Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetMyBidItems

Tematyka: Moje Allegro
Ostatnia zmiana: 07.03.2013 r.
Dostępność:
Metoda odtwarza pełną funkcjonalność zakładki "Licytuję" w Moim Allegro. Dodatkowo umożliwia sortowanie oraz wyszukiwanie ofert po nazwie.

 1. session-id | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. sort-options | SortOptionsStruct | niewymagany
  Struktura zawierająca informacje o sposobie sortowania ofert.
  1. sort-type | int | niewymagany
   Parametr pozwalający na określenie typu sortowania (1 - po czasie zakończenia oferty (wartość domyślna dla zakładki), 2 - po aktualnej cenie, 3 - po nazwie oferty, 4 - po liczbie ofert kupna, 5 - po najwyższej ofercie kupna, 6 - po loginie sprzedającego, 8 - po mojej cenie maksymalnej, 12 - po liczbie licytowanych sztuk).
  2. sort-order | int | niewymagany
   Parametr pozwalający na określenie kierunku sortowania (1 - rosnąco (wartość domyślna dla zakładki), 2 - malejąco).
 3. search-value | string | niewymagany
  Wyrażenie, na podstawie którego mają być wyszukane oferty (dotyczy tylko wyszukiwania po tytule oferty). Umożliwia wyszukiwanie przy użyciu znaków *, -, () oraz "".
 4. category-id | int | niewymagany
  Parametr pozwalający na określenie kategorii z jakiej mają zostać pokazane oferty.
 5. item-ids | long[] | niewymagany
  Tablica identyfikatorów ofert (maksimum: 100).
 6. page-size | int | niewymagany
  Parametr pozwalający na określenie ilości ofert wyświetlanych jednorazowo (minimum: 1, maksimum: 1000, domyślnie: 100).
 7. page-number | int | niewymagany
  Parametr pozwalający na wskazanie porcji danych, która ma być wyświetlona (domyślnie: 0).  Orientacyjna struktura wywołania metody

  $dogetmybiditems_request = array(
     'session-id' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
     'sort-options' => array(
        'sort-type' => 2,
        'sort-order' => 2),
     'search-value' => 'Plecak',
     'category-id' => 10925,
     'item-ids' => array(1070356993),
     'page-size' => 25,
     'page-number' => 1
  );


  1. bid-items-counter | int
   Liczba złożonych ofert (odpowiadająca filtrom podanym na wejściu metody).
  2. bid-items-list | BidItemsStruct[]
   Tablica struktur zawierająca dokładne informacje o złożonych ofertach.
   1. item-id | long
    Identyfikator oferty.
   2. item-title | string
    Tytuł oferty.
   3. item-thumbnail-url | string
    Odnośnik do miniaturki oferty.
   4. item-price | ItemPriceStruct[]
    Tablica struktur zawierająca informacje o cenie przedmiotu.
    1. price-type | int
     Rodzaj ceny (1 - Kup Teraz!, 2 - aktualna cena w licytacji, 5 - moja maksymalna oferta w licytacji).
    2. price-value | float
     Wartość ceny przedmiotu.
   5. item-bid-quantity | int
    Ilość zalicytowanych przedmiotów.
   6. item-left-quantity | int
    Ilość pozostałych w ofercie przedmiotów.
   7. item-quantity-type | int
    Typ dostępnych w ofercie przedmiotów (1 - sztuki, 2 - komplety, 3 - pary).
   8. item-end-time | long
    Czas zakończenia oferty (Unix time).
   9. item-end-time-left | string
    Pozostały czas do zakończenia oferty .
   10. item-seller | UserInfoStruct
    Struktura zawierająca informacje o sprzedajacym.
    1. user-id | int
     Identyfikator użytkownika.
    2. user-login | string
     Nazwa użytkownika.
    3. user-rating | int
     0.Pole nieaktywne.Informacje o ocenach można pobrać przez REST API
    4. user-icons | int
     Dodatkowe informacje o użytkowniku. Maska bitowa: 1 - konto bez aktywacji, 2 - konto Junior, 4 - użytkownik niezarejestrowany, 8 - strona "O mnie", 16 - konto Firma, 32 - sklep, 64 - Super Sprzedawca (tylko dla molotok.ru).
    5. user-country | int
     Identyfikator kraju użytkownika.
   11. item-bidders-counter | int
    Licznik złożonych ofert kupna.
   12. item-highest-bidder | UserInfoStruct
    Struktura zawierająca informacje o użytkowniku z najwyższą ofertą, wypełniana tylko dla jednoprzedmiotowych licytacji.
    1. user-id | int
     Identyfikator użytkownika.
    2. user-login | string
     Nazwa użytkownika.
    3. user-rating | int
     0.Pole nieaktywne.Informacje o ocenach można pobrać przez REST API
    4. user-icons | int
     Dodatkowe informacje o użytkowniku. Maska bitowa: 1 - konto bez aktywacji, 2 - konto Junior, 4 - użytkownik niezarejestrowany, 8 - strona "O mnie", 16 - konto Firma, 32 - sklep, 64 - Super Sprzedawca (tylko dla molotok.ru).
    5. user-country | int
     Identyfikator kraju użytkownika.
   13. item-category-id | int
    Identyfikator kategorii w której jest wystawiona oferta.
   14. item-views-counter | int
    Liczba wyświetleń oferty.
   15. item-note | string
    Treść notatki do oferty.
   16. item-special-info | int
    Informacja o tym, czy oferta jest oznaczona jako Standard Allegro [PL], Aukro Plus [CZ] lub Super Offer [UA/KZ] (0 - nie jest, 1 - jest).
   17. item-shop-info | int
    Informacja o tym, czy oferta jest sklepowa (0 - nie jest, 1 - jest).
   18. item-product-info | long
    Pole zdezaktualizowane (zawsze będzie zwracać 0).
   19. item-payu-info | int
    Informacja o tym, czy w ofercie jest dostępny sposób płatności PayU (0 - nie jest, 1 - jest).  Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

  $dogetmybiditems_response = array(
     'bid-items-counter' => 1,
     'bid-items-list' => array(
       array(
        'item-id' => 1070362941,
        'item-title' => 'Plecak na wycieczkę',
        'item-thumbnail-url' => 'http://img06.allegroimg.pl/photos/1966835519',
        'item-price' => array(
          array(
           'price-type' => 2,
           'price-value' => 20.50),
          array(
           'price-type' => 5,
           'price-value' => 25.50)),
        'item-bid-quantity' => 2,
        'item-left-quantity' => 1,
        'item-quantity-type' => 1,
        'item-end-time' => 1326977820,
        'item-end-time-left' => '2 godziny',
        'item-seller' => array(,
          'user-id' => 486381,
          'user-login' => 'm010ch',
          'user-rating' => 123,
          'user-icons' => 8,
          'user-country' => 1),
        'item-bidders-counter' => 1,
        'item-highest-bidder' => array(,
          'user-id' => 0,
          'user-login' => '',
          'user-rating' => 0,
          'user-icons' => 0,
          'user-country' => 0),
        'item-category-id' => 10563,
        'item-views-counter' => 29,
        'item-note' => 'Treść notatki',
        'item-special-info' => 0,
        'item-shop-info' => 0,
        'item-product-info' => 0,
        'item-payu-info' => 1))
  );


  • ERR_INCORRECT_CATEGORY_ID
   Nieprawidłowy identyfikator kategorii.
  • ERR_INCORRECT_PAGE_NUMBER
   Nieprawidłowa wartość w parametrze page-number (mniejsza niż 0).
  • ERR_INCORRECT_PAGE_SIZE
   Nieprawidłowa wartość w parametrze page-size (mniejsza niż 0 lub większa niż 1000).
  • ERR_INCORRECT_SEARCH_VALUE
   Wyszukiwana fraza zawiera niedozwolone znaki.
  • ERR_INCORRECT_SORT_ORDER
   Nieprawidłowa wartość w parametrze sort-order.
  • ERR_INCORRECT_SORT_TYPE
   Nieprawidłowa wartość w parametrze sort-type.
  • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
   Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
  • ERR_TOO_MANY_ITEM_IDS
   Przekazano więcej niż 100 identyfikatorów ofert.
  • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
   Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).