Chcę zarejestrować konto firmowe. Jakie dokumenty przesłać?

W niektórych przypadkach, po rejestracji konta firmowego i jego aktywacji, prosimy przedsiębiorców o przesłanie dodatkowych dokumentów.

Dodatkowych dokumentów wymagamy:

 • od firm zagranicznych,
 • dla kont aktywowanych za pomocą kodu papierowego przesłanego pocztą,
 • od firm rejestrowanych na numery NIP: 5242495143 (Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości) i 5213641211 (Twój Startup).

Zanim prześlesz dokumenty, przeprowadź pełną aktywację konta.

Jakie dokumenty przesłać?
Rodzaj działalności
Wymagane dane w formularzu
Wymagane dokumenty
Jednoosobowa działalność gospodarcza
Wymagane dane w formularzu
imię i nazwisko właściciela ; NIP; pozostałe [1]
Wymagane dokumenty
dokument potwierdzający NIP; zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Spółka akcyjna; Spółka z o.o.; Spółka komandytowo - akcyjna; Spółka komandytowa; Spółka partnerska; Spółka jawna; Stowarzyszenie rejestrowane; Fundacja
Wymagane dane w formularzu
imię i nazwisko osoby obsługującej konto; NIP; numer KRS; pozostałe [1]
Wymagane dokumenty
odpis z KRS
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (5242495143)
Wymagane dane w formularzu
imię i nazwisko osoby obsługującej konto; NIP ; numer KRS; pozostałe [1]
Wymagane dokumenty
odpis z KRS; wniosek o dołączenie Startupu AIP do Allegro, wydany przez opiekuna
Inne inkubatory przedsiębiorczości
Wymagane dane w formularzu
imię i nazwisko osoby obsługującej konto; NIP; numer KRS; pozostałe [1]
Wymagane dokumenty
odpis z KRS; umowa zawarta z fundacją startupową
Spółka cywilna
Wymagane dane w formularzu
imię i nazwisko osoby obsługującej konto; NIP; pozostałe [1]
Wymagane dokumenty
dokument potwierdzający NIP; umowa spółki
Firma zagraniczna
Wymagane dane w formularzu
nazwa firmy; imię i nazwisko osoby obsługującej konto; w polu "NIP" - NIP UE lub numer rejestracyjny firmy; pozostałe [1]
Wymagane dokumenty
dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej (np. rejestracja w rejestrze przedsiębiorców); oświadczenie VAT dla kont z EOG oraz poza EOG [2]
Inne
Wymagane dane w formularzu
imię i nazwisko osoby obsługującej konto; nazwa firmy; rodzaj działalności (wpisywany ręcznie: np. rolnik, lekarz, prawnik); NIP; pozostałe [1]
Wymagane dokumenty
dokument potwierdzający działalność gospodarczą
 • [1] Pozostałe, czyli: forma działalności przedsiębiorcy, nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby, telefon, adres e-mail.
 • [2] Dokumenty powinny zostać przetłumaczone na język polski (przez tłumacza przysięgłego).
Jak przesłać dokumenty?
 1. Przejdź do zakładki Dane konta Allegro,
 2. kliknij Przeglądaj..., wybierz zdjęcia dokumentów i załącz je,
 3. wpisz kod weryfikacyjny i kliknij Wyślij do weryfikacji.

Dokumenty powinny:

 • być w formacie GIF, PNG, JPG lub PDF,
 • mieć rozmiar nie większy niż 5 MB.

Będziemy przechowywać zdjęcia do momentu, w którym zamkniesz konto.

dane konta firma

Nie musisz przesyłać dokumentów, jeśli spełniasz 3 warunki
 • Twoja firma jest zarejestrowana w Polsce,
 • Twoja firma nie jest zarejestrowana na numer NIP jednej z dwóch agencji startupowych: Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (5242495143) lub Twój Start Up (5213641211),
 • aktywacja konta Firma odbyła się za pomocą przelewu z rachunku konta firmowego.

Masz pytanie? Napisz do nas.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Nadal szukasz odpowiedzi?  ZAPYTAJ NA ALLEGRO GADANE

Warto wiedzieć więcej


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro