gdzie?

FAQ

Dodatkowe dokumenty

Jeśli nie można wykluczyć, że towar uległ zniszczeniu lub został zagubiony z winy przewoźnika, możemy poprosić Cię o przedstawienie dokumentu z wynikiem reklamacji. Dlatego, jeśli przesyłka lub jej opakowanie jest uszkodzone, spisz protokół szkody z kurierem. Zapoznaj się z regulaminem składania reklamacji na stronach Poczty i firm kurierskich.

W niektórych przypadkach samo potwierdzenie zgłoszenia sprawy organom ścigania nie jest wystarczające do rozpatrzenia wniosku. Wówczas możemy zwrócić się do Ciebie z prośbą o dokument potwierdzający wszczęcie dochodzenia lub o udokumentowanie, że sprzedającemu zostały postawione konkretne zarzuty w związku z daną ofertą, bądź o przedstawienie orzeczenia sądu w tej sprawie.

Czy ten artykuł był pomocny?