Załącznik nr 1

Załącznik nr 1. Towary zakazane i dopuszczone warunkowo

Artykuł 1. Towary zakazane

Przedmiotem Oferty nie mogą być następujące Towary:

 1. zawierające rażące treści pornograficzne;

 2. propagujące faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość - z wyłączeniem towarów o wartości artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej;

 3. naruszające dobra osobiste osób trzecich;

 4. muzyka, filmy, oprogramowanie i inne Towary, które naruszają własność intelektualną;

 5. produkty nieoryginalne (tzw. podróbki);

 6. materiały wybuchowe oraz niebezpieczne substancje chemiczne;

 7. narkotyki, substancje psychotropowe, środki odurzające;

 8. produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza oraz inne leki z zastrzeżeniem art. 2 pkt 7 poniżej;

 9. napoje alkoholowe z zastrzeżeniem art. 2 pkt 8 poniżej;

 10. wyroby tytoniowe z zastrzeżeniem art. 2 pkt 2 poniżej, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe i ich części;

 11. organy ludzkie lub zwierzęce;

 12. żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;

 13. psy i koty wprowadzane do obrotu poza miejscami ich chowu lub hodowli oraz zwierzęta nie posiadające rodowodu lub metryki;

 14. udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;

 15. kryptowaluty (np. bitcoin, litecoin, dogecoin itp.) oraz usługi i produkty z nimi związane;

 16. oprogramowanie naruszające licencję producenta, w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware;

 17. oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje;

 18. adresy stron www oraz serwerów FTP (z wyłączeniem domen internetowych);

 19. informacje i instrukcje, które nie mają charakteru usługowego, w szczególności: porady dotyczące omijania regulaminów, korzystania z internetowych systemów oferujących profity finansowe (np. płatność za wyświetlanie bannerów lub otrzymywanie poczty elektronicznej, informacje typu "jak wykonać...", "jak znaleźć...", "jak zarobić...");

 20. dostępy do stron torrentowych oraz konta w bezpłatnych serwisach internetowych;

 21. dostępy do stron erotycznych/pornograficznych oraz wirtualne waluty obowiązujące w takich serwisach;

 22. konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;

 23. bazy danych (w tym dane osobowe lub listy adresów e-mail);

 24. katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;

 25. karty Cyfra+, Cyfrowy Polsat, NC+ oraz urządzenia będące własnością Orange Polska;

 26. prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;

 27. systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;

 28. rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa;

 29. broń i amunicja w rozumieniu Ustawy o Broni i Amunicji z zastrzeżeniem art. 2 pkt 9 do 13 poniżej;

 30. dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano oraz pojazdy bez dokumentów;

 31. kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup Towarów poza Allegro (nie dotyczy kart podarunkowych Allegro oferowanych przez Grupę Allegro);

 32. publikacje w formie elektronicznej (np. książki, wiersze, poradniki, tzw. e-booki) wystawione poza kategorią „Ebooki”;

 33. złoto w postaci sztabek i ich kopii, monet (z zastrzeżeniem art. 2 pkt. 16 i 17 poniżej) bądź złomu złotniczego oraz srebro w postaci sztabek i ich kopii oraz złomu;

 34. karty płatnicze prepaid (tzw. karty przedpłacone).

 35. telefoniczne, zarejestrowane karty prepaid.

 36. fałszywe znaki pieniężne pozostające w obiegu (falsyfikaty/naśladownictwa polskich i zagranicznych znaków pieniężnych).

 37. Towary używane, które nie powinny być powtórnie wykorzystywane ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych. Dotyczy przedmiotów wystawianych w kategoriach:

Korekcja wzroku>Soczewki kontaktowe

Zdrowie, medycyna>Higiena jamy ustnej>Koncówki do szczoteczek

Zdrowie, medycyna>Higiena jamy ustnej>Nici dentystyczne

Zdrowie, medycyna>Higiena jamy ustnej>Szczoteczki>Manualne

Zdrowie, medycyna>Wyposażenie szpitali i gabinetów>Ochraniacze na buty, rękawiczki

Pozostale>Materiały higieniczne>Pieluchomajtki

Pozostale>Materiały higieniczne>Produkty jednorazowe

Pozostale>Materiały higieniczne>Tampony, podpaski

Erotyka>Akcesoria i gadżety erotyczne>Korki i sondy analne

Erotyka>Akcesoria i gadżety erotyczne>Kulki i jajka stymulujące

Erotyka>Akcesoria i gadżety erotyczne>Lalki miłości

Erotyka>Akcesoria i gadżety erotyczne>Penisy i dilda

Erotyka>Akcesoria i gadżety erotyczne>Pierścienie i nasadki>Nasadki i nakładki

Erotyka>Akcesoria i gadżety erotyczne>Pierścienie i nasadki>Pierścienie i zaciski

Erotyka>Akcesoria i gadżety erotyczne>Pierścienie i nasadki>Przedłużki

Erotyka>Akcesoria i gadżety erotyczne>Pochwy i masturbatory

Erotyka>Akcesoria i gadżety erotyczne>Wibratory>Klasyczne

Erotyka>Akcesoria i gadżety erotyczne>Wibratory>Naturalne

Erotyka>Akcesoria i gadżety erotyczne>Wibratory>Stymulujące punkt G

Erotyka>Akcesoria i gadżety erotyczne>Wibratory>Wielofunkcyjne

Erotyka>Akcesoria i gadżety erotyczne>Wibratory>Zestawy

Erotyka>Akcesoria i gadżety erotyczne>Wibratory>Pozostałe

Erotyka>BDSM>Lewatywy

Erotyka>BDSM>Wzierniki

Erotyka>Prezerwatywy

Artykuł 2. Towary dopuszczone warunkowo

Wystawienie w ramach Transakcji następujących rodzajów Towarów jest dopuszczalne, o ile przedmioty te spełniają określone poniżej warunki a zamieszczony na stronie Transakcji opis Towaru zawiera wskazane treści (Towary dopuszczone warunkowo):

Lp. Rodzaj towaru Warunki Wymagane elementy opisu

 1. Zwierzęta inne niż wymienione w art. 1 pkt. 12 i 13 powyżej Sprzedający musi zagwarantować bezpieczne i humanitarne warunki transportu (najlepiej odbiór osobisty) Oświadczenie o zapewnieniu bezpiecznych i humanitarnych warunków transportu.

 2. Wyroby tytoniowe Muszą mieć charakter wyłącznie kolekcjonerski Oświadczenie o wyłącznie kolekcjonerskim charakterze Towaru

 3. Dekodery Cyfry+, NC+ i Cyfrowego Polsatu Nie mogą być własnością Cyfry+, NC+ ani Cyfrowego Polsatu Podanie numeru seryjnego dekodera.

 4. Audiobooki i videobooki nie będące oficjalnymi wydawnictwami Sprzedający musi być wyłącznym autorem publikacji lub jej wydawcą. Podanie nadanego publikacji numeru ISBN znajdującego się w internetowej bazie danych Biblioteki Narodowej na stronie (np. http://e-isbn.pl).

 5. Bilety na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe Mogą być oferowane wyłącznie z opcją Kup Teraz, przy czym cena biletu nie może być wyższa od jego ceny nominalnej Informacja w formie tekstowej o wysokości ceny nominalnej biletu.

 6. Karty gwarancyjne Nie mogą być samodzielnym przedmiotem sprzedaży (muszą być dołączone do Towarów objętych gwarancją).

 7. Leki (OTC) Mogą być oferowane wyłącznie z opcją Kup Teraz przez apteki ogólnodostępne, które posiadają status Konta Firma, po dołączeniu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, wydanego przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego Podanie informacji (także w tytule Oferty) o:nazwie leku (OTC), dawce, wielkości opakowania, postaci leku (OTC) oraz ilości. Podanie danych identyfikujących aptekę ogólnodostępną: nazwa, adres, nr telefonu kontaktowego, imię i nazwisko farmaceuty odpowiedzialnego za realizację umowy, a także umieszczenie na stronie „Informacje od Sprzedającego” odnośnika do posiadanego zezwolenia w formacie PDF.

 8. Alkohole Mogą być oferowane wyłącznie przez punkty sprzedaży alkoholu, które posiadają status Konta Firma, po dołączeniu wydanego przez uprawniony organ zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu z wyjątkiem piwa Podanie danych identyfikujących Sprzedającego: dane firmy, nazwa i adres punktu sprzedaży, a także umieszczenie na stronie „Informacje od Sprzedającego” odnośnika do posiadanego zezwolenia w formacie PDF. Oświadczenie o treści: „Oświadczam, że prowadzę sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa, na podstawie aktualnego i ważnego zezwolenia. Miejscem zawarcia umowy z Kupującym jest adres punktu sprzedaży alkoholu. Warunkiem wydania Towaru jest weryfikacja przez dostawcę pełnoletniości Kupującego oraz stanu jego trzeźwości”.

 9. Gazy pieprzowe Mogą być oferowane wyłącznie w kategorii “Gazy pieprzowe”, przez punkty posiadające koncesję na sprzedaż wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Podanie informacji o: nazwie gazu, stężeniu oraz składzie.

 10. Paralizatory (przedmioty obezwładniające przy użyciu energii elektrycznej) mogą być wystawiane wyłącznie w kategorii “Paralizatory” przez punkty posiadające koncesję na sprzedaż wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Średnia wartość prądu w obwodzie nie może przekraczać 10mA i energia nie może przekraczać 300mJ . Podanie informacji o: nazwie, natężeniu prądu oraz producencie. Oświadczenie o średniej wartości prądu w obwodzie nie przekraczającej 10mA i energii nie przekraczającej 300mJ. Oświadczenie o treści: „Obrót przedmiotami obezwładniającymi przy użyciu energii elektrycznej reguluje ustawa z dnia 22 czerwca 2001 o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2001 nr 67, poz. 679). Zgodnie z nią sprzedaż takich produktów podlega ewidencjonowaniu, a Sprzedawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji zawartych Transakcji. Przedmioty obezwładniające przy użyciu energii elektrycznej mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim, po zweryfikowaniu tożsamości”.

 11. Broń palna i jej istotne części Broń rozdzielnego ładowania (nie na amunicję scaloną) wytworzona przed rokiem 1885 lub jej replika Oświadczenie, że broń rozdzielnego ładowania lub jej istotne części została wytworzona przed rokiem 1885 lub jest jej repliką.

 12. Amunicja (np. pociski, miny, granaty) lub jej istotne części Amunicja jest pozbawiona cech bojowych Oświadczenie, że amunicja jest pozbawiona cech bojowych.

 13. Wiatrówki Energia pocisku nie może przekroczyć wartości 17 J Oświadczenie, że energia pocisku nie przekracza wartości 17 J.

 14. Grzyby Atest wystawiony przez klasyfikatora lub grzyboznawcę (z wyłączeniem grzybów hodowlanych oraz wprowadzonych do obrotu w innych krajach UE) Oświadczenie, że oferowane grzyby posiadają odpowiedni atest i dołączenie do Oferty (jej opisu) pliku w formie elektronicznej zawierającego atest lub wyraźnego zdjęcia etykiety zawierającej wymagane prawem informacje.

 15. Materiały pirotechniczne Mogą być oferowane wyłącznie w kategorii “Fajerwerki” przez punkty posiadające koncesję. Podanie informacji o nazwie producenta lub importera, znak dopuszczenia lub certyfikat produktu.

 16. Monety złote wybite przed rokiem 1800 mogą być oferowane wyłącznie w kategorii “Monety złote do 1800 roku” przez uczestników programu „Numizmatyka Profesjonalna”.

 17. Towary w ramach kategorii "Produkty inwestycyjne" mogą być oferowane wyłącznie przez podmioty działające na podstawie odrębnych umów zawartych z Allegro.pl.

Na czasie


Pokaż więcej
Ukryj