Wpisz czego szukasz

Znajdziemy sprzedawców, którzy mają wszystko czego szukasz.

Wprowadź frazę

 

Regulamin promocji "Napędzamy sprzedaż od pierwszego ogłoszenia! Wystawiaj za 1/2/3 lub 4 zł"

 1. Operatorem i organizatorem promocji w ramach Serwisu Allegro o nazwie „Napędzamy sprzedaż od pierwszego ogłoszenia! Wystawiaj za 1/2/3 lub 4 zł” (dalej: „Promocja”) jest Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 33 016 950 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-798, REGON 365331553 (dalej: “Allegro.pl”).
 2. Promocja adresowana jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w postaci: komisu lub dealera zajmującego się sprzedażą pojazdów, programy importerskie pojazdów nowych bądź używanych, brokerzy zajmujący się sprzedażą pojazdów zarówno nowych jak i używanych, którzy w terminie obowiązywania Promocji, o którym mowa w pkt 3 poniżej, spełnią poniższe warunki:

  a) mają zarejestrowane Konto Firma w Serwisie Allegro, Allegro i nie wystawiali ogłoszeń w kategorii motoryzacja (samochody, motocykle i quady, maszyny, przyczepy i naczepy oraz inne pojazdy i łodzie), po upływie dnia 1 sierpnia 2020 roku;

  b) Konto nie jest zawieszone,

  bądź

  c) nie posiadają Konta w Serwisie Allegro ale dokonają jego rejestracji w Serwisie Allegro i zgłoszą się do udziału w Promocji poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na Landing Page, pod adresem https://allegro.pl/kampania/pakiety-ogloszeniowe-dla-biznesu lub poprzez dział handlowy Allegro.pl bądź firmy współpracujące z Allegro.pl w ramach Promocji.

 3. Promocja trwa od 14 września 2020 r. godziny 12:00 do 5 lutego 2021 r. godziny 23:59

 4. Użytkownicy, którzy spełnią warunki wymienione w pkt 2 powyżej i wezmą udział w Promocji otrzymają w czasie jej obowiązywania:

  a) promocyjne ceny dotyczące wystawiania ogłoszeń w Serwisie Allegro, w wysokości, terminach i zasadach określonych w TABELI nr 1 do niniejszego regulaminu oraz;

  b) promocyjne ceny dotyczące opcji promowania wystawianych ogłoszeń w Serwisie Allegro, w wysokości, terminach i zasadach określonych w TABELI nr 2 do niniejszego regulaminu.

 5. Cenniki określone w TABELI nr 1 oraz w TABELI nr 2 do niniejszego regulaminu, zostaną przypisane do Użytkownika w zakładce Moje Allegro > Moja Sprzedaż > Usługi dla Sprzedających > Centrum Zniżek (http://allegro.pl/myaccount/bundles/Index.php), w terminie 2 dni roboczych od chwili jego przystąpienia do Promocji.

 6. Wysokość cen dotyczących wystawiania i wyróżnienia ogłoszeń w Serwisie Allegro, uzależniona jest od terminu przystąpienia Użytkownika do Promocji, zgodnie z zasadami określonymi w TABELI nr 1 oraz w TABELI nr 2 do niniejszego regulaminu. Jednocześnie od chwili przystąpienia Użytkownika do Promocji, zmiana kolejnych cenników określonych w TABELI nr 1 oraz w TABELI nr 2 do niniejszego regulaminu, będzie następowała w sposób automatyczny, zgodnie z ujętymi tam terminami i stawkami.
 7. Promocja przypisana jest wyłącznie do Konta Użytkownika, który spełnia warunki, o których mowa w pkt 2.
 8. Udział Użytkownika w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 9. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy składać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji przez formularz kontaktowy.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik, który wziął udział w Promocji podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń lub mające wpływ na fałszowanie danych, Allegro.pl może bez uprzedniego powiadomienia usunąć Użytkownika z Promocji, a także dokonać zawieszenia jego Konta w Serwisie Allegro.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu Allegro.

TABELA 1

Opłaty za wystawianie:

 • od 14.09 - 13.10 - 1 zł za 10 dni (2 zł 20 dni/3 zł 30 dni)

 • od 14.10 - 13.11 - 2 zł za 10 dni (4 zł za 20 dni/ 6 zł za 30 dni)

 • od 14.11 - 13.12 - 3 zł za 10 dni (6 za 20 dni/9 zł za 30 dni)

 • od 14.12 - 05.02 2021 - 4 zł za 10 dni (8 zł za 20 dni/12 zł za 30 dni)

UWAGA

Cennik obowiązuje w wyżej ustalonych terminach co oznacza, że np. Użytkownik, który przystąpi do Promocji 14 września skorzysta z pełnego okresu Promocji, natomiast Użytkownik, który przystąpi do Promocji 15 października nie skorzysta z cennika 1 zł za 10 dni, tylko zgodnie z powyższymi zasadami, zacznie go na wstępie obowiązywać cennik 2 zł za 10 dni za wystawienia ogłoszenia i następnie kolejne.

TABELA 2

Opłaty za wyróżnienie ogłoszenia:

 • od 14.09 - 13.10 - 1 zł za 10 dni (2 zł 20 dni/3 zł 30 dni)

 • od 14.10 - 13.11 - 5 zł za 10 dni (10 zł za 20 dni/ 15 zł za 30 dni)

 • od 14.11 - 13.12 - 10 zł za 10 dni (20 za 20 dni/30 zł za 30 dni)

 • od 14.12 - 05.02.2021 - 15 zł za 10 dni (30 zł za 20 dni/45 zł za 30 dni)

UWAGA

Cennik obowiązuje w wyżej ustalonych terminach co oznacza, że np. Użytkownik, który przystąpi do Promocji 14 września skorzysta z pełnego okresu Promocji, natomiast Użytkownik, który przystąpi do Promocji 15 października nie skorzysta z cennika 1 zł za 10 dni, tylko zgodnie z powyższymi zasadami, zacznie go na wstępie obowiązywać cennik 5 zł za 10 dni za wyróżnienie ogłoszenia i następnie kolejne.


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro