Zgarnij 10 Monet za zainstalowanie i pierwszy zakup w aplikacji Allegro

Regulamin promocji monetowej

 1. Poniższy Regulamin reguluje zasady i warunki korzystania przez Uczestników z akcji promocyjnej organizowanej w ramach Programu Monetowego (dalej Promocja).

 2. Organizatorem i operatorem Promocji jest Allegro.pl sp. z o.o. Siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 34 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-798, REGON 365331553 (dalej: „Spółka”). Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji oraz jej prawidłową organizację.

 3. Promocja trwać będzie od dnia 1 czerwca 2019 roku godz. 00:00:01 do 30 czerwca 2019 roku godz. 23:59:59, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub wcześniejszego zakończenia Promocji.

 4. Akcja promocyjna adresowana jest do zarejestrowanych Użytkowników serwisu Allegro.pl, którzy od dnia 1 czerwca 2018 roku godz. 00:00:01 do 31 maja 2019 roku godz. 23:59:59 nie dokonali zakupu za pośrednictwem aplikacji mobilnej Allegro, a jednocześnie w okresie Promocji ich konto nie jest zablokowane.

 5. Użytkownicy spełniający warunki, o których mowa w pkt 4. powyżej uprawnieni są do otrzymania w Programie Monetowym Allegro dodatkowych:

  a. 5 Monet - za zainstalowanie aplikacji mobilnej Allegro na system operacyjny Android (dostępną w Sklepie Google pod adresem https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.allegro) lub na system operacyjny iOS w wersji iOS 5.7.9 lub nowszej (dostępną w App Store pod adresem https://itunes.apple.com/gb/app/allegro/id305659772)

  b. 5 Monet - za zakup i skuteczne opłacenie przez Usługę Operatora Płatności w jednej transakcji oferty za pośrednictwem aplikacji mobilnej Allegro. Promocją nie są objęte zakupy zrobione w poniższych kategoriach:

  • Elektronika > Konsole i automaty > Microsoft Xbox 360 > Zdrapki

  • Elektronika > Komputery > Internet

  • Elektronika > Komputery > Kryptowaluty

  • Elektronika > Telefony i Akcesoria > Pre- paid

  • Kultura i rozrywka > Gry > Gry online (MMO)

  • Kultura i rozrywka > Kody i doładowania

  • Zdrowie > Leki bez recepty

  • Dziecko > Karmienie dziecka > Żywność dla dzieci > Mleka modyfikowane > początkowe

  • Ogłoszenia i usługi > Nieruchomości

  • Ogłoszenia i usługi > Wakacje

  • Ogłoszenia i usługi > Samochody

  • Ogłoszenia i usługi > Maszyny

  • Ogłoszenia i usługi > Motocykle i quady

  • Ogłoszenia i usługi > Inne pojazdy i łodzie

  • Ogłoszenia i usługi > Przyczepy, naczepy

  • Ogłoszenia i usługi > Usługi

 6. Dodatkowe Monety, o których mowa w pkt. 5.a niniejszego Regulaminu Użytkownik będzie mógł odebrać w aplikacji mobilnej Allegro po zalogowaniu się na konto Allegro i kliknięciu w "odbierz 5 Monet na start".

 7. Dodatkowe Monety, o których mowa w pkt. 5.b. niniejszego Regulaminu Użytkownik będzie mógł odebrać po zakończeniu 1 dnia roboczego od skutecznego opłacenia zakupu za pomocą Usługi Operatora Płatności, w zakładce Moje Allegro > Moje zakupy > Programy zniżkowe > Monety poprzez kliknięcie w “Odbierz”. Opcja odbioru Monet będzie dostępna przez 14 dni.

 8. Po wykonaniu czynności opisanych w pkt. 6 i 7 Monety zostaną dodane do konta Użytkownika. Użytkownik może sprawdzić stan Monet: Moje Allegro > Moje zakupy > Programy zniżkowe > Monety.

 9. Otrzymanie dodatkowych Monet w ramach tej Promocji nie wyklucza możliwości otrzymania Monet powiązanych z kupowaną ofertą zgodnie z Regulaminem Programu Monetowego.

 10. Dodatkowe Monety w ramach niniejszej Promocji nie będą w żaden sposób prezentowane na listach ofert, ani ofertach w serwisie Allegro.pl, a sposób ich otrzymania został opisany w pkt. 4-8 tego Regulaminu.

 11. Zbieranie Monet, w tym dodatkowych Monet z niniejszej Promocji, podlega limitom w ramach jednego Konta, w zależności od długości posiadania Konta w Allegro, zgodnie z § 4 ust. 17 Regulaminu Programu Monetowego.

 12. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajduje Regulamin Programu Monetowego.

 13. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres: 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 lub poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://na.allegro.pl/monety-kontakt.

 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą wprowadzać zasad mniej korzystnych ani pogarszających warunki Promocji, ani też wpływać na prawa nabyte w ramach Promocji.


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro