Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wygaszenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetMyPayoutsDetails

Tematyka: Allegro Finanse
Ostatnia zmiana: ---
Dostępność:
Za pomocą tej metody pobierzesz szczegółowy raport wypłat środków z konta Allegro Finanse w Allegro. Do wywołania metody koniecznie podaj identyfikator transakcji Allegro Finanse w polu payoutId. Numer ten możesz uzyskać po wcześniejszym wywołaniu metody doGetMyPayouts. Szczegółowy raport w odpowiedzi metody doGetMyPayoutsDetails zawiera: listę płatności (payments), listę zwrotów od użytkowników (refundFrom), listę zwrotów do użytkowników (refundTo).

 1. sessionId | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. payoutId | int | wymagany
  Identyfikator raportu składającego się na realizowaną wypłatę uzyskany za pomocą metody doGetMyPayouts, w polu payTransId.
 3. limit | int | niewymagany
  Rozmiar porcji danych (min. 1, maks. 1000; podanie wartości spoza zakresu powoduje ustawienie rozmiaru na wartość domyślną: 100).
 4. offset | int | niewymagany
  Sterowanie (poprzez inkrementację przekazywanej wartości) pobieraniem kolejnych danych (numery kolejnych wyników indeksowane są od 0, każda kolejna wartość w polu offset będzie oznaczać zwrócenie wyników od danego itema w kolejności).Orientacyjna struktura wywołania metody

$doGetMyPayoutsDetails_request = array(
   'sessionId'
=> '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'payoutId' => 105573764
   'limit' => 3,
   'offset' => 100
);

 1. paymentsCount | int
  Liczba płatności wchodzących w skład danej wypłaty.
 2. payments | PayoutPaymentsStruct
  Tablica struktur zawierających informacje o płatnościach.
  1. transactionId | long
   Identyfikator formularza płatności
  2. userName | string
   Imię i nazwisko kupującego użytkownika
  3. userId | long
   Identyfikator kupującego
  4. amount | float
   Wartość towaru kupionego przez danego użytkownika
  5. transportAmount | float
   Cena wybranej opcji transportu
  6. totalAmount | long
   Suma ceny towaru i kosztu przesyłki
  7. paidDate | string
   Data dokonania płatności
 3. refundsFromCount | int
  Liczba zwrotów od innych użytkowników w ramach wypłaty Allegro Finanse.
 4. refundsFrom | PayoutRefundFromStruct
  Tablica struktur zawierających informacje o zwrotach od innych użytkowników.
  1. transactionId | long
   Identyfikator formularza płatności
  2. refundId | long
   Identyfikator zwrotu wpłaty
  3. refundReason | string
   Powód zwrotu płatności
  4. itemId | long
   Numer oferty, której dotyczy zwrot
  5. toUserId | long
   Identyfikator Użytkownika, od którego został wysłany zwrot
  6. amount | float
   Kwota zwrotu
  7. paidDate | string
   Data dokonania zwrotu
 5. refundsToCount | int
  Liczba zwrotów do innych użytkowników w ramach wypłaty Allegro Finanse.
 6. refundsTo | PayoutRefundToStruct
  Tablica struktur zawierających informacje o zwrotach do innych użytkowników.
  1. transactionId | long
   Identyfikator formularza płatności
  2. refundId | long
   Identyfikator zwrotu wpłaty
  3. refundReason | string
   Powód zwrotu płatności
  4. itemId | long
   Numer oferty, której dotyczy zwrot
  5. toUserId | long
   Identyfikator Użytkownika, do którego został wysłany zwrot
  6. amount | float
   Kwota zwrotu
  7. paidDate | string
   Data dokonania zwrotuOrientacyjna struktura odpowiedzi serwera

dogetmypayoutsdetails_response = array(
   'paymentsCount' => 1,
   'payments' = array (
     'transactionId' => 682090909,
     'userName' => 'Jan Nowak',
     'userId' => 880909,
     'amount' => 400.88,
     'transportAmount' => 0,
     'totalAmount'=> 400.88,
     'paidDate' => '2017-02-28 13:35:08'),
   'refundsFromCount' => 1,
   'refundsFrom' = array (
     'transactionId' => 641557012,
     'refundId' => 6687644,
     'refundReason' => 'Odstąpienie od umowy',
     'itemId' => 476876,
     'toUserId' => 43287,
     'amount'=> 40.01,
     'paidDate' => '2017-03-01 12:35:08'),
   'refundsToCount' => 0
);

 • ERR_INCORRECT_RESULT_SIZE
  Niepoprawna wartość rozmiaru porcji danych (spoza zakresu 1-1000).
 • ERR_INCORRECT_RESULT_OFFSET
  Niepoprawna wartość offsetu (mniejsza od 0).
 • ERR_NEW_PAYMENT_INTERNAL_ERROR
  Wewnętrzny błąd systemu związany z pobieraniem transakcji PayU.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_INTERNAL_SYSTEM_ERROR
  Wewnętrzny błąd serwera.