Wpisz czego szukasz

Znajdziemy sprzedawców, którzy mają wszystko czego szukasz.

Wprowadź frazę

 

Zgarnij dodatkową gotówkę na wakacje - 0 zł za wystawianie i sprzedaż na Allegro Lokalnie

Regulamin Promocji

 1. Operatorem i organizatorem akcji promocyjnej jest Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 33 016 950 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-798, REGON 365331553 (dalej: „Spółka”).

 2. Promocja adresowana jest do Użytkowników Serwisu Allegro, którzy na dzień 12 czerwca 2020 roku, do godz. 23:59:59 spełnili poniższe warunki:

  a. Mają zarejestrowane konto na Allegro

  b. Konto nie jest zablokowane

  c. W okresie od 12 czerwca 2019 roku do 12 czerwca 2020 roku kupili minimum 1 przedmiot w ramach oferty na Allegro.pl lub na Allegrolokalnie.pl

  d. W okresie do 12 czerwca 2020 roku nie wystawili na sprzedaż żadnego ogłoszenia na Allegrolokalnie.pl

 3. Użytkownicy, którzy spełnią warunki z pkt. 2 oraz potwierdzą udział w Promocji w zakładce Moje Allegro > Moja Sprzedaż > Usługi dla Sprzedających > Centrum Zniżek (http://allegro.pl/myaccount/bundles/Index.php), w przypadku zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Ogłoszenia z opcją „Kup Teraz” lub Ogłoszenia z opcją licytacja na allegrolokalnie.pl będą zwolnieni z opłaty za obsługę Transakcji przez Allegro.pl. Zwolnienie z opłaty dotyczy Ogłoszeń z opcją „Kup Teraz” lub Ogłoszeń z opcją licytacji, wystawionych po potwierdzeniu udziału w Promocji, gdzie do zwarcia umowy sprzedaży doszło w czasie trwania Promocji.

 4. Promocja trwa od 16 czerwca 2020 roku godz. 12:00 do 16 lipca 2020 roku godz. 23:59.

 5. W przypadku Ogłoszeń wystawionych w czasie trwania Promocji, gdzie do sprzedaży dojdzie po 16 lipca 2020 roku, opłata za obsługę Transakcji przez Allegro.pl zostanie naliczona zgodnie z Załącznikiem 4 do Regulaminu Allegro, Część IVA.

 6. Promocja przypisana jest wyłącznie do konta Użytkownika, który spełnia warunki, o których mowa w pkt. 2.

 7. Potwierdzenie udziału w Promocji w zakładce Moje Allegro > Moja Sprzedaż > Usługi dla Sprzedających > Centrum Zniżek (http://allegro.pl/myaccount/bundles/Index.php) oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 8. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji przez formularz dostępny pod adresem: https://allegro.pl/pomoc/kontakt?subjectId=517305f2-5ea1-4b3b-9080-d4cc960ab6a1

 9. Spółka zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu w trakcie trwania akcji promocyjnej z zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez użytkowników przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.

 10. W przypadku, gdy Użytkownik z Promocji podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń lub mające wpływ na fałszowanie danych, Spółka może bez uprzedniego powiadomienia usunąć Użytkownika z Promocji, a także dokonać blokady jego Konta w Serwisie Allegro.

 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu Allegro.


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro