Regulamin Promocji „Prowizja 0 zł i zniżka na wyróżnienie w dziale Dziecko”

 1. Operatorem i organizatorem akcji promocyjnej jest Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 34 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-798, REGON 365331553 (dalej: „Spółka”).

 2. Promocja adresowana jest do Użytkowników Serwisu Allegro, którzy do 31 października 2018 roku, do godz. 23:59:59 spełnili poniższe warunki:

  a. W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 października 2018 roku kupili przynajmniej 1 przedmiot.

  b. W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 października 2018 roku sprzedali przedmioty w nie więcej niż 5 transakcjach w dziale Dziecko.

  c. Mają zarejestrowane konto na Allegro.

  d. Nie posiadają statusu konta Firma.

  e. Konto nie jest zablokowane.

 3. Użytkownicy, którzy spełnią warunki z pkt 2, potwierdzą udział w Promocji w zakładce Moje Allegro > Moja Sprzedaż > Usługi dla Sprzedających > Centrum Zniżek (http://allegro.pl/myaccount/bundles/Index.php):

  a. będą zwolnieni z prowizji od sprzedaży w ofertach wystawionych w dziale Dziecko. Promocja obejmuje również zwolnienie z dodatkowej prowizji od sprzedaży w ofertach z opcjami dodatkowymi: "Wyróżnienie" i "Pakiet Wyróżnienie + Pogrubienie + Podświetlenie".

  b. otrzymają 50% zniżki na opcję dodatkową „Wyróżnienie” w ofertach wystawionych w dziale Dziecko.

 4. Promocja trwa od 8 listopada 2018 roku godz. 12:00:00 do 31 grudnia 2018 roku godz. 23:59:59.

 5. Promocja przypisana jest wyłącznie do konta Użytkownika, który spełnia warunki, o których mowa w pkt. 2.

 6. W przypadku Licytacji wystawionych w czasie trwania promocji, gdzie do sprzedaży dojdzie po 31 grudnia 2018 roku, prowizja od sprzedaży zostanie naliczona zgodnie z Załącznikiem 4 do Regulaminu Allegro, Część III.

 7. Potwierdzenie udziału w promocji w zakładce Moje Allegro > Moja Sprzedaż > Usługi dla Sprzedających > Centrum Zniżek (http://allegro.pl/myaccount/bundles/Index.php) oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 8. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji przez formularz dostępny pod adresem: https://allegro.pl/pomoc/kontakt#subjectId=8d222f7b-50b3-4498-9e5d-2f6dc78cc3f9

 9. Spółka zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu w trakcie trwania akcji promocyjnej z zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez użytkowników przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.

 10. W przypadku, gdy Użytkownik z promocji podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń lub mające wpływ na fałszowanie danych, Spółka może bez uprzedniego powiadomienia usunąć Użytkownika z promocji, a także dokonać blokady jego Konta w Serwisie Allegro.

 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu Allegro.


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro