Wpisz czego szukasz

Znajdziemy sprzedawców, którzy mają wszystko czego szukasz.

Wprowadź frazę

 

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6. Zasady konta Junior

 1. Osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, a mogą być Użytkownikami, w celu Rejestracji powinny wypełnić odpowiedni formularz, w którym dodatkowo podają datę urodzenia.

 2. W trakcie Rejestracji Użytkownik Konta Junior oświadcza, że zawiera umowy w ramach Allegro za zgodą opiekuna prawnego.

 3. Konto takiego Użytkownika zostanie wyróżnione ikoną widoczną dla wszystkich odwiedzających Allegro.

 4. Użytkownik Konta Junior lub osoby, które z mocy ustawy lub umowy zobowiązane są do nadzoru nad nim, ponoszą odpowiedzialność za działania Użytkownika Konta Junior w ramach Allegro, w szczególności ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Allegro.pl i osób trzecich.

 5. Użytkownik Konta Junior nie ma dostępu do wszystkich usług oferowanych w ramach Allegro, w szczególności:

  a. nie może korzystać z usług:

  • Menedżer Sprzedaży;

  • Sklepy Allegro;

  b. nie może aktywować opcji otrzymywania faktur za usługi oferowane w ramach Allegro;

  c. nie może nabywać ani sprzedawać Towarów w ramach Transakcji umieszczonych w następujących kategoriach:

  • Nieruchomości;
  • Erotyka;
  • Samochody;
  • Motocykle;
  • Inne Pojazdy i Łodzie;
  • Trafika;
  • Broń;
  • Wiatrówki;
  • Paralizatory;
  • Gazy pieprzowe;
  • Fajerwerki;
  • Leki bez recepty
 6. Z tytułu naliczonych opłat i prowizji za korzystanie z Allegro, w bieżącym okresie rozliczeniowym, tj. danym miesiącu kalendarzowym, saldo ujemne Użytkownika Konta Junior na koncie rozliczeniowym nie może przekroczyć kwoty 50 zł.

 7. Ograniczenia dotyczące Konta Junior, o których mowa w pkt 5. i 6 powyżej, zostaną zniesione:

  a. automatycznie – z chwilą osiągnięcia przez Użytkownika Konta Junior 18 roku życia,

  b. na udokumentowany wniosek Użytkownika Konta Junior – po osiągnięciu przez niego pełnoletności w innych przypadkach prawem przewidzianych.

Załącznik nr 6 - pdf


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro