gdzie?

FAQ

Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie?

Jednym z warunków otrzymania środków z Programu Ochrony Kupujących, jest zgłoszenie sprawy organom ścigania (pobierz wzór zawiadomienia).

  • Gdy zgłosisz sprawę organom ścigania, szczegółowo opisz i udokumentuj całą sytuację. Przekaż komplet posiadanych informacji i dokumentów: numer oferty, login i dane sprzedającego (również teleadresowe), numer rachunku bankowego, na który została dokonana wpłata, dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za towar. Możesz dołączyć również wydruki treści korespondencji prowadzonej ze sprzedającym oraz wydruk strony przedmiotu czy otrzymanego od nas e-maila potwierdzającego zawarcie transakcji, gdzie widoczne będą dane sprzedającego.
  • Poinformuj organy ścigania, że na ich wniosek udostępnimy wszelkie posiadane dane na temat osoby sprzedającej. Adres korespondencyjny Allegro: Allegro.pl sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.
  • Na Twój wniosek Policja/Prokuratura wydaje potwierdzenie złożenia zawiadomienia, zawierające datę oraz miejsce jego przyjęcia, wskazanie organu przyjmującego wraz z danymi do kontaktu, sygnaturę sprawy, dane określające tożsamość pokrzywdzonego, czas i miejsce popełnienia czynu, którego dotyczy zawiadomienie, oraz zwięzły opis czynu i wyrządzonej szkody (zgodnie z art. 304b Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks postępowania karnego - Dz.U. z 1997 nr 89 poz. 555 z późniejszymi zmianami)
  • W niektórych przypadkach możemy Cię poprosić o przekazanie nam dodatkowo kopii potwierdzenia wszczęcia postępowania. W terminie do 6 tygodni od złożenia zawiadomienia Policja/Prokuratura powinna zakończyć czynności sprawdzające i przesłać listownie postanowienie o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego. W tym piśmie znajdziesz numery sprawy: jednostki Policji nadają numery RSD (rejestr śledztw i dochodzeń), Prokuratury - numery Ds.

Czy ten artykuł był pomocny?