Załącznik nr 11

Załącznik nr 11: Korzystanie z baz danych Allegro.pl oraz dostępnych w ramach Allegro

  1. Allegro.pl w ramach Allegro udostępnia Użytkownikom bazy danych podmiotów trzecich w zakresie umożliwiającym uzupełnianie niektórych lub wszystkich elementów składających się na treść Oferty, w tym parametrów, zdjęć i opisu Towaru, zarówno za pośrednictwem formularza wystawiania jak i za pośrednictwem API.

  2. Użytkownik może korzystać z baz danych udostępnionych Użytkownikom przez Allegro.pl wyłącznie poprzez uzupełnianie - przy użyciu funkcjonalności Allegro - niektórych lub wszystkich elementów składających się na treść Oferty, w tym parametrów, zdjęć i opisu Towaru, oraz wyświetlanie Ofert obejmujących elementy pochodzące z tych baz danych na Allegro.

  3. Wykorzystanie baz danych udostępnionych przez Allegro.pl w ramach Allegro w sposób wykraczający poza uprawnienia przyznane w ust. 2 niniejszego załącznika jest zabronione.

  4. W odniesieniu do poszczególnych baz danych zastosowanie znajdują następujące zastrzeżenia:

    4.1. Baza danych "Tec Doc", do której prawa przysługują spółce TecAlliance GmbH z siedzibą w Ismaning:

    "Dane oraz informacje wskazane w ramach autouzupełniania ofert, a w szczególności bazy danych, z których pochodzą te dane oraz informacje, nie mogą być w żaden sposób kopiowane lub powielane. Kopiowanie lub powielanie lub posługiwanie się tymi informacjami lub danymi w jakikolwiek sposób, w tym przekazywanie ich podmiotom trzecim bez zgody spółki TecAlliance GmbH z siedzibą w Ismaning, Niemcy, jest niedopuszczalne. Naruszenie powyższego zakazu stanowi naruszenie praw spółki TecAlliance GmbH z siedzibą w Ismaning, Niemcy, i stanowić będzie podstawę do dochodzenia przez tę spółkę jej praw wobec podmiotu dokonującego bezprawnego kopiowania lub powielania."

  5. Treści zgromadzone w ramach Allegro, w szczególności w Ofertach, stanowią bazy danych, które są chronione zgodnie z przepisami prawa, między innymi w zakresie korzystania z nich przez podmioty trzecie. Korzystanie z tych baz danych poprzez pobieranie danych lub wtórne wykorzystanie wymaga uprzedniej zgody uprawnionego podmiotu. Treść baz danych może podlegać niezależnej ochronie zgodnie z przepisami prawa. W przypadku nieuprawnionego korzystania z chronionych przez prawo baz danych lub ich treści Allegro.pl oraz inne uprawnione podmioty mogą dochodzić od podmiotów naruszających prawa do baz danych lub ich treści w szczególności odszkodowania oraz zaprzestania naruszeń. Korzystanie z chronionych prawem baz danych bez uprawnień może podlegać odpowiedzialności karnej.

Załącznik nr 11: Korzystanie z baz danych Allegro.pl oraz dostępnych w ramach Allegro - pdf


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro