Zgarnij ekstra 10 Monet za wystawienie auta na sprzedaż

Regulamin promocji

 1. Operatorem i organizatorem akcji promocyjnej jest Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 34 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-798, REGON 365331553 (dalej: „Spółka”).

 2. Promocja przypisana jest wyłącznie do kont Użytkowników Serwisu Allegro, którzy do 21 stycznia 2019 roku, do godz. 23:59:59 spełnili poniższe warunki:

  a. Mają konto zwykłe.

  b. Konto nie jest zablokowane.

  c. W okresie od 1 listopada 2018 roku do 20 stycznia 2019 roku kupili przynajmniej 1 przedmiot.

  d. W okresie od 1 czerwca 2018 roku do 20 stycznia 2019 roku nie mieli wystawionego ogłoszenia w kategorii:

  • Ogłoszenia i usługi > Motoryzacja > Samochody > Osobowe
  • Ogłoszenia i usługi > Motoryzacja > Samochody > Dostawcze (do 3.5 t)
  • Ogłoszenia i usługi > Motoryzacja > Samochody > Ciężarowe (pow. 3.5 t)
  • Ogłoszenia i usługi > Motoryzacja > Samochody > Autobusy
  • Ogłoszenia i usługi > Motoryzacja > Samochody > Zabytkowe
 3. Użytkownik, który spełni warunki z pkt. 2, potwierdzi udział w Promocji w zakładce Moje Allegro > Moja Sprzedaż > Usługi dla Sprzedających > Centrum Zniżek (http://allegro.pl/myaccount/bundles/Index.php), a następnie wystawi ogłoszenie na 10 dni w kategoriach wymienionych w pkt. 2.d., otrzyma 10 Monet.

 4. Użytkownik w ramach jednego konta w czasie trwania Promocji może otrzymać maksymalnie dodatkowych 10 Monet.

 5. Monety zostaną przyznane Użytkownikowi w ciągu 72h od momentu wystawienia ogłoszenia.

 6. Promocja trwa od 1 lutego 2019 roku godz. 12:00:00 do 28 lutego 2019 roku godz. 23:59:59.

 7. Potwierdzenie udziału w promocji w zakładce Moje Allegro > Moja Sprzedaż > Usługi dla Sprzedających > Centrum Zniżek (http://allegro.pl/myaccount/bundles/Index.php) oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 8. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji przez formularz dostępny pod adresem: https://allegro.pl/pomoc/kontakt#subjectId=7e8e35b6-d773-4a0a-8d38-c056148165e8

 9. Spółka zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu w trakcie trwania akcji promocyjnej z zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez użytkowników przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.

 10. W przypadku, gdy Użytkownik z promocji podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń lub mające wpływ na fałszowanie danych, Spółka może bez uprzedniego powiadomienia usunąć Użytkownika z promocji, a także dokonać blokady jego Konta w Serwisie Allegro.

 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu Allegro i Regulaminu Programu Monetowego.


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro