gdzie?

FAQ

Broń, amunicja, wiatrówki

Na Allegro nie można sprzedawać broni i amunicji, w szczególności:

 1. broni palnej, w tym broni bojowej, myśliwskiej, sportowej, gazowej, alarmowej i sygnałowej - zakazem nie jest objęta broń alarmowa i sygnałowa o kalibrze do 6 mm korzystająca z amunicji ślepej bocznego zapłonu typu short oraz broń palna rozdzielnego ładowania wytworzona przed rokiem 1885 lub jej replika;
 2. broni pneumatycznej - zakazem nie są objęte wiatrówki o energii pocisku nieprzekraczającej wartości 17J; sprzedający je użytkownik jest zobowiązany umieścić w opisie przedmiotu oświadczenie, że energia pocisku nie przekracza wartości 17J;
 3. broni cięciwowej w postaci kusz (również ich istotnych części: łuczysk, łóż);
 4. innych przedmiotów wymienionych jako broń w Ustawie o broni i amunicji (np. kastetów, nunczaków, ostrzy ukrytych w przedmiotach nie mających wyglądu broni).
Zakaz sprzedaży obejmuje także:
 • gotowe lub obrobione istotne części broni palnej i pneumatycznej (szkielet broni, baskila, lufa z komorą nabojową, zamek, komora zamkowa, bęben nabojowy),
 • istotne części amunicji (pociski wypełnione materiałami wybuchowymi, chemicznymi środkami obezwładniającymi lub zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu, spłonki inicjujące spalanie materiału miotającego i materiał miotający w postaci prochu strzelniczego),
 • broń palną pozbawioną w sposób trwały cech użytkowych, nawet jeśli została zalegalizowana w innych krajach.

Dopuszcza się sprzedaż gazów pieprzowych i paralizatorów (przedmiotów obezwładniających przy użyciu energii elektrycznej) w kategoriach: Gazy pieprzowe i Paralizatory wyłącznie przez punkty posiadające koncesję na sprzedaż wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym po spełnieniu odpowiednich wymagań technicznych i weryfikacji zezwoleń przez Allegro.

Wymagane dokumenty:
 1. Pełne dokumenty firmy i aktualny CEIDG w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 2. Pozwolenie na prowadzenie punktu sprzedaży wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (przedmioty do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, gazy pieprzowe) w formacie PDF oraz kopii w wersji papierowej poświadczonej za zgodność z oryginałem. W celu Rejestracji punktu sprzedaży wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, należy dołączyć koncesję uprawniającą do obrotu specjalnego. Zasady przyznawania koncesji są wymienione w ustawie z dnia 22 czerwca 2001 o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2001 nr 67, poz. 679).
 3. Przedstawienie dokumentów o certyfikacji UE. Na Allegro mogą być sprzedawane gazy tylko dopuszczone do sprzedaży na terenie UE.
 4. Nazwa, adres, nr telefonu kontaktowego punktu gdzie prowadzona jest fizyczna sprzedaż.

Dopuszcza się sprzedaż amunicji pozbawionej cech bojowych, niewypełnionej materiałami wybuchowymi, chemicznymi, obezwładniającymi lub zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie może zagrażać życiu lub zdrowiu. W opisie przedmiotu musi znaleźć się wówczas oświadczenie, że amunicja jest pozbawiona cech bojowych.

Czy ten artykuł był pomocny?