gdzie?

FAQ

Rośliny i zwierzęta gatunków inwazyjnych

Na Allegro można sprzedawać rośliny i zwierzęta gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, jedynie po uzyskaniu zgody Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Pełną listę gatunków inwazyjnych znajdziesz w Rozporządzeniu Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260.

Informacje o tym, jakie dokumenty są potrzebne do otrzymania zgody, dostępne są na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Pamiętaj, że wystawiając towar na Allegro oświadczasz, że obrót nim nie narusza przepisów obowiązującego prawa.

Czy ten artykuł był pomocny?