Wpisz czego szukasz

Znajdziemy sprzedawców, którzy mają wszystko czego szukasz.

Wprowadź frazę

 

10 dni bez opłat za wystawienie pojazdu na Allegro Lokalnie

Regulamin Promocji

 1. Operatorem i organizatorem akcji promocyjnej jest Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 33 016 950 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-798, REGON 365331553 (dalej: „Spółka”).

 2. Promocja adresowana jest do Użytkowników Serwisu Allegro, którzy na dzień 7 lipca 2020 roku, do godz. 23:59:59 mają zarejestrowane konto na Allegro i nie jest ono zablokowane.

 3. Użytkownicy, którzy spełnią warunki z pkt. 2, w przypadku wystawienia Ogłoszenia w podkategoriach Samochody, Motocykle i Quady, Maszyny, Przyczepy i Naczepy oraz Inne Pojazdy i Łodzie, w ramach kategorii „Motoryzacja” na Allegro Lokalnie będą zwolnieni z opłaty za publikację Ogłoszenia w opcji „Turbo”. Promocja dotyczy pierwszego wystawianego Ogłoszenia w opcji „Turbo” w ramach danego konta na Allegro.

 4. Promocja trwa od 9 lipca 2020 roku godz. 12:00 do 9 września 2020 roku godz. 23:59.

 5. W przypadku drugiego i kolejnych Ogłoszeń, wystawionych w czasie trwania Promocji w ramach danego konta, a także w przypadku wznowienia Ogłoszenia opłata za publikację zostanie naliczona zgodnie z Załącznikiem 4 do Regulaminu Allegro, Część IVA.

 6. Promocja przypisana jest wyłącznie do konta Użytkownika, który spełnia warunki, o których mowa w pkt. 2.

 7. Kliknięcie na formularzu wystawiania (https://allegrolokalnie.pl/oferty/wystaw) w "wystaw ogłoszenie moto" oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 8. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji przez formularz dostępny pod adresem: https://allegro.pl/pomoc/kontakt?subjectId=517305f2-5ea1-4b3b-9080-d4cc960ab6a1

 9. Spółka zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu w trakcie trwania akcji promocyjnej z zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez użytkowników przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.

 10. W przypadku, gdy Użytkownik z Promocji podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń lub mające wpływ na fałszowanie danych, Spółka może bez uprzedniego powiadomienia usunąć Użytkownika z Promocji, a także dokonać blokady jego Konta w Serwisie Allegro.

 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu Allegro.


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro