Wpisz czego szukasz

Znajdziemy sprzedawców, którzy mają wszystko czego szukasz.

Wprowadź frazę

 

Regulamin promocji - 10 Monet od 150 zł w kategoriach: Sport i turystyka oraz Rowery i pojazdy dla dzieci

Regulamin promocji monetowej

 1. Poniższy Regulamin reguluje zasady i warunki korzystania przez Uczestników z akcji promocyjnej organizowanej w ramach Programu Monetowego (dalej Promocja).

 2. Organizatorem i operatorem Promocji jest Allegro.pl sp. z o.o. Siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 34 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-798, REGON 365331553 (dalej: „Spółka”). Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji oraz jej prawidłową organizację.

 3. Promocja trwać będzie od dnia 3 listopada 2019 roku godz. 00:00:00 do 5 listopada 2019 roku godz. 23:59:59, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub wcześniejszego zakończenia Promocji.

 4. Akcja promocyjna adresowana jest do zarejestrowanych Użytkowników serwisu Allegro.pl, którzy w okresie Promocji spełnili poniższe warunki:

  a. Mają konto, które nie jest zablokowane.

  b. Kupili i skutecznie opłacili przez Usługę Operatora Płatności w jednej wpłacie oferty za przynajmniej 150 zł (bez kosztów wysyłki) w kategoriach:

 5. W ramach niniejszej Promocji, Użytkownicy, którzy spełnili warunki, o których mowa w pkt 4. powyżej uprawnieni są do otrzymania dodatkowych 10 Monet w Programie Monetowym Allegro.

 6. Użytkownik w ramach jednego konta w czasie trwania Promocji może otrzymać maksymalnie dodatkowych 10 Monet.

 7. Opcja odbioru dodatkowych Monet w ramach Promocji będzie dostępna w zakładce Moje Allegro > Moje zakupy > Programy zniżkowe > Monety poprzez kliknięcie w [Odbierz] przez 6 dni od spełnienia warunków, o których mowa w pkt 4. powyżej.

 8. Po kliknięciu w przycisk [Odbierz] Monety zostaną dodane do konta Użytkownika. Użytkownik może sprawdzić stan Monet: Moje Allegro > Moje zakupy > Programy zniżkowe > Monety.

 9. Otrzymanie dodatkowych Monet w ramach tej Promocji nie wyklucza możliwości otrzymania Monet powiązanych z kupowaną ofertą zgodnie z Regulaminem Programu Monetowego.

 10. Dodatkowe Monety w ramach niniejszej Promocji nie będą w żaden sposób prezentowane na listingach, ani ofertach w serwisie Allegro.pl, a sposób ich otrzymania został opisany w pkt. 4-8 tego Regulaminu.

 11. Zbieranie Monet, w tym dodatkowych Monet z niniejszej Promocji, podlega limitom w ramach jednego Konta, w zależności od długości posiadania Konta w Allegro, zgodnie z § 4 ust. 17 Regulaminu Programu Monetowego.

 12. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajduje Regulamin Programu Monetowego.

 13. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres: 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 lub poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://allegro.pl/pomoc/kontakt#subjectId=5959aa37-294e-449b-961c-18838c5c0e41

 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą wprowadzać zasad mniej korzystnych ani pogarszających warunki Promocji, ani też wpływać na prawa nabyte w ramach Promocji.


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro