gdzie?

FAQ

Jak zmienić dane do faktury?

Sprawdź w tabeli poniżej, jak to zrobić.

Faktury dla kont Firma Faktury dla kont prywatnych
1. Dane do faktur zmienisz w zakładce Dane konta Allegro. Pamiętaj, że modyfikacja danych w ustawieniach konta Allegro powoduje aktualizację danych do faktur. Przypomnienie to pojawi się w osobnym okienku, o ile zechcesz zmienić dane z któregokolwiek z pól. Kliknij "TAK". Załącz również skany dokumentów rejestrowych firmy. 1. Swoje dane zmienisz w zakładce Faktury.
2. Jeżeli chcesz otrzymywać faktury na inny adres niż podany na fakturze, w zakładce Faktury, w części adres korespondencyjny wpisz właściwe dane. 2. Jeżeli chcesz otrzymywać faktury na adres inny, niż w ustawieniach konta, w zakładce Faktury, w części adres korespondencyjny wpisz właściwe dane.
3. Po zaakceptowaniu danych do faktur przez administratora otrzymasz powiadomienie e-mail o aktywacji konta księgowego. 3. Po zaakceptowaniu danych do faktur przez administratora otrzymasz powiadomienie e-mail o aktywacji konta księgowego.

Konta nie wolno przekazywać innej osobie bądź firmie (wyłączając sytuacje, w których następuje zbycie przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części). Pamiętaj, że podanie nowej firmy, na którą chcesz otrzymywać faktury, wymaga wyzerowania salda na koncie Allegro. Jeśli chcesz tylko skorygować dane teleadresowe, tak by były zgodne z ustawieniami konta na Allegro, zerowanie salda nie będzie wymagane.

Czy ten artykuł był pomocny?