Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wygaszenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetMyFutureItems

Tematyka: Moje Allegro
Ostatnia zmiana: 07.03.2013 r.
Dostępność:
Metoda odtwarza pełną funkcjonalność zakładki "Do wystawienia" w Moim Allegro. Dodatkowo umożliwia sortowanie oraz filtrowanie ofert zaplanowanych do wystawienia.

 1. session-id | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. sort-options | SortOptionsStruct | niewymagany
  Struktura zawierająca informacje o sposobie sortowania ofert.
  1. sort-type | int | niewymagany
   Parametr pozwalający na określenie typu sortowania (3 - po nazwie oferty, 13 - po dacie rozpoczęcia oferty (wartość domyślna dla zakładki)).
  2. sort-order | int | niewymagany
   Parametr pozwalający na określenie kierunku sortowania (1 - rosnąco (wartość domyślna dla zakładki), 2 - malejąco).
 3. filter-options | FutureFilterOptionsStruct | niewymagany
  Struktura zawierająca informacje o sposobie filtrowania ofert.
  1. filter-format | int | niewymagany
   Parametr pozwalający na filtrowanie po formacie oferty (0 - pokaż wszystkie oferty, 1 - tylko oferty z Allegro, 2 - tylko oferty sklepowe; domyślna wartość: 0).
 4. category-id | int | niewymagany
  Parametr pozwalający na określenie kategorii z jakiej mają zostać pokazane oferty.
 5. item-ids | long[] | niewymagany
  Tablica identyfikatorów ofert (maksimum: 100).
 6. page-size | int | niewymagany
  Parametr pozwalający na określenie ilości ofert wyświetlanych jednorazowo (minimum: 1, maksimum: 1000, domyślnie: 100).
 7. page-number | int | niewymagany
  Parametr pozwalający na wskazanie porcji danych, która ma być wyświetlona (domyślnie: 0).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetmyfutureitems_request = array(
   'session-id' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'sort-options' => array(
      'sort-type' => 3,
      'sort-order' => 2),
   'filter-options' => array(
      'filter-format' => 0),
   'category-id' => 10563,
   'item-ids' => array(1070356993),
   'page-size' => 25,
   'page-number' => 0
);


 1. future-items-counter | int
  Liczba ofert zaplanowanych do wystawienia (odpowiadająca filtrom podanym na wejściu metody).
 2. future-items-list | FutureItemStruct[]
  Tablica struktur zawierająca dokładne informacje o ofertach zaplanowanych do wystawienia.
  1. item-id | long
   Identyfikator oferty.
  2. item-title | string
   Tytuł oferty.
  3. item-thumbnail-url | string
   Odnośnik do miniaturki oferty.
  4. item-price | ItemPriceStruct[]
   Tablica struktur zawierająca informacje o cenie przedmiotu.
   1. price-type | int
    Rodzaj ceny (1 - Kup Teraz!, 3 - cena wywoławcza w licytacji, 4 - cena minimalna w licytacji).
   2. price-value | float
    Wartość ceny przedmiotu.
  5. item-start-quantity | int
   Początkowa ilość przedmiotów w ofercie.
  6. item-quantity-type | int
   Typ dostępnych w ofercie przedmiotów (1 - sztuki, 2 - komplety, 3 - pary).
  7. item-start-time | long
   Czas rozpoczęcia oferty (Unix time).
  8. item-category-id | int
   Identyfikator kategorii w której jest wystawiona oferta.
  9. item-note | string
   Treść notatki do oferty.
  10. item-special-info | int
   Informacja o tym, czy oferta jest oznaczona jako Standard Allegro [PL], Aukro Plus [CZ] lub Super Offer [UA/KZ] (0 - nie jest, 1 - jest).
  11. item-shop-info | int
   Informacja o tym, czy oferta jest sklepowa (0 - nie jest, 1 - jest).
  12. item-product-info | long
   Pole zdezaktualizowane (zawsze będzie zwracać 0).
  13. item-payu-info | int
   Informacja o tym, czy w ofercie jest dostępny sposób płatności PayU (0 - nie jest, 1 - jest).
  14. item-status | int
   Informacja o statusie oferty (1 - Oczekuje na wystawienie, 2 - Nie zostanie wystawiona. Została wstrzymana przez administratora Allegro lub zawiera niedozwolone pola/wartości w polach).Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetmyfutureitems_response = array(
   'future-items-counter' => 1,
   'future-items-list' => array(
     array(
      'item-id' => 1070374582,
      'item-title' => 'Piórnik',
      'item-thumbnail-url' => 'http://img06.allegroimg.pl/photos/1070374582',
      'item-price' => array(
        array(
         'price-type' => 1,
         'price-value' => 49.99)),
      'item-start-quantity' => 1,
      'item-quantity-type' => 1,
      'item-start-time' => 1339583514,
      'item-category-id' => 10563,
      'item-note' => 'Treść notatki',
      'item-special-info' => 0,
      'item-shop-info' => 0,
      'item-product-info' => 0,
      'item-payu-info' => 1,
      'item-status' => 1))
);


 • ERR_INCORRECT_CATEGORY_ID
  Nieprawidłowy identyfikator kategorii.
 • ERR_INCORRECT_PAGE_NUMBER
  Nieprawidłowa wartość w parametrze page-number (mniejsza niż 0).
 • ERR_INCORRECT_PAGE_SIZE
  Nieprawidłowa wartość w parametrze page-size (mniejsza niż 0 lub większa niż 1000).
 • ERR_INCORRECT_FILTER_FORMAT
  Nieprawidłowa wartość w parametrze filter-format.
 • ERR_INCORRECT_SORT_ORDER
  Nieprawidłowa wartość w parametrze sort-order.
 • ERR_INCORRECT_SORT_TYPE
  Nieprawidłowa wartość w parametrze sort-type.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_TOO_MANY_ITEM_IDS
  Przekazano więcej niż 100 identyfikatorów ofert.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).