Załącznik nr 1

Załącznik nr 1. Towary zakazane i dopuszczone warunkowo

Artykuł 1. Towary zakazane

Przedmiotem Oferty nie mogą być następujące Towary:

 1. zawierające rażące treści pornograficzne;

 2. propagujące faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość - z wyłączeniem towarów o wartości artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej;

 3. naruszające dobra osobiste osób trzecich;

 4. muzyka, filmy, oprogramowanie i inne Towary, które naruszają własność intelektualną;

 5. produkty nieoryginalne (tzw. podróbki);

 6. materiały wybuchowe oraz niebezpieczne substancje chemiczne;

 7. narkotyki, substancje psychotropowe, środki odurzające;

 8. produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza oraz inne leki z zastrzeżeniem art. 2 pkt 7 poniżej;

 9. napoje alkoholowe z zastrzeżeniem art. 2 pkt 8 poniżej;

 10. wyroby tytoniowe z zastrzeżeniem art. 2 pkt 2 poniżej, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe i ich części;

 11. organy ludzkie lub zwierzęce;

 12. żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;

 13. psy i koty wprowadzane do obrotu poza miejscami ich chowu lub hodowli oraz zwierzęta nie posiadające rodowodu lub metryki;

 14. udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;

 15. kryptowaluty (np. bitcoin, litecoin, dogecoin itp.) oraz usługi i produkty z nimi związane;

 16. oprogramowanie naruszające licencję producenta, w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware;

 17. oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje;

 18. adresy stron www oraz serwerów FTP (z wyłączeniem domen internetowych);

 19. informacje i instrukcje, które nie mają charakteru usługowego, w szczególności: porady dotyczące omijania regulaminów, korzystania z internetowych systemów oferujących profity finansowe (np. płatność za wyświetlanie bannerów lub otrzymywanie poczty elektronicznej, informacje typu "jak wykonać...", "jak znaleźć...", "jak zarobić...");

 20. dostępy do stron torrentowych, konta w bezpłatnych serwisach internetowych oraz usługi z nimi związane (np. polubienia, opinie, komentarze);

 21. dostępy do stron erotycznych/pornograficznych oraz wirtualne waluty obowiązujące w takich serwisach;

 22. konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;

 23. bazy danych (w tym dane osobowe lub listy adresów e-mail);

 24. katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;

 25. karty Cyfra+, Cyfrowy Polsat, NC+ oraz urządzenia będące własnością Orange Polska;

 26. prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;

 27. systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;

 28. rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa;

 29. broń i amunicja w rozumieniu Ustawy o Broni i Amunicji z zastrzeżeniem art. 2 pkt 9 do 13 poniżej;

 30. dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano oraz pojazdy bez dokumentów;

 31. kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup Towarów poza Allegro (nie dotyczy kart podarunkowych Allegro oferowanych przez Grupę Allegro);

 32. publikacje w formie elektronicznej (np. książki, wiersze, poradniki, tzw. e-booki) wystawione poza kategorią „Ebooki”;

 33. złoto w postaci sztabek i ich kopii, monet (z zastrzeżeniem art. 2 pkt. 16 i 17 poniżej) bądź złomu złotniczego oraz srebro w postaci sztabek i ich kopii oraz złomu;

 34. karty płatnicze prepaid (tzw. karty przedpłacone).

 35. telefoniczne, zarejestrowane karty prepaid.

 36. fałszywe znaki pieniężne pozostające w obiegu (falsyfikaty/naśladownictwa polskich i zagranicznych znaków pieniężnych).

 37. Towary używane, które nie powinny być powtórnie wykorzystywane ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych. Dotyczy przedmiotów wystawianych w kategoriach:

  Korekcja wzroku>Soczewki kontaktowe

  Uroda>Pielęgnacja>Higiena intymna>Podpaski

  Uroda>Pielęgnacja>Higiena intymna>Wkładki higieniczne

  Uroda>Pielęgnacja>Higiena intymna>Tampony

  Uroda>Pielęgnacja>Higiena intymna>Chusteczki do higieny intymnej

  Zdrowie>Zdrowie intymne>Prezerwatywy

  Zdrowie, medycyna>Higiena jamy ustnej>Koncówki do szczoteczek

  Zdrowie, medycyna>Higiena jamy ustnej>Nici dentystyczne

  Zdrowie, medycyna>Higiena jamy ustnej>Szczoteczki>Manualne

  Wyposażenie szpitali i gabinetów>Ochraniacze na buty, rękawiczki

  Zdrowie>Wyposażenie szpitali i gabinetów>Produkty jednorazowego użytku

  Pozostale>Materiały higieniczne>Pieluchomajtki

  Pozostale>Materiały higieniczne>Produkty jednorazowe

  Pozostale>Materiały higieniczne>Tampony, podpaski

  Erotyka>Akcesoria i gadżety erotyczne>Korki i sondy analne

  Erotyka>Akcesoria i gadżety erotyczne>Kulki i jajka stymulujące

  Erotyka>Akcesoria i gadżety erotyczne>Lalki miłości

  Erotyka>Akcesoria i gadżety erotyczne>Penisy i dilda

  Erotyka>Akcesoria i gadżety erotyczne>Pierścienie i nasadki>Nasadki i nakładki

  Erotyka>Akcesoria i gadżety erotyczne>Pierścienie i nasadki>Pierścienie i zaciski

  Erotyka>Akcesoria i gadżety erotyczne>Pierścienie i nasadki>Przedłużki

  Erotyka>Akcesoria i gadżety erotyczne>Pochwy i masturbatory

  Erotyka>Akcesoria i gadżety erotyczne>Wibratory>Klasyczne

  Erotyka>Akcesoria i gadżety erotyczne>Wibratory>Naturalne

  Erotyka>Akcesoria i gadżety erotyczne>Wibratory>Stymulujące punkt G

  Erotyka>Akcesoria i gadżety erotyczne>Wibratory>Wielofunkcyjne

  Erotyka>Akcesoria i gadżety erotyczne>Wibratory>Zestawy

  Erotyka>Akcesoria i gadżety erotyczne>Wibratory>Pozostałe

  Erotyka>BDSM>Lewatywy

  Erotyka>BDSM>Wzierniki

  Erotyka>Prezerwatywy

 38. Wszelkiego rodzaju kody, hasła, tokeny, klucze lub konta (dalej zwane łącznie "Kodami"), które umożliwiają dostęp oraz skorzystanie z usług pozwalających na oglądanie oraz słuchanie na życzenie treści multimedialnych za pośrednictwem internetu w postaci tzw. video on demand np. Netflix, Showmax, HBO Go, Cda Premium, VOD.pl, Player.pl, za wyjątkiem Kodów, które oferowane są przez podmioty prowadzące oficjalną, autoryzowaną działalność w zakresie ich odsprzedaży, działające w ramach indywidualnych umów zawartych z Allegro.pl.

Artykuł 2. Towary dopuszczone warunkowo

Wystawienie w ramach Transakcji następujących rodzajów Towarów jest dopuszczalne, o ile przedmioty te spełniają określone poniżej warunki a zamieszczony na stronie Transakcji opis Towaru zawiera wskazane treści (Towary dopuszczone warunkowo):

 1. Zwierzęta inne niż wymienione w art. 1 pkt. 12 i 13 powyżej. Warunek: Sprzedający musi zagwarantować bezpieczne i humanitarne warunki transportu (najlepiej odbiór osobisty). Wymagane elementy opisu: Oświadczenie o zapewnieniu bezpiecznych i humanitarnych warunków transportu.

 2. Wyroby tytoniowe. Warunek: Muszą mieć charakter wyłącznie kolekcjonerski. Wymagane elementy opisu: Oświadczenie o wyłącznie kolekcjonerskim charakterze Towaru.

 3. Dekodery Cyfry+, NC+ i Cyfrowego Polsatu. Warunek: Nie mogą być własnością Cyfry+, NC+ ani Cyfrowego Polsatu. Wymagane elementy opisu: Podanie numeru seryjnego dekodera.

 4. Audiobooki i videobooki nie będące oficjalnymi wydawnictwami. Warunek: Sprzedający musi być wyłącznym autorem publikacji lub jej wydawcą. Wymagane elementy opisu: Podanie nadanego publikacji numeru ISBN znajdującego się w internetowej bazie danych Biblioteki Narodowej na stronie (np. http://e-isbn.pl).

 5. Bilety na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe. Warunek: Mogą być oferowane wyłącznie z opcją Kup Teraz, przy czym cena biletu nie może być wyższa od jego ceny nominalnej. Wymagane elementy opisu: Informacja w formie tekstowej o wysokości ceny nominalnej biletu.

 6. Karty gwarancyjne. Warunek: Nie mogą być samodzielnym przedmiotem sprzedaży (muszą być dołączone do Towarów objętych gwarancją).

 7. Leki (OTC). Warunek: Mogą być oferowane wyłącznie z opcją Kup Teraz przez apteki ogólnodostępne, które posiadają status Konta Firma, po dołączeniu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, wydanego przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Wymagane elementy opisu: Podanie informacji (także w tytule Oferty) o:nazwie leku (OTC), dawce, wielkości opakowania, postaci leku (OTC) oraz ilości. Podanie danych identyfikujących aptekę ogólnodostępną: nazwa, adres, nr telefonu kontaktowego, imię i nazwisko farmaceuty odpowiedzialnego za realizację umowy, danych kontaktowych właściwego wojewódzkiego inspektoratu farmaceutycznego, w tym co najmniej: nazwa urzędu, adres siedziby, adres poczty elektronicznej, numer telefonu lub faksu, a także umieszczenie w zakładce "O sprzedającym" odnośnika do posiadanego zezwolenia w formacie PDF.

 8. Alkohole. Warunek: Mogą być oferowane wyłącznie przez punkty sprzedaży alkoholu, które posiadają status Konta Firma, po dołączeniu wydanego przez uprawniony organ zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu z wyjątkiem piwa. Wymagane elementy opisu: Podanie danych identyfikujących Sprzedającego: dane firmy, nazwa i adres punktu sprzedaży, a także umieszczenie w zakładce "O sprzedającym" odnośnika do posiadanego zezwolenia w formacie PDF. Oświadczenie o treści: „Oświadczam, że prowadzę sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa, na podstawie aktualnego i ważnego zezwolenia. Miejscem zawarcia umowy z Kupującym jest adres punktu sprzedaży alkoholu. Warunkiem wydania Towaru jest weryfikacja przez dostawcę pełnoletniości Kupującego oraz stanu jego trzeźwości”.

 9. Gazy pieprzowe. Warunek: Mogą być oferowane wyłącznie w kategorii “Gazy pieprzowe”, przez punkty posiadające koncesję na sprzedaż wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Wymagane elementy opisu: Podanie informacji o: nazwie gazu, stężeniu oraz składzie.

 10. Paralizatory (przedmioty obezwładniające przy użyciu energii elektrycznej). Warunek: Mogą być wystawiane wyłącznie w kategorii “Paralizatory” przez punkty posiadające koncesję na sprzedaż wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Średnia wartość prądu w obwodzie nie może przekraczać 10mA i energia nie może przekraczać 300mJ. Wymagane elementy opisu: Podanie informacji o: nazwie, natężeniu prądu oraz producencie. Oświadczenie o średniej wartości prądu w obwodzie nie przekraczającej 10mA i energii nie przekraczającej 300mJ. Oświadczenie o treści: „Obrót przedmiotami obezwładniającymi przy użyciu energii elektrycznej reguluje ustawa z dnia 22 czerwca 2001 o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2001 nr 67, poz. 679). Zgodnie z nią sprzedaż takich produktów podlega ewidencjonowaniu, a Sprzedawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji zawartych Transakcji. Przedmioty obezwładniające przy użyciu energii elektrycznej mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim, po zweryfikowaniu tożsamości”.

 11. Broń palna i jej istotne części. Warunek: Broń rozdzielnego ładowania (nie na amunicję scaloną) wytworzona przed rokiem 1885 lub jej replika. Wymagane elementy opisu: Oświadczenie, że broń rozdzielnego ładowania lub jej istotne części została wytworzona przed rokiem 1885 lub jest jej repliką.

 12. Amunicja (np. pociski, miny, granaty) lub jej istotne części. Warunek: Amunicja jest pozbawiona cech bojowych. Wymagane elementy opisu: Oświadczenie, że amunicja jest pozbawiona cech bojowych.

 13. Wiatrówki. Warunek: Energia pocisku nie może przekroczyć wartości 17 J. Wymagane elementy opisu: Oświadczenie, że energia pocisku nie przekracza wartości 17 J.

 14. Grzyby. Warunek: Atest wystawiony przez klasyfikatora lub grzyboznawcę (z wyłączeniem grzybów hodowlanych oraz wprowadzonych do obrotu w innych krajach UE). Wymagane elementy opisu: Oświadczenie, że oferowane grzyby posiadają odpowiedni atest i dołączenie do Oferty (jej opisu) pliku w formie elektronicznej zawierającego atest lub wyraźnego zdjęcia etykiety zawierającej wymagane prawem informacje

 15. Materiały pirotechniczne. Warunek: Mogą być oferowane wyłącznie w kategorii “Fajerwerki” przez punkty posiadające koncesję. Wymagane elementy opisu: Podanie informacji o nazwie producenta lub importera, znak dopuszczenia lub certyfikat produktu.

 16. Monety złote wybite przed rokiem 1800. Warunek: Mogą być oferowane wyłącznie w kategorii “Monety złote do 1800 roku” przez uczestników programu „Numizmatyka Profesjonalna”.

 17. Towary w ramach kategorii "Produkty inwestycyjne". Warunek: Mogą być oferowane wyłącznie przez podmioty działające na podstawie odrębnych umów zawartych z Allegro.pl.

 18. Towary w ramach kategorii „Akcesoria GSM” – „Anteny i wzmacniacze”. Wymagane elementy opisu: Podanie informacji, że: „Samodzielny montaż oraz używanie wzmacniaczy GSM/UMTS/LTE zwanych również repeaterami przez osoby nieuprawnione jest prawnie zabronione. Prawo do instalacji tego typu urządzeń posiadają wyłącznie operatorzy sieci komórkowych. Niezastosowanie się do powyższego może zostać uznane, jako czyn podlegający grzywnie, a w przypadku działania w sposób uporczywy, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do lat 2".


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro