Wpisz czego szukasz

Znajdziemy sprzedawców, którzy mają wszystko czego szukasz.

Wprowadź frazę

 

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4. Opłaty i prowizje

Część I. Uwagi ogólne
 1. Allegro.pl pobiera następujące opłaty i prowizje za usługi związane z organizacją Transakcji świadczone w ramach Allegro.pl:

  a. opłaty podstawowe za publikację Oferty,

  b. opłaty za opcje dodatkowe,

  c. prowizje od sprzedaży Towaru,

  d. opłaty za obsługę Transakcji przez Allegro.pl w ramach Ogłoszeń z opcją „Kup Teraz” oraz Ogłoszeń z licytacją.

 1. Opłaty, o których mowa w podpunktach a i b punktu powyższego, nie podlegają zwrotowi. Wyjątkiem są sytuacje opisane w Części II, punkt 2 niniejszego Załącznika.

 2. Allegro.pl może pobierać opłaty za inne usługi świadczone w ramach Allegro. Wysokość tych opłat określona jest każdorazowo w regulaminie danej usługi.

 3. Wszystkie kwoty podane w niniejszym Załączniku są kwotami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, tj. VAT). W przypadku, gdy wysokość opłaty lub prowizji ustalana jest jako procent od danej kwoty (np. ceny sprzedaży), jako podstawa ustalenia tej opłaty czy prowizji przyjmowana jest kwota brutto (z VAT). Kwoty prowizji zaokrąglane są w górę do pełnych groszy.

 4. Niedopuszczalne jest bezpośrednie obciążanie Kupującego przez Sprzedającego kosztami Transakcji (w szczególności opłatami za publikację Oferty, opcje dodatkowe i opłatami za dokonywanie płatności przy użyciu karty płatniczej oraz prowizjami od sprzedaży).

Część II. Opłaty podstawowe za wystawienie Towarów
 1. Publikacja Oferty w Allegro jest darmowa we wszystkich kategoriach poza wymienionymi w punkcie 5.

 2. W przypadku usunięcia Oferty lub zakończenia jej przed czasem na podstawie decyzji Allegro.pl, na zasadach opisanych w Regulaminie, opłaty wyszczególnione w punkcie 1a i 1b Części I podlegają zwrotowi w wysokości pomniejszonej o kwotę proporcjonalną do czasu, przez jaki Oferta była opublikowana w Allegro.

 3. Opłata podstawowa naliczana jest w momencie opublikowania Oferty i pobierana jest na zasadach ogólnych, opisanych poniżej.

 4. W przypadku wystawienia Oferty na okres powyżej 10 dni, opłaty za wystawienie Transakcji będą naliczane cyklicznie co 10 dni, zgodnie z cennikiem przedstawionym poniżej - z wykluczeniem kategorii ogłoszeniowych "Samochody", "Nieruchomości", "Wakacje", "Żywe zwierzęta", "Maszyny", "Przyczepy, naczepy", "Inne pojazdy i łodzie", "Motocykle i quady", "Usługi".

 5. Wysokość opłat podstawowych oraz pakietowych:

A. Lista Kategorii ogłoszeniowych w których obowiązują opłaty pakietowe za publikację Oferty:

"Samochody", "Maszyny", "Przyczepy, naczepy", "Inne pojazdy i łodzie":

Nazwa pakietu
Czas trwania
Zawartość pakietu
Opłata za wystawienie
Basic
Czas trwania
10 dni
Zawartość pakietu
-
Opłata za wystawienie
25 zł
Power
Czas trwania
50 dni
Zawartość pakietu
10 dni podświetlenia + 10 dni pogrubienia
Opłata za wystawienie
39 zł
Max
Czas trwania
90 dni
Zawartość pakietu
10 dni wyróżnienia
Opłata za wystawienie
59 zł

"Motocykle i quady":

Nazwa pakietu
Czas trwania
Zawartość pakietu
Opłata za wystawienie
Basic
Czas trwania
10 dni
Zawartość pakietu
-
Opłata za wystawienie
9 zł
Power
Czas trwania
50 dni
Zawartość pakietu
10 dni podświetlenia + 10 dni pogrubienia
Opłata za wystawienie
25 zł
Max
Czas trwania
90 dni
Zawartość pakietu
10 dni wyróżnienia
Opłata za wystawienie
49 zł

"Nieruchomości":

Nazwa pakietu
Czas trwania
Zawartość pakietu
Opłata za wystawienie
Basic
Czas trwania
10 dni
Zawartość pakietu
-
Opłata za wystawienie
20 zł
Power
Czas trwania
50 dni
Zawartość pakietu
10 dni podświetlenia + 10 dni pogrubienia
Opłata za wystawienie
59 zł
Max
Czas trwania
90 dni
Zawartość pakietu
10 dni wyróżnienia
Opłata za wystawienie
99 zł

"Wakacje", "Żywe zwierzęta":

Nazwa pakietu
Czas trwania
Zawartość pakietu
Opłata za wystawienie
Basic
Czas trwania
10 dni
Zawartość pakietu
-
Opłata za wystawienie
20 zł
Power
Czas trwania
50 dni
Zawartość pakietu
10 dni podświetlenia + 10 dni pogrubienia
Opłata za wystawienie
29 zł
Max
Czas trwania
90 dni
Zawartość pakietu
10 dni wyróżnienia
Opłata za wystawienie
39 zł

"Usługi":

Nazwa pakietu
Czas trwania
Opłata za wystawienie
Basic
Czas trwania
10 dni
Opłata za wystawienie
9 zł

B. Lista Kategorii ogłoszeniowych w których obowiązują zryczałtowane opłaty pakietowe za publikację Oferty dla kont ze statusem Firma:

"Samochody", "Nieruchomości", "Wakacje", "Żywe zwierzęta":

Nazwa pakietu
Czas trwania
Opłata za wystawienie
Basic
Czas trwania
10 (20*) dni
Opłata za wystawienie
20 zł
Power
Czas trwania
20 (40*) dni
Opłata za wystawienie
40 zł
Max
Czas trwania
30 (60*) dni
Opłata za wystawienie
60 zł

"Maszyny", "Przyczepy, naczepy", "Inne pojazdy i łodzie":

Nazwa pakietu
Czas trwania
Opłata za wystawienie
Basic
Czas trwania
10 (20*) dni
Opłata za wystawienie
25 zł
Power
Czas trwania
20 (40*) dni
Opłata za wystawienie
50 zł
Max
Czas trwania
30 (60*) dni
Opłata za wystawienie
75 zł

"Motocykle i quady", "Usługi":

Nazwa pakietu
Czas trwania
Opłata za wystawienie
Basic
Czas trwania
10 (20*) dni
Opłata za wystawienie
9 zł
Power
Czas trwania
20 (40*) dni
Opłata za wystawienie
18 zł
Max
Czas trwania
30 (60*) dni
Opłata za wystawienie
27 zł

(* ) Czas trwania dla kategorii "Samochody", "Motocykle i quady", "Maszyny", "Przyczepy, naczepy", "Inne pojazdy i łodzie" od godz. 14:00 31 marca 2020 r. do godz. 14:00 5 maja 2020 r.

C. Lista Kategorii w których opłata podstawowa jest uzależniona od ceny początkowej [1] Towaru:

"Kolekcje", "Antyki i sztuka".

Cena początkowa
Opłata podstawowa
do 100zł
Opłata podstawowa
0,05 zł / 10 dni
od 100,01 zł do 500 zł
Opłata podstawowa
0,15 zł / 10 dni
powyżej 500,01 zł do 1000 zł
Opłata podstawowa
0,60 zł / 10 dni
powyżej 1000 zł
Opłata podstawowa
1,00 zł / 10 dni

"Leki bez recepty":

Cena początkowa
Opłata podstawowa
do 10zł
Opłata podstawowa
0,50 zł / 10 dni
od 10,01 zł do 25 zł
Opłata podstawowa
1,00 zł / 10 dni
od 25,01 zł do 50 zł
Opłata podstawowa
2,00 zł / 10 dni
powyżej 50 zł
Opłata podstawowa
5,00 zł / 10 dni

D. Lista Kategorii w których opłata podstawowa jest uzależniona od ceny początkowej [1] Towaru (dotyczy wszystkich Ofert z wyjątkiem oznaczonych parametrem stan „Nowy”):

"Opony i felgi":

Cena początkowa
Opłata podstawowa
do 100zł
Opłata podstawowa
0,10 zł / 10 dni
od 100,01 zł do 500 zł
Opłata podstawowa
0,30 zł / 10 dni
powyżej 500 zł
Opłata podstawowa
0,60 zł / 10 dni

"Części samochodowe", "Części do maszyn i innych pojazdów", "Części i akcesoria motocyklowe", "Akcesoria samochodowe (z wyłączeniem podkategorii "Elektronika samochodowa"):

Cena początkowa
Opłata podstawowa
do 100zł
Opłata podstawowa
0,10 zł / 10 dni
od 100,01 zł do 500 zł
Opłata podstawowa
0,30 zł / 10 dni
od 500,01 zł do 1000 zł
Opłata podstawowa
0,60 zł / 10 dni
powyżej 1000 zł
Opłata podstawowa
1,00 zł / 10 dni

[1] - Cena początkowa = cena Kup Teraz lub przypadku licytacji cena wywoławcza

E. Lista Kategorii, w których opłaty naliczane są na warunkach ustalanych w ramach odrębnych umów z Allegro.pl:

„Bilety”

 1. Opłata za utrzymanie Oferty w Allegro naliczana jest po 365 dniach od daty publikacji Oferty i wynosi 10 groszy za każde 10 dni, z wyłączeniem kategorii przedstawionych poniżej:

Kultura i rozrywka, Moda (z wyłączeniem podkategorii Obuwie), Odzież w kategorii Dziecko, Uroda, Zdrowie, w których opłata za utrzymanie Oferty w Allegro naliczana jest po 365 dniach od daty publikacji Oferty i wynosi 0,05 zł za każde 10 dni.

Podkategorie obuwie w kategorii Moda oraz Dziecko, Sport i Turystyka, Supermarket, w których opłata za utrzymanie Oferty w Allegro naliczana jest po 365 dniach od daty publikacji Oferty i wynosi 0,15 zł za każde 10 dni

Opłata nie jest naliczana dla Ofert, w których w ciągu ostatnich 365 dni doszło do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikami, jak również w kategoriach, o których mowa w punkcie 5 A-D powyżej.

Część III. Prowizje od sprzedaży
 1. Prowizja od sprzedaży naliczana jest każdorazowo w chwili zawarcia umowy w ramach przeprowadzonej Transakcji.

 2. Wysokość prowizji zależy od ceny końcowej Towaru oraz kosztów dostawy jaką wybrał Kupujący.*

 3. Minimalna wartość jednorazowo naliczonej prowizji za każdą sztukę wynosi 0,25 PLN.

 4. W przypadku usunięcia Oferty wieloprzedmiotowej wyłącznie z opcją Kup Teraz lub zakończenia jej przed czasem na zasadach opisanych w art. 8.2. Regulaminu, prowizja od sprzedaży naliczana jest od sprzedanych sztuk Towaru do momentu usunięcia lub zakończenia Oferty.

 5. Prowizje od sprzedaży pobierane są na zasadach opisanych poniżej:

Kategoria
Stawka prowizji
Kategorie o charakterze ogłoszeniowym (Część II p. 5 powyżej)
Stawka prowizji
0%
"Antyki i Sztuka"
Stawka prowizji
10% nie więcej niż 80 zł
"Artykuły dla zwierząt" (z wyłączeniem podkategorii poniżej)
Stawka prowizji
11%
"Artykuły dla zwierząt" (podkategoria "Akwarystyka")
Stawka prowizji
8%
"Artykuły dla zwierząt" (podkategoria "Karmy", "Smakołyki" w ramach podkategorii "Dla psów" oraz "Dla kotów")
Stawka prowizji
5%
"Biuro i Reklama" (z wyłączeniem podkategorii poniżej
Stawka prowizji
10%
"Biuro i Reklama" (podkategoria "Meble biurowe")
Stawka prowizji
10% nie więcej niż 100 zł
"Biżuteria i Zegarki" (z wyłączeniem podkategorii poniżej)
Stawka prowizji
10%
"Biżuteria i Zegarki" (podkategoria "Zegarki")
Stawka prowizji
wysokość prowizji zależy od ceny końcowej: do 200 zł: 10%, powyżej 200 zł: 20 zł + 8 % nadwyżki ponad 200 zł
"Dom i ogród" (z wyłączeniem podkategorii poniżej)
Stawka prowizji
10%
"Dom i ogród" (podkategoria "Wyposażenie" z wyłączeniem podkategorii „Inteligentny Dom”, "Dywany i dywaniki", "Przybory Kuchenne", "Zastawa Stołowa")
Stawka prowizji
12%
"Dom i ogród" (podkategoria "Meble" z wyłączeniem podkategorii "Fotele gamingowe", podkategoria "Pompy i hydrofory" w ramach kategorii "Ogród")
Stawka prowizji
10% nie więcej niż 100 zł
"Dom i ogród" (podkategoria "Obuwie" w ramach podkategorii "Narzędzia")
Stawka prowizji
wysokość prowizji zależy od ceny końcowej: do 100 zł: 12%, powyżej 100 zł: 12 zł + 8 % nadwyżki w ponad 100 zł
"Dom i ogród" (podkategoria "Oświetlenie" oraz "Dywany i dywaniki", "Przybory Kuchenne" z wyłączeniem podkategorii "Termosy i kubki termiczne" oraz "Butelki, bidony i lunchboxy", "Zastawa Stołowa" w podkategorii “Wyposażenie”)
Stawka prowizji
11%
"Dom i ogród" (podkategoria "Meble ogrodowe", "Fotele gamingowe" oraz "Akcesoria i osprzęt", "Imadła", "Klucze", "Młotki, przecinaki i dłuta", "Nożyce do blachy", "Odzież ochronna i robocza", "Organizacja i przechowywanie narzędzi", "Pozostałe", "Szczypce, nożyce, obcęgi", "Zestawy narzędzi", "Zszywacze" w ramach podkategorii "Narzędzia")
Stawka prowizji
9%
"Dom i ogród" (podkategoria "Budownictwo i akcesoria" z wyłączeniem podkategorii "Ogrodzenia i bramy", “Okna i parapety", "Ściany i elewacje", "Alarmy", "Odkurzacze centralne", "Zagęszczarki", "Kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne","Kotły i piece", podkategoria "Narzędzia hydrauliczne" w ramach podkategorii "Narzędzia")
Stawka prowizji
8%
"Dom i ogród" (podkategoria “Narzędzia” z wyłączeniem podkategorii wymienionych wyżej oraz poniżej, podkategoria "Inteligentny dom", "Kotły i piece", "Baseny", "Jacuzzi", "Glebogryzarki", "Kosiarki", "Kosy i podkaszarki", "Odkurzacze i dmuchawy", "Odśnieżarki", "Rozdrabniacze", "Wertykulatory i aeratory", "Domki", "Place zabaw", "Grille węglowe", "Grille gazowe", "Grille elektryczne", "Paleniska ogrodowe", "Odkurzacze centralne", "Alarmy")
Stawka prowizji
wysokość prowizji zależy od ceny końcowej: do 100 zł: 7%, powyżej 100 zł: 7 zł + 6% od nadwyżki ponad 100 zł
"Dom i ogród" (podkategoria “Myjki ciśnieniowe”)
Stawka prowizji
6% nie więcej niż 70 zł
"Dom i ogród" (podkategoria "Zagęszczarki", "Kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne")
Stawka prowizji
6%
"Dom i ogród" (podkategoria "Klimatyzatory")
Stawka prowizji
4%
"Dziecko" (z wyłączeniem podkategorii poniżej)
Stawka prowizji
10%
"Dziecko" (podkategoria "Ręczniki i okrycia”)
Stawka prowizji
12%
"Dziecko" (podkategoria "Odzież", "Obuwie", "Akcesoria dla mamy i dziecka" z wyłączeniem podkategorii “Nianie elektroniczne i monitory oddechu”, podkategoria "Okazje, przyjęcia", "Karmienie dziecka" z wyłączeniem podkategorii "Żywność dla dzieci")
Stawka prowizji
11%
"Dziecko" (podkategoria „Meble”)
Stawka prowizji
10% nie więcej niż 100 zł
"Dziecko" (podkategoria "Zabawki ogrodowe")
Stawka prowizji
9%
"Dziecko" (podkategoria "Foteliki samochodowe", "Wózki")
Stawka prowizji
8% nie więcej niż 80 zł
"Dziecko" (podkategoria "Klocki", “Nianie elektroniczne i monitory oddechu”)
Stawka prowizji
6%
"Dziecko" (podkategoria "Żywność dla dzieci")
Stawka prowizji
4%
"Dziecko"(podkategoria "Zabawki" z wyłączeniem podkategorii "Klocki")
Stawka prowizji
wysokość prowizji zależy od ceny końcowej: do 50 zł: 12%, powyżej 50 zł: 6 zł + 8 % od nadwyżki ponad 50 zł
"Filmy"
Stawka prowizji
10%
"Fotografia" (z wyłączeniem podkategorii poniżej)
Stawka prowizji
6%
„Fotografia” (podkategoria "Akcesoria fotograficzne", "Literatura i instrukcje", "Pozostałe", "Odbitki")
Stawka prowizji
9%
"Fotografia" (podkategoria "Aparaty cyfrowe", "Aparaty analogowe", "Aparaty natychmiastowe", "Obiektywy")
Stawka prowizji
4%
"Gry" (z wyłączeniem podkategorii poniżej)
Stawka prowizji
8%
"Gry" (podkategoria "Planszowe" w kategorii "Towarzyskie")
Stawka prowizji
wysokość prowizji zależy od ceny końcowej: do 50 zł: 12%, powyżej 50 zł: 6 zł + 8 % od nadwyżki ponad 50 zł
"Gry" (podkategoria "Gry na konsole", "Komputerowe PC", "Gry online (MMO)")
Stawka prowizji
8% nie mniej niż 2 zł
"Instrumenty" (z wyłączeniem podkategorii poniżej)
Stawka prowizji
8% nie więcej niż 50 zł
"Instrumenty" (podkategoria "Kursy gry, nuty, śpiewniki" oraz wszystkie podkategorie "Pozostałe" i "Części i akcesoria"
Stawka prowizji
10%
"Kody i doładowania" (z wyłączeniem podkategorii poniżej)
Stawka prowizji
8% nie mniej niż 2 zł
"Kody i doładowania" (podkategoria "Płatności internetowe")
Stawka prowizji
8%
"Kolekcje"
Stawka prowizji
9% nie więcej niż 80 zł
"Kolekcje" (podkategoria "Produkty inwestycyjne” (od 17.03.2020), podkategoria “Złote monety kolekcjonerskie” w ramach kategorii "Numizmatyka")
Stawka prowizji
5% nie więcej niż 50 zł, Licytacje od 1zł bez ceny minimalnej: 2.5% nie więcej niż 25 zł
"Kolekcje"(podkategoria "Numizmatyka")
Stawka prowizji
Licytacje od 1zł bez ceny minimalnej: 6% nie więcej niż 80 zł
"Komputery" (z wyłączeniem podkategorii poniżej)
Stawka prowizji
9%
"Komputery" (podkategoria "Internet" z wyłączeniem podkategorii "Pozostałe", podkategoria "Oprogramowanie")
Stawka prowizji
9% nie mniej niż 1,5 zł
"Komputery" (podkategoria "Pozostałe" w kategorii "Internet")
Stawka prowizji
8% nie mniej niż 1,5 zł
"Komputery" (podkategoria "Urządzenia sieciowe" z wyłączeniem podkategorii "Serwery plików (NAS)", "Kamery IP", podkategoria "Listwy zasilające i UPS", "Urządzenia wskazujące", "Napędy optyczne i nośniki" z wyłączeniem podkategorii "Akcesoria do płyt", podkategoria "Karty muzyczne", "Zasilacze", "Obudowy", "Mikrofony i słuchawki", "Głośniki"
Stawka prowizji
6%
"Komputery" (podkategoria "Pamięć RAM", "Drukarki i skanery" z wyłączeniem podkategorii "Części i akcesoria", "Papiery, folie", "Tusze", "Tonery", "Bębny", "Taśmy barwiące", podkategoria "Dyski i pamięci przenośne", podkategoria "Podzespoły komputerowe" z wyłączeniem podkategorii "Karty muzyczne", "Zasilacze", “Obudowy", "Chłodzenie i tuning", "Karty graficzne", podkategoria "Mikrokomputery", "Koparki", "Serwery i akcesoria", "Serwery plików (NAS)", "Monitory komputerowe", "Urządzenia VR", "Tunery TV i SAT", "Karty i rejestratory video", "Kamery internetowe", "Zestawy do wideokonferencji", "Tablety" z wyłączeniem podkategorii "Akcesoria", "Części serwisowe")
Stawka prowizji
4%
"Komputery" (podkategoria "Karty graficzne")
Stawka prowizji
3%
"Komputery" (podkategoria "Laptopy", "Komputery stacjonarne")
Stawka prowizji
Wysokość prowizji zależy od ceny końcowej: do 1000 zł wynosi 2%, 1000,01 zł do 2000 zł wynosi 20zł + 1,5% nadwyżki ponad 1000 zł, powyżej 2000 zł wynosi 35 zł + 1% nadwyżki ponad 2000 zł
"Konsole i automaty" (z wyłączeniem podkategorii poniżej)
Stawka prowizji
6%
"Konsole i automaty" (podkategoria "Zdrapki")
Stawka prowizji
8% nie mniej niż 1,5 zł
"Konsole i automaty" (podkategoria "Konsole")
Stawka prowizji
4%
"Książki i komiksy" (z wyłączeniem podkategorii poniżej)
Stawka prowizji
9% z parametrem stan “Nowy”, 15% dotyczy wszystkich Ofert z wyjątkiem oznaczonych parametrem stan „Nowy”
"Książki i komiksy" (podkategoria "Podręczniki do szkół podst. I średnich")
Stawka prowizji
5%
"Kultura i Rozrywka" (podkategoria "Gadżety")
Stawka prowizji
8%
"Motoryzacja" (z wyłączeniem podkategorii poniżej)
Stawka prowizji
8% nie więcej niż 70 zł
"Motoryzacja" (podkategoria "Dywaniki", "Pióra wycieraczek", "Pokrowce", "Żarówki"w ramach podkategorii "Akcesoria samochodowe", "Części samochodowe", "Części do maszyn i innych pojazdów", "Części motocyklowe" w ramach podkategorii "Części i akcesoria motocyklowe")
Stawka prowizji
wysokość prowizji zależy od ceny końcowej: do 50 zł: 9%, powyżej 50 zł: 4,50 zł + 8 % od nadwyżki ponad 50 zł, nie więcej niż 70 zł
"Motoryzacja" (podkategoria "Narzędzia i sprzęt warsztatowy" z wyłączeniem podkategorii poniżej, podkategoria "Akcesoria" w ramach podkategorii "Opony i felgi" podkategoria "Akcesoria samochodowe" z wyłączeniem podkategorii "Elektronika samochodowa", "Dywaniki", "Pióra wycieraczek", "Pokrowce", "Żarówki")
Stawka prowizji
9% nie więcej niż 70 zł
"Motoryzacja" (podkategoria "Elektronika samochodowa")
Stawka prowizji
wysokość prowizji zależy od ceny końcowej: do 150 zł: 9%, powyżej 150 zł: 13,50 zł + 6 % od nadwyżki ponad 150 zł, nie więcej niż 70 zł
"Motoryzacja" (podkategoria "Obuwie" w ramach podkategorii "Narzędzia i sprzęt warsztatowy")
Stawka prowizji
wysokość prowizji zależy od ceny końcowej: do 100 zł: 12%, powyżej 100 zł: 12 zł + 8 % nadwyżki w ponad 100 zł nie więcej niż 70 zł
"Motoryzacja" (podkategoria "Oleje silnikowe" w podkategorii "Chemia", "Kompresory" w podkategorii "Kompresory i akcesoria", "Myjki ciśnieniowe", "Odkurzacze", "Narzędzia elektryczne" z wyłączeniem podkategorii "Akcesoria", podkategoria "Narzędzia pneumatyczne" z wyłączeniem podkategorii "Akcesoria", podkategoria "Myjki do części" „Nagrzewnice, osuszacze”, "Podnośniki kolumnowe", "Podnośniki Nożycowe", "Podnośniki Pneumatyczne", "Piaskarki kabinowe" w podkategorii "Narzędzia i sprzęt warsztatowy")
Stawka prowizji
6% nie więcej niż 70 zł
"Motoryzacja" (podkategoria "Felgi", "Koła" w ramach podkategorii "Opony i felgi")
Stawka prowizji
5% nie więcej niż 70 zł
"Motoryzacja" (podkategoria "Opony i felgi" z wyłączeniem podkategorii "Akcesoria","Felgi", "Koła(felgi z oponami)")
Stawka prowizji
4,5% nie więcej niż 70 zł
"Motoryzacja" (wszystkie podkategorie "Pozostałe")
Stawka prowizji
10%
"Motoryzacja" (podkategoria "Silniki kompletne", "Kompletne skrzynie", "Mosty", "Dyferencjały")
Stawka prowizji
2% nie więcej niż 70 zł
"Muzyka"
Stawka prowizji
10%
"Odzież, Obuwie, Dodatki" (z wyłączeniem podkategorii poniżej)
Stawka prowizji
10%
"Odzież, Obuwie, Dodatki" (podkategoria "Odzież damska", "Odzież męska")
Stawka prowizji
11%
"Odzież, Obuwie, Dodatki" (podkategoria "Obuwie" z wyłączeniem podkategorii "Sportowe" w ramach podkategorii "Damskie" i "Męskie", podkategoria "Obuwie ślubne" w ramach podkategorii "Ślub i wesele")
Stawka prowizji
wysokość prowizji zależy od ceny końcowej: do 100 zł: 12%, powyżej 100 zł: 12 zł + 8 % nadwyżki w ponad 100 zł
"Odzież, Obuwie, Dodatki" (podkategoria "Sportowe" w ramach podkategorii "Damskie" i "Męskie")
Stawka prowizji
wysokość prowizji zależy od ceny końcowej: do 100 zł: 12%, powyżej 100 zł: 12 zł + 6 % nadwyżki w ponad 100 zł
"Produkty spożywcze" (z wyłączeniem podkategorii poniżej)
Stawka prowizji
11%
"Produkty spożywcze" (podkategoria "Kawa", "Herbata i napary")
Stawka prowizji
6%
"Przemysł" (z wyłączeniem podkategorii poniżej)
Stawka prowizji
10%
"Przemysł" (podkategoria "Obuwie" w ramach podkategorii "Odzież")
Stawka prowizji
wysokość prowizji zależy od ceny końcowej: do 100 zł: 12%, powyżej 100 zł: 12 zł + 8 % nadwyżki w ponad 100 zł
"Przemysł" (podkategoria "Profesjonalne urządzenia czyszczące", "Budownictwo przemysłowe" z wyłączeniem podkategorii "Chemia budowlana", "Materiały i akcesoria", "Przyrządy geodezyjne", "Zaplecze budowlane", "Prace na wysokości","Pozostałe", podkategoria, "Maszyny i urządzenia" z wyłączeniem podkategorii poniżej)
Stawka prowizji
6%
"Przemysł" (podkategoria "Maszyny zmywające", "Kuchnie")
Stawka prowizji
3%
"Rękodzieło"
Stawka prowizji
15%
"RTV i AGD" (z wyłączeniem podkategorii poniżej)
Stawka prowizji
9%
"RTV i AGD" (podkategoria "Chemia gospodarcza")
Stawka prowizji
10%
"RTV i AGD" (podkategoria “Listwy zasilające" w ramach podkategorii "Elektronika" z wyłączeniem "Pozostałe")
Stawka prowizji
8%
"RTV i AGD" (podkategoria "Elektronika" w podkategorii "Elektronika")
Stawka prowizji
7%
"RTV i AGD" (podkategoria "Sprzęt audio przenośny", "Sprzęt car audio", "Sprzęt satelitarny", "Pozostałe" z wyłączeniem podkategorii "Alkomaty", podkategoria "Słuchawki", "TV i Video" z wyłączeniem podkategorii "Abonamenty", "Akcesoria do telewizorów")
Stawka prowizji
6%
"RTV i AGD" (podkategoria "Urządzenia" w podkategorii "GPS i akcesoria", "Kamery" z wyłączeniem podkategorii "Akcesoria", "Nośniki", "Torby i futerały", "Zasilanie", "Literatura i instrukcje" oraz "Pozostałe", podkategoria "Sprzęt audio dla domu", podkategoria "AGD drobne" z wyłączeniem podkategorii "Części zamienne" oraz podkategorii "Klimatyzatory split", "Klimatyzatory przenośne")
Stawka prowizji
5%
"RTV i AGD" (podkategoria "Czytniki" w podkategorii "Czytniki ebooków", podkategoria "Nawilżacze", "Klimatyzatory split", "Klimatyzatory przenośne")
Stawka prowizji
4%
"RTV i AGD" (podkategoria "AGD do zabudowy" z wyłączeniem podkategorii "Części" oraz "Akcesoria AGD", podkategoria "AGD wolnostojące" z wyłączeniem podkategorii "Części" oraz "Akcesoria AGD")
Stawka prowizji
2,8%
"RTV i AGD" (podkategoria "Ekspresy ciśnieniowe", "Depilatory", "Roboty kuchenne", "Stacje parowe", "Projektory")
Stawka prowizji
2,5%
"RTV i AGD" (podkategoria "Telewizory")
Stawka prowizji
2%
"Sport i turystyka" (z wyłączeniem podkategorii poniżej)
Stawka prowizji
10%
"Sport i turystyka" (wszystkie podkategorie "Obuwie")
Stawka prowizji
wysokość prowizji zależy od ceny końcowej: do 100 zł: 12%, powyżej 100 zł: 12 zł + 6 % nadwyżki w ponad 100 zł
"Sport i turystyka" (podkategoria "Ręczniki" w kategorii "Sporty wodne")
Stawka prowizji
12%
"Sport i turystyka" (wszystkie podkategorie "Odzież")
Stawka prowizji
11%
"Sport i turystyka" (podkategoria "Siłownia i fitness", "Sporty zimowe" z wyłączeniem podkategorii "Odzież", "Obuwie" oraz "Suplementy i odżywki")
Stawka prowizji
wysokość prowizji zależy od ceny końcowej: do 150 zł: 10%, powyżej 150 zł: 15 zł + 8 % nadwyżki ponad 150 zł
"Sport i turystyka" (podkategoria "Lodówki Turystyczne" w kategorii “Turystyka”)
Stawka prowizji
wysokość prowizji zależy od ceny końcowej: do 150 zł: 9%, powyżej 150 zł: 13,50 zł + 6 % od nadwyżki ponad 150 zł, nie więcej niż 70 zł
"Sport i turystyka" (podkategoria "Suplementy i Odżywki” w podkategorii "Siłownia i fitness" z wyłączeniem wszystkich podkategorii "Odzież" i "Obuwie")
Stawka prowizji
8%
"Sport i turystyka" (podkategoria "Elektronika sportowa")
Stawka prowizji
6%
"Sport i turystyka" (podkategoria "Rowery" w podkategorii "Rowery i akcesoria" z wyłączeniem podkategorii "Dziecięce" oraz kategorie "Hulajnogi elektryczne", "Deskorolki elektryczne" w podkategorii "Skating, slackline")
Stawka prowizji
7% nie więcej niż 100 zł
"Sprzęt estradowy, studyjny i DJ-ski" (z wyłączeniem kategorii poniżej)
Stawka prowizji
8%
"Sprzęt estradowy, studyjny i DJ-ski" (podkategoria "CD-playery dla DJ-ów", "Gramofony dla DJ-ów", "Miksery audio", "Urządzenia rejestrujące")
Stawka prowizji
6%
"Telefony i akcesoria" (z wyłączeniem podkategorii poniżej)
Stawka prowizji
6%
"Telefony i akcesoria" (podkategoria "Pozostałe")
Stawka prowizji
9%
"Telefony i akcesoria" (podkategoria "Akcesoria GSM")
Stawka prowizji
Wysokość prowizji zależy od ceny końcowej: do 50 zł wynosi 12%, powyżej 50 zł wynosi 6 zł + 6% od nadwyżki ponad 50 zł
"Telefony i akcesoria" (podkategoria "Smartfony i telefony komórkowe")
Stawka prowizji
4,5%
"Uroda" (z wyłączeniem podkategorii poniżej)
Stawka prowizji
11%
"Uroda" (podkategoria "Manicure i pedicure" z wyłączeniem podkategorii "Urządzenia"
Stawka prowizji
11%
"Uroda" (podkategoria "Pielęgnacja" z wyłączeniem podkategorii poniżej)
Stawka prowizji
10%
"Uroda" (podkategoria “Opalanie”, “Twarz”, “Włosy z wyłączeniem podkategorii poniżej)
Stawka prowizji
8%
"Uroda" (podkategoria "Depilatory")
Stawka prowizji
2,5%
"Uroda" (podkategoria "Perfumy i wody")
Stawka prowizji
wysokość prowizji zależy od ceny końcowej: do 100 zł: 9%, powyżej 100 zł: 9 zł + 7 % od nadwyżki ponad 100 zł, nie mniej niż 1 zł
"Uroda" (podkategoria "Urządzenia")
Stawka prowizji
6%
"Uroda" (podkategoria "Urządzenia do stylizacji")
Stawka prowizji
5%
„Utrzymanie czystości”
Stawka prowizji
10,5%
"Zdrowie" (z wyłączeniem podkategorii poniżej)
Stawka prowizji
10%
"Zdrowie" (podkategoria "Obuwie erotyczne", podkategoria "Obuwie medyczne" w ramach podkategorii "Wyposażenie szpitali i gabinetów")
Stawka prowizji
wysokość prowizji zależy od ceny końcowej: do 100 zł: 12%, powyżej 100 zł: 12 zł + 8 % nadwyżki w ponad 100 zł
"Zdrowie" (podkategoria "Erotyka" z wyłączeniem podkategorii "Bielizna i odzież erotyczna", "Obuwie erotyczne", "Prezerwatywy")
Stawka prowizji
16%
"Zdrowie" (wszystkie podkategorie "Pozostałe")
Stawka prowizji
12%
"Zdrowie" (podkategoria "Bielizna i odzież erotyczna", "Korekcja wzroku", "Suplementy diety", "Higiena jamy ustnej" z wyłączeniem podkategorii "Irygatory", "Szczoteczki")
Stawka prowizji
11%
"Zdrowie" (podkategoria "Prezerwatywy")
Stawka prowizji
11% nie mniej niż 1 zł
"Zdrowie" (podkategoria "Dermokosmetyki")
Stawka prowizji
9%
"Zdrowie" (podkategoria "Specjalistyczny sprzęt medyczny", "Urządzenia medyczne" z wyłączeniem podkategorii "Nawilżacze, oczyszczacze powietrza")
Stawka prowizji
wysokość prowizji zależy od ceny końcowej: do 500 zł: 7%, powyżej 500 zł: 35 zł + 5 % od nadwyżki ponad 500 zł
"Zdrowie" (podkategoria "Irygatory", "Szczoteczki")
Stawka prowizji
5%
"Zdrowie" (podkategoria "Nawilżacze, oczyszczacze powietrza")
Stawka prowizji
4%
"Zdrowie" (podkategoria "Leki bez recepty")
Stawka prowizji
0%

(* ) Prowizja uwzględniająca koszty dostawy obowiązuje od 1 czerwca 2020 r.

Część IV. Opłaty za opcje dodatkowe
 1. Użytkownik może wybrać opcje dodatkowe pozwalające ustalić szczególny sposób prezentacji strony z treścią Oferty i jej promocji w Allegro.

 2. Opłata za każdą opcję dodatkową naliczana jest w momencie publikacji Oferty, a w przypadku późniejszego wyboru danej opcji – w momencie jej zastosowania.

 3. Opłaty za opcje dodatkowe pobierane są na zasadach ogólnych, opisanych w punkcie A poniżej.

 4. W przypadku usunięcia Oferty lub zakończenia jej przed czasem na zasadach opisanych w art. 8.2. Regulaminu, opłaty za opcje dodatkowe podlegają zwrotowi w wysokości pomniejszonej o kwotę proporcjonalną do czasu, przez jaki Oferta była opublikowana w Allegro.

 5. Opłaty za opcje dodatkowe będą naliczane cyklicznie, zgodnie z cennikiem przedstawionym poniżej - nie dotyczy ofert ogłoszeniowych.

 6. Opłata za opcję dodatkową w postaci indywidualnego wyróżnienia monetowego w wysokości 1,23 zł za każdą 1 Monetę naliczana jest każdorazowo w chwili przybicia lub skorzystania przez Kupującego z opcji Kup Teraz.

 7. Usługi dodatkowe: zapakuj na prezent, zmiana kierunku otwierania drzwi oraz usługi wniesienia, montażu, ustawienia i przygotowania do pracy są zwolnione z opłat za wystawienie i prowizji od sprzedaży.

 8. Dla Ofert z opcjami dodatkowymi: "Wyróżnienie" i "Pakiet Wyróżnienie + Pogrubienie + Podświetlenie" naliczana jest dodatkowa prowizja w wysokości 0,5 wartości obowiązującej prowizji w danej kategorii z wyłączeniem kategorii Elektronika, Dziecko, Moda oraz Sport i Turystyka, w których naliczana będzie dodatkowa prowizja w wysokości 0,6 wartości obowiązującej prowizji w danej kategorii.

 9. Z tytułu świadczenia usługi Abonament Sklepowy, Allegro pobierać będzie od Użytkownika opłaty stawki cennikowej, określonej poniżej:

Przedmiot opłaty
Wysokość
Abonament Podstawowy
Wysokość
39 zł
Abonament Profesjonalny
Wysokość
199 zł
Abonament Ekspercki*
Wysokość
3000 zł

Abonament jest naliczany za każde rozpoczęte 30 dni

*obowiązuje od 21.04.2020 r.

A. Opłaty za opcje dodatkowe

Stawki opłat za opcje dodatkowe wynoszą:

Opcja
Wysokość opłaty
Wyróżnienie [1]
Wysokość opłaty
19 zł / 10 dni
Pogrubienie
Wysokość opłaty
9 zł / 10 dni
Podświetlenie
Wysokość opłaty
9 zł / 10 dni
Pakiet Wyróżnienie + Pogrubienie + Podświetlenie [1]
Wysokość opłaty
2,90 zł / 1 dzień
Strona działu
Wysokość opłaty
29 zł / 10 dni

W ramach oferty wielowariantowej wystawionej w kategoriach:

"Biżuteria damska", "Biżuteria męska", "Biżuteria dziecięca", "Biżuteria Ślubna", "Piercing", "Odzież, Obuwie, Dodatki", "Obuwie" w kategorii "Dziecko", "Odzież" w kategorii "Dziecko", "Bielizna i odzież erotyczna" w kategorii "Zdrowie" koszt opcji "Wyróżnienie" – 5.90 zł / 10 dni

[1] – z zastrzeżeniem p. 6 oraz p. 8 powyżej

Opcja
Wysokość opłaty
Cena minimalna
Wysokość opłaty
10% ceny minimalnej nie więcej niż 100 zł

B. Opcje dodatkowe dla kategorii ogłoszeniowych wymienionych w punkcie 5 A części II

Konta zwykłe:

a. Wyróżnienie na listingu:

Okres wyróżnienia
Koszt całkowity
5 dni
Koszt całkowity
29 zł
10 dni
Koszt całkowity
39 zł
50 dni
Koszt całkowity
169 zł
80 dni
Koszt całkowity
199 zł

b. Promowanie na stronie działu:

Okres promowania
Koszt całkowity
5 dni
Koszt całkowity
33 zł
10 dni
Koszt całkowity
49 zł
50 dni
Koszt całkowity
199 zł
90 dni
Koszt całkowity
269 zł

Konta Firmowe:

a. Wyróżnienie na listingu:

Okres wyróżnienia
Koszt całkowity
10 dni
Koszt całkowity
39 zł
20 dni
Koszt całkowity
78 zł
30 dni
Koszt całkowity
117 zł

b. Promowanie na stronie działu:

Okres promowania
Koszt całkowity
10 dni
Koszt całkowity
49 zł
20 dni
Koszt całkowity
98 zł
30 dni
Koszt całkowity
147 zł
Część IV A. Opłaty w Allegro Lokalnie
 1. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Ogłoszenia z opcją „Kup Teraz” lub Ogłoszenia z opcją licytacja naliczana jest opłata za obsługę Transakcji przez Allegro.pl. Opłata obciąża Sprzedającego i wynosi 4,9% ceny Towaru którego dotyczyła sprzedaż dla Ofert publikowanych w ramach działu „Elektronika” oraz 7,9% ceny Towaru dla pozostałych Ofert.

 2. Opłata zostaje naliczona z momentem zawarcia Transakcji w rozumieniu załącznika nr 13 „Allegro Lokalnie”. Zawarcie Transakcji jest potwierdzone w drodze wiadomości e-mail od Allegro.pl.

 3. W przypadku, gdy Sprzedający w ramach Allegro Lokalnie przeznaczy całą cenę za sprzedany Towar na Zbiórkę lub Cel za pomocą funkcjonalności Allegro Lokalnie, Allegro odstąpi od naliczenia opłaty, o której mowa w art. 1. powyżej.

 4. Opłata z tytułu promowania Ogłoszeń poprzez wyróżnienie wynosi:

a) w przypadku wyróżnień widocznych wyłącznie w Allegro: dla Ogłoszeń i Ogłoszeń z opcją „Kup Teraz” na okres 10 dni wynosi 4,99 zł, a dla Ogłoszeń z Licytacją na okres 7 dni wynosi 3,49 złotych;

b) w przypadku wyróżnień widocznych w Allegro jak i w Allegro Lokalnie: dla Ogłoszeń z opcją „Kup Teraz” na okres 10 dni wynosi 19,00 zł, a dla Ogłoszeń z Licytacją na okres 7 dni wynosi 13,30 złotych.

Część V. Koszty dostawy i usług dodatkowych
 1. Allegro Smart! - InPost - usługi i opłaty dodatkowe

Podstawowy koszt dostawy Towarów zostanie pokryty w ramach nabytej przez Kupującego usługi Allegro Smart!, natomiast wszelkie usługi dodatkowe ściśle związane z dostawą Towarów w ramach usługi Allegro Smart! są płatne przez Sprzedającego, zgodnie z poniższą tabelą.

Usługi i opłaty dodatkowe:

Usługa dodatkowa
KOD
Opłata brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki do 5000 zł
KOD
Opłata brutto
w cenie usługi
Dodatkowa ochrona przesyłki do 10000 zł
KOD
UB10K
Opłata brutto
1,50 zł
Dodatkowa ochrona przesyłki do 20000 zł
KOD
UB20K
Opłata brutto
1,70 zł
Opłata za weryfikację wagi i wymiarów przesyłki
KOD
WER
Opłata brutto
12,30 zł
Opłata za traktowanie przesyłki jako ponadgabarytowej
KOD
DZR
Opłata brutto
18,45 zł
Dopłata za weryfikację przesyłki przy zmianie gabarytu
KOD
GAB
Opłata brutto
3,68 zł
Przesyłka ponadgabarytowa przekraczająca wymiar ponad 50x50x80 cm lub wagę powyżej 30 kg
KOD
DZW
Opłata brutto
246,00 zł
Opłata za pierwsze zdarzenie związane z obsługą Przesyłki Uciążliwej spowodowane zabronioną zawartością przesyłki lub jej wadliwym opakowaniem
KOD
Opłata brutto
121,77 zł
Opłata za kolejne zdarzenia związane z obsługą Przesyłki Uciążliwej spowodowane zabronioną zawartością przesyłki lub jej wadliwym opakowaniem
KOD
Opłata brutto
1228,77 zł

Opłaty zostaną doliczone do rachunku w kolejnym okresie rozliczeniowym następującym po okresie, w którym zostały one zrealizowane.

 1. Allegro – Usługa Dostawy – DPD – Usługi i Usługi Dodatkowe

  a. Usługa Dostawy, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana za pośrednictwem Dostawcy, który świadczy Usługi w ramach następujących metod dostawy:

  • Allegro Kurier DPD

  • Allegro Kurier DPD Pobranie

  b. Opłata za Usługę realizowaną w ramach Usługi Dostawy wynosi:

Usługa
KOD
Opłata brutto
Allegro Kurier DPD
KOD
DOMESTIC
Opłata brutto
11,99 zł

c. Wszelkie Usługi Dodatkowe ściśle związane z Usługą, o której mowa w podpunkcie b. powyżej są płatne przez Sprzedającego, zgodnie z poniższą tabelą:

Usługa dodatkowa
KOD
Opłata brutto
Pobranie
KOD
COD
Opłata brutto
4,00 zł
Zlecenie odbioru (dot. jednorazowego zlecenia 3 lub mniej paczek)
KOD
ZLODB
Opłata brutto
3,69 zł
Dodatkowa ochrona przesyłki do 1000 zł
KOD
DodOchr
Opłata brutto
W cenie usługi
Dodatkowa ochrona przesyłki do 2000 zł
KOD
DodOchr
Opłata brutto
0,50 zł
Dodatkowa ochrona przesyłki do 3000 zł
KOD
DodOchr
Opłata brutto
0,80 zł
Dodatkowa ochrona przesyłki do 4000 zł
KOD
DodOchr
Opłata brutto
1,60 zł
Dodatkowa ochrona przesyłki do 5000 zł
KOD
DodOchr
Opłata brutto
2,45 zł
Dodatkowa ochrona przesyłki do 10 000 zł
KOD
DodOchr
Opłata brutto
6,75 zł
Dodatkowa ochrona przesyłki do 20 000 zł
KOD
DodOchr
Opłata brutto
9,50 zł
Dodatkowa ochrona przesyłki do 50 000 zł
KOD
DodOchr
Opłata brutto
0,1% zadeklarowanej wartości
Dodatkowa ochrona przesyłki powyżej 50 000 zł
KOD
DodOchr
Opłata brutto
0,2% zadeklarowanej wartości
Niestandardowa paczka/paleta
KOD
NSTAND
Opłata brutto
10,00 zł
Pusty podjazd bez wydania paczek (dot. Zamówienia kuriera i nie wydania paczek)
KOD
P76
Opłata brutto
12,30 zł
SMS Predict
KOD
ISMS
Opłata brutto
0,40 zł
Paczka o wadze od 31,5 do 40 kg
KOD
Opłata brutto
40,59 zł
Paczka o wadze od 40 do 50 kg
KOD
Opłata brutto
47,97 zł
Paczka o wadze od 50 do 100 kg (której waga jest ustalana na podstawie wagi gabarytowej)
KOD
Opłata brutto
147,60 zł
Paczka/paleta o wadze od 200 do 300 kg (której waga jest ustalana na podstawie wagi gabarytowej)
KOD
Opłata brutto
147,60 zł
Paczka/paleta o wadze od 300 do 500 kg (której waga jest ustalana na podstawie wagi gabarytowej)
KOD
Opłata brutto
196,80 zł
Paczka/paleta o wadze od 500 do 700 kg (której waga jest ustalana na podstawie wagi gabarytowej)
KOD
Opłata brutto
215,25 zł
Dopłata do palety przemysłowej
KOD
INDPALET
Opłata brutto
56,58 zł
Przekierowanie przesyłki
KOD
DOMESTIC_REDIRECT
Opłata brutto
jak usługa podstawowa
Zwrot przesyłki
KOD
DOMESTIC_RETURN
Opłata brutto
jak usługa podstawowa
KOLEJNA PRÓBA DORĘCZENIA (ewentualna trzecia i kolejna)
KOD
Opłata brutto
jak usługa podstawowa
DPD 9:30 (doręczenie do 9:30)
KOD
GWR9
Opłata brutto
50,59 zł
DPD 12:00 (doręczenie do 12:00)
KOD
GWR12
Opłata brutto
22.14 zł
DPD na godzinę (doręczenie na wskazną godzinę)
KOD
ZASTDOR
Opłata brutto
36,90 zł
DPD Next Day
KOD
NEXTDAY
Opłata brutto
4,92 zł
DPD Next Day paczka pow. 31.5kg
KOD
NEXTDAY
Opłata brutto
30,75 zł
SOBOTA (nadanie lub doręczenie w sobotę)
KOD
DOVER2
Opłata brutto
18,45 zł
NIEDZIELA I ŚWIĘTA (nadanie lub doręczenie w niedzielę lub święta)
KOD
DOVER3
Opłata brutto
36,90 zł
DO RĄK WŁASNYCH
KOD
DRW
Opłata brutto
12,30 zł
BŁĘDNY NUMER TELEFONU
KOD
NOPHONE
Opłata brutto
1,48 zł
BŁĘDNE DANE ADRESOWE
KOD
WRONGADR
Opłata brutto
1,48 zł
DORĘCZENIE WIECZORNE 17- 21
KOD
Opłata brutto
6,15 zł
DORĘCZENIE w III STREFIE PACZKA POW 31,5kg
KOD
DorStrIII
Opłata brutto
23,37 zł
PRZEPAKOWANIE
KOD
P37
Opłata brutto
12,30 zł

d. Opłata dla Sprzedających za Usługę realizowaną w ramach Usługi Allegro Smart!:

Usługa
KOD
Opłata brutto
Allegro Kurier DPD (w ramach Usługi Allegro Smart!)
KOD
DOMESTIC
Opłata brutto
3,99 zł

e. Opłaty za Usługi oraz Usługi Dodatkowe takie jak: Przekierowanie przesyłki i Zwrot przesyłki zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja.

Opłaty dotyczące pozostałych Usług Dodatkowych zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego, w miesiącu następującym po miesiącu , w którym nastąpiła ich realizacja.

Część VI. Rozliczenia

A. Rozliczenia należności

 1. Dla każdego Użytkownika rozliczenia prowadzone są oddzielnie dla każdego Konta.

 2. Zarządzanie rozliczeniami odbywa się po zalogowaniu, gdzie każdy Użytkownik ma wgląd w stan rachunku (naliczonych opłat i prowizji oraz wysokości zwrotów, tj. salda rozliczeń) za trzy okresy rozliczeniowe - z zastrzeżeniem, że po upływie tego terminu Użytkownik może uzyskać powyższe dane na żądanie skierowane do Allegro.pl za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronie Allegro.

 3. Z zastrzeżeniem pkt. 4, po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, Użytkownik zobowiązany jest do 14 dnia następnego miesiąca uregulować należność na rzecz Allegro.pl. Użytkownik może nie dokonywać wpłaty, jeżeli na koniec danego miesiąca kwota należna do zapłaty wynosi mniej niż 10,00 zł. W takim przypadku Użytkownik dokonuje wpłaty łącznej należności po zakończeniu miesiąca, w którym naliczone opłaty i prowizje wynosić będą co najmniej 10,00 zł. Jednakże na żądanie Allegro.pl Użytkownik zobowiązany jest dokonać zapłaty należności we wskazanym terminie również w przypadku, gdy jego saldo nie osiągnęło poziomu 10,00 zł.

 4. Użytkownicy otrzymujący faktury zobowiązani są do uiszczenia należności wykazanej w tej fakturze bez względu na jej wysokość. Niezależnie od wystawionej faktury, Użytkownik otrzymuje na koniec okresu rozliczeniowego pocztą elektroniczną informację o wysokości kwoty należnej do zapłaty.

 5. Nieuiszczenie należności w wymaganym terminie może skutkować częściowym bądź całkowitym pozbawieniem funkcjonalności Konta Użytkownika. W takim przypadku warunkiem przywrócenia pełnej funkcjonalności Konta jest uregulowanie wszystkich należności wobec Allegro.pl.

 6. Wpłat na rzecz Allegro.pl dokonuje się na indywidualny rachunek bankowy przypisany do danego Konta. Szczegóły płatności dostępne są po zalogowaniu.

B. Nadpłaty

 1. W przypadku wystąpienia nadpłaty w ramach Konta, Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać jej zwrotu, korzystając z odpowiedniego formularza, z zastrzeżeniem, że nadpłata na Koncie w pierwszej kolejności zaliczana będzie na poczet aktualnie naliczonych opłat i prowizji oraz ewentualnego zadłużenia na innych Kontach danego Użytkownika. Nadpłata zwracana jest przelewem podmiotowi dokonującemu wpłaty.

 2. Zwrot nadpłaty zostanie każdorazowo pomniejszony o 5% opłaty manipulacyjnej, liczonej od kwoty nadpłaty, o jaką wnioskuje Użytkownik, z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej.

 3. Środki pochodzące z wpłat związanych z promocjami Allegro.pl nie podlegają zwrotowi, a także nie są wliczane do kwoty nadpłaty, o jaką wnioskuje Użytkownik i mogą jedynie być w całości wykorzystane do uregulowania przyszłych zobowiązań wynikających z korzystania przez Użytkownika z usług Allegro.

 4. Opłata manipulacyjna, o której mowa w pkt. 2, nie jest pobierana w przypadku, gdy zwracana nadpłata powstała z przyczyn leżących po stronie Allegro.pl.

 5. W przypadku, gdy zwrot nadpłaty na Koncie łączy się z wystawieniem faktury korygującej dla Użytkownika, warunkiem jego dokonania jest odesłanie przez Użytkownika na adres siedziby Allegro.pl kopii faktury korygującej z potwierdzeniem jej otrzymania.

C. Zmiany wysokości opłat i prowizji

 1. Allegro.pl zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat i prowizji. Zmiany te następują w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie.

 2. Allegro.pl zastrzega sobie możliwość okresowego obniżenia opłat i prowizji w ramach ograniczonych czasowo promocji – na zasadach przewidzianych odrębnie dla takich akcji.

D. Faktury

 1. Użytkownicy Konta Firma w celu otrzymania faktur powinni wypełnić odpowiedni formularz oraz przejść pozytywnie weryfikację danych podanych w formularzu do faktur. Dane do faktur muszą być zgodne z danymi podanymi w ustawieniach Konta. Faktury za kolejne miesiące będą wystawiane automatycznie bez konieczności powtarzania czynności wskazanych w zdaniach poprzednich – aż do złożenia przez Użytkownika rezygnacji z otrzymywania faktur.

 2. Użytkownikom – osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej faktury wystawiane są wyłącznie na ich żądanie. W tym przypadku postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 3. Użytkownik będący podatnikiem podatku od wartości dodanej (VAT) z siedzibą na terytorium kraju Unii Europejskiej innego niż Polska zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zarejestrowanie go jako podatnika w jednym z krajów Unii Europejskiej innym niż Polska oraz wypełnić formularz dostępny na stronie Moje Allegro > Rachunki > Faktury. Dokumenty potwierdzające rejestrację podatnika oraz dane podane w formularzu poddawane są weryfikacji.

 4. Faktury za dany miesiąc obejmują należności naliczone w tym miesiącu i wystawiane są nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca.

 5. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych do faktur niezwłocznie po każdej zmianie. W przypadku aktualizacji danych do faktur (z wyjątkiem danych teleadresowych) zmiana jest możliwa tylko w sytuacji przekształcenia firmy lub innej formy następstwa prawnego. Zmiana następuje po weryfikacji dokumentów potwierdzających następstwo prawne.

 6. Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.

 7. Dla zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury będą udostępniane Użytkownikowi w formie elektronicznej wyłącznie po zalogowaniu na jego Konto, przy użyciu loginu i hasła, w sposób umożliwiający pobranie ich do systemu informatycznego Użytkownika.

 8. Dla zapewnienia integralności treści faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury udostępniane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF (Portable Document Format), zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury, w szczególności:

  a. edycję treści dokumentu,

  b. komentowanie,

  c. wypełnianie lub podpisywanie pól formularza,

  d. montaż dokumentu,

  e. kopiowanie zawartości dokumentu,

  f. wydzielanie stron.

 9. Allegro.pl zastrzega sobie możliwość stosowania dodatkowych rozwiązań technicznych ponad wskazane w punkcie 7 i 8 powyżej, mających na celu zapewnienie autentyczności pochodzenia oraz integralności treści faktur przesyłanych (udostępnianych) w formie elektronicznej.

 10. Użytkownik w każdej chwili może cofnąć akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, zaznaczając odpowiednie pole w panelu administracyjnym swojego Konta. Jako cofnięcie akceptacji na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej uznaje się również:

  a. rezygnację z otrzymywania faktur VAT, dokonaną przez Użytkownika po zalogowaniu na jego Konto (zamknięcie konta fakturowego),

  b. złożenie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy przez którąkolwiek ze stron.

 11. Użytkownik, który cofnął akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, może ponownie dokonać akceptacji, zaznaczając odpowiednie pole w ustawieniach swojego Konta.

 12. Akceptacja na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, jak i cofnięcie akceptacji wywołują skutek od chwili ich dokonania.

 13. Użytkownik otrzymujący faktury VAT przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania zgodnie z odrębnymi przepisami.

 14. Allegro.pl zastrzega sobie możliwość wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury w formie papierowej, pomimo dokonania przez Użytkownika akceptacji na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej.

 15. Faktury przesłane (udostępnione) Użytkownikowi w formie elektronicznej będą dostępne w panelu administracyjnym konta Użytkownika przez okres 7 lat od ich wystawienia.

Część VII. Procedura przyznania rabatu transakcyjnego (w związku ze zwrotem pobranej lub naliczonej prowizji)
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy Sprzedający zawarł umowę sprzedaży a Transakcja nie naruszała Regulaminu Allegro, Allegro może przyznać Sprzedającemu rabat transakcyjny na świadczenie usług w ramach Allegro w bieżącym okresie rozliczeniowym lub w kolejnych okresach rozliczeniowych.

 2. Rabat transakcyjny jest przyznawany na zasadach określonych poniżej w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu płatności:

  A. zapłata za zakupiony Towar za pomocą usługi płatniczej określonej w Załączniku nr 7A oraz Załączniku 7B do Regulaminu - w przypadku płatności ze statusem “zakończona” z zastrzeżeniem, że:

  1. Kupujący odstąpił od umowy z wykorzystaniem formularza dostępnego w zakładce “Moje zakupy” a Sprzedający dokonał zwrotu środków z wykorzystaniem “Allegro Finanse”, jednakże w przypadku gdy przyczyna odstąpienia wynika z winy Sprzedającego, jego jakość musi być określona na poziomie co najmniej Dobry zgodnie z art. 10.6 Regulaminu;

  2. Kupujący odstąpił od umowy bez wykorzystania formularza dostępnego w zakładce “Moje zakupy” a Sprzedający dokonał zwrotu środków z wykorzystaniem “Allegro Finanse” w przypadku gdy:

   • jakość Sprzedającego jest określona na poziomie co najmniej Dobry zgodnie z art. 10.6 Regulaminu. W przypadku gdy poziom jakości Sprzedającego jest niższy, rabat transakcyjny zostanie przyznany wyłącznie, gdy Kupujący nie wskaże na przyczynę odstąpienia od umowy wynikającą z winy Sprzedającego;

   • Kupujący utworzył Dyskusję dotyczącą Transakcji będącej przedmiotem wniosku o rabat transakcyjny, zostanie on przyznany wyłącznie gdy Kupujący wskaże, że odstąpienie od umowy nie wynika z winy Sprzedającego;

  B. zapłata za zakupiony Towar za pomocą usługi płatniczej określonej w Załączniku nr 7A oraz Załączniku 7B do Regulaminu - w przypadku płatności ze statusem innym niż “zakończona”, gdy:

  1. jakość Sprzedającego jest określona na poziomie co najmniej Dobry zgodnie z art. 10.6 Regulaminu. W przypadku, gdy poziom jakości Sprzedającego jest niższy, rabat transakcyjny zostanie przyznany wyłącznie, gdy Kupujący nie potwierdzi finalizacji Transakcji;

  2. Kupujący utworzył Dyskusję dotyczącą Transakcji będącej przedmiotem wniosku o rabat transakcyjny, rabat ten zostanie przyznany wyłącznie, gdy Kupujący wskaże, że brak finalizacji Transakcji nie wynika z winy Sprzedającego;

  C. zapłata za zakupiony Towar “za pobraniem” z zastrzeżeniem, że:

  1. Kupujący odstąpił od umowy z wykorzystaniem formularza dostępnego w zakładce “Moje zakupy”, jednakże w przypadku, gdy wina leży po stronie Sprzedającego, jego jakość musi być określona na poziomie co najmniej Dobry zgodnie z art. 10.6 Regulaminu;

  2. Kupujący odstąpił od umowy bez wykorzystania formularza dostępnego w zakładce “Moje zakupy” w przypadku, gdy:

   • z numeru śledzenia przesyłki udostępnionego w zakładce zamówienia (moja sprzedaż -> zamówienia) wynika, że przesyłka nie została odebrana lub została odebrana ale Kupujący wskaże, że brak finalizacji Transakcji nie wynika z winy Sprzedającego,

   • Kupujący utworzył Dyskusję dotyczącą Transakcji będącej przedmiotem wniosku o rabat transakcyjny, rabat ten zostanie przyznany wyłącznie, gdy Kupujący wskaże, że brak finalizacji Transakcji nie wynika z winy Sprzedającego;

  D. zapłata przy odbiorze osobistym lub dostawie własnej Sprzedającego z zastrzeżeniem że:

  1. Kupujący odstąpił od umowy z wykorzystaniem formularza dostępnego w zakładce “Moje zakupy” jednakże w przypadku gdy wina leży po stronie Sprzedającego, jego jakość musi być określona na poziomie co najmniej Dobry zgodnie z art. 10.6 Regulaminu;

  2. Kupujący odstąpił od umowy bez wykorzystania formularza dostępnego w zakładce “Moje zakupy” w przypadku, gdy:

   • Kupujący nie potwierdzi odbioru Towaru;

   • Kupujący utworzył Dyskusję dotyczącą Transakcji będącej przedmiotem wniosku o rabat transakcyjny, rabat ten zostanie przyznany wyłącznie, gdy Kupujący wskaże, że brak finalizacji Transakcji nie wynika z winy Sprzedającego.

 3. Wysokość rabatu transakcyjnego nie może przekraczać kwoty prowizji od sprzedaży Towaru, która została uprzednio naliczona lub pobrana przez Allegro.pl w związku z zawarciem umowy sprzedaży, o której mowa w ust. 1.

 4. W celu otrzymania rabatu transakcyjnego Sprzedający powinien wypełnić odpowiedni formularz dostępny na stosownej stronie Allegro, w terminie 45 dni od chwili zawarcia umowy sprzedaży.

 5. W przypadku, gdy Kupujący dokona płatności po przyznaniu Sprzedającemu rabatu transakcyjnego, Allegro.pl zastrzega sobie prawo do ponownego naliczenia prowizji

 6. Postanowienia niniejszej Części VII. nie dotyczą opłat, o których mowa w Części I., ust. 1., podpunkt. d

Załącznik nr 4 - pdf


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro