gdzie?

FAQ

Czy muszę odprowadzać do Urzędu Skarbowego podatek od sprzedaży na Allegro?

Każda firma (przedsiębiorca), jak i osoba fizyczna, ma zazwyczaj obowiązek rozliczać się z Urzędem Skarbowym ze swoich dochodów, bez względu na źródło ich pochodzenia. Dotyczy to także sprzedaży poprzez Allegro.

Pamiętaj, że przy prowadzeniu działalności zarobkowej, w przypadku przekroczenia progu 200 000 PLN, zazwyczaj należy rejestrować się dla celów podatku VAT [1]. Jeśli sprzedajesz na wielu kontach, powinieneś wziąć pod uwagę łączną sprzedaż na wszystkich Twoich kontach.

W niektórych przypadkach, np. przy sprzedaży wyrobów jubilerskich i w przypadku podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej w Polsce, zwykle trzeba zarejestrować się dla celów VAT już od pierwszej transakcji [2]. Szczegółowe porady, treść i objaśnienia przepisów z tym związanych można znaleźć w specjalistycznych serwisach w polskim Internecie, np. w PIT.pl na stronie www.ehandel.pit.pl.

Aby uzyskać informacje na temat podatków, można też skontaktować się z licencjonowanym doradcą podatkowym lub dowolnym biurem rachunkowym.

[1] Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 710; dalej: Ustawa o VAT) Art. 113 ust. 1 Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Rodzaje sprzedaży, których nie trzeba uwzględniać w tym przypadku określone zostały w art. 113 ust. 2 Ustawa o VAT.

[2] Kwestię tę szczegółowo reguluje art. 113 ust. 13 Ustawy o VAT.

Czy ten artykuł był pomocny?