Kiedy wypłata środków z Twojej sprzedaży na Allegro może zostać opóźniona?

Opóźnianie wypłat dotyczy trzech grup sprzedających:

W jakich sytuacjach wypłata środków może być opóźniona (dotyczy polskich przedsiębiorców, którzy sprzedają na kontach firmowych w kategorii Telefony i akcesoria)

Wypłatę pieniędzy będziemy opóźniać tylko w ściśle określonych sytuacjach. Stanie się tak, jeśli sprzedający na wszystkich swoich kontach, zarejestrowanych na tę samą firmę, spełni łącznie warunek opisany w punkcie 1 oraz co najmniej jeden z warunków wymienionych w punkcie 2.

 1. Łączny obrót sprzedającego w kategorii Telefony i Akcesoria w ciągu 6 miesięcy poprzedzających dzień kwalifikacji przekroczy 600 000 zł.
 2. Pozostałe warunki:

  • Przynajmniej 25% obrotów uzyskanych przez sprzedającego w ciągu ostatnich 60 dni pochodzi z ofert, w których deklarowany czas dostawy przekracza 7 dni roboczych.
  • Liczba dyskusji zakończonych jako nierozwiązane u sprzedającego, który w ciągu ostatnich 60 dni miał więcej niż 1000 transakcji, przekroczyła 0,2% w stosunku do liczby wszystkich transakcji z tego czasu. Jeżeli w ciągu ostatnich 60 dni sprzedający miał mniej niż 1000 transakcji, zostanie zakwalifikowany do wstrzymania wypłat gdy liczba dyskusji zakończonych jako nierozwiązane w tym okresie przekroczy dwie.
  • Liczba dyskusji otwartych w ciągu 60 dni, poprzedzających pierwszą środę miesiąca, przekracza 10 i jednocześnie na więcej niż 10% z tych dyskusji sprzedający nie odpowiedział wyczerpująco w ciągu 24 godzin (z wyjątkiem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy).
  • W ciągu ostatnich 60 dni jedno lub wszystkie konta sprzedającego były zawieszone z powodu obaw co do prawidłowości realizacji zawartych przez sprzedającego transakcji.
  • Średnia ocen sprzedaży sprzedającego jest mniejsza niż 4,900.
W jakich sytuacjach wypłata środków może być opóźniona (dotyczy polskich przedsiębiorców, którzy sprzedają na kontach firmowych w kategoriach Produkty inwestycyjne oraz Złote monety kolekcjonerskie)

Wypłatę pieniędzy będziemy opóźniać dla każdej transakcji na koncie, z którego sprzedajesz przedmioty z tych kategorii.

Jak długo może trwać opóźnienie wypłat
 • Polscy przedsiębiorcy, którzy sprzedają w ramach kont firmowych w kategorii Telefony i akcesoria:

Pieniądze mogą być wstrzymane na okres stanowiący sumę deklarowanego w ofercie czasu dostawy oraz dodatkowych 7 dni kalendarzowych, ale maksymalnie 45 dni. Na przykład: deklarowany czas dostawy w ofercie wynosi 8 dni. Wstrzymanie wypłaty środków trwa 8 dni + 7 dni kalendarzowych.

 • Polscy przedsiębiorcy, którzy sprzedają w ramach kont firmowych w kategorii Produkty inwestycyjne oraz Złote monety kolekcjonerskie:

Pieniądze będą wstrzymane na okres stanowiący sumę deklarowanego w ofercie czasu dostawy oraz dodatkowych 7 dni kalendarzowych. W przypadku opóźnień w dostawie pieniądze zostaną wstrzymane do momentu, gdy kupujący potwierdzi, że otrzymał przedmiot.

 • Sprzedający spoza EOG:

Pieniądze będą wstrzymane na 45 dni.

Gdzie mogę zobaczyć listę wstrzymanych wpłat

Lista wstrzymanych wpłat od kupujących będzie widoczna w zakładce Środki i historia operacji.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Nadal szukasz odpowiedzi?  ZAPYTAJ NA ALLEGRO GADANE

Warto wiedzieć więcej


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro