Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetUserLogin

Ostatnia zmiana: ---
Dostępność:
Metoda pozwala na sprawdzenie nazwy użytkownika na podstawie jego identyfikatora.

 1. country-id | int | wymagany
  Identyfikator kraju (listę identyfikatorów krajów uzyskać można za pomocą metody doGetCountries).
 2. user-id | int | wymagany
  Identyfikator użytkownika.
 3. webapi-key | string | wymagany
  Klucz WebAPI użytkownika.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetuserlogin_request = array(
   'country-id' => 1,
   'user-id' => 4109848,
   'webapi-key' => 'g2fe408289'
);

 1. user-login | string
  Nazwa użytkownika (dla użytkowników niezarejestrowanych: Niezarejestrowany).Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetuserlogin_response = array(
   'user-login' => 'm010ch'
);

 • ERR_INPUT_COUNTRY_ERROR
  Niepoprawny identyfikator kraju (wskazany kraj nie jest obsługiwany lub w parametrze przekazano zerową/pustą wartość).
 • ERR_NO_DATABASE
  Problemy z bazą danych Allegro.
 • ERR_USER_NOT_FOUND
  Niepoprawny identyfikator użytkownika.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI został zdezaktywowany (nie zaakceptowano warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.