Pamiętaj, wkrótce wyłączymy WebAPI!

Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wyłączenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Harmonogram wygaszania poszczególnych metod WebAPI znajdziesz tutaj.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetStatesInfo USUNIEMY 26.10.2020

Tematyka: Różne
Ostatnia zmiana: ---
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie listy regionów (dla Polski - województw) dla danego kraju.

 1. country-code | int | wymagany
  Identyfikator kraju (listę identyfikatorów krajów uzyskać można za pomocą metody doGetCountries).
 2. webapi-key | string | wymagany
  Klucz WebAPI użytkownika.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetstatesinfo_request = array(
   'country-code' => 1,
   'webapi-key' => 'g2fe408289'
);

 1. states-info-array | StateInfoStruct[]
  Tablica struktur zawierających informacje o regionach
  1. state-id | int
   Identyfikator regionu.
  2. state-name | string
   Nazwa regionu.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetstatesinfo_response = array(
   'states-info-array' => array(
      array(
         'state-id' => 1,
         'state-name' => 'dolnośląskie'),
      array(
         'state-id' => 2,
         'state-name' => 'kujawsko-pomorskie'),
      array(
         'state-id' => 3,
         'state-name' => 'lubelskie'),
      array(
         'state-id' => 4,
         'state-name' => 'lubuskie'),
      array(
         'state-id' => 5,
         'state-name' => 'łódzkie'),
      array(...))
);

 • ERR_INPUT_COUNTRY_ERROR
  Niepoprawny identyfikator kraju (wskazany kraj nie jest obsługiwany lub w parametrze przekazano zerową/pustą wartość).
 • ERR_WEBAPI_EXPIRED
  Data ważności klucza WebAPI została przekroczona.
 • ERR_WEBAPI_KEY
  Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI został zdezaktywowany (nie zaakceptowano warunków Regulaminu WebAPI).