Regulamin Sklepów Allegro

I. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:

Allegro

Allegro.pl z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod numerem KRS 0000635012, operator Sklepu.

Sklep

usługa w zakresie umożliwienia korzystania z platformy e-commerce, której operatorem jest Allegro, umieszczona w publicznej sieci Internet, do której dostęp odbywa się za pośrednictwem domeny www.Allegro.pl.

Użytkownik Allegro

podmiot który spełnia warunki Regulaminu Allegro i dokonał prawidłowej rejestracji w Serwisie Allegro w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto Allegro i uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Allegro.

Użytkownik Sklepu

Użytkownik Allegro, który spełnia warunki niniejszego Regulaminu i korzysta z usługi Sklep.

Konto Allegro

prowadzone dla Użytkownika Allegro pod unikalna nazwą konto, będące zbiorem danych Użytkownika Allegro oraz informacji o działaniach w ramach Serwisu Allegro.

Regulamin Allegro

Regulamin, którego akceptacja jest wymagana przez Użytkownika Allegro w procesie rejestrowania się w Serwisie Allegro.

II. ZAKŁADANIE SKLEPU INTERNETOWEGO
 1. Użytkownikiem Sklepu może być Użytkownik Allegro, uprawniony do korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu Allegro.

 2. Użytkownik Sklepu zakłada własny sklep internetowy wypełniając elektroniczny formularz internetowy dostępny na stronach internetowych Serwisu Allegro.

 3. Sklep stanowi integralną część Konta Allegro. Użytkownik Allegro może założyć i prowadzić jeden Sklep na każdym z posiadanych Kont Allegro.

 4. Sklep składa się z dwóch integralnych części:

a. części publicznej, służącej do oferowania oraz sprzedaży przez Użytkownika Sklepu towarów i usług poprzez publiczną sieć Internet;

b. części administracyjnej, zamkniętej hasłem, dostępnej wyłącznie dla Użytkownika Sklepu po zalogowaniu się do Serwisu Allegro, służącej do administracji i zarządzania Sklepem.

III. UTRZYMANIE SKLEPU INTERNETOWEGO
 1. Warunkiem świadczenia usług na rzecz Użytkownika Sklepu przez Allegro, jest prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza aktywującego Sklep, a także przestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Allegro.

 2. Użytkownik Sklepu może w każdym czasie zrezygnować ze Sklepu. Przed zamknięciem Sklepu konieczne jest zamknięcie wszystkich wystawionych w nim ofert.

 3. Użytkownik Sklepu, który nie będzie przestrzegał postanowień niniejszego Regulaminu bądź Regulaminu Allegro, może zostać pozbawiony możliwości korzystania ze wszystkich bądź części świadczonych na jego rzecz usług w ramach Serwisu Allegro.

 4. W ramach sklepu Użytkownik Sklepu nie może oferować zbycia samochodów, motocykli i innych pojazdów, wózków widłowych, przyczep, naczep, maszyn rolniczych, maszyny budowlanych, nieruchomości, ofert turystycznych związanych z wynajmem kwater i organizacją wypoczynku, usług oraz żywych zwierząt innych niż akwariowe bądź terrariowe.

 5. Czas trwania Transakcji wystawionych w ramach Sklepu Allegro co do zasady wynosi 30 dni z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w artykule 6. poniżej. Użytkownik ma możliwość wydania dyspozycji automatycznego wznowienia Transakcji po upływie terminu jej zakończenia.

 6. Jeżeli Użytkownik Sklepu skorzysta z opcji „Do wyczerpania przedmiotów”, wówczas Transakcja trwa do momentu sprzedaży wszystkich sztuk wystawionego Towaru lub zakończenia jej przez Użytkownika Sklepu. Opłaty za wystawienie takiej Transakcji naliczane są cyklicznie co 10 dni zgodnie z cennikiem Sklepów Allegro przedstawionym poniżej w części VI. PŁATNOŚCI.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SKLEPU
 1. Użytkownik Sklepu oświadcza, iż posiada prawa do wykorzystania wszelkich znaków towarowych i znaków firmowych, umieszczonych na stronach Sklepu.

 2. Użytkownik Sklepu oświadcza, iż zawartość stron internetowych Sklepu nie narusza przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osób trzecich.

 3. Użytkownik Sklepu zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa regulujących prowadzenie przez niego działalności w zakresie prowadzenia Sklepu.

 4. Użytkownikowi Sklepu nie wolno zamieszczać w opisie i na stronie informacyjnej Sklepu adresów stron sklepów internetowych i innych stron, za pośrednictwem których prowadzona jest sprzedaż oraz odsyłaczy (linków) do takich stron (w żadnej formie).

 5. Użytkownik Sklepu nie ma prawa do korzystania ze Sklepu w celach innych niż prowadzenie działalności określonej niniejszym Regulaminem.

 6. Użytkownik Sklepu ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprawdziwość powyższych oświadczeń oraz niespełnienie obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI ALLEGRO.PL
 1. Allegro dołoży wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia bezawaryjności i ciągłości działania Sklepu i Serwisu Allegro. Allegro nie odpowiada za awarie i usterki w działaniu Sklepu i Serwisu Allegro, spowodowane czynnikami niezależnymi od Allegro.

 2. Allegro zastrzega sobie prawo do zablokowania wszystkich usług, świadczonych Użytkownikowi Sklepu, w przypadku naruszenia przepisów prawa, nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu bądź Regulaminu Allegro, wysyłania spamu lub innych działań naruszających dobre obyczaje.

 3. Allegro zastrzega sobie prawo do modyfikowania usługi Sklepu.

 4. Allegro zobowiązuje się do przekazywania Użytkownikowi Sklepu wszelkich niezbędnych danych Klientów jego sklepu internetowego w ramach obowiązujących przepisów prawa, w celu prawidłowego wykonania umów z Klientami.

VI. PŁATNOŚCI
 1. Z tytułu świadczenia usługi Sklepu Allegro pobierać będzie od Użytkownika Sklepu opłaty stawek cennikowych, określonych w poniższych tabelach, z zastrzeżeniem wskazanych w dalszej części różnic przewidzianych dla następujących kategorii: "Biżuteria i zegarki", "Delikatesy", "Erotyka", "Film", „Fotografia”, "Konsole i automaty","Książki i Komiksy", "Motoryzacja”, „Telefony i Akcesoria” „RTV i AGD”, podkategorii Gry na konsole, Komputerowe PC w kategorii „Gry”, „Rękodzieło”, „Telewizory” w ramach kategorii „RTV i AGD”, „Muzyka”, „Odzież, obuwie, dodatki”, „Biuro i Reklama”, „Przemysł”, „Sprzęt Estradowy i Dj’ski”, „Kolekcje”, „Antyki i Sztuka”, „Instrumenty”, "Sport i Turystyka", "Dom i Ogród".

Opłaty za wystawienie i promowanie Transakcji naliczane są cyklicznie co 10 dni zgodnie z cennikiem Sklepów Allegro przedstawionym poniżej:

Przedmiot opłaty
Wysokość
Abonament naliczany za każde rozpoczęte 30 dni
9,99 zł
Abonament naliczany za pierwsze rozpoczęte 30 dni
2,50 zł
Odatkowe zdjęcia (od drugiego do dziewiątego) [2]
0,10 zł [1]
Planowane wystawienie (wystawienie z odroczonym terminem Transakcji)
0,00 zł
Zdjęcie miniaturowe
0,00 zł
Pogrubienie oferty
9,00 zł
Podświetlenie oferty (wyróżniający kolor tła oferty)
9,00 zł
Promowanie Transakcji na „Stronie działu”
29,00 zł

[1] dla Transakcji wystawionych w kategorii Biżuteria i zegarki, "Delikatesy", "Erotyka", "Film", "Fotografia", "Konsole i automaty", "Telefony i Akcesoria", „Muzyka”, „Gry”, „Rękodzieło”, „RTV i AGD”, „Części i akcesoria motocyklowe”, "Odzież, Obuwie, Dodatki", „Biuro i Reklama”, „Przemysł”, „Sprzęt Estradowy i Dj’ski”, „Kolekcje”, „Antyki i Sztuka”, „Instrumenty”, "Dziecko", "Sport i Turystyka", "Zdrowie", "Uroda", "Bilety" w kategorii "Kultura i rozrywka", "Książki i Komiksy" (z wyłączeniem podkategorii "Audiobooki - mp3", "Ebooki"), "Motoryzacja", "Komputery", "Dom i Ogród" opłata nie jest pobierana

[2] zdjęcie dziesiąte i każde kolejne jest bezpłatne

Opłata za wyróżnienie ofery dla pozostałych transakcji wynosi 19 zł [1]

Opłata za pakiet Wyróżnienie + Pogrubienie + Podświetlenie dla pozostałych transakcji wynosi 29 zł [1]

[1] Dla przedmiotów w następujących kategoriach "Delikatesy", "Dom i Ogród", "Zdrowie" obowiązuje dodatkowa prowizja w wysokości 0,5% ceny końcowej.

W kategorii "Biżuteria i zegarki", "Delikatesy", ,"Erotyka", ","Erotyka"", "Fotografia", "Konsole i automaty", "Telefony i Akcesoria", „Muzyka”, „Gry” „Biuro i Reklama”, „Przemysł”, „Sprzęt Estradowy i Dj’ski”, „Kolekcje”, „Antyki i Sztuka”, „Instrumenty”, „Rękodzieło” i „RTV i AGD”, „Odzież, Obuwie, Dodatki”, "Dziecko", "Sport i Turystyka", "Zdrowie", "Uroda", "Książki i Komiksy", "Komputery", "Bilety" w kategorii "Kultura i rozrywka", "Dom i Ogród" transakcje wystawiane w Sklepie są zwolnione z opłat.

Opłaty za wystawienie ofert w Sklepie w kategorii "Motoryzacja" są stałe i wynoszą 0,10 zł.

Usługi dodatkowe: zapakuj na prezent, montaż oraz wniesienie są zwolnione z opłat za wystawienie i prowizji od sprzedaży.

Prowizja dla poniższych kategorii obowiązuje niezależnie od ceny końcowej:

15% ceny końcowej

W kategorii "Rękodzieło" i "Erotyka"

10% ceny końcowej

W kategoriach "Filmy", "Muzyka" oraz „Odzież, Obuwie, Dodatki”, Biuro i Reklama”, „Przemysł (z wyłączeniem podkategorii „Maszyny i Urządzenia”)” , „Antyki i Sztuka”, "Biżuteria i zegarki" (z wyłączeniem podkategorii "Zegarki"), „Dziecko” w ramach podkategorii „Akcesoria dla dzieci”, „Artykuły szkolne”, "Karmienie dziecka (z wykluczeniem Żywności dla dzieci)”, „Obuwie”, „Odzież”, „Zabawki (z wykluczeniem Klocków)”, "Okazje, przyjęcia", „Zdrowie i higiena”, „Sport i Turystyka” w ramach podkategorii „Bieganie”, „Kolekcje”, „Odzież”, "Obuwie” w ramach kategorii „Sport i Turystyka” (wraz z podległymi podkategoriami), "Uroda" - w ramach podkategorii "Makijaż", "Manicure i pedicure" (z wyłączeniem podkategorii "Urządzenia"), "Zdrowie" - w ramach podkategorii "Korekcja wzroku", "Leki bez recepty i dermokosmetyki", "Pozostałe", "Zdrowie, medycyna" (z wyłączeniem podkategorii "Urządzenia", "Szczoteczki, Irygatory", "Specjalistyczny sprzęt medyczny", "Książki i Komiksy" (z wyłączeniem podkategorii "Podręczniki do szkół podst. i średnich"), podkategorie w kategorii "Dom i Ogród" nie wyszczególnione w poniższych prowizjach od sprzedaży [1]

9% ceny końcowej

W kategorii „Akcesoria GSM” i "Abonamenty" w ramach kategorii „Telefony i Akcesoria”, „Meble” w ramach kategorii „Dom i ogród”, "Kolekcje", „Dziecko” – w ramach podkategorii „Pokój dziecięcy”, „Rowery i pojazdy”, „Zabawki ogrodowe”, „Sport i Turystyka” (z wykluczeniem podkategorii „Obuwie” oraz „Odzież”) w ramach podkategorii „Rowery i Akcesoria" (bez podkategorii „Rowery”)”, „Sporty drużynowe”, „Sporty ekstremalne”, „Sporty towarzyskie i rekreacja”, „Sporty Walki”, „Sporty wodne”, „Tenis i pokrewne”, „Turystyka”, „Wędkarstwo”, "Uroda" - w ramach podkategorii "Pielęgnacja", „Komputery”– podkategorie „Akcesoria (Laptop, PC), „Części do laptopów”, „Drukarki i skanery (w podkategorii „Pozostałe”), „Internet”, „Oprogramowanie”, „Pozostałe”, „Tablety” (w podkategorii „Części i akcesoria”), "RTV i AGD” - podkategorie „AGD do zabudowy” (w podkategorii „Części i akcesoria”), „AGD drobne” (w podkategorii „Części zamienne”), „AGD wolnostojące” (w podkategorii „Części i Akcesoria”), „Czytniki ebooków” (w podkategorii „Akcesoria”), „Elektronika” (z wyłączeniem podkategorii "Elektronika”), „GPS i akcesoria” (z wyłączeniem podkategorii „Urządzenia”), „Kamery” (w podkategorii „Akcesoria”, „Nośniki”, „Torby, futerały”, „Zasilanie”, „Literatura i instrukcje”, „Uszkodzone”, „Pozostałe”), „Piloty”, „TV i Video” (w podkategorii „Abonamenty” i „Akcesoria do telewizorów”), „Zasilanie”, "Ogród" [1] - podkategoria "Meble ogrodowe", "Narzędzia" - podkategorie "Akcesoria i osprzęt", "Imadła", "Klucze", "Młotki, przecinaki i dłuta", "Nożyce do blachy", "Odzież ochronna i robocza", "Organizacja i przechowywania narzędzi", "Pozostałe", "Szczypce, nożyce, obcęgi". "Zestawy narzędzi", "Zszywacze", "Akcesoria" w podkategorii "Opony i felgi" [1], "Części i akcesoria motocyklowe", „Narzędzia i sprzęt warsztatowy”, "Narzędzia i sprzęt warsztatowy" z wyłączeniem „Kompresory” (w ramach „Kompresory i akcesoria”), ”Myjki ciśnieniowe”, "Odkurzacze”, ”Narzędzia elektryczne”, ”Narzędzia pneumatyczne”, ”Myjki do części”, ”Nagrzewnice, osuszacze, iaskarki kabinowe”, "odnośniki warsztatowe” .

8% ceny końcowej

W kategorii "Delikatesy" (z wyłączeniem podkategorii "Kawy"), Przemysł w podkategorii Maszyny i Urządzenia, Sprzęt Estradowy i Dj'ski”(bez CD-playery dla DJ-ów, Gramofony dla DJ-ów, Miksery audio, Urządzenia rejestrujące), "Gry", „Instrumenty” (z wyłączeniem podkategorii „Gitary i akcesoria, Instrumenty klawiszowe i MIDI”), "Zegarki" w ramach kategorii "Biżuteria i zegarki", „Dziecko” – w ramach podkategorii „Foteliki samochodowe”, „Wózki”, „Sport i Turystyka” (z wykluczeniem podkategorii „Obuwie” oraz „Odzież”) w ramach podkategorii „Militaria” , „Siłownia i fitness”, „Skating, slackline”, „Sporty zimowe”, "Perfumy i wody" - ramach podkategorii "Uroda", "Motoryzacja" - w ramach podkategorii "Akcesoria samochodowe", "Chemia" ( z wyłączeniem "Oleje"), "Części do innych pojazdów", "Części samochodowe", "Części do maszyn", "Zwierzęta" z wyjątkiem podkategorii "Żywe zwierzęta" i "Usługi".

7% ceny końcowej

W kategorii „Instrumenty w ramach podkategorii „Gitary i akcesoria, Instrumenty klawiszowe i MIDI”, „Komputery” – w podkategorii „Drukarki i skanery” (w podkategorii „Tusze", "Tonery", "Bębny”), „RTV i AGD” – podkategoria „Elektronika” (w podkategorii „Elektronika”)

6% ceny końcowej

W kategorii "Fotografia"(z wyjątkiem podkategorii Aparaty cyfrowe, Aparaty analogowe i Obiektywy, Delikatesy w podkategorii „Kawy”, „Sprzęt Estradowy i Dj'ski” w ramach podkategorii „CD-playery dla DJ-ów, Gramofony dla DJ-ów, Miksery audio, Urządzenia rejestrujące” w "Telefony i akcesoria" (z wyjątkiem podkategorii Abonamenty i Telefony komórkowe i Akcesoria GSM), „Dziecko” –w ramach podkategorii „Klocki”, "Konsole i automaty" (z wyjątkiem podkategorii Konsole), „Sport i Turystyka” w ramach podkategorii „Elektronika sportowa”, "Manicure i pedicure" - w ramach podkategorii "Urządzenia", "Zdrowie, medycyna" - w ramach podkategorii "Urządzenia", "Szczoteczki, Irygatory", "Specjalistyczny sprzęt medyczny", "Motoryzacja" - w ramach podkategorii "Chemia" w ramach podkategorii "Oleje"; "Komputery" - w podkategorii "Dźwięk", "Komunikacja i łączność", "Obudowy i zasilanie", "Serwery i SCSI", "Urządzenia wskazujące", „RTV i AGD” - podkategorie „Sprzęt audio przenośny”, „Sprzęt car audio”, „Sprzęt satelitarny”, „Pozostałe”, „Słuchawki”, „TV i Video” (z wyłączeniem części i akcesoriów), "Dom i ogród" [1] w podkategoriach: "Narzędzia" (z wyłączeniem narzędzi ręcznych, odzieży i akcesoriów"), "Wyposażanie" - podkategoria "Inteligentny dom", "Utrzymanie czystości" - podkategorie "Mopy parowe", "Myjki ciśnieniowe", "Myjki do okien", "Parownice", "Budownictwo i Akcesoria" - podkategorie "Kotły i piece", "Klimatyzatory", "Ogród" w podkategorii "Baseny", "Narzędzia ogrodnicze" - podkategorie "Glebogryzarki", "Kosiarki", "Kosy i podkaszarki", "Odkurzacze i dmuchawy", "Odśnieżarki", "Rozdrabniacze", "Wertykulatory i aeratory", "Architektura ogrodowa" - podkategorie "Domki", "Place zabaw", grille gazowe w podkategorii "Grille", „Narzędzia i sprzęt warsztatowy” w podkategoriach „Kompresory” (w ramach „Kompresory i akcesoria”), ”Myjki ciśnieniowe”, ”Odkurzacze”, ”Narzędzia elektryczne”, ”Narzędzia pneumatyczne”, ”Myjki do części”, ”Nagrzewnice, osuszacze, Piaskarki kabinowe”, "Podnośniki warsztatowe”. .

5% ceny końcowej

Prowizja od sprzedaży w ramach kategorii „Rowery i Akcesoria” - podkategoria „Rowery”, "Książki i Komiksy" - podkategoria "Podręczniki do szkół podst. i średnich", "Kultura i rozrywka" w podkategorii "Bilety", „RTV i AGD” - podkategorie „GPS i akcesoria (w podkategorii „Urządzenia”), „Kamery” (z wyłączeniem podkategorii „Akcesoria”, „Nośniki”, „Torby, futerały”, „Zasilanie”, „Literatura i instrukcje”, „Uszkodzone”, „Pozostałe”), „Sprzęt audio dla domu”

4% ceny końcowej

Prowizja od sprzedaży w kategorii "Konsole i automaty" w ramach podkategorii „Konsole”, „Dziecko” w ramach podkategorii „Żywność dla dzieci”, "Motoryzacja" - w ramach podkategorii "Opony i felgi" z wyłączeniem podkategorii "Akcesoria", „Komputery”– podkategorie „Części do laptopów” (w podkategorii „Pamięć”), „Drukarki i skanery” (w podkategorii „Urządzenia”), „Dyski i pamięci przenośne”, „Napędy optyczne i nośniki”, „Obraz i grafika”, „Podzespoły bazowe”

4,5% ceny końcowej

W ramach kategorii „RTV i AGD” - podkategoria „AGD drobne” (z wyłączeniem części i akcesoriów)

3% ceny końcowej

W kategorii "Fotografia” w podkategoriach Aparaty cyfrowe, Aparaty analogowe i Obiektywy i w kategorii "Telefony i Akcesoria" w podkategorii "Telefony komórkowe", „Komputery”– podkategorie „Obraz i grafika” (w podkategorii „Karty graficzne”), „Tablety” (w podkategorii „Urządzenia”), „RTV i AGD” – podkategoria „Czytniki ebooków” (w podkategorii „Czytniki”)

2,5% ceny końcowej

W ramach kategorii „RTV i AGD” – podkategorie „AGD do zabudowy” (z wyłączeniem części i akcesoriów), „AGD wolnostojące” (z wyłączeniem części i akcesoriów), „Ekspresy ciśnieniowe”, „Depilatory”, „Roboty kuchenne”, „Nawilżacze”, „Klimatyzacja”, „Stacje parowe”, „Projektory”

2% ceny końcowej

W kategorii "Telewizory" w ramach kategorii „RTV i AGD”

1,5% ceny końcowej

W ramach kategorii„Komputery” - podkategorie „Laptopy", „Mikrokomputery”, „Komputery stacjonarne”

 1. Płatności z tytułu abonamentu pobierane są każdorazowo z tytułu rozpoczęcia 30-dniowego okresu świadczenia usług Sklepu i nie podlegają zwrotowi w przypadku zawieszenia bądź zamknięcia Sklepu w trakcie tego okresu. Ponowne otwarcie Sklepu nie wymaga uiszczenia kolejnej opłaty, o ile nastąpi przed upływem tego okresu. W przypadku wznowienia usługi Sklepu po upływie 30 dni od uiszczenia opłaty bądź otwarcia nowego Sklepu opłata naliczana jest tak, jakby rozpoczął się kolejny okres świadczenia usług.

 2. Płatności będą regulowane przez Użytkownika Sklepu na zasadach i w terminach przewidzianych do opłat za korzystanie z Serwisu Allegro wskazanych w Regulaminie Allegro.

 3. Allegro zastrzega sobie prawo do zaprzestania, w trybie natychmiastowym, świadczenia wszelkich usług na rzecz Użytkownika Sklepu, który zalega z płatnościami na rzecz Allegro. Wznowienie świadczenia usług może zostać uzależnione od uiszczenia wszelkich opłat naliczonych, a niekoniecznie wymagalnych, na dzień wznowienia usługi.

 4. Płatności na rzecz Allegro powinny być przekazywane na wskazany na Koncie Użytkownika rachunek bankowy Allegro.

 5. Allegro zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązującego cennika usług w każdym czasie. Użytkownik Sklepu będzie powiadamiany o zmianie cen z zachowaniem 14-dniowego okresu wyprzedzenia.

[1] Dla transakcji z opcjami dodatkowymi: "Wyróżnienie" i "Pakiet Wyróżnienie + Pogrubienie + Podświetlenie" naliczana jest dodatkowa prowizja 0,5% ceny końcowej.

VII. ROZWIĄZANIE UMOWY
 1. Strony mogą w każdym czasie rozwiązać umowę, z zastrzeżeniem rozdziału III ust. 2.
 2. Umowa może zostać rozwiązana przez Allegro ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:

  a. bezskutecznie upłynął termin określony w wezwaniach do zapłaty zaległych należności wobec Allegro, b. Użytkownik Allegro narusza postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, c. Użytkownik działa na szkodę Allegro lub podmiotów trzecich.

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Allegro zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, z zachowaniem minimum 7- dniowego okresu wyprzedzenia (z zastrzeżeniem punktu 6 w części VI. PŁATNOŚCI). Użytkownicy Sklepu o zmianach Regulaminu będą powiadamiani drogą informacji na stronach internetowych Allegro.pl. Brak akceptacji zmian jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy z Allegro w zakresie prowadzenia Sklepu.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Regulamin Allegro.