Załącznik nr 2

Załącznik nr 2: Zasady tworzenia opisu Transakcji;

Artykuł 1. TREŚĆ OFERTY

 1. W celu stworzenia opisu Transakcji Sprzedający wypełnia dostępny na stosownej stronie Allegro formularz sprzedaży, w którym należy w szczególności zamieścić tytuł Transakcji, opis Towaru, określić jego kategorię oraz rodzaj i sposób przeprowadzenia Transakcji (w tym określić czas trwania Transakcji oraz zgodnie z wyborem: określić cenę wywoławczą, opcjonalnie cenę minimalną i zaznaczyć, czy ma zostać wprowadzona opcja Kup Teraz) oraz warunki dotyczące płatności. Opis Transakcji powinien być uzupełniony o co najmniej jedno zdjęcie prezentujące oferowany Towar. W formularzu sprzedaży Sprzedający może również, wybierając opcje dodatkowe, ustalić szczególny sposób prezentacji i promocji Transakcji w Allegro.

 2. Zabronione jest umieszczanie w opisie Transakcji treści naruszających przepisy prawa, Regulaminu Allegro, a także słów, wyrażeń bądź zwrotów, które zostały użyte niezgodnie z normami obyczajowymi (przy zastrzeżeniu charakteru kategorii Erotyka) oraz treści drastycznych.

 3. Istotne dla Transakcji treści powinny być wprowadzane w formie tekstowej w języku polskim. Dopuszczalne jest prezentowanie w Ofercie przez Użytkownika treści, które zapisane są na serwerach zewnętrznych (nienależących do Allegro.pl), jednakże nie mogą to być treści istotne.

 4. W polu „Opis” Oferty oraz w jej tytule mogą być umieszczane wyłącznie informacje dotyczące oferowanego Towaru. Pozostałe informacje należy umieścić w odpowiednich zakładkach (szczegóły dotyczące dostawy w zakładce „Dostawa i płatność”, warunki gwarancji w zakładce „Gwarancja”, opis procedury reklamacyjnej w zakładce „Reklamacja”, informacje dotyczące odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w zakładce „Zwroty”, dane kontaktowe oraz wszelkie inne informacje dotyczące sprzedającego w zakładce „O sprzedającym”).

 5. Zdjęcia zamieszczone w Ofercie muszą dotyczyć wyłącznie oferowanego Towaru. Dozwolone jest przedstawienie Towaru w kontekście jego zastosowania lub aranżacji. Zdjęcia mogą prezentować certyfikaty, technologie, elementy graficzne (np. strzałki). Zabronione są napisy poza wyjątkami: logo marki/producenta, oznaczenia kolorów i wzorów oraz liczby i jednostki.

 6. Banery na liście ofert nie mogą zawierać reklam, treści promocyjnych i ogłoszeniowych dotyczących działalności prowadzonej poza Allegro oraz danych kontaktowych. Dozwolone jest logo marki/producenta.

 7. Nagłówki nie mogą zawierać tekstu oraz danych kontaktowych. Zakazane są również treści promocyjne i ogłoszeniowe dotyczące działalności prowadzonej poza Allegro. Dozwolone jest logo marki/producenta oraz informacje wskazujące na oficjalny charakter prowadzonej na Koncie sprzedaży.

 8. Załączniki do Oferty muszą dotyczyć oferowanego przedmiotu. Nie mogą powielać informacji umieszczonych w polu „Opis”. Treść załącznika musi być adekwatna do typu wybranego załącznika. Informacje zawarte w załącznikach nie mogą naruszać pozostałych postanowień Regulaminu Allegro.

 9. Oferta nie może zawierać reklam, treści promocyjnych i ogłoszeniowych (np. propozycji „kupię/zamienię”) oraz innych elementów ułatwiających zakup towarów i usług poza Allegro.

 10. Niedopuszczalne jest pozostawienie Kupującemu w ramach Oferty wyboru co do jednej bądź kilku istotnych cech Towaru, takich jak np. rozmiar, model itp. W Ofercie obejmującej wiele sztuk Towaru, dopuszczalne jest umożliwienie wyboru koloru bądź wzoru graficznego pod warunkiem, że Sprzedający prezentuje aktualną informację o ilości dostępnych kolorów lub wzorów graficznych.

 11. W przypadku Ofert wielowariantowych dozwolone jest łączenie Ofert z Towarami, które mają takie same przeznaczenie, są tej samej marki oraz wystawione są w tej samej kategorii.

 12. Zabronione jest umieszczanie w treści Oferty, w tym w jej tytule i parametrach, słów kluczowych w celu manipulowania wynikami wyszukiwania Towarów w Allegro.

 13. Elementy HTML, JavaScript, Java lub innych języków programowania bądź jakiekolwiek inne technologie nie mogą być stosowane do jakichkolwiek działań negatywnie wpływających na funkcjonowanie Allegro lub wprowadzających innych Użytkowników w błąd.

 14. W treści Oferty Sprzedający może zamieszczać adresy stron internetowych(w jakiejkolwiek formie np. odsyłaczy, linków) wyłącznie w przypadku, gdy:

  a. za ich pośrednictwem nie jest prowadzona działalność handlowa, a treści, do których odsyłają, służą wyłącznie do poszerzenia informacji o Towarze;

  b. jest to przedmiot Oferty, np. domena internetowa, usługa hostingowa, serwis internetowy.

 15. W ramach Oferty Sprzedający może udzielić rabatu lub zaoferować bezpłatny dodatek do Towaru (gratis), pod warunkiem, że Kupujący otrzymujący rabat lub bezpłatny dodatek nie jest wyłaniany w drodze losowania. Zarówno rabat jak i gratis muszą być określone w sposób jednoznaczny.

 16. Sprzedający zobowiązany jest wskazać w treści Oferty informacje o terminie realizacji zamówienia (czas wysyłki).

 17. Cena Towaru określona w Ofercie przez Sprzedającego musi być wskazana w wysokości brutto (nie dotyczy kategorii, które nie są objęte prowizją od sprzedaży wskazanych w Załączniku nr 4. Części III: Prowizje od sprzedaży).

 18. Zabronione jest umieszczanie w treści Oferty informacji, które w jakikolwiek sposób różnicują sytuację Kupujących w zakresie korzystania z usługi płatniczej określonej w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

 19. W kategorii „Biżuteria i zegarki”, „Delikatesy”, „Erotyka”, „Filmy”, „Fotografia” oraz „Konsole i automaty” ilość równocześnie wystawionych Ofert przez Sprzedającego posiadającego status Konta Firma nie może być wyższa niż 30 000.

Artykuł 2. ZDJĘCIA (MINIATURKI)

Sprzedający zobowiązany jest przedstawić Towar na co najmniej jednym zdjęciu (miniaturce) umieszczonym na serwerze należącym do Allegro.pl. Zdjęcie to musi spełniać poniższe wymagania:

 1. Prezentacja Towaru na zdjęciu musi mieć taką formę i postać, aby nie budziła wątpliwości, co do faktycznego i rzeczywistego przedmiotu sprzedaży, w ramach danej Oferty.

 2. Towar prezentowany powinien być na białym, jednolitym tle (RGB 255.255.255). Wyjątek stanowią książki, filmy, muzyka i oprogramowanie, których okładka może wypełniać całą powierzchnię zdjęcia oraz zdjęcia w kategorii "Moda - Outlet", a także w Ofertach, dla których odrębne umowy z podmiotami współpracującymi z Allegro.pl mogą określać w sposób odmienny warunki prezentacji Towarów. Miniaturka nie może zawierać jakichkolwiek dodatkowych elementów, w szczególności tekstów, elementów graficznych, ramek, logotypów itp.

 3. W przypadku gdy zdjęcie Towaru nie pozwala na przedstawienie jego istotnych cech (kolor, smak, zapach) dozwolone jest graficzne określenie ich na miniaturce.

 4. Dozwolone jest przedstawienie Towaru w kontekście jego zastosowania lub aranżacji (np. poprzez umieszczenie zdjęcia altany na tle ogrodu), w sytuacjach, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

  a.Towar oferowany jest z parametrem innym niż „nowe””, „nowe z defektem” lub „nowe bez metek” w ramach Konta bez statusu Firma;

  b.Towar z parametrem innym niż „nowe” prezentowany jest w kategorii:

  • Motoryzacja > Części samochodowe
  • Motoryzacja > Części i akcesoria motocyklowe
  • Motoryzacja > Części do innych pojazdów
  • Motoryzacja > Części do maszyn
  • Motoryzacja > Opony i felgi

  c.Towar oferowany w Licytacji prezentowany jest w kategorii: Moda i Uroda > Odzież, Obuwie, Dodatki

  d.Towar prezentowany jest w kategorii:

  • Dom i Ogród > Ogród > Rośliny
  • Dom i Ogród > Ogród > Architektura ogrodowa > Altany
  • Artykuły dla zwierząt > Akwarystyka > Zwierzęta akwariowe
  • Artykuły dla zwierząt > Akwarystyka > Rośliny i pielęgnacja > Rośliny
  • Kolekcje i Sztuka > Antyki i Sztuka (z wyłączeniem podkategorii „Akcesoria plastyczne”)
  • Kolekcje i Sztuka > Kolekcje
  • Dziecko > Pokój dziecięcy > Meble > Komplety mebli
  • Dom i Ogród > Meble > Kuchnia > Zestawy mebli kuchennych
  • Dom i Ogród > Meble > Pokój młodzieżowy > Komplety mebli
  • Dom i Ogród > Meble > Pokój dziecięcy > Komplety mebli
  • Dom i Ogród > Meble > Łazienka i toaleta > Zestawy mebli łazienkowych
  • Dom i Ogród > Meble > Sypialnia > Komplety mebli
  • Dom i Ogród > Meble > Sypialnia > Łóżka
  • Dom i Ogród > Meble > Salon > Kanapy
  • Dom i Ogród > Meble > Salon > Zestawy mebli
  • Dom i Ogród > Meble > Salon > Narożniki
  • Dom i Ogród > Meble > Salon > Komplety wypoczynkowe
  • Dom i Ogród > Wyposażenie > Zastawa stołowa > Serwisy
  • dotyczącej sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, a także w kategorii "Usługi", „Wakacje”, „Motoryzacja” (w podkategoriach „Samochody”, „Motocykle i quady”, „Maszyny”, „Inne pojazdy i łodzie” oraz "Przyczepy, naczepy") oraz w podkategorii "Żywe zwierzęta"
 5. Towary oferowane przez podmioty działające na podstawie odrębnych umów zawartych z Allegro.pl, w kategoriach:

  • Motoryzacja > Części samochodowe
  • Motoryzacja > Części i akcesoria motocyklowe > Części motocyklowe
  • Motoryzacja > Części i akcesoria motocyklowe > Części do quadów
  • Motoryzacja > Części do maszyn

mogą być zaprezentowane na zdjęciu (miniaturce) w formie rysunku technicznego dotyczącego oferowanego Towaru.

Artykuł 3. OPCJE DODATKOWE

Sprzedającemu podczas tworzenia Oferty udostępnione są odpłatnie następujące opcje dodatkowe:

 1. Pogrubienie - oznaczenie tytułu Oferty wytłuszczoną czcionką, w ramach wyszukiwania Towarów w Allegro;

 2. Podświetlenie - oznaczenie odmiennym kolorem tła powierzchni, na której znajdują się dostępne w ramach wyszukiwania Towarów w Allegro informacje o Ofercie;

 3. Wyróżnienie - prezentacja informacji o Ofercie na „liście promowanych ofert”, tj. w wyraźnie oznaczonym miejscu w ramach wyników wyszukiwania Towarów w Allegro, ponad tytułami Ofert Sprzedających, którzy nie dokonali wyboru omawianej opcji dodatkowej;

 4. Strona działu - prezentacja informacji o Ofercie na stronie głównej działu (strona wyświetlana bezpośrednio po wybraniu nazwy działu z katalogu prezentowanego na stronie głównej Allegro), przy wykorzystaniu mechanizmu losowo wybierającego każdorazowo pięć wyświetlanych Ofert. Opcja ta nie dotyczy Ofert z kategorii "Erotyka", podkategorii „Wina” w kategorii „Delikatesy” oraz podkategorii „Żywe zwierzęta” w kategorii „Dom i ogród”;

 5. Pakiet „Wyróżnienie + Pogrubienie + Podświetlenie” – Oferta jest równocześnie promowana na zasadach opisanych wyżej w podpunktach 1-3. Opłata za przedmiotowy pakiet jest niższa niż opłata pobierana przy skorzystaniu z poszczególnych opcji składowych pakietu.

Dla Ofert publikowanych w ramach usługi Sklepy Allegro opłata za przedmiotowy pakiet jest taka sama jak przy skorzystaniu z poszczególnych opcji składowych pakietu.

Artykuł 4. WIADOMOŚĆ DLA KUPUJĄCEGO

Sprzedający może w ramach potwierdzenia, o którym mowa w art. 7.4 Regulaminu, zamieścić dodatkowe informacje związane z zawarciem umowy. Wiadomość ta nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu, w szczególności zawierać:

 1. Adresów stron internetowych (w jakiejkolwiek formie np. odsyłaczy, linków), za pośrednictwem których prowadzona jest działalność handlowa;

 2. Reklam, treści promocyjnych i ogłoszeniowych oraz innych elementów ułatwiających zakup towarów i usług poza Allegro;

 3. Informacji sprzecznych z treścią Oferty.


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro