gdzie?

FAQ

System rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR)

Co to jest ODR?

ODR (Online Dispute Resolution) jest platformą służącą do rozwiązywania sporów między konsumentami a sprzedającymi (przedsiębiorcami).

Od 9 stycznia 2016 roku, zgodnie z przepisami UE (rozporządzenie nr 524/2013), sklepy internetowe muszą poinformować konsumentów o możliwości rozwiązywania konfliktów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR.

Celem tego rozwiązania jest umożliwienie konsumentom złożenia w prosty i wygodny sposób skargi dotyczącej zakupu przez Internet.

W jaki sposób działa ODR?

Konsument składa skargę poprzez ODR, sprzedający zostaje o tym fakcie powiadomiony i wspólnie z konsumentem wybiera podmiot mediacyjny (ADR - Alternative Dispute Resolution), którego zadaniem będzie pomoc w rozstrzygnięciu sporu.

Zgodnie z treścią artykułu 19 Regulaminu Allegro, w przypadku sporu związanego z usługami świadczonymi przez Grupę Allegro w ramach Allegro, użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W tym celu powinien posłużyć się adresem email: .

Gdzie powinny znaleźć się informacje dotyczące ODR?

Zgodnie z treścią rozporządzenia nr 524/2013, informacja o ODR wraz z linkiem do platformy powinna znaleźć się w widocznym miejscu. W przypadku przedsiębiorców sprzedających w Allegro takim miejscem będzie zakładka Informacje od sprzedającego. Oprócz powyższej informacji niezbędne jest także wskazanie adresu poczty elektronicznej, który konsument będzie mógł wprowadzić korzystając z platformy. Dodatkowo sprzedający jest również zobowiązany do poinformowania konsumenta o platformie ODR w momencie, gdy konsument zgłasza reklamację.

Przykładowa informacja o platformie ODR:

Jako konsument możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, możesz złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Podaj przy tym nasz adres poczty elektronicznej: ...@...

Czy ten artykuł był pomocny?