Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wygaszenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doMyAccountItemsCount

Tematyka: Moje Allegro
Ostatnia zmiana: 14.02.2012 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie informacji o liczbie ofert z poszczególnych zakładek Mojego Allegro (licytowane, kupione, niekupione, obserwowane: trwające, obserwowane: zakończone, sprzedawane, sprzedane, niesprzedane, do wystawienia) zalogowanego użytkownika. Możliwe jest także pobranie informacji o liczbie ofert znajdujących się we wskazanej zakładce, z listy przekazanej w items-array.

 1. session-handle |  string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. account-type | string | wymagany
  Wybrany typ zakładki Mojego Allegro (bid - ofeerty z zakładki Licytuję, won - oferty z zakładki Kupione, not_won - oferty z zakładki Niekupione, watch - oferty z zakładki Obserwowane: Trwające, watch_cl - oferty z zakładki Obserwowane: Zakończone, sell - oferty z zakładki Sprzedaję, sold - oferty z zakładki Sprzedane, not_sold - oferty z zakładki Niesprzedane, future - oferty z zakładki Do wystawienia).
 3. items-array | long[] | niewymagany
  Tablica identyfikatorów ofert.Orientacyjna struktura wywołania metody

$domyaccountitemscount_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'account-type' => 'sold',
   'items-array' => array()
);

 1. myaccount-items-count | int
  Liczba ofert wskazanego typu.  Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

  $domyaccountitemscount_response = array(
     'myaccount-items-count' => 29
  );

  • ERR_NO_DATABASE
   Problemy z bazą danych Allegro.
  • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
   Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
  • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
   Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
  • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
   Problemy z usługą Allegro WebAPI.