Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetMyCurrentShipmentPriceType

Ostatnia zmiana: 16.05.2013 r.
Dostępność:
Metoda umożliwia pobranie sposobu obliczania kosztów wysyłki, ustawionego przez sprzedającego jako domyślny.

  1. session-id | string | wymagany
    Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetmycurrentshipmentpricetype_request = array(
   'session-id'
=> '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1'
);

  1. shipment-price-type-id | int
    Identyfikator sposobu obliczania kosztów wysyłki ustawionego przez sprzedającego jako domyślny (1 – kwota najdroższej dostawy, 2 – kwota najtańszej dostawy, 3 – przesyłki zostaną nadane osobno; koszt dostawy jest sumą kosztów dostawy poszczególnych paczek). Listę sposóbów obliczania kosztów przesyłki można pobrać za pomocą metody doGetShipmentPriceTypes.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetmycurrentshipmentpricetype_response = array(
  
'shipment-price-type-id' => 1
);


  • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
    Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.