Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetShipmentPriceTypes

Ostatnia zmiana: 16.05.2013 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie wszystkich dostępnych w danym kraju sposobów obliczania kosztów wysyłki.

 1. webapi-key | string | wymagany
  Klucz WebAPI użytkownika.
 2. country-id | int | wymagany
  Identyfikator kraju, z którego mają zostać pobrane dostępne sposoby obliczania kosztów wysyłki. Listę identyfikatorów krajów uzyskać można za pomocą metody doGetCountries.



Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetshipmentpricetypes_request = array(
   'webapi-key'
=> 'a6gd96yj35',
   'country-id' => 1
);

 1. shipment-price-types | ShipmentPriceTypeStruct[]
  Tablica struktur zawierających informacje o dostępnych sposobach obliczania kosztów wysyłki.
  1. shipment-price-type-id | int
   Identyfikator sposobu obliczania kosztów wysyłki.
  2. shipment-price-type-name | string
   Nazwa sposobu obliczania kosztów wysyłki.



Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetshipmentpricetypes_response = array(
   'shipment-price-types'
=> array(
      array(
        
'shipment-price-type-id' => 1,
        
'shipment-price-type-name' => 'Najwyższy koszt'),
      array(
        
'shipment-price-type-id' => 2,
        
'shipment-price-type-name' => 'Najniższy koszt'),
      array(
        
'shipment-price-type-id' => 3,
        
'shipment-price-type-name' => 'Suma'))
);

 • ERR_INPUT_COUNTRY_ERROR
  Niepoprawny identyfikator kraju (wskazany kraj nie jest obsługiwany lub w parametrze przekazano zerową/pustą wartość).
 • ERR_WEBAPI_EXPIRED
  Data ważności klucza WebAPI została przekroczona.
 • ERR_WEBAPI_KEY
  Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.