Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doNewAuctionExt

Ostatnia zmiana: 12.03.2015 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na wystawienie nowej oferty w serwisie. Aby sprawdzić poprawność wystawienia oferty, należy nadać jej dodatkowy lokalny identyfikator (local-id), a następnie zweryfikować ofertę za pomocą metody doVerifyItem (wartość local-id jest zawsze unikalna w ramach konta danego użytkownika). Aby przetestować poprawność wypełnienia kolejnych pól formularza sprzedaży i/lub sprawdzić koszta związane z wystawieniem oferty, bez jej faktycznego wystawiania w serwisie, należy skorzystać z metody doCheckNewAuctionExt. Nowy opis oferty można przesałać w FID 341, zgodnie z poradnikiem: https://developer.allegroapi.io/new_desc/

 1. session-handle |  string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. fields | FieldsValue[] | wymagany
  Tablica struktur zawierających informacje o polach formularza sprzedaży (ich listę pobrać można za pomocą metod doGetSellFormFieldsExt(Limit). W przypadku przekazania identyfikatora konkretnego pola w polu fid, w odpowiednim dla jego typu polu fvalue przekazać należy jego wartość, w pozostałych polach fvalue przesyłając pusty ciąg znaków (string), przekazując w nich 0 (typy liczbowe) lub wartość logiczną false (boolean). Przekazywać należy tylko te pola, których ustawienie jest konieczne lub pożądane.
  1. fid | int
   Identyfikator pola.
  2. fvalue-string | string
   Wartość pola dla typu tekstowego.
  3. fvalue-int | int
   Wartość pola dla liczb całkowitych.
  4. fvalue-float | float
   Wartość pola dla liczb zmiennoprzecinkowych.
  5. fvalue-image | base64Binary
   Wartość pola dla plików graficznych.
  6. fvalue-datetime | float
   Wartość pola dla dat i czasu (Unix time).
  7. fvalue-date | string
   Wartość pola dla dat (DD-MM-YYYY).
  8. fvalue-range-int | RangeIntValueStruct
   Wartość pola dla liczb całkowitych typu zakresowego.
           1. fvalue-range-int-min | int
               Wartość początkowa zakresu wartości parametru.
           2. fvalue-range-int-max | int
               Wartość końcowa zakresu wartości parametru.
  9. fvalue-range-float | RangeFloatValueStruct
   Wartość pola dla liczb rzeczywistych typu zakresowego.
           1. fvalue-range-float-min | float
               Wartość początkowa zakresu wartości parametru.
           2. fvalue-range-float-max | float
               Wartość końcowa zakresu wartości parametru.
  10. fvalue-range-date | RangeDateValueStruct
   Wartość pola dla dat typu zakresowego.
           1. fvalue-range-date-min | string
               Wartość początkowa zakresu wartości parametru.
           2. fvalue-range-date-max | string
               Wartość końcowa zakresu wartości parametru.
 3. item-template-id | int | niewymagany
  Pole zdezaktualizowane.
 4. local-id | int | niewymagany
  Wartość lokalnego identyfikatora, który może być dodatkowo nadany ofercie (zakres: 1-9999999999999). Lokalne identyfikatory ważne są do momentu przesunięcia do archiwum powiązanych z nimi ofert.
 5. item-template-create | ItemTemplateCreateStruct | niewymagany
  Struktura zdezaktualizowana.
  1. item-template-option | int | niewymagany
   Pole zdezaktualizowane.
  2. item-template-name | string | niewymagany
   Pole zdezaktualizowane.
 6. variants | VariantStruct | niewymagany
  Struktura zdezaktualizowana.
  1. fid | int | niewymagany
   Pole zdezaktualizowane.
  2. quantities | VariantQuantityStruct[] | niewymagany
   Struktura zdezaktualizowana.
   1. mask | int | niewymagany
    Pole zdezaktualizowane.
   2. quantity | int | niewymagany
    Pole zdezaktualizowane.
 7. tags | TagNameStruct | niewymagany
  Struktura zawierająca informacje o tagach uzupełniających dane przedmiotu wystawianego dla Strefy Marek. Możliwość tagowania ofert posiadają wyłącznie sprzedawcy ze Strefy Marek. Maksymalnie do oferty można dodać 10 tagów.
  1. tagName | string | niewymagany
   Nazwa taga przypisywanego do wystawianej oferty. Tagi są przypisane do sprzedającego oraz są widoczne w polu "Podkategorie" na liście ofert sprzedającego. Nowe tagi zostają automatycznie dodawane do listy tagów.
 8. afterSalesServiceConditions | AfterSalesServiceConditionsStruct | niewymagany
  Struktura zawiera informacje jakie warunki mają się wyświetlać w ofercie
  1. impliedWarranty | string | niewymagany 
   Identyfikator (uuid) warunków reklamacji. Możesz go pobrać przez zasób GET /after-sales-service-conditions/implied-warranties w REST API.
  2. returnPolicy | string | niewymagany 
   Identyfikator (uuid) polityki zwrotów. Możesz go pobrać przez zasób GET /after-sales-service-conditions/return-policies w REST API.
  3. warranty | string | niewymagany 
   Identyfikator (uuid) Informacji o gwarancjach. Możesz go pobrać przez zasób GET /after-sales-service-conditions/warranties w REST API.
 9. additionalServicesGroup | string | niewymagany
  Identyfikator (uuid) grupy usług dodatkowych. Możesz go pobrać przez zasób GET /sale/offer-additional-services/groups w REST APIOrientacyjna struktura wywołania metody

$donewauctionext_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'fields' => array(
      array(
         'fid' => 1,   // Tytuł [Oferta testowa]
         'fvalue-string' => 'Oferta testowa',
         'fvalue-int' => 0,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 2,   // Kategoria [Pozostałe > Pozostałe > Pozostałe]
         'fvalue-string' => '',
         'fvalue-int' => 1051,
         'fval
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-due-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 4,   // Czas trwania [7]
         'fvalue-string' => '',
         'fvalue-int' => 2,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 5,   // Liczba sztuk [1]
         'fvalue-string' => '',
         'fvalue-int' => 1,   
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 8,   // Cena Kup Teraz! [10.00]
         'fvalue-string' => '',
         'fvalue-int' => 0,   
         'fvalue-float' => 10.00,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 9,   // Kraj [Polska]
         'fvalue-string' => '',
         'fvalue-int' => 1,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 10,  // Województwo [wielkopolskie]
         'fvalue-string' => '',
         'fvalue-int' => 15,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 11,  // Miejscowość [Poznań]
         'fvalue-string' => 'Poznań',
         'fvalue-int' => 0,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 12,  // Transport [Kupujący pokrywa koszty transportu]
         'fvalue-string' => '',
         'fvalue-int' => 1,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 14,  // Formy płatności [Wystawiam faktury VAT]
         'fvalue-string' => '',
         'fvalue-int' => 32,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 24,  // Opis [Opis testowej oferty.]
         'fvalue-string' => 'Opis testowej oferty.',
         'fvalue-int' => 0,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 28,  // Sztuki/Komplety/Pary [Sztuk]
         'fvalue-string' => '',
         'fvalue-int' => 0,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 29,  // Format sprzedaży [Licytacja lub Kup Teraz!]
         'fvalue-string' => '',
         'fvalue-int' => 0,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 35,  // Darmowe opcje przesyłki [Przesyłka elektroniczna (e-mail)]
         'fvalue-string' => '',
         'fvalue-int' => 2,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 38,  // Paczka pocztowa priorytetowa (pierwsza sztuka) [11.00]
         'fvalue-string' => '',
         'fvalue-int' => 0,
         'fvalue-float' => 11.00,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,

 1. item-id | long
  Identyfikator wystawionej oferty.
 2. item-info |  string
  Informacja o kosztach związanych z wystawieniem oferty.
 3. item-is-allegro-standard | int
  Informacja o tym, czy oferta będzie oznaczona jako Standard Allegro [PL]/Aukro Plus [CZ]/Super Offer [UA/KZ] (1 - będzie, 0 - nie będzie).Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$donewauctionext_response = array(
   'item-id' => 981322135,
   'item-info' => '12,25 zł',
   'item-is-allegro-standard' => 0
);


 • ERR_ALCOHOL_NO_COMPANY
  Aby wystawiać oferty w kategorii Wina należy posiadać konto Firma.
 • ERR_ALCOHOL_NOT_ACTIVE
  Aby wystawiać oferty w kategorii Wina należy posiadać aktywny status Alkohol.
 • ERR_AUCTION_TYPE_NOT_EXISTS
  Nie można wystawić wieloprzedmiotowej licytacji lub na podaną kategorię nałożone jest ograniczenie niepozwalające na wystawianie w niej ofert wieloprzedmiotowych.
 • ERR_BAD_PICTURE_FORMAT
  Niepoprawny format zdjęcia (dopuszczalne formaty: GIF, JPG, PNG).
 • ERR_BLOCK_SELL_COMPANY_INFO
  Użytkownik z blokadą znaczka Firma nie może wystawiać nowych ofert.
 • ERR_BLOCK_SELL_SELL
  Użytkownik z blokadą sprzedaży na koncie nie może wystawiać nowych ofert. Aby wyjaśnić powód blokady, należy skontaktować się z Allegro poprzez formularz kontaktowy.
 • ERR_BLOCKED_USER_CANT_INVOKE_METHOD
  Użytkownik ma zablokowane konto.
 • ERR_BRAND_ZONE_SERVICE_IS_UNAVAILABLE
  Błąd podczas weryfikacji, czy użytkownik jest dostępny w usłudze Strefy Marek (podczas tworzenia oferty jako StrefaMarek).
 • ERR_BUY_NOW_LESS_THAN_RESERVE_PRICE
  Cena Kup Teraz! nie może być być niższa od ceny minimalnej.
 • ERR_BUY_NOW_LESS_THAN_STARTING_PRICE
  Cena Kup Teraz! nie może być być niższa od ceny wywoławczej.
 • ERR_CANT_SET_LIGHT_DESCRIPTION_FOR_ITEM_WITHOUT_BIDS
  Brak możliwości dodania dopisku do opisu oferty podczas jej wystawiania.
 • ERR_CATEGORY_NOT_FOUND
  Nie podano identyfikatora kategorii, identyfikator jest błędny, lub wskazana kategoria nie jest kategorią najniższego rzędu.
 • ERR_CATEGORY_PAGE_AND_NO_PHOTO
  Aby skorzystać z opcji promowania oferty na stronie wskazanej kategorii, należy załadować co najmniej jedno zdjęcie.
 • ERR_CATEGORY_PAGE_NOT_ENOUGH_MONEY
  Nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie kategorii z powodu braku funduszy na koncie wystarczających do uiszczenia przedpłaty (dotyczy Czech).
 • ERR_CATEGORY_PAGE_RATING_TOO_LOW
  Nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie kategorii z powodu niewystarczającej liczby punktów użytkownika (wymagane min. 5 punktów).
 • ERR_CONVERSION_ERROR
  Wyniknęły problemy podczas konwersji zdjęć.
 • ERR_DEBT_NO_EXTRAS
  Stan konta jest zbyt niski, by wystawienie oferty było możliwe (dotyczy Ukrainy i Bułgarii).
 • ERR_DEPARTMENT_PAGE_RATING_TOO_LOW
  Nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie działu z powodu niewystarczającej liczby punktów użytkownika (wymagane min. 5 punktów).
 • ERR_DESC_TOO_LONG_INFO
  Przekroczono maksymalny dopuszczalny rozmiar opisu oferty (65 kB).
 • ERR_DESCRIPTION_NOT_FOUND
  Nie podano opisu oferty.
 • ERR_EAN_CODE_NOT_AVAILABLE
  W tej kategorii nie ma możliwości podawania kodu EAN.
 • ERR_EXPLICIT_CONTENT_WARN
  Nie można skorzystać z niektórych opcji dodatkowych w przypadku sprzedaży przedmiotu w tej kategorii.
 • ERR_FEATURED_NOT_ACTIVATED
  Nie można ustawić opcji Wyróżnienie z powodu braku pełnej aktywacji konta (dotyczy Rosji).
 • ERR_FEATURED_RATING_TOO_LOW
  Nie można ustawić opcji Wyróżnienie z powodu zbyt niskiej punktacji w systemie komentarzy (dotyczy Rosji).
 • ERR_FIELD_IS_NOT_AVAILABLE_FOR_ADVERTISEMENT
  To pole jest niedostepne dla ogłoszeń
 • ERR_FULFILLMENT_TIME_NOT_AVAILABLE_FOR_CATEGORY
  Opcja Czas dostawy nie jest dostępna dla wybranej kategorii.
 • ERR_IF_YOU_WANNA_SELL
  Użytkownik bez pełnej aktywacji konta nie może wystawiać ofert w serwisie.
 • ERR_INCORRECT_ITEM_TEMPLATE_ID
  Niepoprawny (nieistniejący w kontekście zalogowanego użytkownika) identyfikator szablonu oferty.
 • ERR_INCORRECT_ITEM_TEMPLATE_NAME
  Niepoprawna (zbyt długa, zawierająca niedozwolone znaki) nazwa szablonu oferty.
 • ERR_INPUT_COUNTRY_ERROR
  Brak/niepoprawny kod kraju.
 • ERR_INVALID_BUY_NOW_PRICE
  Niepoprawna wartość ceny Kup Teraz! (min. 1 zł).
 • ERR_INVALID_DURATION_TIME
  Niepoprawna wartość w polu określającym czas trwania oferty.
 • ERR_INVALID_EAN_CODE
  Niepoprawny kod EAN.
 • ERR_INVALID_FIRST_BANK_ACCOUNT_FORMAT
  Niepoprawny format pierwszego podanego numeru konta bankowego (dopuszczalny format: 26 cyfr pisanych łącznie, ew. rozdzielonych spacjami lub myślnikami).
 • ERR_INVALID_PARAM_AUCTION_TYPE
  Niepoprawna wartość w polu określającym format sprzedaży.
 • ERR_INVALID_PARAM_SELL_BY_SET
  Niepoprawna wartość w polu określającym sztuki/komplety/pary.
 • ERR_INVALID_PARAM_SHOP_PROLONG
  Niepoprawna wartość w polu określającym automatyczne wznowienie oferty w sklepie.
 • ERR_INVALID_POSTCODE_FORMAT
  Niepoprawny format kodu pocztowego (dopuszczalny format: 5 cyfr w postaci XX-XXX).
 • ERR_INVALID_PRODUCTS_CATALOGUE
  Błędny identyfikator produktu.
 • ERR_INVALID_QUANTITY
  Niepoprawna wartość w polu określającym liczbę sztuk (dopuszczalny zakres: 1-999).
 • ERR_INVALID_RESERVE_PRICE
  Niepoprawna wartość ceny minimalnej.
 • ERR_INVALID_SECOND_BANK_ACCOUNT_FORMAT
  Niepoprawny format drugiego podanego numeru konta bankowego (dopuszczalny format: 26 cyfr pisanych łącznie, ew. rozdzielonych spacjami lub myślnikami).
 • ERR_INVALID_STARTING_PRICE
  Niepoprawna wartość ceny wywoławczej (min. 1 zł).
 • ERR_INVALID_STATE
  Niepoprawna wartość w polu określającym województwo.
 • ERR_INVALID_VALUE_IN_ATTRIB_FIELD
  Niepoprawne przekazanie parametrów struktury (np. przekazano nieistniejące pole formularza sprzedaży).
 • ERR_INVALID_VALUE_IN_LOCAL_ID
  Niepoprawna wartość lokalnego identyfikatora (dopuszczalny zakres: 1-9999999999999).
 • ERR_ITEM_NAME_NOT_FOUND
  Nie podano tytułu oferty.
 • ERR_ITEM_NAME_TOO_LONG
  Przekroczono maksymalny dopuszczalny rozmiar tytułu oferty (50 znaków, przy założeniu, że niektóre symbole liczone są jako więcej niż 1 znak: < i > - 4 znaki,  & - 5 znaków, " - 6 znaków).
 • ERR_ITEM_TEMPLATES_LIMIT_EXCEEDED
  Przekroczono maksymalną liczbę (10) możliwych do zapisania szablonów oferty. Aby zapisać nowy szablon, należy uprzednio usunąć któryś z istniejących.
 • ERR_JUNIOR_CANT_BID_LIST_IN_THIS_CATEGORY
  Użytkownik konta Junior nie może wystawić oferty w wybranej kategorii (ograniczenia dot. kategorii: Nieruchomości, Samochody, Motocykle, Inne pojazdy i łodzie, Trafika, Broń, Wiatrówki, Erotyka).
 • ERR_JUNIOR_LIMIT_EXCEEDED
  Przekroczono limit 50 zł na wystawianie ofert, który obowiązuje dla użytkowników konta Junior.
 • ERR_LIST_THUMB_AND_NO_PHOTO
  Aby skorzystać z opcji miniaturka, należy załadować co najmniej jedno zdjęcie.
 • ERR_LOCATION_NOT_FOUND
  Nie podano lokalizacji przedmiotu (miejscowości).
 • ERR_LOCATION_TOO_LONG
  Przekroczono maksymalny dopuszczalny rozmiar nazwy miejscowości (40 znaków).
 • ERR_MAIN_AND_CATEGORY_PAGE_NOT_ENOUGH_MONEY
  Nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie głównej serwisu oraz stronie kategorii z powodu braku funduszy na koncie wystarczających do uiszczenia przedpłaty (dotyczy Czech).
 • ERR_MAIN_PAGE_INCORRECT_CATEGORY
  Dla wybranej kategorii nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie głównej serwisu.
 • ERR_MAIN_PAGE_NOT_ENOUGH_MONEY
  Nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie głównej serwisu z powodu braku funduszy na koncie wystarczających do uiszczenia przedpłaty (dotyczy Czech).
 • ERR_MAIN_PAGE_RATING_TOO_LOW
  Nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie głównej  serwisu z powodu niewystarczającej liczby punktów użytkownika (wymagane min. 10 punktów).
 • ERR_METHOD_UNAVAILABLE_IN_THIS_COUNTRY
  Metoda jest niedostępna w tym kraju (dotyczy allegro.by, allegro.kz oraz aukro.sk).
 • ERR_MULTI_ITEM_AND_BUYNOW_AND_STARTING
  Dla ofert wieloprzedmiotowych należy wybrać albo cenę Kup Teraz!, albo cenę wywoławczą (nie obie równocześnie).
 • ERR_NO_ON_DELIVERY_PAYMENT
  Dla wybranych opcji płatności przy odbiorze należy wybrać odpowiednią formę płatności.
 • ERR_NO_PREPAID_PAYMENT
  Dla wybranych opcji płatności z góry należy wybrać odpowiednią formę płatności.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_NO_STARTING_AND_BUY_NOW_PRICE
  Nie podano min. jednego formatu ceny (wywoławcza i/lub Kup Teraz!).
 • ERR_NOT_ALLOWED_CHARS_IN_ITEM_NAME_OFFLINER
  W tytule oferty użyto niedozwolonych znaków. Wszystkie użyte znaki muszą istnieć w alfabecie kraju zalogowanego użytkownika.
 • ERR_NOT_ENOUGH_MONEY_TO_SELL
  Stan konta jest zbyt niski, by wystawić ofertę z płatnymi opcjami promowania (dotyczy Czech i Rosji).
 • ERR_OBLIGATORY_ATTRIB_NOT_SET
  Nie podano parametru wymaganego dla wybranej kategorii.
 • ERR_OTHER_PHOTO_ERROR
  Podczas przesyłania zdjęć wystąpił błąd. Szczegółowe informacje znajdziesz w komunikacie błędu.
 • ERR_PAY_FORM_NOT_SELECTED
  Nie podano formy płatności.
 • ERR_PAYS_SHIPPING_NOT_SELECTED
  Nie podano wartości w polu określającym, która strona pokrywa koszty transportu.
 • ERR_PHARMACY_NO_COMPANY
  Aby móc wystawiać oferty w kategorii Leki bez recepty należy posiadać konto Firma.
 • ERR_PHARMACY_NOT_ACTIVE
  Aby móc wystawiać oferty w kategorii Leki bez recepty należy posiadać aktywny status Apteka.
 • ERR_PHARMACY_NOT_ALLOWED_AUCTION_TYPE
  W kategorii Leki bez recepty wystawiane być mogą wyłącznie oferty Kup Teraz!.
 • ERR_PHARMACY_REQUIREMENTS_NOT_MET
  Aby móc wystawiać oferty w kategorii Leki bez recepty należy brać udział w programie Aukro+, a wystawiany towar nie może być w stanie innym niż nowy (dotyczy CZ).
 • ERR_POSTAGE_OPTIONS_ERROR
  Nie podano minimum jednego sposobu dostawy.
 • ERR_POSTAGE_OPTIONS_VALUES_INCORRECT
  Niepoprawnie wypełniono koszta dostawy (należy podać wartość we wszystkich trzech polach: pierwsza sztuka, kolejna sztuka, ilość w paczce - lub jedynie dla pierwszej sztuki).
 • ERR_POSTAGE_VALUES_SELLER_PAYMENT
  Nie można podać cen za dostawę większych od 0, gdy sprzedający pokrywa koszty przesyłki.
 • ERR_POSTAL_CODE_EMPTY_ERROR
  Nie podano kodu pocztowego.
 • ERR_PRODUCT_CATALOGUE_FOTO_NOT_ENABLED
  Aby załączyć do oferty zdjęcie pochodzące z Katalogu Produktów, oferta musi być powiązana z produktem.
 • ERR_RESERVE_LESS_THAN_STARTING_PRICE
  Cena minimalna nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 • ERR_RESERVED_PRICE_NOT_ALLOWED
  Cena minimalna jest niedopuszczalna dla tego formatu aukcji.
 • ERR_RESERVED_PRICE_RATING_TOO_LOW
  Nie można ustawić ceny minimalnej z powodu niewystarczającej liczby punktów użytkownika (dotyczy Rosji i Ukrainy).
 • ERR_SELECT_PHOTO
  Brak danych zdjęcia.
 • ERR_SELL_NOT_ALLOWED
  Użytkownik nie może wystawić oferty w tym kraju.
 • ERR_SHIPMENT_DESCRIPTION_REQUIRED
  Po wskazaniu chęci przekazania dodatkowych informacji o przesyłce i płatności, należy podać ich treść.
 • ERR_SHOP_BUY_NOW_PRICE_ERROR
  Oferta wystawiana w Sklepie Allegro musi mieć ustaloną cenę Kup Teraz!.
 • ERR_SHOP_CANT_LIST_IN_THIS_COUNTRY
  Użytkownik nie ma aktywnego Sklepu Allegro lub nie może wystawiać ofert sklepowych w tym kraju.
 • ERR_SHOP_CATEGORY_NOT_FOUND
  Niepoprawna wartość identyfikatora kategorii sklepowej (informacje o kategoriach sklepowych zalogowanego użytkownika pobrać można za pomocą metody doGetShopCatsData)
 • ERR_SHOP_NOT_ALLOWED_CATS
  Dla ofert wystawianych w Sklepie Allegro nie można skorzystać z wybranej kategorii (ograniczenia dot. kategorii: Nieruchomości, Samochody, Motocykle, Inne pojazdy i łodzie, Wakacje).
 • ERR_SHOP_NOT_ALLOWED_OPTIONS
  Dla ofert wystawianych w Sklepie Allegro nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie głównej  serwisu, stronie kategorii oraz wyróżnienia oferty na liście kategorii.
 • ERR_SHOP_PRIVATE_AUCTION_ERROR
  Oferta prywatna nie może być wystawiana w Sklepie Allegro (dotyczy Ukrainy).
 • ERR_SHOP_RESERVE_PRICE_ERROR
  Oferta wystawiana w Sklepie Allegro nie może mieć ustawionej ceny minimalnej.
 • ERR_SHOPS_SETTINGS_INVALID_TAGS
  Przekazano nieprawidłowe tagi (podczas tworzenia oferty jako StrefaMarek).
 • ERR_SHOPS_SETTINGS_TAGS_COUNT_LIMIT_EXCEEDED
  Przekroczono limit liczby tagów - maksymalnie 10 tagów w ofercie (podczas tworzenia oferty jako StrefaMarek).
 • ERR_SHOP_STARTING_PRICE_ERROR
  Oferta wystawiana w Sklepie Allegro nie może mieć ustawionej ceny wywoławczej.
 • ERR_SOME_ITEMS_AND_RESERVE_PRICE
  Cena minimalna jest niedopuszczalna dla ofert wieloprzedmiotowych.
 • ERR_TICKETS_AND_AUCTION
  Bilety i wejściowki na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe muszą mieć ustaloną cenę Kup Teraz!.
 • ERR_TOO_DISTANT_FUTURE
  Niepoprawna (zbyt odległa) data rozpoczęcia oferty (maks. 30 dni naprzód).
 • ERR_TOO_MANY_ITEMS
  Przekroczono limit na wystawianie ofert przez użytkowników bez pełnej aktywacji konta (dotyczy Rosji).
 • ERR_TRANSPORT_SHIPMENT_DESCRIPTION_TOO_LONG
  Przekroczono maksymalny dopuszczalny rozmiar pola z dodatkowymi informacjami o przesyłce i płatności (500 znaków).
 • ERR_UNKNOWN_FEATURE
  Nie możesz dodać tagów do oferty jeśli nie jesteś sprzedającym ze Strefy Marek.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.
 • ERR_WORD_IN_ITEM_NAME_TOO_LONG
  Przekroczono maksymalny dopuszczalny rozmiar pojedynczego słowa w tytule oferty (30 znaków).
 • ERR_YOU_HAVE_TO_ACTIVE_CODE
  Użytkownik bez aktywowanego kodu sprzedaży nie może wystawiać ofert w serwisie.
 • ERR_AFTER_SALES_SERVICE_CONDITIONS_OWNED_BY_SELLER
  Podano warunek oferty innego użytkownika niż zalogowany
 • ERR_REFERENCED_VALUE_NOT_EXISTS
  Podano identyfikator (uuid) warunku, który nie istnieje.
 • ERR_STANDARDIZED_DESCRIPTION_INCORRECT
  podany przez użytkownika opis w FID 341 jest pusty lub zawiera błędy.
 • ERR_PHOTO_COUNT_TOO_HIGH
  Wysyłasz zbyt dużo zdjęć, np. próbujesz wystawić ofertę z 16 zdjęciami na zwykłym koncie.
 • ERR_ADDITIONAL_SERVICES_GROUP_NOT_FOUND
  Podany identyfikator grupy usług dodatkowych nie został znaleziony.
 • ERR_STANDARDIZED_DESCRIPTION_REQUIRED_FOR_ADVERTISEMENT
  Ogłoszenie musi zawierać nowy opis oferty.
 • ERR_STANDARDIZED_DESCRIPTION_IS_TEMPORARILY_REQUIRED
  Musisz wystawić ofertę z nowym opsiem (FID 341)

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.

#1 (29.05.2011 r.) / php (Autor: wojciech777)
 1. //prosty przykład wywołania metody NewAuctionExt - Symfony 1.0
 2.  
 3. {
 4. try {
 5. $allegro = new AllegroWebAPI();
 6. $allegro->Login();
 7. $my_account = $allegro->NewAuctionExt(array('fields' => array(
 8. array(
 9. 'fid' => 1, // Tytuł [Aukcja testowa]
 10. 'fvalue-string' => 'Aukcja testowa',
 11. 'fvalue-int' => 0,
 12. 'fvalue-float' => 0,
 13. 'fvalue-image' => 0,
 14. 'fvalue-datetime' => 0,
 15. 'fvalue-date' => '',
 16. 'fvalue-range-int' => array(
 17. 'fvalue-range-int-min' => 0,
 18. 'fvalue-range-int-max' => 0),
 19. 'fvalue-range-float' => array(
 20. 'fvalue-range-float-min' => 0,
 21. 'fvalue-range-float-max' => 0),
 22. 'fvalue-range-date' => array(
 23. 'fvalue-range-date-min' => '',
 24. 'fvalue-range-date-max' => '')),
 25. array(
 26. 'fid' => 2, // Kategoria [Pozostałe > Pozostałe > Pozostałe]
 27. 'fvalue-string' => '',
 28. 'fvalue-int' => 1885,
 29. 'fvalue-float' => 0,
 30. 'fvalue-image' => 0,
 31. 'fvalue-datetime' => 0,
 32. 'fvalue-date' => '',
 33. 'fvalue-range-int' => array(
 34. 'fvalue-range-int-min' => 0,
 35. 'fvalue-range-int-max' => 0),
 36. 'fvalue-range-float' => array(
 37. 'fvalue-range-float-min' => 0,
 38. 'fvalue-range-float-max' => 0),
 39. 'fvalue-range-date' => array(
 40. 'fvalue-range-date-min' => '',
 41. 'fvalue-range-date-max' => '')),
 42. array(
 43. 'fid' => 4, // Czas trwania [7]
 44. 'fvalue-string' => '',
 45. 'fvalue-int' => 2,
 46. 'fvalue-float' => 0,
 47. 'fvalue-image' => 0,
 48. 'fvalue-datetime' => 0,
 49. 'fvalue-date' => '',
 50. 'fvalue-range-int' => array(
 51. 'fvalue-range-int-min' => 0,
 52. 'fvalue-range-int-max' => 0),
 53. 'fvalue-range-float' => array(
 54. 'fvalue-range-float-min' => 0,
 55. 'fvalue-range-float-max' => 0),
 56. 'fvalue-range-date' => array(
 57. 'fvalue-range-date-min' => '',
 58. 'fvalue-range-date-max' => '')),
 59. array(
 60. 'fid' => 5, // Liczba sztuk [100]
 61. 'fvalue-string' => '',
 62. 'fvalue-int' => 100,
 63. 'fvalue-float' => 0,
 64. 'fvalue-image' => 0,
 65. 'fvalue-datetime' => 0,
 66. 'fvalue-date' => '',
 67. 'fvalue-range-int' => array(
 68. 'fvalue-range-int-min' => 0,
 69. 'fvalue-range-int-max' => 0),
 70. 'fvalue-range-float' => array(
 71. 'fvalue-range-float-min' => 0,
 72. 'fvalue-range-float-max' => 0),
 73. 'fvalue-range-date' => array(
 74. 'fvalue-range-date-min' => '',
 75. 'fvalue-range-date-max' => '')),
 76. array(
 77. 'fid' => 8, // Cena Kup Teraz! [100.00]
 78. 'fvalue-string' => '',
 79. 'fvalue-int' => 0,
 80. 'fvalue-float' => 10000.00,
 81. 'fvalue-image' => 0,
 82. 'fvalue-datetime' => 0,
 83. 'fvalue-date' => '',
 84. 'fvalue-range-int' => array(
 85. 'fvalue-range-int-min' => 0,
 86. 'fvalue-range-int-max' => 0),
 87. 'fvalue-range-float' => array(
 88. 'fvalue-range-float-min' => 0,
 89. 'fvalue-range-float-max' => 0),
 90. 'fvalue-range-date' => array(
 91. 'fvalue-range-date-min' => '',
 92. 'fvalue-range-date-max' => '')),
 93. array(
 94. 'fid' => 9, // Kraj [Polska]
 95. 'fvalue-string' => '',
 96. 'fvalue-int' => 228,
 97. 'fvalue-float' => 0,
 98. 'fvalue-image' => 0,
 99. 'fvalue-datetime' => 0,
 100. 'fvalue-date' => '',
 101. 'fvalue-range-int' => array(
 102. 'fvalue-range-int-min' => 0,
 103. 'fvalue-range-int-max' => 0),
 104. 'fvalue-range-float' => array(
 105. 'fvalue-range-float-min' => 0,
 106. 'fvalue-range-float-max' => 0),
 107. 'fvalue-range-date' => array(
 108. 'fvalue-range-date-min' => '',
 109. 'fvalue-range-date-max' => '')),
 110. array(
 111. 'fid' => 10, // Województwo [lewopolskie]
 112. 'fvalue-string' => '',
 113. 'fvalue-int' => 215,
 114. 'fvalue-float' => 0,
 115. 'fvalue-image' => 0,
 116. 'fvalue-datetime' => 0,
 117. 'fvalue-date' => '',
 118. 'fvalue-range-int' => array(
 119. 'fvalue-range-int-min' => 0,
 120. 'fvalue-range-int-max' => 0),
 121. 'fvalue-range-float' => array(
 122. 'fvalue-range-float-min' => 0,
 123. 'fvalue-range-float-max' => 0),
 124. 'fvalue-range-date' => array(
 125. 'fvalue-range-date-min' => '',
 126. 'fvalue-range-date-max' => '')),
 127. array(
 128. 'fid' => 11, // Miejscowość [Poznań]
 129. 'fvalue-string' => 'Poznań',
 130. 'fvalue-int' => 0,
 131. 'fvalue-float' => 0,
 132. 'fvalue-image' => 0,
 133. 'fvalue-datetime' => 0,
 134. 'fvalue-date' => '',
 135. 'fvalue-range-int' => array(
 136. 'fvalue-range-int-min' => 0,
 137. 'fvalue-range-int-max' => 0),
 138. 'fvalue-range-float' => array(
 139. 'fvalue-range-float-min' => 0,
 140. 'fvalue-range-float-max' => 0),
 141. 'fvalue-range-date' => array(
 142. 'fvalue-range-date-min' => '',
 143. 'fvalue-range-date-max' => '')),
 144. array(
 145. 'fid' => 12, // Transport [Kupujący pokrywa koszty transportu]
 146. 'fvalue-string' => '',
 147. 'fvalue-int' => 1,
 148. 'fvalue-float' => 0,
 149. 'fvalue-image' => 0,
 150. 'fvalue-datetime' => 0,
 151. 'fvalue-date' => '',
 152. 'fvalue-range-int' => array(
 153. 'fvalue-range-int-min' => 0,
 154. 'fvalue-range-int-max' => 0),
 155. 'fvalue-range-float' => array(
 156. 'fvalue-range-float-min' => 0,
 157. 'fvalue-range-float-max' => 0),
 158. 'fvalue-range-date' => array(
 159. 'fvalue-range-date-min' => '',
 160. 'fvalue-range-date-max' => '')),
 161. array(
 162. 'fid' => 14, // Formy płatności [Platne z gory (przelew)]
 163. 'fvalue-string' => '',
 164. 'fvalue-int' => 1,
 165. 'fvalue-float' => 0,
 166. 'fvalue-image' => 0,
 167. 'fvalue-datetime' => 0,
 168. 'fvalue-date' => '',
 169. 'fvalue-range-int' => array(
 170. 'fvalue-range-int-min' => 0,
 171. 'fvalue-range-int-max' => 0),
 172. 'fvalue-range-float' => array(
 173. 'fvalue-range-float-min' => 0,
 174. 'fvalue-range-float-max' => 0),
 175. 'fvalue-range-date' => array(
 176. 'fvalue-range-date-min' => '',
 177. 'fvalue-range-date-max' => '')),
 178. array(
 179. 'fid' => 15, // Opcje dodatkowe [Wyróżnienie]
 180. 'fvalue-string' => '',
 181. 'fvalue-int' => 8,
 182. 'fvalue-float' => 0,
 183. 'fvalue-image' => 0,
 184. 'fvalue-datetime' => 0,
 185. 'fvalue-date' => '',
 186. 'fvalue-range-int' => array(
 187. 'fvalue-range-int-min' => 0,
 188. 'fvalue-range-int-max' => 0),
 189. 'fvalue-range-float' => array(
 190. 'fvalue-range-float-min' => 0,
 191. 'fvalue-range-float-max' => 0),
 192. 'fvalue-range-date' => array(
 193. 'fvalue-range-date-min' => '',
 194. 'fvalue-range-date-max' => '')),
 195. array(
 196. 'fid' => 24, // Opis [Opis testowej aukcji.]
 197. 'fvalue-string' => 'Opis testowej aukcji.',
 198. 'fvalue-int' => 0,
 199. 'fvalue-float' => 0,
 200. 'fvalue-image' => 0,
 201. 'fvalue-datetime' => 0,
 202. 'fvalue-date' => '',
 203. 'fvalue-range-int' => array(
 204. 'fvalue-range-int-min' => 0,
 205. 'fvalue-range-int-max' => 0),
 206. 'fvalue-range-float' => array(
 207. 'fvalue-range-float-min' => 0,
 208. 'fvalue-range-float-max' => 0),
 209. 'fvalue-range-date' => array(
 210. 'fvalue-range-date-min' => '',
 211. 'fvalue-range-date-max' => '')),
 212. array(
 213. 'fid' => 29, // Format sprzedaży [Aukcja (z licytacją) lub Kup Teraz!]
 214. 'fvalue-string' => '',
 215. 'fvalue-int' => 0,
 216. 'fvalue-float' => 0,
 217. 'fvalue-image' => 0,
 218. 'fvalue-datetime' => 0,
 219. 'fvalue-date' => '',
 220. 'fvalue-range-int' => array(
 221. 'fvalue-range-int-min' => 0,
 222. 'fvalue-range-int-max' => 0),
 223. 'fvalue-range-float' => array(
 224. 'fvalue-range-float-min' => 0,
 225. 'fvalue-range-float-max' => 0),
 226. 'fvalue-range-date' => array(
 227. 'fvalue-range-date-min' => '',
 228. 'fvalue-range-date-max' => '')),
 229. array(
 230. 'fid' => 32, // Kod pocztowy [60-687]
 231. 'fvalue-string' => '60-687',
 232. 'fvalue-int' => 0,
 233. 'fvalue-float' => 0,
 234. 'fvalue-image' => 0,
 235. 'fvalue-datetime' => 0,
 236. 'fvalue-date' => '',
 237. 'fvalue-range-int' => array(
 238. 'fvalue-range-int-min' => 0,
 239. 'fvalue-range-int-max' => 0),
 240. 'fvalue-range-float' => array(
 241. 'fvalue-range-float-min' => 0,
 242. 'fvalue-range-float-max' => 0),
 243. 'fvalue-range-date' => array(
 244. 'fvalue-range-date-min' => '',
 245. 'fvalue-range-date-max' => '')),
 246. array(
 247. 'fid' => 35, // Darmowe opcje przesyłki [Odbiór osobisty]
 248. 'fvalue-string' => '',
 249. 'fvalue-int' => 1,
 250. 'fvalue-float' => 0,
 251. 'fvalue-image' => 0,
 252. 'fvalue-datetime' => 0,
 253. 'fvalue-date' => '',
 254. 'fvalue-range-int' => array(
 255. 'fvalue-range-int-min' => 0,
 256. 'fvalue-range-int-max' => 0),
 257. 'fvalue-range-float' => array(
 258. 'fvalue-range-float-min' => 0,
 259. 'fvalue-range-float-max' => 0),
 260. 'fvalue-range-date' => array(
 261. 'fvalue-range-date-min' => '',
 262. 'fvalue-range-date-max' => '')),
 263. array(
 264. 'fid' => 36, // Paczka pocztowa ekonomiczna (pierwsza sztuka) [9.50]
 265. 'fvalue-string' => '',
 266. 'fvalue-int' => 0,
 267. 'fvalue-float' => 9.50,
 268. 'fvalue-image' => 0,
 269. 'fvalue-datetime' => 0,
 270. 'fvalue-date' => '',
 271. 'fvalue-range-int' => array(
 272. 'fvalue-range-int-min' => 0,
 273. 'fvalue-range-int-max' => 0),
 274. 'fvalue-range-float' => array(
 275. 'fvalue-range-float-min' => 0,
 276. 'fvalue-range-float-max' => 0),
 277. 'fvalue-range-date' => array(
 278. 'fvalue-range-date-min' => '',
 279. 'fvalue-range-date-max' => '')),
 280. array(
 281. 'fid' => 38, // Paczka pocztowa priorytetowa (pierwsza sztuka) [11.00]
 282. 'fvalue-string' => '',
 283. 'fvalue-int' => 0,
 284. 'fvalue-float' => 11.00,
 285. 'fvalue-image' => 0,
 286. 'fvalue-datetime' => 0,
 287. 'fvalue-date' => '',
 288. 'fvalue-range-int' => array(
 289. 'fvalue-range-int-min' => 0,
 290. 'fvalue-range-int-max' => 0),
 291. 'fvalue-range-float' => array(
 292. 'fvalue-range-float-min' => 0,
 293. 'fvalue-range-float-max' => 0),
 294. 'fvalue-range-date' => array(
 295. 'fvalue-range-date-min' => '',
 296. 'fvalue-range-date-max' => ''))),
 297. 'private' => 0,
 298. 'local-id' => 123123123
 299. ));
 300. }
 301. catch(SoapFault $fault) {
 302. print($fault->faultstring);
 303. }
 304.  
 305. $this->setFlash('notice', 'Aukcja została wystawiona');
 306. }
 307.  
 308. public function executeNewAuctionExt()

Na czasie