Wpisz czego szukasz

Znajdziemy sprzedawców, którzy mają wszystko czego szukasz.

Wprowadź frazę

 

Regulamin - Poleć aplikację Allegro i zgarnij do 50 Monet

Regulamin promocji monetowej

 1. Poniższy Regulamin reguluje zasady i warunki korzystania przez Uczestników z akcji promocyjnej organizowanej w ramach Programu Monetowego (dalej Promocja).

 2. Organizatorem i operatorem Promocji jest Allegro.pl sp. z o.o. Siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 33 016 950 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-798, REGON 365331553 (dalej: „Spółka”). Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji oraz jej prawidłową organizację.

 3. Promocja trwać będzie od 1 września 2020 roku godz. 00:00:00 do 30 września 2020 roku godz. 23:59:59, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub wcześniejszego zakończenia Promocji.

 4. Akcja promocyjna adresowana jest do zarejestrowanych Użytkowników serwisu Allegro.pl, posiadających aplikację Allegro zainstalowaną na urządzeniu mobilnym w systemie Android w wersji 6.3.2 oraz Użytkowników aplikacji Allegro zanstalowanej na urządzeniu mobilnym w systemie iOS w wersji 5.11.2 lub nowszej, których konto w okresie Promocji nie jest zablokowane (zwanych dalej Polecającymi).

 5. Polecający uprawniony jest do otrzymania w Programie Monetowym Allegro dodatkowych 5 Monet za łączne spełnienie w czasie trwania Promocji poniższych warunków:

  a. Polecenie aplikacji mobilnej Allegro przy użyciu opcji “Poleć aplikację”, innemu Użytkownikowi (zwanemu dalej Poleconym), który w okresie od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku nie dokonał żadnego zakupu w aplikacji mobilnej Allegro. Opcja “Poleć aplikację” dostępna jest w aplikacji Allegro, zainstalowanej na urządzeniu mobilnym w systemie Android w wersji 6.3.2 lub w systemie iOS w wersji 5.11.2, a jej użycie przez Polecającego powoduje wygenerowanie unikalnego adresu.

  b. Zainstalowanie przez Poleconego aplikacji Allegro na urządzeniu mobilnym w systemie Android w wersji 6.3.2 lub w systemie iOS w wersji 5.11.2, przy użyciu unikalnego adresu, udostępnionego przez Polecającego.

  c. Zakup i skuteczne opłacenie przez Usługę Operatora Płatności w jednej transakcji, o wartości minimalnej 10 zł, oferty w aplikacji mobilnej Allegro przez Poleconego. Promocją nie są objęte zakupy zrobione w poniższych kategoriach:

  • Nieruchomości
  • Nieruchomości > Wakacje
  • Motoryzacja > Inne pojazdy i łodzie
  • Motoryzacja > Maszyny
  • Motoryzacja > Motocykle i quady
  • Motoryzacja > Przyczepy, naczepy
  • Motoryzacja > Samochody
  • Firma i usługi > Usługi
  • Firma i usługi > Żywe zwierzęta
  • Elektronika > Konsole i automaty > Microsoft Xbox 360 > Zdrapki
  • Elektronika > Komputery > Internet
  • Elektronika > Telefony i Akcesoria > Pre- paid
  • Elektronika > Komputery > Kryptowaluty
  • Dziecko > Karmienie dziecka > Żywność dla dzieci > Mleka modyfikowane > początkowe
  • Kultura i rozrywka > Kody i doładowania
  • Kultura i rozrywka > Gry > Gry online (MMO)
  • Zdrowie > Leki bez recepty
 6. Dodatkowe Monety, o których mowa w pkt. 5. niniejszego Regulaminu zostaną przyznane na Konto Polecającego w ciągu 24 godzin od skutecznego opłacenia przez Poleconego Transakcji na Allegro, o której mowa w pkt. 5.c.

 7. Polecający w ramach jednego konta w czasie trwania Promocji może otrzymać maksymalnie dodatkowych 50 Monet.

 8. Polecający może sprawdzić stan Monet w zakładce: Moje Allegro > Moje zakupy > Programy zniżkowe > Monety.

 9. Otrzymanie dodatkowych Monet w ramach tej Promocji nie wyklucza możliwości otrzymania Monet powiązanych z kupowaną ofertą zgodnie z Regulaminem Programu Monetowego.

 10. Dodatkowe Monety w ramach niniejszej Promocji nie będą w żaden sposób prezentowane na listach ofert, ani ofertach w serwisie Allegro.pl, a sposób ich otrzymania został opisany w pkt. 4-7 tego Regulaminu.

 11. Zbieranie Monet, w tym dodatkowych Monet z niniejszej Promocji, podlega limitom w ramach jednego Konta, w zależności od długości posiadania Konta w Allegro, zgodnie z § 4 ust. 17 Regulaminu Programu Monetowego.

 12. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajduje Regulamin Programu Monetowego.

 13. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres: 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 lub poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://na.allegro.pl/monety-kontakt.

 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą wprowadzać zasad mniej korzystnych ani pogarszających warunki Promocji, ani też wpływać na prawa nabyte w ramach Promocji.


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro