Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wygaszenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetItemsList (deprecated) USUNIEMY 1.04

Ostatnia zmiana: ---
Dostępność:
[W kwietniu 2019 usuniemy metodę doGetItemsList. Zachęcamy do korzystania na REST API z metody GET na zasobie /offers/listing.] Metoda pozwala na pobranie kompletu informacji o ofertach dostępnych na wszystkich listingach (kategorii, użytkownika, specjalnych) oraz w wynikach wyszukiwania. Możliwe jest filtrowanie danych na wiele różnych sposobów (m.in. po rodzaju listingu, słowie kluczowym i szczegółach wyszukiwania. cenie, typie oferty czy parametrach w kategorii), a także ich sortowanie wg dowolnego z dostępnych typów. Domyślnie (bez podania identyfikatora kategorii/działu) zwracana jest lista wszystkich kategorii głównych (bez informacji o ofertach) oraz lista stałych filtrów dla listingu ofert (w tym lista działów). Logika działania metody została oparta na systemie dynamicznych filtrów, zwracanych kontekstowo i pozwalających precyzyjnie sterować zakresem zwracanych danych. Tutorial opisujący zasadę działania dynamicznych filtrów znajduje się pod adresem: https://allegro.pl/webapi/tutorials.php/tutorial/id,281. Metoda zwraca dane z ostatnich dwóch miesięcy (także aukcje zakończone, które nie zostały jeszcze przeniesione do archiwum).

 1. webapiKey | string | wymagany
  Klucz WebAPI użytkownika.
 2. countryId | int | wymagany
  Identyfikator kraju, z którego pobrane mają zostać oferty (listę identyfikatorów krajów uzyskać można za pomocą metody doGetCountries).
 3. filterOptions | FilterOptionsType[] | niewymagany
  Kryteria filtrowania wyników (lista możliwych do ustawienia w danym kontekście filtrów, zwracana jest na wyjściu metody w ramach struktury filtersList).
  1. filterId | string | niewymagany
   Identyfikator filtra.
  2. filterValueId | string[] | niewymagany
   Identyfikator(y) wartości filtra (dla filtrów pojedynczych lub wielokrotnych).
  3. filterValueRange | RangeValueType | niewymagany
   Zakres wartości filtra (dla filtrów zakresowych).
   1. rangeValueMin | string | niewymagany
    Minimalna wartość filtra.
   2. rangeValueMax | string | niewymagany
    Maksymalna wartość filtra.
 4. sortOptions | SortOptionsType | niewymagany
  Sposób sortowania ofert.
  1. sortType | string | niewymagany
   Typ sortowania: endingTime - czas do końca/czas zakończenia (wartość domyślna dla wiekszości listingów), startingTime - czas wystawienia, price - cena, priceDelivery - cena z dostawą, popularity - popularność (liczba złożonych ofert), name - tytuł oferty, relevance - trafność.
  2. sortOrder | string | niewymagany
   Kierunek sortowania: asc - rosnąco (wartość domyślna dla większości listingów), desc - malejąco.
 5. resultSize | int | niewymagany
  Rozmiar porcji danych (min. 1, maks. 1000). Domyślna wartość: 100.
 6. resultOffset | int | niewymagany
  Sterowanie pobieraniem kolejnych porcji danych. Domyślna wartość: 0.
 7. resultScope | int | niewymagany
  Sterowanie zakresem zwracanych danych (maska, wartości można sumować): 1 - nie zwracaj struktury z filtrami, 2 - nie zwracaj struktury z kategoriami, 4 - nie zwracaj struktury z ofertami). Domyślnie zwracane są wszystkie dane.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetitemslist_request = array(
   'webapiKey' => '4y77dg10db8',
   'countryId' => 1,
   'filterOptions' => array(
     array(
      'filterId' => 'category',
      'filterValueId' => array('237548'))),
);


 1. itemsCount | int
  Liczba wszystkich ofert (we wskazanej kategorii i/lub wystawionych przez wskazanego użytkownika i/lub pasujących do danego zapytania).
 2. itemsFeaturedCount | int
  Liczba promowanych ofert (znajdujących się w zwróconej paczce danych).
 3. itemsList | ItemListType[]
  Informacje o ofertach.
  1. itemId | long
   Identyfikator oferty.
  2. itemTitle | string
   Tytuł oferty.
  3. leftCount | int
   Liczba przedmiotów dostępnych do kupienia.
  4. bidsCount | int
   Liczba kupionych przedmiotów.
  5. biddersCount | int
   Liczba użytkowników kupujących/licytujących w ofercie.
  6. quantityType | string
   Typ dostępnych w ofercie przedmiotów: pieces - sztuki, sets - komplety, pairs - pary.
  7. endingTime | datetime
   Planowy czas zakończenia oferty.
  8. timeToEnd | string
   Pozostały czas do zakończenia oferty (słownie).
  9. categoryId | int
   Identyfikator kategorii.
  10. conditionInfo | string
   Stan przedmiotu: new - nowy, used - używany, undefined - nieokreślony.
  11. promotionInfo | int
   Opcje promowania w ofercie (maska, wartości mogą być sumowane): 1 - wyróżnienie, 2 - podświetlenie, 4 - pogrubienie.
  12. additionalInfo | int
   Dodatkowe oznaczenia w ofercie (maska, wartości mogą być sumowane): 1 - Standard Allegro (PL)/Aukro+ (CZ)/Super Offer (UA)/Vatera Premium (HU), 2 - darmowa wysyłka.
  13. sellerInfo | UserInfoType
   Informacje o sprzedającym.
   1. userId | int
    Identyfikator użytkownika.
   2. userLogin | string
    Nazwa użytkownika.
   3. userRating | int
    0. Pole nieaktywne.Informacje o ocenach można pobrać przez REST API
   4. userIcons | int
    Dodatkowe informacje o użytkowniku (maska, wartości mogą być sumowane): 1 - konto Junior, 2 - strona "O mnie", 4 - konto Firma, 8 - sklep Allegro, 16 - Super Sprzedawca (RU).
   5. countryId | int
    Identyfikator kraju użytkownika (listę identyfikatorów krajów uzyskać można za pomocą metody doGetCountries).
  14. priceInfo | PriceInfoType[]
   Informacje o cenie przedmiotów.
   1. priceType | string
    Typ ceny: buyNow - Kup Teraz!, bidding - aktualna cena w licytacji, withDelivery - cena z dostawą.
   2. priceValue | float
    Kwota (w walucie kraju przekazanego w countryId).
  15. photosInfo | PhotoInfoType[]
   Tablica struktur zawierająca informacje o zdjęciach w ofercie.
   1. photoSize | string
    Rozmiar zdjęcia: small - małe (64x48), medium - średnie (128x96), large - duże (400x300).
   2. photoUrl | string
    Odnośnik do zdjęcia.
   3. photoIsMain | boolean
    Informacja o tym czy dane zdjęcie jest głównym w ofercie (i miniaturką na listingu): true/false.
  16. parametersInfo | ParameterInfoType[]
   Informacje o parametrach wybranych dla oferty.
   1. parameterName | string
    Nazwa parametru (do wyświetlenia w aplikacji).
   2. parameterValue | string[]
    Wartość parametru (pojedyncza, lista lub zakres od-do).
   3. parameterUnit | string
    Jednostka parametru (występuje tylko dla części parametrów).
   4. parameterIsRange | boolean
    Informacja o tym czy parametr jest typu zakresowego: true/false.
  17. advertInfo | AdvertInfoType
   Szczegóły ogłoszenia (zwracane tylko dla ofert typu ogłoszeniowego).
   1. serviceId | string
    Identyfikator serwisu z którego pochodzi ogłoszenie: otoMotoPl, otoDomPl, otoWakacjePl, alleWakacjePl, oferiaPl, tablicaPl, strefaMarekAllegroPl, ebookiAllegroPl, otoMotoCz, hotelCz, bezRealitkyCz, spaCz, turistikCz, wikiRealityCz, iDeveloperCz, slandoUa, promUa.
   2. advertId | string
    Identyfikator ogłoszenia.
 4. categoriesList | CategoriesListType
  Informacje o kategoriach.
  1. categoriesTree | CategoryTreeType[]
   Kategorie "siostrzane" i "dzieci" (pierwszego poziomu) dla identyfikatora kategorii podanej na wejściu lub lista kategorii głównych (jeżeli na wejściu nie podano konkretnej kategorii).
   1. categoryId | int
    Identyfikator kategorii.
   2. categoryName | string
    Nazwa kategorii.
   3. categoryParentId | int
    Identyfikator kategorii nadrzędnej.
   4. categoryItemsCount | int
    Liczba ofert wystawionych w kategorii.
  2. categoriesPath | CategoryPathType[]
   Pełna ścieżka kategorii prowadzących do kategorii podanej na wejściu (nie zwracana jeżeli kategoria nie została wskazana).
   1. categoryId | int
    Identyfikator kategorii.
   2. categoryName | string
    Nazwa kategorii.
   3. categoryParentId | int
    Identyfikator kategorii nadrzędnej.
 5. filtersList | FilterListType[]
  Informacje o filtrach możliwych do ustawienia w danym kontekście.
  1. filterId | string
   Identyfikator filtra.
  2. filterName | string
   Nazwa filtra.
  3. filterType | string
   Typ filtra: country - filtr globalny dla danego serwisu/kraju, category - filtr istniejący tylko w ramach przekazanej kategorii (parametr).
  4. filterControlType | string
   Typ kontrolki potrzebnej do wyświetlenia filtra: combobox (do wyboru pojedyncza wartość z listy), checkbox (do wyboru wiele wartości z listy), textbox (wartość do samodzielnego uzupełnienia).
  5. filterDataType | string
   Typ danych jakie przyjmuje filtr: string, int, long, float, datetime.
  6. filterIsRange | boolean
   Informacja o tym czy parametr jest typu zakresowego: true/false.
  7. filterArraySize | int
   Maksymalna liczba wartości jaką można przekazać dla danego filtra (zwracana tylko dla filtrów wielokrotnych).
  8. filterValues | FilterValueType[]
   Informacje o wartościach filtrów.
   1. filterValueId | string
    Identyfikator wartości filtra.
   2. filterValueName | string
    Nazwa wartości filtra (do wyświetlenia w aplikacji).
   3. filterValueCount | int
    Liczba ofert pasujących do danego filtra (zwracana tylko gdy jest możliwa do wyliczenia w danym kontekście).
  9. filterRelations | FilterRelationType
   Informacje o relacjach między filtrami.
   1. relationAnd | string[]
    Lista wszystkich identyfikatorów filtrów, z którymi dany filtr musi zostać użyty.
   2. relationOr | string[]
    Lista identyfikatorów filtrów, spośród których co najmniej jeden musi być użyty z danym filtrem.
   3. relationExclude | string[]
    Lista identyfikatorów filtrów, z którymi dany filtr nie może zostać użyty.
 6. filtersRejected | string[]
  Identyfikatory filtrów przekazanych na wejściu, które dla danego wywołania nie zostały aktywowane (są błędne lub niepoprawne w danym kontekście).Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetitemslistresponse = array(
   'itemsCount' => 312,
   'itemsFeaturedCount' => 78,
   'itemsList' => array(
      array(
        'itemId' => 3136513627,
        'itemTitle' => 'Wiedźmin - Sezon Burz',
        'leftCount' => 43,
        'bidsCount' => 7,
        'biddersCount' => 7,
        'quantityType' => 'pieces',
        'endingTime' => 2013-12-29T13:57:12+01:00,
        'timeToEnd' => '3 godz',
        'CategoryId' => 92466,
        'conditionInfo' => 'new',
        'promotionInfo' => 3,
        'additionalInfo' => 0,
        'sellerInfo' => array(
             'userId' => 5921761,
             'userLogin' => 'testowekonto',
             'userRating' => 0,
             'userIcons' => 14,
             'countryId' => 1),
        'priceInfo' => array(
           array(
             'priceType' => 'buyNow',
             'priceValue' => 29.9),
           array(
             'priceType' => 'withDelivery',
             'priceValue' => 39.9)),
        'photosInfo' => array(
           array(
             'photoSize' => 'small',
             'photoUrl' => 'http://img12.allegroimg.pl/photos/64x48/36/66/01/35/3136513627',
             'photoIsMain' => true),
           array(
             'photoSize' => 'medium',
             'photoUrl' => 'http://img12.allegroimg.pl/photos/128x96/36/66/01/35/3136513627',
             'photoIsMain' => true),
           array(
             'photoSize' => 'large',
             'photoUrl' => 'http://img12.allegroimg.pl/photos/400x300/36/66/01/35/3136513627',
             'photoIsMain' => true)),
        'parametersInfo' => array(
           array(
             'parameterName' => 'Stan',
             'parameterValue' => 'Nowy',
             'parameterIsRange' => false))),
      array(...))
   'categoriesList' => array(
        'categoriesTree' => array(
           array(
             'categoryId' => 92466,
             'categoryName' => 'Polskie',
             'categoryParentId' => 79156,
             'categoryItemsCount' => 7270),
           array(
             'categoryId' => 92465,
             'categoryName' => 'Zagraniczne',
             'categoryParentId' => 79156,
             'categoryItemsCount' => 36924)),
        'categoriesPath' => array(
           array(
             'categoryId' => 7,
             'categoryName' => 'Książki i Komiksy',
             'categoryParentId' => 0),
           array(
             'categoryId' => 79153,
             'categoryName' => 'Literatura piękna, popularna i faktu',
             'categoryParentId' => 7),
           array(
             'categoryId' => 79156,
             'categoryName' => 'Fantasy',
             'categoryParentId' => 79153),
           array(
             'categoryId' => 92466,
             'categoryName' => 'Polskie',
             'categoryParentId' => 79156))),
   'filtersList' => array(
      array(
        'filterId' => 'condition',
        'filterName' => 'Stan',
        'filterType' => 'country',
        'filterControlType' => 'checkbox',
        'filterDataType' => string,
        'filterIsRange' => false,
        'filterValues' => array(
           array(
             'filterValueId' => 'new',
             'filterValueName' => 'Nowe',
             'filterValueCount' => 5349),
           array(
             'filterValueId' => 'used',
             'filterValueName' => 'Używane',
             'filterValueCount' => 1920)),
        'filterRelations' => array(
             'relationOr' => array('category','departmentPage','search','special','userId'),
             'relationExclude' => array('categoryPage','mainPage'))),
      array(
        'filterId' => 75,
        'filterName' => 'Okładka',
        'filterType' => 'category',
        'filterControlType' => 'checkbox',
        'filterDataType' => int,
        'filterIsRange' => false,
        'filterValues' => array(
           array(
             'filterValueId' => '1',
             'filterValueName' => 'miękka',
             'filterValueCount' => 2690),
           array(
             'filterValueId' => '3',
             'filterValueName' => 'miękka z obwolutą',
             'filterValueCount' => 36),
           array(
             'filterValueId' => '2',
             'filterValueName' => 'twarda,
             'filterValueCount' => 236),
           array(
             'filterValueId' => '4',
             'filterValueName' => 'twarda z obwolutą',
             'filterValueCount' => 25)),
        'filterRelations' => array(
             'relationAnd' => array('category'))),
      array(...))
);


 • ERR_FILTER_DEPENDENCY_ALL
  Filtr nie może zostać użyty bez przekazania dodatkowo wszystkich podanych filtrów: lista filtrów.
 • ERR_FILTER_DEPENDENCY_AT_LEAST_ONE
  Filtr nie może zostać użyty bez przekazania dodatkowo przynajmniej jednego z podanych filtrówlista filtrów.
 • ERR_FILTER_DEPENDENCY_MISMATCH
  Filtr nie może zostać użyty jednocześnie z przynajmniej jednym z podanych filtrówlista filtrów.
 • ERR_INPUT_COUNTRY_ERROR
  Niepoprawny identyfikator kraju (wskazany kraj nie jest obsługiwany lub w parametrze przekazano zerową/pustą wartość).
 • ERR_INCORRECT_FILTER_VALUE
  Niepoprawna wartość identyfikatora wartości filtra (dla filtra pojedynczego, wielokrotnego lub zakresowego).
 • ERR_INCORRECT_RESULT_SCOPE
  Niepoprawna wartość zakresu zwracanych danych.
 • ERR_INCORRECT_RESULT_SIZE
  Niepoprawna wartość rozmiaru porcji danych (spoza zakresu 1-1000).
 • ERR_INCORRECT_RESULT_OFFSET
  Niepoprawna wartość offsetu (mniejsza od 0).
 • ERR_INCORRECT_SORT_ORDER
  Niepoprawna wartość kierunku sortowania.
 • ERR_INCORRECT_SORT_TYPE
  Niepoprawna wartość typu sortowania.
 • ERR_WEBAPI_EXPIRED
  Data ważności klucza WebAPI została przekroczona (nie dotyczy PL).
 • ERR_WEBAPI_KEY
  Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).