gdzie?

FAQ

Zwierzęta

Sprzedaż zwierząt za pośrednictwem serwisu Allegro jest dozwolona z pewnymi wyjątkami. Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z 1 stycznia 2012 roku (Dz. U. 2011 Nr 203 poz. 1373):

  • prawo do rozmnażania psów i kotów w celach handlowych mają wyłącznie hodowle zarejestrowane w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych zwierząt;
  • sprzedaż (oraz kupno!) psów i kotów na targowiskach, giełdach jest zabroniona. Oznacza to, że zwierzę należy sprzedać (oraz zakupić!) wyłącznie w miejscu hodowli.
  • sprzedaż psów i kotów spoza hodowli (czyli bez rodowodu lub metryki) jest zabroniona.

Niedozwolony jest handel żywymi i martwymi okazami zwierząt, które wymienione zostały w aktualnych aneksach A-D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. Zakaz obejmuje również części tych zwierząt oraz produkty pochodne.

Jeżeli jesteś sprzedającym i zamierzasz wystawić na Allegro zwierzę lub produkt pochodny (np. skórę lub futro), upewnij się, czy dany gatunek zwierzęcia nie został uwzględniony w aneksach A-D powyższego rozporządzenia. Jeśli chcesz wystawić na Allegro psa lub kota, w treści oferty podaj informacje pozwalające zidentyfikować hodowlę i organizację, w której jest ona zarejestrowana.

Jeżeli jesteś kupującym i masz podejrzenie, że sprzedaż zwierzęcia lub przedmiotu pochodnego może stanowić naruszenie powyższych zasad, zgłoś nam to.

Na Allegro można sprzedawać zwierzęta nieobjęte ochroną gatunkową. Niezależnie od gatunku zwierzęciu należy zapewnić humanitarny transport (najlepiej przez dowóz zwierzęcia do kupującego lub umożliwienie odbioru osobistego). Informacja o humanitarnym transporcie musi znaleźć się w opisie oferty.

Czy ten artykuł był pomocny?