gdzie?

FAQ

Porównanie dawnego systemu komentarzy i nowych ocen sprzedaży

Od 25 stycznia 2017 r. zaczęliśmy wprowadzać zmiany w systemie komentarzy. Każdy sprzedający sprawdzi swoje zestawienie ocen sprzedaży w nowej wersji na stronie Twoje oceny.

W poniższej tabeli znajdziesz główne różnice między dawnym a nowym systemem komentarzy oraz informację, czy zmiany już wprowadziliśmy:

Dawny system komentarzy Nowy system ocen sprzedaży Czy zmiany zostały już wprowadzone?
komentarz do transakcji może wystawić sprzedający i kupujący oceny sprzedaży mogą wystawić tylko kupujący tak
oceny sprzedaży są anonimowe - sprzedający widzi tylko średnią ocen od wszystkich kupujących oceny sprzedaży są jawne dla sprzedających tak, przy czym jawne są oceny sprzedaży wystawione od 1 lutego 2017 r.
do wyboru są 3 rodzaje komentarzy: pozytywny, negatywny i neutralny kupujący ma do wyboru 2 typy ocen: polecam i nie polecam tak - dla zakupów zrobionych po 3 kwietnia 2017 r.; nie - dla zakupów zrobionych przed 3 kwietnia 2017 r., gdzie można nadal wystawić komentarz pozytywny lub negatywny
liczba komentarzy i % pozytywnych komentarzy wyliczane są z wszystkich komentarzy liczba ocen i % poleceń wyliczane są z ocen z ostatnich 12 miesięcy[1] tak
średnie oceny sprzedaży aktualizujemy co 10 ocen średnie oceny aktualizujemy po wystawieniu każdej oceny, pod warunkiem, że sprzedający ma na swoim koncie minimum 10 ocen sprzedaży[2] tak
jeśli kupujący w ciągu ostatnich 30 dni wystawił więcej niż jedną ocenę sprzedaży, do średniej ocen nie wliczamy drugiej i kolejnej oceny jeśli kupujący w ciągu ostatnich 7 dni wystawił więcej niż jedną ocenę sprzedaży, do średniej ocen nie wliczamy drugiej i kolejnej oceny tak - dla ocen wystawionych po 3 kwietnia
użytkownik może skomentować zakup w każdej ofercie kupujący może ocenić zamówienie, czyli zakup u danego sprzedającego opłacony jedną wpłatą tak - dla zakupów zrobionych po 3 kwietnia 2017 r.; nie - dla zakupów zrobionych przed 3 kwietnia 2017 r., gdzie można nadal wystawić osobny komentarz do zakupu w każdej ofercie
użytkownik może odpowiedzieć na każdy komentarz sprzedający może odpowiedzieć wyłącznie na ocenę typu nie polecam tak
sprzedający może we własnym zakresie poprosić kupującego o wystawienie komentarza Allegro przypomina kupującemu o niewystawionej ocenie i zaproponuje możliwość szybkiego wystawienia bez konieczności logowania się tak - dla zakupów zrobionych po 3 kwietnia
możliwe jest wystawienie jednej oceny i komentarza o tej samej treści do wszystkich ofert kupujący ocenia indywidualnie każde zamówienie, czyli zakup u danego sprzedającego opłacony jedną wpłatą - nie ma możliwości wystawiania ocen do wielu zamówień jednocześnie tak - dla zakupów zrobionych po 3 kwietnia 2017 r.; nie - dla zakupów zrobionych przed 3 kwietnia 2017 r., gdzie można nadal wystawić identyczną ocenę i komentarz do wszystkich zakupów
kupujący bez pełnej aktywacji konta może wystawić komentarz, ale staje się on widoczny w serwisie dopiero, gdy aktywuje konto tylko kupujący z pełną aktywacją konta może ocenić zamówienie tak
komentarz można wystawić do wszystkich transakcji, nawet jeśli upłynęło kilka lat kupujący ma 90 dni od zakupu na wystawienie oceny dla zakupów sprzed 3 kwietnia 2017 r. - kupujący może wystawić ocenę dla wszystkich ofert, które nie zostały przeniesione do archiwum; dla zakupów po 3 kwietnia 2017 r. - kupujący może wystawić ocenę w ciągu 90 dni od zakupu
zarówno sprzedający, jak i kupujący może złożyć wniosek o unieważnienie każdego typu komentarza dostępna jest opcja usunięcia wyłącznie oceny typu nie polecam wraz z komentarzem opisowym - wniosek o usunięcie może złożyć tylko sprzedający tak
unieważnione komentarze są widoczne jako przekreślone, a usunięte komentarze nie są widoczne unieważnione i usunięte oceny nie są widoczne tak
kupujący oceniając transakcję musi wpisać treść w komentarzu - w tym celu może skorzystać z domyślnego tekstu wpisanie treści komentarza nie będzie konieczne tak - dla zakupów zrobionych po 3 kwietnia 2017 r.; nie - dla zakupów zrobionych przed 3 kwietnia 2017 r., gdzie nadal należy wpisać treść
widoczne są treści wszystkich komentarzy od chwili założenia konta widoczne są treści komentarzy opisowych od kupujących z ostatnich 12 miesięcy (jeśli kupujący wpisał treść) tak
przy każdym komentarzu na karcie użytkownika widoczny jest login kupującego i sprzedającego login kupującego przy wystawionym komentarzu nie jest upubliczniony tak
kupujący, który zakupił w ofercie, gdzie dostępna była darmowa przesyłka, nie może przyznać mniej niż 5 gwiazdek za koszty dostawy tylko kupujący, który w formularzu dostawy i płatności wybrał darmową przesyłkę, nie może przyznać mniej niż 5 gwiazdek za koszty dostawy tak - dla zakupów zrobionych po 3 kwietnia 2017 r.; nie - dla zakupów zrobionych przed 3 kwietnia 2017 r., gdzie obowiązuje dawny sposób przyznawania gwiazdek za koszty dostawy

[1] Procent poleceń wyliczany jest ze wzoru:

% poleceń = (liczba unikalnych polecam / (liczba unikalnych polecam + liczba unikalnych nie polecam)) * 100

Wynik jest zaokrąglany do pierwszego miejsca po przecinku, np.:

  • 99,950% -> 100%
  • 99,949% -> 99,9%

[2] Średnie z ocen sprzedaży są zaokrąglane do pierwszego miejsca po przecinku, np:

  • 4,44 -> 4,4
  • 4,45 -> 4,5

Czy ten artykuł był pomocny?