Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, będą one zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doNewAuctionExt

Ostatnia zmiana: 12.03.2015 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na wystawienie nowej oferty w serwisie. Aby sprawdzić poprawność wystawienia oferty, należy nadać jej dodatkowy lokalny identyfikator (local-id), a następnie zweryfikować ofertę za pomocą metody doVerifyItem (wartość local-id jest zawsze unikalna w ramach konta danego użytkownika). Aby przetestować poprawność wypełnienia kolejnych pól formularza sprzedaży i/lub sprawdzić koszta związane z wystawieniem oferty, bez jej faktycznego wystawiania w serwisie, należy skorzystać z metody doCheckNewAuctionExt. Nowy opis oferty można przesałać w FID 341, zgodnie z poradnikiem: https://developer.allegroapi.io/new_desc/
doNewAuctionExt
 1. session-handle |  string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. fields | FieldsValue[] | wymagany
  Tablica struktur zawierających informacje o polach formularza sprzedaży (ich listę pobrać można za pomocą metody doGetSellFormFieldsForCategory. W przypadku przekazania identyfikatora konkretnego pola w polu fid, w odpowiednim dla jego typu polu fvalue przekazać należy jego wartość, w pozostałych polach fvalue przesyłając pusty ciąg znaków (string), przekazując w nich 0 (typy liczbowe) lub wartość logiczną false (boolean). Przekazywać należy tylko te pola, których ustawienie jest konieczne lub pożądane.
  1. fid | int
   Identyfikator pola.
  2. fvalue-string | string
   Wartość pola dla typu tekstowego.
  3. fvalue-int | int
   Wartość pola dla liczb całkowitych.
  4. fvalue-float | float
   Wartość pola dla liczb zmiennoprzecinkowych.
  5. fvalue-image | base64Binary
   Wartość pola dla plików graficznych.
  6. fvalue-datetime | float
   Wartość pola dla dat i czasu (Unix time).
  7. fvalue-date | string
   Wartość pola dla dat (DD-MM-YYYY).
  8. fvalue-range-int | RangeIntValueStruct
   Wartość pola dla liczb całkowitych typu zakresowego.
           1. fvalue-range-int-min | int
               Wartość początkowa zakresu wartości parametru.
           2. fvalue-range-int-max | int
               Wartość końcowa zakresu wartości parametru.
  9. fvalue-range-float | RangeFloatValueStruct
   Wartość pola dla liczb rzeczywistych typu zakresowego.
           1. fvalue-range-float-min | float
               Wartość początkowa zakresu wartości parametru.
           2. fvalue-range-float-max | float
               Wartość końcowa zakresu wartości parametru.
  10. fvalue-range-date | RangeDateValueStruct
   Wartość pola dla dat typu zakresowego.
           1. fvalue-range-date-min | string
               Wartość początkowa zakresu wartości parametru.
           2. fvalue-range-date-max | string
               Wartość końcowa zakresu wartości parametru.
 3. item-template-id | int | niewymagany
  Pole zdezaktualizowane.
 4. local-id | int | niewymagany
  Wartość lokalnego identyfikatora, który może być dodatkowo nadany ofercie (zakres: 1-9999999999999). Lokalne identyfikatory ważne są do momentu przesunięcia do archiwum powiązanych z nimi ofert.
 5. item-template-create | ItemTemplateCreateStruct | niewymagany
  Struktura zdezaktualizowana.
  1. item-template-option | int | niewymagany
   Pole zdezaktualizowane.
  2. item-template-name | string | niewymagany
   Pole zdezaktualizowane.
 6. variants | VariantStruct | niewymagany
  Struktura zdezaktualizowana.
  1. fid | int | niewymagany
   Pole zdezaktualizowane.
  2. quantities | VariantQuantityStruct[] | niewymagany
   Struktura zdezaktualizowana.
   1. mask | int | niewymagany
    Pole zdezaktualizowane.
   2. quantity | int | niewymagany
    Pole zdezaktualizowane.
 7. tags | TagNameStruct | niewymagany
  Struktura zawierająca informacje o tagach uzupełniających dane przedmiotu wystawianego dla Strefy Marek. Możliwość tagowania ofert posiadają wyłącznie sprzedawcy ze Strefy Marek. Maksymalnie do oferty można dodać 10 tagów.
  1. tagName | string | niewymagany
   Nazwa taga przypisywanego do wystawianej oferty. Tagi są przypisane do sprzedającego oraz są widoczne w polu "Podkategorie" na liście ofert sprzedającego. Nowe tagi zostają automatycznie dodawane do listy tagów.
 8. afterSalesServiceConditions | AfterSalesServiceConditionsStruct | niewymagany dla kont zwykłych, wymagany dla kont firma
  Struktura zawiera informacje jakie warunki mają się wyświetlać w ofercie
  1. impliedWarranty | string | niewymagany dla kont zwykłych, wymagany dla kont firma 
   Identyfikator (uuid) warunków reklamacji. Możesz go pobrać przez zasób GET /after-sales-service-conditions/implied-warranties w REST API.
  2. returnPolicy | string | niewymagany dla kont zwykłych, wymagany dla kont firma 
   Identyfikator (uuid) polityki zwrotów. Możesz go pobrać przez zasób GET /after-sales-service-conditions/return-policies w REST API.
  3. warranty | string | niewymagany 
   Identyfikator (uuid) Informacji o gwarancjach. Możesz go pobrać przez zasób GET /after-sales-service-conditions/warranties w REST API. Jeśli nie chcesz dodawać gwarancji, pole Identyfikator gwarancji zostaw puste. Obowiązkowe dla kont firma są tylko zwroty i reklamacje.
 9. additionalServicesGroup | string | niewymagany
  Identyfikator (uuid) grupy usług dodatkowych. Możesz go pobrać przez zasób GET /sale/offer-additional-services/groups w REST APIOrientacyjna struktura wywołania metody

$donewauctionext_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'fields' => array(
      array(
         'fid' => 1,   // Tytuł [Oferta testowa]
         'fvalue-string' => 'Oferta testowa',
         'fvalue-int' => 0,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 2,   // Kategoria [Pozostałe > Pozostałe > Pozostałe]
         'fvalue-string' => '',
         'fvalue-int' => 1051,
         'fval
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-due-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 4,   // Czas trwania [7]
         'fvalue-string' => '',
         'fvalue-int' => 2,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 5,   // Liczba sztuk [1]
         'fvalue-string' => '',
         'fvalue-int' => 1,   
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 8,   // Cena Kup Teraz! [10.00]
         'fvalue-string' => '',
         'fvalue-int' => 0,   
         'fvalue-float' => 10.00,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 9,   // Kraj [Polska]
         'fvalue-string' => '',
         'fvalue-int' => 1,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 10,  // Województwo [wielkopolskie]
         'fvalue-string' => '',
         'fvalue-int' => 15,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 11,  // Miejscowość [Poznań]
         'fvalue-string' => 'Poznań',
         'fvalue-int' => 0,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 12,  // Transport [Kupujący pokrywa koszty transportu]
         'fvalue-string' => '',
         'fvalue-int' => 1,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 14,  // Formy płatności [Wystawiam faktury VAT]
         'fvalue-string' => '',
         'fvalue-int' => 32,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 24,  // Opis [Opis testowej oferty.]
         'fvalue-string' => 'Opis testowej oferty.',
         'fvalue-int' => 0,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 28,  // Sztuki/Komplety/Pary [Sztuk]
         'fvalue-string' => '',
         'fvalue-int' => 0,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 29,  // Format sprzedaży [Licytacja lub Kup Teraz!]
         'fvalue-string' => '',
         'fvalue-int' => 0,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 35,  // Darmowe opcje przesyłki [Przesyłka elektroniczna (e-mail)]
         'fvalue-string' => '',
         'fvalue-int' => 2,
         'fvalue-float' => 0,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,
                'fvalue-range-float-max' => 0),
         'fvalue-range-date' => array(
                'fvalue-range-date-min' => '',
                'fvalue-range-date-max' => '')),
      array(
         'fid' => 38,  // Paczka pocztowa priorytetowa (pierwsza sztuka) [11.00]
         'fvalue-string' => '',
         'fvalue-int' => 0,
         'fvalue-float' => 11.00,
         'fvalue-image' => 0,
         'fvalue-datetime' => 0,
         'fvalue-date' => '',
         'fvalue-range-int' => array(
                '
fvalue-range-int-min' => 0,
                'fvalue-range-int-max' => 0),
         'fvalue-range-float' => array(
                '
fvalue-range-float-min' => 0,

 1. item-id | long
  Identyfikator wystawionej oferty.
 2. item-info |  string
  Informacja o kosztach związanych z wystawieniem oferty.
 3. item-is-allegro-standard | int
  Informacja o tym, czy oferta będzie oznaczona jako Standard Allegro [PL]/Aukro Plus [CZ]/Super Offer [UA/KZ] (1 - będzie, 0 - nie będzie).Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$donewauctionext_response = array(
   'item-id' => 981322135,
   'item-info' => '12,25 zł',
   'item-is-allegro-standard' => 0
);


 • ERR_ALCOHOL_NO_COMPANY
  Aby wystawiać oferty w kategorii Wina należy posiadać konto Firma.
 • ERR_ALCOHOL_NOT_ACTIVE
  Aby wystawiać oferty w kategorii Wina należy posiadać aktywny status Alkohol.
 • ERR_AUCTION_TYPE_NOT_EXISTS
  Nie można wystawić wieloprzedmiotowej licytacji lub na podaną kategorię nałożone jest ograniczenie niepozwalające na wystawianie w niej ofert wieloprzedmiotowych.
 • ERR_BAD_PICTURE_FORMAT
  Niepoprawny format zdjęcia (dopuszczalne formaty: GIF, JPG, PNG).
 • ERR_BLOCK_SELL_COMPANY_INFO
  Użytkownik z blokadą znaczka Firma nie może wystawiać nowych ofert.
 • ERR_BLOCK_SELL_SELL
  Użytkownik z blokadą sprzedaży na koncie nie może wystawiać nowych ofert. Aby wyjaśnić powód blokady, należy skontaktować się z Allegro poprzez formularz kontaktowy.
 • ERR_BLOCKED_USER_CANT_INVOKE_METHOD
  Użytkownik ma zablokowane konto.
 • ERR_BRAND_ZONE_SERVICE_IS_UNAVAILABLE
  Błąd podczas weryfikacji, czy użytkownik jest dostępny w usłudze Strefy Marek (podczas tworzenia oferty jako StrefaMarek).
 • ERR_BUY_NOW_LESS_THAN_RESERVE_PRICE
  Cena Kup Teraz! nie może być być niższa od ceny minimalnej.
 • ERR_BUY_NOW_LESS_THAN_STARTING_PRICE
  Cena Kup Teraz! nie może być być niższa od ceny wywoławczej.
 • ERR_CANT_SET_LIGHT_DESCRIPTION_FOR_ITEM_WITHOUT_BIDS
  Brak możliwości dodania dopisku do opisu oferty podczas jej wystawiania.
 • ERR_CATEGORY_NOT_FOUND
  Nie podano identyfikatora kategorii, identyfikator jest błędny, lub wskazana kategoria nie jest kategorią najniższego rzędu.
 • ERR_CATEGORY_PAGE_AND_NO_PHOTO
  Aby skorzystać z opcji promowania oferty na stronie wskazanej kategorii, należy załadować co najmniej jedno zdjęcie.
 • ERR_CATEGORY_PAGE_NOT_ENOUGH_MONEY
  Nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie kategorii z powodu braku funduszy na koncie wystarczających do uiszczenia przedpłaty (dotyczy Czech).
 • ERR_CATEGORY_PAGE_RATING_TOO_LOW
  Nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie kategorii z powodu niewystarczającej liczby punktów użytkownika (wymagane min. 5 punktów).
 • ERR_CONVERSION_ERROR
  Wyniknęły problemy podczas konwersji zdjęć.
 • ERR_DEBT_NO_EXTRAS
  Stan konta jest zbyt niski, by wystawienie oferty było możliwe (dotyczy Ukrainy i Bułgarii).
 • ERR_DEPARTMENT_PAGE_RATING_TOO_LOW
  Nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie działu z powodu niewystarczającej liczby punktów użytkownika (wymagane min. 5 punktów).
 • ERR_DESC_TOO_LONG_INFO
  Przekroczono maksymalny dopuszczalny rozmiar opisu oferty (65 kB).
 • ERR_DESCRIPTION_NOT_FOUND
  Nie podano opisu oferty.
 • ERR_EAN_CODE_NOT_AVAILABLE
  W tej kategorii nie ma możliwości podawania kodu EAN.
 • ERR_EXPLICIT_CONTENT_WARN
  Nie można skorzystać z niektórych opcji dodatkowych w przypadku sprzedaży przedmiotu w tej kategorii.
 • ERR_FEATURED_NOT_ACTIVATED
  Nie można ustawić opcji Wyróżnienie z powodu braku pełnej aktywacji konta (dotyczy Rosji).
 • ERR_FEATURED_RATING_TOO_LOW
  Nie można ustawić opcji Wyróżnienie z powodu zbyt niskiej punktacji w systemie komentarzy (dotyczy Rosji).
 • ERR_FIELD_IS_NOT_AVAILABLE_FOR_ADVERTISEMENT
  To pole jest niedostepne dla ogłoszeń
 • ERR_FULFILLMENT_TIME_NOT_AVAILABLE_FOR_CATEGORY
  Opcja Czas dostawy nie jest dostępna dla wybranej kategorii.
 • ERR_IF_YOU_WANNA_SELL
  Użytkownik bez pełnej aktywacji konta nie może wystawiać ofert w serwisie.
 • ERR_INCORRECT_ITEM_TEMPLATE_ID
  Niepoprawny (nieistniejący w kontekście zalogowanego użytkownika) identyfikator szablonu oferty.
 • ERR_INCORRECT_ITEM_TEMPLATE_NAME
  Niepoprawna (zbyt długa, zawierająca niedozwolone znaki) nazwa szablonu oferty.
 • ERR_INPUT_COUNTRY_ERROR
  Brak/niepoprawny kod kraju.
 • ERR_INVALID_BUY_NOW_PRICE
  Niepoprawna wartość ceny Kup Teraz! (min. 1 zł).
 • ERR_INVALID_DURATION_TIME
  Niepoprawna wartość w polu określającym czas trwania oferty.
 • ERR_INVALID_EAN_CODE
  Niepoprawny kod EAN.
 • ERR_INVALID_FIRST_BANK_ACCOUNT_FORMAT
  Niepoprawny format pierwszego podanego numeru konta bankowego (dopuszczalny format: 26 cyfr pisanych łącznie, ew. rozdzielonych spacjami lub myślnikami).
 • ERR_INVALID_PARAM_AUCTION_TYPE
  Niepoprawna wartość w polu określającym format sprzedaży.
 • ERR_INVALID_PARAM_SELL_BY_SET
  Niepoprawna wartość w polu określającym sztuki/komplety/pary.
 • ERR_INVALID_PARAM_SHOP_PROLONG
  Niepoprawna wartość w polu określającym automatyczne wznowienie oferty w sklepie.
 • ERR_INVALID_POSTCODE_FORMAT
  Niepoprawny format kodu pocztowego (dopuszczalny format: 5 cyfr w postaci XX-XXX).
 • ERR_INVALID_PRODUCTS_CATALOGUE
  Błędny identyfikator produktu.
 • ERR_INVALID_QUANTITY
  Niepoprawna wartość w polu określającym liczbę sztuk (dopuszczalny zakres: 1-999).
 • ERR_INVALID_RESERVE_PRICE
  Niepoprawna wartość ceny minimalnej.
 • ERR_INVALID_SECOND_BANK_ACCOUNT_FORMAT
  Niepoprawny format drugiego podanego numeru konta bankowego (dopuszczalny format: 26 cyfr pisanych łącznie, ew. rozdzielonych spacjami lub myślnikami).
 • ERR_INVALID_STARTING_PRICE
  Niepoprawna wartość ceny wywoławczej (min. 1 zł).
 • ERR_INVALID_STATE
  Niepoprawna wartość w polu określającym województwo.
 • ERR_INVALID_VALUE_IN_ATTRIB_FIELD
  Niepoprawne przekazanie parametrów struktury (np. przekazano nieistniejące pole formularza sprzedaży).
 • ERR_INVALID_VALUE_IN_LOCAL_ID
  Niepoprawna wartość lokalnego identyfikatora (dopuszczalny zakres: 1-9999999999999).
 • ERR_ITEM_NAME_NOT_FOUND
  Nie podano tytułu oferty.
 • ERR_ITEM_NAME_TOO_LONG
  Przekroczono maksymalny dopuszczalny rozmiar tytułu oferty (50 znaków, przy założeniu, że niektóre symbole liczone są jako więcej niż 1 znak: < i > - 4 znaki,  & - 5 znaków, " - 6 znaków).
 • ERR_ITEM_TEMPLATES_LIMIT_EXCEEDED
  Przekroczono maksymalną liczbę (10) możliwych do zapisania szablonów oferty. Aby zapisać nowy szablon, należy uprzednio usunąć któryś z istniejących.
 • ERR_JUNIOR_CANT_BID_LIST_IN_THIS_CATEGORY
  Użytkownik konta Junior nie może wystawić oferty w wybranej kategorii (ograniczenia dot. kategorii: Nieruchomości, Samochody, Motocykle, Inne pojazdy i łodzie, Trafika, Broń, Wiatrówki, Erotyka).
 • ERR_JUNIOR_LIMIT_EXCEEDED
  Przekroczono limit 50 zł na wystawianie ofert, który obowiązuje dla użytkowników konta Junior.
 • ERR_LIST_THUMB_AND_NO_PHOTO
  Aby skorzystać z opcji miniaturka, należy załadować co najmniej jedno zdjęcie.
 • ERR_LOCATION_NOT_FOUND
  Nie podano lokalizacji przedmiotu (miejscowości).
 • ERR_LOCATION_TOO_LONG
  Przekroczono maksymalny dopuszczalny rozmiar nazwy miejscowości (40 znaków).
 • ERR_MAIN_AND_CATEGORY_PAGE_NOT_ENOUGH_MONEY
  Nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie głównej serwisu oraz stronie kategorii z powodu braku funduszy na koncie wystarczających do uiszczenia przedpłaty (dotyczy Czech).
 • ERR_MAIN_PAGE_INCORRECT_CATEGORY
  Dla wybranej kategorii nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie głównej serwisu.
 • ERR_MAIN_PAGE_NOT_ENOUGH_MONEY
  Nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie głównej serwisu z powodu braku funduszy na koncie wystarczających do uiszczenia przedpłaty (dotyczy Czech).
 • ERR_MAIN_PAGE_RATING_TOO_LOW
  Nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie głównej  serwisu z powodu niewystarczającej liczby punktów użytkownika (wymagane min. 10 punktów).
 • ERR_METHOD_UNAVAILABLE_IN_THIS_COUNTRY
  Metoda jest niedostępna w tym kraju (dotyczy allegro.by, allegro.kz oraz aukro.sk).
 • ERR_MULTI_ITEM_AND_BUYNOW_AND_STARTING
  Dla ofert wieloprzedmiotowych należy wybrać albo cenę Kup Teraz!, albo cenę wywoławczą (nie obie równocześnie).
 • ERR_NO_ON_DELIVERY_PAYMENT
  Dla wybranych opcji płatności przy odbiorze należy wybrać odpowiednią formę płatności.
 • ERR_NO_PREPAID_PAYMENT
  Dla wybranych opcji płatności z góry należy wybrać odpowiednią formę płatności.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_NO_STARTING_AND_BUY_NOW_PRICE
  Nie podano min. jednego formatu ceny (wywoławcza i/lub Kup Teraz!).
 • ERR_NOT_ALLOWED_CHARS_IN_ITEM_NAME_OFFLINER
  W tytule oferty użyto niedozwolonych znaków. Wszystkie użyte znaki muszą istnieć w alfabecie kraju zalogowanego użytkownika.
 • ERR_NOT_ENOUGH_MONEY_TO_SELL
  Stan konta jest zbyt niski, by wystawić ofertę z płatnymi opcjami promowania (dotyczy Czech i Rosji).
 • ERR_OBLIGATORY_ATTRIB_NOT_SET
  Nie podano parametru wymaganego dla wybranej kategorii.
 • ERR_OTHER_PHOTO_ERROR
  Podczas przesyłania zdjęć wystąpił błąd. Szczegółowe informacje znajdziesz w komunikacie błędu.
 • ERR_PAY_FORM_NOT_SELECTED
  Nie podano formy płatności.
 • ERR_PAYS_SHIPPING_NOT_SELECTED
  Nie podano wartości w polu określającym, która strona pokrywa koszty transportu.
 • ERR_PHARMACY_NO_COMPANY
  Aby móc wystawiać oferty w kategorii Leki bez recepty należy posiadać konto Firma.
 • ERR_PHARMACY_NOT_ACTIVE
  Aby móc wystawiać oferty w kategorii Leki bez recepty należy posiadać aktywny status Apteka.
 • ERR_PHARMACY_NOT_ALLOWED_AUCTION_TYPE
  W kategorii Leki bez recepty wystawiane być mogą wyłącznie oferty Kup Teraz!.
 • ERR_PHARMACY_REQUIREMENTS_NOT_MET
  Aby móc wystawiać oferty w kategorii Leki bez recepty należy brać udział w programie Aukro+, a wystawiany towar nie może być w stanie innym niż nowy (dotyczy CZ).
 • ERR_POSTAGE_OPTIONS_ERROR
  Nie podano minimum jednego sposobu dostawy.
 • ERR_POSTAGE_OPTIONS_VALUES_INCORRECT
  Niepoprawnie wypełniono koszta dostawy (należy podać wartość we wszystkich trzech polach: pierwsza sztuka, kolejna sztuka, ilość w paczce - lub jedynie dla pierwszej sztuki).
 • ERR_POSTAGE_VALUES_SELLER_PAYMENT
  Nie można podać cen za dostawę większych od 0, gdy sprzedający pokrywa koszty przesyłki.
 • ERR_POSTAL_CODE_EMPTY_ERROR
  Nie podano kodu pocztowego.
 • ERR_PRODUCT_CATALOGUE_FOTO_NOT_ENABLED
  Aby załączyć do oferty zdjęcie pochodzące z Katalogu Produktów, oferta musi być powiązana z produktem.
 • ERR_RESERVE_LESS_THAN_STARTING_PRICE
  Cena minimalna nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 • ERR_RESERVED_PRICE_NOT_ALLOWED
  Cena minimalna jest niedopuszczalna dla tego formatu aukcji.
 • ERR_RESERVED_PRICE_RATING_TOO_LOW
  Nie można ustawić ceny minimalnej z powodu niewystarczającej liczby punktów użytkownika (dotyczy Rosji i Ukrainy).
 • ERR_SELECT_PHOTO
  Brak danych zdjęcia.
 • ERR_SELL_NOT_ALLOWED
  Użytkownik nie może wystawić oferty w tym kraju.
 • ERR_SHIPMENT_DESCRIPTION_REQUIRED
  Po wskazaniu chęci przekazania dodatkowych informacji o przesyłce i płatności, należy podać ich treść.
 • ERR_SHOP_BUY_NOW_PRICE_ERROR
  Oferta wystawiana w Sklepie Allegro musi mieć ustaloną cenę Kup Teraz!.
 • ERR_SHOP_CANT_LIST_IN_THIS_COUNTRY
  Użytkownik nie ma aktywnego Sklepu Allegro lub nie może wystawiać ofert sklepowych w tym kraju.
 • ERR_SHOP_CATEGORY_NOT_FOUND
  Niepoprawna wartość identyfikatora kategorii sklepowej (informacje o kategoriach sklepowych zalogowanego użytkownika pobrać można za pomocą metody doGetShopCatsData)
 • ERR_SHOP_NOT_ALLOWED_CATS
  Dla ofert wystawianych w Sklepie Allegro nie można skorzystać z wybranej kategorii (ograniczenia dot. kategorii: Nieruchomości, Samochody, Motocykle, Inne pojazdy i łodzie, Wakacje).
 • ERR_SHOP_NOT_ALLOWED_OPTIONS
  Dla ofert wystawianych w Sklepie Allegro nie można ustawić opcji promowania oferty na stronie głównej  serwisu, stronie kategorii oraz wyróżnienia oferty na liście kategorii.
 • ERR_SHOP_PRIVATE_AUCTION_ERROR
  Oferta prywatna nie może być wystawiana w Sklepie Allegro (dotyczy Ukrainy).
 • ERR_SHOP_RESERVE_PRICE_ERROR
  Oferta wystawiana w Sklepie Allegro nie może mieć ustawionej ceny minimalnej.
 • ERR_SHOPS_SETTINGS_INVALID_TAGS
  Przekazano nieprawidłowe tagi (podczas tworzenia oferty jako StrefaMarek).
 • ERR_SHOPS_SETTINGS_TAGS_COUNT_LIMIT_EXCEEDED
  Przekroczono limit liczby tagów - maksymalnie 10 tagów w ofercie (podczas tworzenia oferty jako StrefaMarek).
 • ERR_SHOP_STARTING_PRICE_ERROR
  Oferta wystawiana w Sklepie Allegro nie może mieć ustawionej ceny wywoławczej.
 • ERR_SOME_ITEMS_AND_RESERVE_PRICE
  Cena minimalna jest niedopuszczalna dla ofert wieloprzedmiotowych.
 • ERR_TICKETS_AND_AUCTION
  Bilety i wejściowki na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe muszą mieć ustaloną cenę Kup Teraz!.
 • ERR_TOO_DISTANT_FUTURE
  Niepoprawna (zbyt odległa) data rozpoczęcia oferty (maks. 30 dni naprzód).
 • ERR_TOO_MANY_ITEMS
  Przekroczono limit na wystawianie ofert przez użytkowników bez pełnej aktywacji konta (dotyczy Rosji).
 • ERR_TRANSPORT_SHIPMENT_DESCRIPTION_TOO_LONG
  Przekroczono maksymalny dopuszczalny rozmiar pola z dodatkowymi informacjami o przesyłce i płatności (500 znaków).
 • ERR_UNKNOWN_FEATURE
  Nie możesz dodać tagów do oferty jeśli nie jesteś sprzedającym ze Strefy Marek.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.
 • ERR_WORD_IN_ITEM_NAME_TOO_LONG
  Przekroczono maksymalny dopuszczalny rozmiar pojedynczego słowa w tytule oferty (30 znaków).
 • ERR_YOU_HAVE_TO_ACTIVE_CODE
  Użytkownik bez aktywowanego kodu sprzedaży nie może wystawiać ofert w serwisie.
 • ERR_AFTER_SALES_SERVICE_CONDITIONS_OWNED_BY_SELLER
  Podano warunek oferty innego użytkownika niż zalogowany
 • ERR_REFERENCED_VALUE_NOT_EXISTS
  Podano identyfikator (uuid) warunku, który nie istnieje.
 • ERR_STANDARDIZED_DESCRIPTION_INCORRECT
  podany przez użytkownika opis w FID 341 jest pusty lub zawiera błędy.
 • ERR_PHOTO_COUNT_TOO_HIGH
  Wysyłasz zbyt dużo zdjęć, np. próbujesz wystawić ofertę z 16 zdjęciami na zwykłym koncie.
 • ERR_ADDITIONAL_SERVICES_GROUP_NOT_FOUND
  Podany identyfikator grupy usług dodatkowych nie został znaleziony.
 • ERR_STANDARDIZED_DESCRIPTION_REQUIRED_FOR_ADVERTISEMENT
  Ogłoszenie musi zawierać nowy opis oferty.
 • ERR_STANDARDIZED_DESCRIPTION_IS_TEMPORARILY_REQUIRED
  Musisz wystawić ofertę z nowym opsiem (FID 341)
 • ERR_DELIVERY_NO_COMPANY
  Wybrana metoda dostawy wymaga, aby posiadać konto Firma.

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.

#1 (29.05.2011 r.) / php (Autor: wojciech777)
 1. //prosty przykład wywołania metody NewAuctionExt - Symfony 1.0
 2.  
 3. {
 4. try {
 5. $allegro = new AllegroWebAPI();
 6. $allegro->Login();
 7. $my_account = $allegro->NewAuctionExt(array('fields' => array(
 8. array(
 9. 'fid' => 1, // Tytuł [Aukcja testowa]
 10. 'fvalue-string' => 'Aukcja testowa',
 11. 'fvalue-int' => 0,
 12. 'fvalue-float' => 0,
 13. 'fvalue-image' => 0,
 14. 'fvalue-datetime' => 0,
 15. 'fvalue-date' => '',
 16. 'fvalue-range-int' => array(
 17. 'fvalue-range-int-min' => 0,
 18. 'fvalue-range-int-max' => 0),
 19. 'fvalue-range-float' => array(
 20. 'fvalue-range-float-min' => 0,
 21. 'fvalue-range-float-max' => 0),
 22. 'fvalue-range-date' => array(
 23. 'fvalue-range-date-min' => '',
 24. 'fvalue-range-date-max' => '')),
 25. array(
 26. 'fid' => 2, // Kategoria [Pozostałe > Pozostałe > Pozostałe]
 27. 'fvalue-string' => '',
 28. 'fvalue-int' => 1885,
 29. 'fvalue-float' => 0,
 30. 'fvalue-image' => 0,
 31. 'fvalue-datetime' => 0,
 32. 'fvalue-date' => '',
 33. 'fvalue-range-int' => array(
 34. 'fvalue-range-int-min' => 0,
 35. 'fvalue-range-int-max' => 0),
 36. 'fvalue-range-float' => array(
 37. 'fvalue-range-float-min' => 0,
 38. 'fvalue-range-float-max' => 0),
 39. 'fvalue-range-date' => array(
 40. 'fvalue-range-date-min' => '',
 41. 'fvalue-range-date-max' => '')),
 42. array(
 43. 'fid' => 4, // Czas trwania [7]
 44. 'fvalue-string' => '',
 45. 'fvalue-int' => 2,
 46. 'fvalue-float' => 0,
 47. 'fvalue-image' => 0,
 48. 'fvalue-datetime' => 0,
 49. 'fvalue-date' => '',
 50. 'fvalue-range-int' => array(
 51. 'fvalue-range-int-min' => 0,
 52. 'fvalue-range-int-max' => 0),
 53. 'fvalue-range-float' => array(
 54. 'fvalue-range-float-min' => 0,
 55. 'fvalue-range-float-max' => 0),
 56. 'fvalue-range-date' => array(
 57. 'fvalue-range-date-min' => '',
 58. 'fvalue-range-date-max' => '')),
 59. array(
 60. 'fid' => 5, // Liczba sztuk [100]
 61. 'fvalue-string' => '',
 62. 'fvalue-int' => 100,
 63. 'fvalue-float' => 0,
 64. 'fvalue-image' => 0,
 65. 'fvalue-datetime' => 0,
 66. 'fvalue-date' => '',
 67. 'fvalue-range-int' => array(
 68. 'fvalue-range-int-min' => 0,
 69. 'fvalue-range-int-max' => 0),
 70. 'fvalue-range-float' => array(
 71. 'fvalue-range-float-min' => 0,
 72. 'fvalue-range-float-max' => 0),
 73. 'fvalue-range-date' => array(
 74. 'fvalue-range-date-min' => '',
 75. 'fvalue-range-date-max' => '')),
 76. array(
 77. 'fid' => 8, // Cena Kup Teraz! [100.00]
 78. 'fvalue-string' => '',
 79. 'fvalue-int' => 0,
 80. 'fvalue-float' => 10000.00,
 81. 'fvalue-image' => 0,
 82. 'fvalue-datetime' => 0,
 83. 'fvalue-date' => '',
 84. 'fvalue-range-int' => array(
 85. 'fvalue-range-int-min' => 0,
 86. 'fvalue-range-int-max' => 0),
 87. 'fvalue-range-float' => array(
 88. 'fvalue-range-float-min' => 0,
 89. 'fvalue-range-float-max' => 0),
 90. 'fvalue-range-date' => array(
 91. 'fvalue-range-date-min' => '',
 92. 'fvalue-range-date-max' => '')),
 93. array(
 94. 'fid' => 9, // Kraj [Polska]
 95. 'fvalue-string' => '',
 96. 'fvalue-int' => 228,
 97. 'fvalue-float' => 0,
 98. 'fvalue-image' => 0,
 99. 'fvalue-datetime' => 0,
 100. 'fvalue-date' => '',
 101. 'fvalue-range-int' => array(
 102. 'fvalue-range-int-min' => 0,
 103. 'fvalue-range-int-max' => 0),
 104. 'fvalue-range-float' => array(
 105. 'fvalue-range-float-min' => 0,
 106. 'fvalue-range-float-max' => 0),
 107. 'fvalue-range-date' => array(
 108. 'fvalue-range-date-min' => '',
 109. 'fvalue-range-date-max' => '')),
 110. array(
 111. 'fid' => 10, // Województwo [lewopolskie]
 112. 'fvalue-string' => '',
 113. 'fvalue-int' => 215,
 114. 'fvalue-float' => 0,
 115. 'fvalue-image' => 0,
 116. 'fvalue-datetime' => 0,
 117. 'fvalue-date' => '',
 118. 'fvalue-range-int' => array(
 119. 'fvalue-range-int-min' => 0,
 120. 'fvalue-range-int-max' => 0),
 121. 'fvalue-range-float' => array(
 122. 'fvalue-range-float-min' => 0,
 123. 'fvalue-range-float-max' => 0),
 124. 'fvalue-range-date' => array(
 125. 'fvalue-range-date-min' => '',
 126. 'fvalue-range-date-max' => '')),
 127. array(
 128. 'fid' => 11, // Miejscowość [Poznań]
 129. 'fvalue-string' => 'Poznań',
 130. 'fvalue-int' => 0,
 131. 'fvalue-float' => 0,
 132. 'fvalue-image' => 0,
 133. 'fvalue-datetime' => 0,
 134. 'fvalue-date' => '',
 135. 'fvalue-range-int' => array(
 136. 'fvalue-range-int-min' => 0,
 137. 'fvalue-range-int-max' => 0),
 138. 'fvalue-range-float' => array(
 139. 'fvalue-range-float-min' => 0,
 140. 'fvalue-range-float-max' => 0),
 141. 'fvalue-range-date' => array(
 142. 'fvalue-range-date-min' => '',
 143. 'fvalue-range-date-max' => '')),
 144. array(
 145. 'fid' => 12, // Transport [Kupujący pokrywa koszty transportu]
 146. 'fvalue-string' => '',
 147. 'fvalue-int' => 1,
 148. 'fvalue-float' => 0,
 149. 'fvalue-image' => 0,
 150. 'fvalue-datetime' => 0,
 151. 'fvalue-date' => '',
 152. 'fvalue-range-int' => array(
 153. 'fvalue-range-int-min' => 0,
 154. 'fvalue-range-int-max' => 0),
 155. 'fvalue-range-float' => array(
 156. 'fvalue-range-float-min' => 0,
 157. 'fvalue-range-float-max' => 0),
 158. 'fvalue-range-date' => array(
 159. 'fvalue-range-date-min' => '',
 160. 'fvalue-range-date-max' => '')),
 161. array(
 162. 'fid' => 14, // Formy płatności [Platne z gory (przelew)]
 163. 'fvalue-string' => '',
 164. 'fvalue-int' => 1,
 165. 'fvalue-float' => 0,
 166. 'fvalue-image' => 0,
 167. 'fvalue-datetime' => 0,
 168. 'fvalue-date' => '',
 169. 'fvalue-range-int' => array(
 170. 'fvalue-range-int-min' => 0,
 171. 'fvalue-range-int-max' => 0),
 172. 'fvalue-range-float' => array(
 173. 'fvalue-range-float-min' => 0,
 174. 'fvalue-range-float-max' => 0),
 175. 'fvalue-range-date' => array(
 176. 'fvalue-range-date-min' => '',
 177. 'fvalue-range-date-max' => '')),
 178. array(
 179. 'fid' => 15, // Opcje dodatkowe [Wyróżnienie]
 180. 'fvalue-string' => '',
 181. 'fvalue-int' => 8,
 182. 'fvalue-float' => 0,
 183. 'fvalue-image' => 0,
 184. 'fvalue-datetime' => 0,
 185. 'fvalue-date' => '',
 186. 'fvalue-range-int' => array(
 187. 'fvalue-range-int-min' => 0,
 188. 'fvalue-range-int-max' => 0),
 189. 'fvalue-range-float' => array(
 190. 'fvalue-range-float-min' => 0,
 191. 'fvalue-range-float-max' => 0),
 192. 'fvalue-range-date' => array(
 193. 'fvalue-range-date-min' => '',
 194. 'fvalue-range-date-max' => '')),
 195. array(
 196. 'fid' => 24, // Opis [Opis testowej aukcji.]
 197. 'fvalue-string' => 'Opis testowej aukcji.',
 198. 'fvalue-int' => 0,
 199. 'fvalue-float' => 0,
 200. 'fvalue-image' => 0,
 201. 'fvalue-datetime' => 0,
 202. 'fvalue-date' => '',
 203. 'fvalue-range-int' => array(
 204. 'fvalue-range-int-min' => 0,
 205. 'fvalue-range-int-max' => 0),
 206. 'fvalue-range-float' => array(
 207. 'fvalue-range-float-min' => 0,
 208. 'fvalue-range-float-max' => 0),
 209. 'fvalue-range-date' => array(
 210. 'fvalue-range-date-min' => '',
 211. 'fvalue-range-date-max' => '')),
 212. array(
 213. 'fid' => 29, // Format sprzedaży [Aukcja (z licytacją) lub Kup Teraz!]
 214. 'fvalue-string' => '',
 215. 'fvalue-int' => 0,
 216. 'fvalue-float' => 0,
 217. 'fvalue-image' => 0,
 218. 'fvalue-datetime' => 0,
 219. 'fvalue-date' => '',
 220. 'fvalue-range-int' => array(
 221. 'fvalue-range-int-min' => 0,
 222. 'fvalue-range-int-max' => 0),
 223. 'fvalue-range-float' => array(
 224. 'fvalue-range-float-min' => 0,
 225. 'fvalue-range-float-max' => 0),
 226. 'fvalue-range-date' => array(
 227. 'fvalue-range-date-min' => '',
 228. 'fvalue-range-date-max' => '')),
 229. array(
 230. 'fid' => 32, // Kod pocztowy [60-687]
 231. 'fvalue-string' => '60-687',
 232. 'fvalue-int' => 0,
 233. 'fvalue-float' => 0,
 234. 'fvalue-image' => 0,
 235. 'fvalue-datetime' => 0,
 236. 'fvalue-date' => '',
 237. 'fvalue-range-int' => array(
 238. 'fvalue-range-int-min' => 0,
 239. 'fvalue-range-int-max' => 0),
 240. 'fvalue-range-float' => array(
 241. 'fvalue-range-float-min' => 0,
 242. 'fvalue-range-float-max' => 0),
 243. 'fvalue-range-date' => array(
 244. 'fvalue-range-date-min' => '',
 245. 'fvalue-range-date-max' => '')),
 246. array(
 247. 'fid' => 35, // Darmowe opcje przesyłki [Odbiór osobisty]
 248. 'fvalue-string' => '',
 249. 'fvalue-int' => 1,
 250. 'fvalue-float' => 0,
 251. 'fvalue-image' => 0,
 252. 'fvalue-datetime' => 0,
 253. 'fvalue-date' => '',
 254. 'fvalue-range-int' => array(
 255. 'fvalue-range-int-min' => 0,
 256. 'fvalue-range-int-max' => 0),
 257. 'fvalue-range-float' => array(
 258. 'fvalue-range-float-min' => 0,
 259. 'fvalue-range-float-max' => 0),
 260. 'fvalue-range-date' => array(
 261. 'fvalue-range-date-min' => '',
 262. 'fvalue-range-date-max' => '')),
 263. array(
 264. 'fid' => 36, // Paczka pocztowa ekonomiczna (pierwsza sztuka) [9.50]
 265. 'fvalue-string' => '',
 266. 'fvalue-int' => 0,
 267. 'fvalue-float' => 9.50,
 268. 'fvalue-image' => 0,
 269. 'fvalue-datetime' => 0,
 270. 'fvalue-date' => '',
 271. 'fvalue-range-int' => array(
 272. 'fvalue-range-int-min' => 0,
 273. 'fvalue-range-int-max' => 0),
 274. 'fvalue-range-float' => array(
 275. 'fvalue-range-float-min' => 0,
 276. 'fvalue-range-float-max' => 0),
 277. 'fvalue-range-date' => array(
 278. 'fvalue-range-date-min' => '',
 279. 'fvalue-range-date-max' => '')),
 280. array(
 281. 'fid' => 38, // Paczka pocztowa priorytetowa (pierwsza sztuka) [11.00]
 282. 'fvalue-string' => '',
 283. 'fvalue-int' => 0,
 284. 'fvalue-float' => 11.00,
 285. 'fvalue-image' => 0,
 286. 'fvalue-datetime' => 0,
 287. 'fvalue-date' => '',
 288. 'fvalue-range-int' => array(
 289. 'fvalue-range-int-min' => 0,
 290. 'fvalue-range-int-max' => 0),
 291. 'fvalue-range-float' => array(
 292. 'fvalue-range-float-min' => 0,
 293. 'fvalue-range-float-max' => 0),
 294. 'fvalue-range-date' => array(
 295. 'fvalue-range-date-min' => '',
 296. 'fvalue-range-date-max' => ''))),
 297. 'private' => 0,
 298. 'local-id' => 123123123
 299. ));
 300. }
 301. catch(SoapFault $fault) {
 302. print($fault->faultstring);
 303. }
 304.  
 305. $this->setFlash('notice', 'Aukcja została wystawiona');
 306. }
 307.  
 308. public function executeNewAuctionExt()