gdzie?

FAQ

Materiały wybuchowe i pirotechniczne

Na Allegro nie można sprzedawać materiałów wybuchowych. Niedozwolona jest sprzedaż m.in. prochu strzelniczego, kapiszonów i śrutu wybuchowego.

Dopuszcza się sprzedaż materiałów pirotechnicznych w kategorii Fajerwerki wyłącznie przez punkty posiadające koncesję oraz po spełnieniu odpowiednich wymagań i weryfikacji zezwoleń/ certyfikatów przez Allegro.

Przedsiębiorca może nabywać i przechowywać materiały wybuchowe jeżeli:
  1. posiada koncesję na wytwarzanie materiałów wybuchowych lub obrót tymi materiałami;
  2. rodzaj nabywanych, przechowywanych lub używanych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego odpowiada rodzajowi materiałów wybuchowych określonych w koncesji;
  3. posiada pomieszczenia magazynowe spełniające wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
  4. zatrudnia osoby spełniające wymagania w zakresie dostępu do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
Wymagane dokumenty:
  1. Pełne dokumenty firmy i aktualny CEIDG w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą poświadczone za zgodność z oryginałem.
  2. Koncesja o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. Nr 67, poz. 679 z późn. zm.) potwierdzona za zgodność z oryginałem.
  3. Dokumenty legalizacji CE potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Wszystkie materiały pirotechniczne muszę posiadać oznaczenie CE – potwierdzenie bezpieczeństwa materiałów pirotechnicznych. Dodatkowo muszą one zawierać oznaczenia odpowiedniej klasy, nazwy wyrobu, określenie miejsc, w jakich dopuszczalne jest stosowanie produktu, instrukcję obsługi, dane producenta oraz informacje o ilości materiału pirotechnicznego.

Ze względu na ograniczenia regulaminowe niektórych przewoźników prosimy wybrać odpowiednią formę wysyłki.

Wyroby pirotechniczne mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim.

Czy ten artykuł był pomocny?