Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, będą one zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetMyFutureItems

Tematyka: Moje Allegro
Ostatnia zmiana: 07.03.2013 r.
Dostępność:
Metoda odtwarza pełną funkcjonalność zakładki "Do wystawienia" w Moim Allegro. Dodatkowo umożliwia sortowanie oraz filtrowanie ofert zaplanowanych do wystawienia.

 1. session-id | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. sort-options | SortOptionsStruct | niewymagany
  Struktura zawierająca informacje o sposobie sortowania ofert.
  1. sort-type | int | niewymagany
   Parametr pozwalający na określenie typu sortowania (3 - po nazwie oferty, 13 - po dacie rozpoczęcia oferty (wartość domyślna dla zakładki)).
  2. sort-order | int | niewymagany
   Parametr pozwalający na określenie kierunku sortowania (1 - rosnąco (wartość domyślna dla zakładki), 2 - malejąco).
 3. filter-options | FutureFilterOptionsStruct | niewymagany
  Struktura zawierająca informacje o sposobie filtrowania ofert.
  1. filter-format | int | niewymagany
   Parametr pozwalający na filtrowanie po formacie oferty (0 - pokaż wszystkie oferty, 1 - tylko oferty z Allegro, 2 - tylko oferty sklepowe; domyślna wartość: 0).
 4. category-id | int | niewymagany
  Parametr pozwalający na określenie kategorii z jakiej mają zostać pokazane oferty.
 5. item-ids | long[] | niewymagany
  Tablica identyfikatorów ofert (maksimum: 100).
 6. page-size | int | niewymagany
  Parametr pozwalający na określenie ilości ofert wyświetlanych jednorazowo (minimum: 1, maksimum: 1000, domyślnie: 100).
 7. page-number | int | niewymagany
  Parametr pozwalający na wskazanie porcji danych, która ma być wyświetlona (domyślnie: 0).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetmyfutureitems_request = array(
   'session-id' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'sort-options' => array(
      'sort-type' => 3,
      'sort-order' => 2),
   'filter-options' => array(
      'filter-format' => 0),
   'category-id' => 10563,
   'item-ids' => array(1070356993),
   'page-size' => 25,
   'page-number' => 0
);


 1. future-items-counter | int
  Liczba ofert zaplanowanych do wystawienia (odpowiadająca filtrom podanym na wejściu metody).
 2. future-items-list | FutureItemStruct[]
  Tablica struktur zawierająca dokładne informacje o ofertach zaplanowanych do wystawienia.
  1. item-id | long
   Identyfikator oferty.
  2. item-title | string
   Tytuł oferty.
  3. item-thumbnail-url | string
   Odnośnik do miniaturki oferty.
  4. item-price | ItemPriceStruct[]
   Tablica struktur zawierająca informacje o cenie przedmiotu.
   1. price-type | int
    Rodzaj ceny (1 - Kup Teraz!, 3 - cena wywoławcza w licytacji, 4 - cena minimalna w licytacji).
   2. price-value | float
    Wartość ceny przedmiotu.
  5. item-start-quantity | int
   Początkowa ilość przedmiotów w ofercie.
  6. item-quantity-type | int
   Typ dostępnych w ofercie przedmiotów (1 - sztuki, 2 - komplety, 3 - pary).
  7. item-start-time | long
   Czas rozpoczęcia oferty (Unix time).
  8. item-category-id | int
   Identyfikator kategorii w której jest wystawiona oferta.
  9. item-note | string
   Treść notatki do oferty.
  10. item-special-info | int
   Informacja o tym, czy oferta jest oznaczona jako Standard Allegro [PL], Aukro Plus [CZ] lub Super Offer [UA/KZ] (0 - nie jest, 1 - jest).
  11. item-shop-info | int
   Informacja o tym, czy oferta jest sklepowa (0 - nie jest, 1 - jest).
  12. item-product-info | long
   Pole zdezaktualizowane (zawsze będzie zwracać 0).
  13. item-payu-info | int
   Informacja o tym, czy w ofercie jest dostępny sposób płatności PayU (0 - nie jest, 1 - jest).
  14. item-status | int
   Informacja o statusie oferty (1 - Oczekuje na wystawienie, 2 - Nie zostanie wystawiona. Została wstrzymana przez administratora Allegro lub zawiera niedozwolone pola/wartości w polach).Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetmyfutureitems_response = array(
   'future-items-counter' => 1,
   'future-items-list' => array(
     array(
      'item-id' => 1070374582,
      'item-title' => 'Piórnik',
      'item-thumbnail-url' => 'http://img06.allegroimg.pl/photos/1070374582',
      'item-price' => array(
        array(
         'price-type' => 1,
         'price-value' => 49.99)),
      'item-start-quantity' => 1,
      'item-quantity-type' => 1,
      'item-start-time' => 1339583514,
      'item-category-id' => 10563,
      'item-note' => 'Treść notatki',
      'item-special-info' => 0,
      'item-shop-info' => 0,
      'item-product-info' => 0,
      'item-payu-info' => 1,
      'item-status' => 1))
);


 • ERR_INCORRECT_CATEGORY_ID
  Nieprawidłowy identyfikator kategorii.
 • ERR_INCORRECT_PAGE_NUMBER
  Nieprawidłowa wartość w parametrze page-number (mniejsza niż 0).
 • ERR_INCORRECT_PAGE_SIZE
  Nieprawidłowa wartość w parametrze page-size (mniejsza niż 0 lub większa niż 1000).
 • ERR_INCORRECT_FILTER_FORMAT
  Nieprawidłowa wartość w parametrze filter-format.
 • ERR_INCORRECT_SORT_ORDER
  Nieprawidłowa wartość w parametrze sort-order.
 • ERR_INCORRECT_SORT_TYPE
  Nieprawidłowa wartość w parametrze sort-type.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_TOO_MANY_ITEM_IDS
  Przekazano więcej niż 100 identyfikatorów ofert.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.