Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doMyContact

Ostatnia zmiana: 25.04.2013 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie danych kontaktowych kupujących w ofertach zalogowanego użytkownika. W przypadku podania błędnego identyfikatora oferty, struktura jej odpowiadająca nie zostanie zwrócona. Metoda nie zwraca danych dotyczących ofert przeniesionych do archiwum.

 1. session-handle |  string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc). 
 2. auction-id-list | long[] | wymagany
  Tablica identyfikatorów ofert.
 3. offset | int | niewymagany
  Parametr pozwalający na sterowanie pobieraniem informacji o pojedynczych ofertach z przekazywanej tablicy identyfikatorów ofert (offset indeksowany jest od 0 i pełni rolę iteratora kolejnych elementów wspomnianej tablicy). Maksymalnie jest zwracane 25 wyników.
 4. desc | int | niewymagany
  Parametr zdezaktualizowany (należy przekazać dowolną wartość, odpowiednią dla typu parametru).Orientacyjna struktura wywołania metody

$domycontact_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'auction-id-list' => array(971093729, 963993421),
   'offset' => 0,
   'desc' => 0
);

 1. mycontact-list | MyContactList[]
  Tablica struktur zawierająca informacje o kupujących.
  1. contact-user-id | int
   Identyfikator kupującego.
  2. contact-nick | string
   Nazwa kupującego.
  3. contact-first-name | string
   Imię kupującego.
  4. contact-last-name | string
   Nazwisko kupującego.
  5. contact-company | string
   Nazwa firmy kupującego.
  6. contact-email | string
   E-mail kupującego.
  7. contact-street | string
   Adres kupującego.
  8. contact-postcode | string
   Kod pocztowy kupującego.
  9. contact-city | string
   Miasto kupującego.
  10. contact-country | string
   Identyfikator kraju kupującego.
  11. contact-phone | string
   Telefon kupującego.
  12. contact-phone2 | string
   Drugi telefon kupującego.
  13. contact-rating | string
   Pole zdezaktualizowane.
  14. contact-blocked | string
   Informacja o stanie konta kupującego (blocked - konto zablokowane, not-blocked - konto niezablokowane).Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$domycontact_response = array(
   'mycontact-list' => array(
      array(    
         'contact-user-id' => 2590567,
         'contact-nick' => 'janek123',
         'contact-first-name' => 'Jan',
         'contact-last-name' => 'Nowak',
         'contact-company' => 'QXL Poland Sp. z o. o.',
         'contact-email' => 'jan.nowak@email.pl',
         'contact-street' => 'ul. Marcelińska 90',
         'contact-postcode' => '60-324',
         'contact-city' => 'Poznań',
         'contact-country' => '1',
         'contact-phone' => '987-654-321',
         'contact-phone2' => '',
         'contact-rating' => '209',
         'contact-blocked' => 'not-blocked'))
);

 • ERR_NO_DATABASE
  Problemy z bazą danych Allegro.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.