gdzie?

FAQ

Zasady związane z opcją promowanie na stronie działu

Korzystanie z opcji promowanie na stronie działu wymaga spełnienia szczególnych warunków.

Przy jej pomocy nie można promować przedmiotów o charakterze erotycznym. Oferta z przedmiotami dla dorosłych widoczna na stronie działu może zostać usunięta.

Dodatkowe ograniczenia dotyczą także opisu oferty promowanej w ten sposób:

  • W opisie nie mogą znajdować się informacje o innych ofertach sprzedającego, jeżeli wystawione na nich zostały towary przeznaczone dla osób dorosłych.
  • Tytuł nie może zawierać adresu WWW.

    Wyjątek: sprzedaż domeny tworzącej dany adres lub serwisu internetowego działającego pod tym adresem.

  • Oferta nie może w żaden sposób negatywnie wpływać na wizerunek serwisu.

Uwaga: Oferty promowane przy pomocy opcji promowanie na stronie działu nie mogą w żaden sposób odsyłać do ofert objętych ograniczeniami (szczególnie przez podanie adresu WWW).

W przypadku naruszenia powyższych zasad mamy prawo do usunięcia oferty.

Czy ten artykuł był pomocny?