gdzie?

FAQ

Prawa kupującego wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych

Pamiętaj, że sprzedający zobowiązani są do zapewnienia kupującym realizacji uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

W związku z tym, jako kupujący, masz następujące prawa:

  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • prawo do ich poprawiania oraz modyfikacji,
  • prawo do kontroli przetwarzania ich danych osobowych, na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, kupujący mają:
  • prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych przez sprzedających, ze względu na swoją szczególną sytuację,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych lub prawo do ich usunięcia.

Czy ten artykuł był pomocny?