Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wygaszenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetPostBuyItemInfo

Ostatnia zmiana: 25.04.2013 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na sprawdzenie czy dla wskazanych ofert jest możliwe wypełnienie fomularza pozakupowego (na chwilę wywołania metody).

 1. session-id | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. item-ids | long[] | wymagany
  Tablica identyfikatorów ofert (min. 1, maks. 200).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetpostbuyiteminfo_request = array(
   'session-id'
=> '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1' ,
  
'item-ids' => (2996320247, 2896350268, 2996370295)
);

 1. item-post-buy-form-info | PostBuyItemInfoStruct[]
  Tablica struktur zawierających informacje o wynikach operacji.
  1. item-id | long
   Identyfikator oferty.
  2. item-post-buy-form-info | int
   Informacja o formularzu pozakupowym (0 - formularz pozakupowy dla danej oferty został wypełniony, czyli jest opłacony lub w trakcie opłacania, dla wszystkich deali, 1 - formularz pozakupowy dla danej oferty nie został wypełniony, został wypełniony tylko dla części deali lub został wypełniony a następnie anulowany).Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetpostbuyiteminfo_response = array(
   'item-post-buy-form-info'
=> array(
      array(
        
'item-id' => 2996320247,
        
'item-post-buy-form-info' => 1),
      array(
        
'item-id' => 2896350268,
        
'item-post-buy-form-info' => 0),
      array(
        
'item-id' => 2996370295,
        
'item-post-buy-form-info' => 1))
);

 • ERR_INCORRECT_ITEM_ID
  Przynajmniej jeden identyfikator oferty nie istnieje, został przeniesiony do archiwum, zalogowany użytkownik nie był kupującym w tej ofercie lub podano minimum dwa identyfikatory ofert wystawionych w różnych krajach.
 • ERR_ITEM_FROM_OTHER_COUNTRY
  Oferta wystawiona została w kraju innym niż kraj do którego zalogowany jest użytkownik.
 • ERR_ITEMS_ARRAY_EMPTY_OR_OVERFLOWED
  Nie podano żadnego identyfikatora oferty lub liczba podanych identyfikatorów przekracza dopuszczalny limit (maks. 200).
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.