowane (są błędne lub niepoprawne w danym kontekście).Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetitemslistresponse = array(
   'itemsCount' => 312,
   'itemsFeaturedCount' => 78,
   'itemsList' => array(
      array(
        'itemId' => 3136513627,
        'itemTitle' => 'Wiedźmin - Sezon Burz',
        'leftCount' => 43,
        'bidsCount' => 7,
        'biddersCount' => 7,
        'quantityType' => 'pieces',
        'endingTime' => 2013-12-29T13:57:12+01:00,
        'timeToEnd' => '3 godz',
        'CategoryId' => 92466,
        'conditionInfo' => 'new',
        'promotionInfo' => 3,
        'additionalInfo' => 0,
        'sellerInfo' => array(
             'userId' => 5921761,
             'userLogin' => 'testowekonto',
             'userRating' => 0,
             'userIcons' => 14,
             'countryId' => 1),
        'priceInfo' => array(
           array(
             'priceType' => 'buyNow',
             'priceValue' => 29.9),
           array(
             'priceType' => 'withDelivery',
             'priceValue' => 39.9)),
        'photosInfo' => array(
           array(
             'photoSize' => 'small',
             'photoUrl' => 'http://img12.allegroimg.pl/photos/64x48/36/66/01/35/3136513627',
             'photoIsMain' => true),
           array(
             'photoSize' => 'medium',
             'photoUrl' => 'http://img12.allegroimg.pl/photos/128x96/36/66/01/35/3136513627',
             'photoIsMain' => true),
           array(
             'photoSize' => 'large',
             'photoUrl' => 'http://img12.allegroimg.pl/photos/400x300/36/66/01/35/3136513627',
             'photoIsMain' => true)),
        'parametersInfo' => array(
           array(
             'parameterName' => 'Stan',
             'parameterValue' => 'Nowy',
             'parameterIsRange' => false))),
      array(...))
   'categoriesList' => array(
        'categoriesTree' => array(
           array(
             'categoryId' => 92466,
             'categoryName' => 'Polskie',
             'categoryParentId' => 79156,
             'categoryItemsCount' => 7270),
           array(
             'categoryId' => 92465,
             'categoryName' => 'Zagraniczne',
             'categoryParentId' => 79156,
             'categoryItemsCount' => 36924)),
        'categoriesPath' => array(
           array(
             'categoryId' => 7,
             'categoryName' => 'Książki i Komiksy',
             'categoryParentId' => 0),
           array(
             'categoryId' => 79153,
             'categoryName' => 'Literatura piękna, popularna i faktu',
             'categoryParentId' => 7),
           array(
             'categoryId' => 79156,
             'categoryName' => 'Fantasy',
             'categoryParentId' => 79153),
           array(
             'categoryId' => 92466,
             'categoryName' => 'Polskie',
             'categoryParentId' => 79156))),
   'filtersList' => array(
      array(
        'filterId' => 'condition',
        'filterName' => 'Stan',
        'filterType' => 'country',
        'filterControlType' => 'checkbox',
        'filterDataType' => string,
        'filterIsRange' => false,
        'filterValues' => array(
           array(
             'filterValueId' => 'new',
             'filterValueName' => 'Nowe',
             'filterValueCount' => 5349),
           array(
             'filterValueId' => 'used',
             'filterValueName' => 'Używane',
             'filterValueCount' => 1920)),
        'filterRelations' => array(
             'relationOr' => array('category','departmentPage','search','special','userId'),
             'relationExclude' => array('categoryPage','mainPage'))),
      array(
        'filterId' => 75,
        'filterName' => 'Okładka',
        'filterType' => 'category',
        'filterControlType' => 'checkbox',
        'filterDataType' => int,
        'filterIsRange' => false,
        'filterValues' => array(
           array(
             'filterValueId' => '1',
             'filterValueName' => 'miękka',
             'filterValueCount' => 2690),
           array(
             'filterValueId' => '3',
             'filterValueName' => 'miękka z obwolutą',
             'filterValueCount' => 36),
           array(
             'filterValueId' => '2',
             'filterValueName' => 'twarda,
             'filterValueCount' => 236),
           array(
             'filterValueId' => '4',
             'filterValueName' => 'twarda z obwolutą',
             'filterValueCount' => 25)),
        'filterRelations' => array(
             'relationAnd' => array('category'))),
      array(...))
);


 • ERR_FILTER_DEPENDENCY_ALL
  Filtr nie może zostać użyty bez przekazania dodatkowo wszystkich podanych filtrów: lista filtrów.
 • ERR_FILTER_DEPENDENCY_AT_LEAST_ONE
  Filtr nie może zostać użyty bez przekazania dodatkowo przynajmniej jednego z podanych filtrówlista filtrów.
 • ERR_FILTER_DEPENDENCY_MISMATCH
  Filtr nie może zostać użyty jednocześnie z przynajmniej jednym z podanych filtrówlista filtrów.
 • ERR_INPUT_COUNTRY_ERROR
  Niepoprawny identyfikator kraju (wskazany kraj nie jest obsługiwany lub w parametrze przekazano zerową/pustą wartość).
 • ERR_INCORRECT_FILTER_VALUE
  Niepoprawna wartość identyfikatora wartości filtra (dla filtra pojedynczego, wielokrotnego lub zakresowego).
 • ERR_INCORRECT_RESULT_SCOPE
  Niepoprawna wartość zakresu zwracanych danych.
 • ERR_INCORRECT_RESULT_SIZE
  Niepoprawna wartość rozmiaru porcji danych (spoza zakresu 1-1000).
 • ERR_INCORRECT_RESULT_OFFSET
  Niepoprawna wartość offsetu (mniejsza od 0).
 • ERR_INCORRECT_SORT_ORDER
  Niepoprawna wartość kierunku sortowania.
 • ERR_INCORRECT_SORT_TYPE
  Niepoprawna wartość typu sortowania.
 • ERR_WEBAPI_EXPIRED
  Data ważności klucza WebAPI została przekroczona (nie dotyczy PL).
 • ERR_WEBAPI_KEY
  Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.

#1 (09.07.2015 r.) / c# (Autor: Pawlooos)
 1. FilterOptionsType[] filter = new FilterOptionsType[2];
 2. filter[0] = new FilterOptionsType();
 3. filter[1] = new FilterOptionsType();
 4.  
 5. filter[0].filterId = "search";
 6. filter[1].filterId = "offerType";
 7.  
 8. string[] filterValue_Search = new string[1];
 9. filterValue_Search[0] = TBoxItemName.Text.ToString();
 10. string[] filterValue_OfferType = new string[1];
 11. filterValue_OfferType[0] = "buyNow";
 12. //filterValue_OfferType[1] = "auction";
 13.  
 14. filter[0].filterValueId = filterValue_Search;
 15. filter[1].filterValueId = filterValue_OfferType;
 16.  
 17. int itemsFeaturedCount; // Liczba promowanych ofert
 18. bool itemsFeaturedCountSpecified;
 19. ItemsListType[] itemsList; // Oferty
 20. CategoriesListType categoriesList; // Informacje o kategoriach
 21. FiltersListType[] filtersList; // Filtry możliwe do ustawienia
 22. string[] filtersRejected; // Niepoprawne filtry
 23.  
 24. //sessionHandle - przechowuję liczbę wszystkich zwróconych ofert (pasujacych do zapytania)
 25. sessionHandle = service.doGetItemsList(
 26. webApiKey, // WebApi klucz
 27. 1, // Id kraju => 1 dla PL
 28. filter, // Kryteria filtrowania
 29. null, // Kryteria sortowania
 30. 1000, // Rozmiar porcji wynikowej, domyślnie (przy false pobiera 100)
 31. true, //
 32. 0, // Sterowanie pobieraniem kolejnych porcji
 33. false, //
 34. 0, // Sterowanie zakresem zwracanych danych
 35. false, //
 36. out itemsFeaturedCount, out itemsFeaturedCountSpecified, out itemsList, out categoriesList, out filtersList, out filtersRejected);
#2 (13.02.2016 r.) / java (Autor: promesco)
 1. // Kod pokazuje jak wylistować sobie oferty z kategorii Motoryzacja oraz użycie cechy Uszkodzone->Tak
 2. // Do kodu cechy dobrałem się poprzez wyszukiwanie w kategorii ofert , a następnie drukowanie każdej oferty
 3. // z osobna pod względem jej cech i w ten sposób ctrl + f i szukamy odpowiedniej frazy cechy :) kod w jaki
 4. // znalazłem te id cechy(dodałem filter do kategorii , żeby nie było za dużo wyników) :
 5.  
 6. DoGetItemsListRequest itemsreq = new DoGetItemsListRequest();
 7. itemsreq.setCountryId(countryCode);
 8. itemsreq.setWebapiKey(webapiKey);
 9. Integer scope=0,size=0,offset=0;
 10. itemsreq.setResultOffset(offset);
 11. itemsreq.setResultSize(size);
 12. itemsreq.setResultScope(scope);
 13.  
 14. ArrayOfFilteroptionstype filter = new ArrayOfFilteroptionstype();
 15. // Filter Kategorii , id można zdobyć poprzez http://allegro.pl/category_map.php?id=0&cols=3&show=cids lub funkcją
 16. // z webapi , ale to już sobie można znaleźć
 17. FilterOptionsType fotcat = new FilterOptionsType();
 18. fotcat.setFilterId("category");
 19. ArrayOfString categories = new ArrayOfString();
 20. categories.getItem().add("149");
 21. fotcat.setFilterValueId(categories);
 22. // Dodajemy do gamy filtrów
 23. filter.getItem().add(fotcat);
 24.  
 25. itemsreq.setFilterOptions(filter);
 26.  
 27. DoGetItemsListResponse doGetItemsList = allegro.doGetItemsList(itemsreq);
 28.  
 29. List<FiltersListType> item = doGetItemsList.getFiltersList().getItem();
 30. // Ograniczyłem też iterację do 1000 jak później widać w ifie , bo nie chciałem odrazu całości przeszukiwać
 31. // ale jak będziecie mieć lipe i nie znajdziecie to wywalcie to po prostu
 32. int i = 0;
 33.  
 34. for(FiltersListType flt : item)
 35. {
 36. if (i < 1000)
 37. {
 38. System.out.println("-----------------");
 39. System.out.println("Filter name : " + flt.getFilterName());
 40. System.out.println("Filter id : " + flt.getFilterId());
 41. if(flt.getFilterValues() != null)
 42. for(FilterValueType fvt : flt.getFilterValues().getItem())
 43. System.out.println("Filter Value id : " + fvt.getFilterValueId() + " Filter Value name : " + fvt.getFilterValueName());
 44. i++;
 45. }
 46. }
 47. */
 48. //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 49. // Kod do Wyszukiwania po cesze którą już mamy(u mnie 178 , czyli Uszkodzone i wartość cechy czyli 2):
 50. // Tworzymy Request
 51. DoGetItemsListRequest itemsreq = new DoGetItemsListRequest();
 52. itemsreq.setCountryId(countryCode); // Kod Kraju który wcześniej trzeba było zaimplementować
 53. itemsreq.setWebapiKey(webapiKey); // Klucz WebApi
 54. Integer scope=0,size=0,offset=0; // Te wartości mnie nie interesowały więc 0 :)
 55. itemsreq.setResultOffset(offset);
 56. itemsreq.setResultSize(size);
 57. itemsreq.setResultScope(scope);
 58. // Inicjujemy Filter
 59. ArrayOfFilteroptionstype filter = new ArrayOfFilteroptionstype();
 60.  
 61. FilterOptionsType fotcat = new FilterOptionsType();
 62. fotcat.setFilterId("category");
 63. ArrayOfString categories = new ArrayOfString();
 64. categories.getItem().add("149");
 65. fotcat.setFilterValueId(categories);
 66.  
 67. filter.getItem().add(fotcat);
 68.  
 69. FilterOptionsType fotfeature = new FilterOptionsType();
 70. fotfeature.setFilterId("178");
 71. ArrayOfString yes = new ArrayOfString();
 72. yes.getItem().add("2");
 73. fotfeature.setFilterValueId(yes);
 74.  
 75. filter.getItem().add(fotfeature);
 76.  
 77. itemsreq.setFilterOptions(filter);
 78.  
 79. DoGetItemsListResponse doGetItemsList = allegro.doGetItemsList(itemsreq);
#3 (21.07.2016 r.) / python (Autor: spudnica)
 1.  
 2. #kod do wszukiwnia itemów w Pythonie 2.7, wymaga instalacji modulu suds
 3. from suds.client import Client
 4. import time
 5.  
 6. #Definiuje plik wejsciowz
 7. url = 'https://webapi.allegro.pl/service.php?wsdl'
 8. client = Client(url)
 9.  
 10. #Wpisz swoje webapi
 11. webAPI = 'XXXXXX'
 12. countryId = 1
 13.  
 14. filtr_query=client.factory.create('ArrayOfFilteroptionstype')
 15.  
 16. #do tej tablicy mozna dopisać co się chce i dowolnie edytować
 17. tablica = {'category':'10',
 18. 'condition':'used',
 19. 'search':'tomanek'
 20. }
 21. rangeUp = len(tablica)-1
 22.  
 23. for i in range(0,rangeUp):
 24. filtr = client.factory.create('FilterOptionsType')
 25. filtr.filterId = tablica.keys()[i]
 26. filtrAOS = client.factory.create('ArrayOfString')
 27. filtrAOS.item = tablica.values()[i]
 28. filtr.filterValueId = filtrAOS
 29. filtr_query.item.append(filtr)
 30.  
 31.  
 32. wynik = client.service.doGetItemsList(webAPI, countryId, filtr_query, resultScope = 3,resultSize = 5)
 33. print "Otrzymano %d wynikow." % wynik.itemsCount , "Sukces! %s " % time.strftime("%A, %H:%M:%S")
 34.  
 35. #time.sleep(10)
 36.