Jakich przedmiotów nie można wystawiać na Allegro?

Na Allegro nie zezwalamy na sprzedaż niektórych rodzajów przedmiotów (w żadnej formie, a więc także jako gratis do innych produktów). Ograniczenia te wynikają z prawa, etyki lub ze względów bezpieczeństwa.

Są też takie przedmioty, których wystawienie wymaga spełnienia dodatkowych warunków. Zagadnienie to szczegółowo reguluje lista towarów zakazanych i dopuszczonych warunkowo, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Allegro.

Przedmioty wystawiane na Allegro nie mogą:
 • naruszać w jakikolwiek sposób praw uzyskanych przez osoby trzecie, w tym praw do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia
 • pochodzić z kradzieży lub być wprowadzone do obrotu niezgodnie z obowiązującym prawem
 • nawoływać do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami
 • posłużyć do zniesławienia osoby lub grupy osób.

Na Allegro zabroniona jest także sprzedaż przedmiotów niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi.

Przedmiot, który narusza powyższe zasady może zostać usunięty. Jeśli naruszenie jest poważne lub powtarza się, możemy zawiesić konto sprzedającego.

Objaśnienia poszczególnych pozycji z listy towarów zakazanych i dopuszczonych warunkowo:

Na Allegro nie można sprzedawać alkoholu.

Umożliwiamy sprzedaż akcesoriów alkoholowych (na przykład podstawek pod piwo, pustych butelek) oraz produktów żywnościowych, które w składzie mają alkohol (na przykład czekoladki z nadzieniem).

Jeśli sprzedajesz baterie i akumulatory, pamiętaj o przestrzeganiu przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Twoje obowiązki jako sprzedawcy detalicznego opisane są w art. 53, a regulacje dotyczące opłaty depozytowej w art. 54 i następnych.

Jakich towarów dotyczy ustawa
 • baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych
 • akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych
 • baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych
 • akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych.
Jakie obowiązki nakłada na Ciebie ustawa
 • Masz obowiązek przyjęcia od kupującego zużytych baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych samochodowych oraz przemysłowych.
 • Musisz w opisie transakcji, w widocznym miejscu, umieścić informacje o:

  • warunkach i trybie zwrotu zużytych baterii i akumulatorów oraz o możliwości zwrotu pobranej opłaty depozytowej (wraz ze wskazaniem stawki opłaty depozytowej)
  • punktach zbierania zużytych baterii i akumulatorów, zorganizowanych przez wprowadzającego baterie lub akumulatory, którego baterie lub akumulatory sprzedajesz.

Na Allegro nie można sprzedawać baz danych (w tym danych osobowych oraz list adresów e-mail). Zabroniona jest również sprzedaż oprogramowania służącego do generowania baz danych ze stron internetowych.

Zgodnie z polskim prawem dane osobowe, w tym również adresy poczty elektronicznej, podlegają prawnej ochronie.

Możliwe jest oferowanie usługi e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji reklamowych.

Aby sprzedawać w kategorii Bilety, musisz między innymi:

 • posiadać konto firmowe
 • otrzymać zgodę Allegro i podpisać z nami osobną umowę
 • spełniać poniższe wymagania:

  • prowadzić działalność, która polega na autoryzowanej sprzedaży biletów w formie cyfrowej
  • wystawiać przynajmniej 500 ofert w ciągu miesiąca
  • prowadzić posprzedażową obsługę klienta i obsługę reklamacji
  • korzystać z oprogramowania zintegrowanego z Allegro za pomocą RestAPI.

Żeby sprzedawać w kategorii Bilety na Allegro Lokalnie nie musisz spełniać powyższych wymagań.

Na Allegro nie można sprzedawać broni i amunicji.

Zakaz dotyczy w szczególności:
 • broni palnej, w tym broni bojowej, myśliwskiej, sportowej, gazowej, alarmowej i sygnałowej

  Zakazem nie jest objęta broń alarmowa i sygnałowa o kalibrze do 6 mm, korzystająca z amunicji ślepej bocznego zapłonu typu short oraz broń palna rozdzielnego ładowania wytworzona przed rokiem 1885 lub jej replika.

 • broni pneumatycznej

  Zakazem nie są objęte wiatrówki o energii pocisku nieprzekraczającej wartości 17J. Sprzedający jest zobowiązany umieścić w opisie przedmiotu oświadczenie, że energia pocisku nie przekracza wartości 17J.

 • broni cięciwowej w postaci kusz (również ich istotnych części - łuczysk, łóż)

 • innych przedmiotów wymienionych jako broń w Ustawie o broni i amunicji (na przykład kastetów, nunczaków, ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni).

Zakaz sprzedaży obejmuje także:
 • gotowe lub obrobione istotne części broni palnej i pneumatycznej (szkielet broni, baskila, lufa z komorą nabojową, zamek, komora zamkowa, bęben nabojowy)
 • istotne części amunicji (pociski wypełnione materiałami wybuchowymi, chemicznymi środkami obezwładniającymi lub zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu, spłonki inicjujące spalanie materiału miotającego i materiał miotający w postaci prochu strzelniczego)
 • broń palną pozbawioną w sposób trwały cech użytkowych, nawet jeśli została zalegalizowana w innych krajach.
Gazy pieprzowe i paralizatory

Sprzedaż gazów pieprzowych i paralizatorów (przedmiotów obezwładniających przy użyciu energii elektrycznej) jest możliwa w kategoriach Gazy pieprzowe i Paralizatory wyłącznie przez sprzedających posiadających koncesję na sprzedaż wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, po spełnieniu odpowiednich wymagań technicznych i po naszej weryfikacji zezwoleń.

Wymagane dokumenty:

 • pełne dokumenty firmy i aktualny CEIDG w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • pozwolenie na prowadzenie punktu sprzedaży wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (przedmioty do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, gazy pieprzowe) w formacie PDF oraz kopia w wersji papierowej poświadczonej za zgodność z oryginałem. Aby zarejestrować punkt sprzedaży wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, dołącz koncesję uprawniającą do obrotu specjalnego. Zasady przyznawania koncesji są wymienione w ustawie z dnia 22 czerwca 2001 o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2001 nr 67, poz. 679).
 • certyfikacja UE. Na Allegro można sprzedawać gazy tylko dopuszczone do sprzedaży na terenie UE.
 • nazwa, adres oraz numer telefonu kontaktowego punktu, w którym prowadzona jest fizyczna sprzedaż.
Amunicja

Dopuszczamy sprzedaż amunicji pozbawionej cech bojowych, niewypełnionej materiałami wybuchowymi, chemicznymi, obezwładniającymi lub zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie może zagrażać życiu lub zdrowiu.

W opisie takiego przedmiotu musisz umieścić oświadczenie, że amunicja jest pozbawiona cech bojowych.

Na Allegro zabroniona jest sprzedaż:
 • kart Cyfra+, NC+, Cyfrowy Polsat i Wizja TV
 • dekoderów będących własnością w/w operatorów
 • urządzeń należących do Orange Polska, na przykład: Livebox 1.1, Livebox 2.0, Livebox 3.0, FunBox, Sagemcom UHD86, Sagemcom UHD88, Sagemcom WHD80, Samsung SHD85, Alcatel-Lucent ONT I-010G-A.

Jeśli oferujesz dekoder wykupiony od operatora, pamiętaj o obowiązku umieszczenia w opisie oferty numeru seryjnego (w formie tekstowej).

Na Allegro nie można sprzedawać dowodów rejestracyjnych oraz kart pojazdu oferowanych bez pojazdów, dla których je wystawiono. Zabronione jest również dołączanie tych dokumentów do pojedynczych części pojazdu.

Zabroniona jest również sprzedaż pojazdów bez dokumentów.

Na Allegro można sprzedawać grzyby, jeśli posiadają one stosowny atest wystawiony przez klasyfikatora lub grzyboznawcę. Nie dotyczy to grzybów hodowlanych oraz wprowadzonych do obrotu w innych krajach UE. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Jeśli oferujesz grzyby (świeże, suszone lub przetworzone), w opisie oferty umieść oświadczenie, że oferowane grzyby posiadają odpowiedni atest. Dołącz też do oferty skan przedmiotowego atestu lub zdjęcie etykiety zawierającej gatunek grzybów, numer atestu oraz rok zbioru.

W przypadku grzybów hodowlanych oraz wprowadzonych do obrotu w innych krajach UE dołącz do oferty wyraźne zdjęcie etykiety.

Na Allegro nie można sprzedawać adresów stron WWW (linków), adresów serwerów FTP oraz informacji lub instrukcji, które nie mają charakteru usługowego.

Zabronione są również, między innymi:
 • porady dotyczące omijania regulaminów i zasad obowiązujących także poza Allegro
 • porady dotyczące korzystania z internetowych systemów oferujących profity finansowe (na przykład płatność za wyświetlanie bannerów lub otrzymywanie poczty elektronicznej).

Ograniczenia te nie dotyczą sprzedaży domen internetowych, usług hostingowych, usług reklamowych i innych, których celem jest przekazanie informacji (na przykład wróżby tarota, indywidualny plan diety itp.)

Na Allegro nie można sprzedawać udziałów w spółkach, papierów wartościowych, akcji, obligacji, wierzytelności, jednostek uczestnictwa, polis i produktów ubezpieczeniowych oraz wszelkich innych instrumentów finansowych, które są oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych.

Wyjątkiem są papiery wartościowe w formie materialnej, oferowane wyłącznie do celów kolekcjonerskich. O kolekcjonerskim charakterze papierów wartościowych można mówić wyłącznie wtedy, gdy prawo majątkowe potwierdzane danym dokumentem wygasło z upływem czasu, a wartość dokumentu wynika wyłącznie z jego wieku i unikatowości.

Kryptowaluty

Na Allegro zabroniona jest sprzedaż tak zwanych kryptowalut (na przykład bitcoin, litecoin, dogecoin itp.) oraz usług i produktów z nimi związanych (na przykład udziałów w kopalniach, mocy obliczeniowej, skryptów itp.). Zakaz nie dotyczy sprzedaży sprzętu komputerowego.

Na Allegro nie można sprzedawać kart gwarancyjnych jako samodzielnych przedmiotów. Możesz je sprzedawać tylko razem z przedmiotem, którego dotyczy gwarancja.

Na Allegro nie można sprzedawać kart prepaid, czyli tzw. kart przedpłaconych.

Zabroniona jest również sprzedaż zarejestrowanych telefonicznych kart prepaid. Ograniczenie to wynika z ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych.

Możliwa jest sprzedaż telefonicznych kart niezarejestrowanych.

Na Allegro zabroniona jest sprzedaż katalogów wysyłkowych i sprzedaży bezpośredniej, które umożliwiają zamawianie towarów. Zabronione jest także dodawanie takich katalogów do innych produktów.

Wyjątkiem są katalogi o charakterze kolekcjonerskim - nieaktualne, czyli takie, z których nie można już zamawiać towarów.

Oferowanie dostępu i usług związanych z oglądaniem oraz słuchaniem na życzenie treści multimedialnych za pośrednictwem internetu (tzw. video on demand) jest niedozwolone w Allegro. Zakaz sprzedaży obejmuje wszelkiego rodzaju kody, hasła, tokeny, klucze lub konta.

Przykłady serwisów, które oferują treści multimedialne na życzenie: Netflix, Showmax, HBO GO, CDA Premium, VOD.pl, Player.pl.

Zakaz sprzedaży nie obejmuje ofert podmiotów prowadzących oficjalną działalność w zakresie odsprzedaży, które zawarły odrębną umowę z Allegro.pl.

Na Allegro zabroniona jest sprzedaż:
 • kont (numerów) komunikatorów internetowych (na przykład GG, Skype, Jabber, ICQ)
 • bezpłatnych kont e-mail
 • kont w serwisach społecznościowych (na przykład Facebook, Twitter) oraz innych, w których rejestracja i prowadzenie konta jest darmowe (na przykład puste lub zawierające darmowe gry konta Steam, bezpłatne konta chomikuj.pl)
 • kont lub dostępów (zaproszeń) do serwisów torrentowych i erotycznych/pornograficznych, a także waluty obowiązującej w takich serwisach. Zakaz dotyczy zarówno serwisów płatnych, jak i darmowych
 • usług związanych z bezpłatnymi serwisami internetowymi (na przykład polubienia, opinie, komentarze).

Odstępowanie lub udostępnianie kont komunikatorów internetowych, darmowych kont poczty elektronicznej oraz innych bezpłatnych kont w serwisach internetowych może naruszać zasady ich wykorzystywania określone przez serwis dostarczający daną usługę.

Powyższe zasady nie dotyczą sprzedaży kont w niektórych grach online.

Na Allegro można sprzedawać kotły (piece) na paliwa stałe wyłącznie w sytuacji, gdy posiadają stosowny certyfikat (świadectwo badania kotłów na paliwa stałe), potwierdzający możliwość wprowadzenia kotła do obrotu na rynek zgodnie z normą europejską EN 303-5:2012.

W przypadku sprzedaży kotła (pieca) na paliwo stałe dodaj certyfikat do opisu oferty. Możesz to zrobić umieszczając plik z certyfikatem w formie elektronicznej (PDF) lub jako wyraźne zdjęcie.

Na Allegro nie można sprzedawać kuponów zniżkowych (rabatowych), uprawniających do uzyskania upustu lub innej korzyści przy zakupie towarów lub usług poza Allegro. Zakaz dotyczy nie tylko kuponów w postaci materialnej, czyli dokumentu, ale również istniejących w formie promesy.

Co mogę oferować w kategorii Kupony?
 • bony towarowe i kupony, niezależnie od wartości, uprawniające do skorzystania z usług lub zakupu przedmiotów na Allegro
 • pozostałe bony towarowe i kupony (ich wartość musi pokrywać całą kwotę za towar lub usługę)
 • bony konkursowe, na przykład kody z opakowań.

Na Allegro istnieje całkowity zakaz sprzedaży leków na receptę.

Możliwa jest natomiast sprzedaż leków bez recepty (tak zwanych leków OTC). Prawo polskie dopuszcza wysyłkową sprzedaż leków OTC po spełnieniu warunków określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne z 2007 roku. Szczegółowe warunki wysyłkowej sprzedaży leków OTC określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2008.

Leki bez recepty mogą być wystawiane wyłącznie przez uprawnionych do tego sprzedawców, w kategorii Leki bez recepty.


Dowiedz się więcej

Jak sprzedawać leki bez recepty na Allegro?


Na Allegro nie można sprzedawać materiałów wybuchowych. Zabroniona jest sprzedaż między innymi prochu strzelniczego, kapiszonów i śrutu wybuchowego. Zakaz sprzedaży dotyczy również petard hukowych - niezależnie od ich klasy.

Materiały pirotechniczne

Dopuszczamy sprzedaż materiałów pirotechnicznych w kategorii Fajerwerki wyłącznie przez sprzedających posiadającyh koncesję oraz po spełnieniu odpowiednich wymagań i weryfikacji zezwoleń oraz certyfikatów przez Allegro. Wyroby pirotechniczne mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim.

Przedsiębiorca może nabywać i przechowywać materiały wybuchowe, jeżeli:
 • posiada koncesję na wytwarzanie materiałów wybuchowych lub obrót tymi materiałami
 • rodzaj nabywanych, przechowywanych lub używanych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego odpowiada rodzajowi materiałów wybuchowych określonych w koncesji
 • posiada pomieszczenia magazynowe spełniające wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • zatrudnia osoby spełniające wymagania w zakresie dostępu do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Wymagane dokumenty:

 • pełne dokumenty firmy i aktualny CEIDG w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą poświadczone za zgodność z oryginałem
 • koncesja o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. Nr 67, poz. 679 z późn. zm.) potwierdzona za zgodność z oryginałem
 • dokumenty legalizacji CE potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Wszystkie materiały pirotechniczne muszą posiadać oznaczenie CE - potwierdzenie bezpieczeństwa materiałów pirotechnicznych. Dodatkowo muszą one zawierać oznaczenia odpowiedniej klasy, nazwy wyrobu, określenie miejsc, w jakich dopuszczalne jest stosowanie produktu, instrukcję obsługi, dane producenta oraz informacje o ilości materiału pirotechnicznego.

Ze względu na ograniczenia regulaminowe niektórych przewoźników zwróć uwagę na odpowiednią formę wysyłki.

Na Allegro można sprzedawać muzykę, filmy oraz oprogramowanie, pod warunkiem, że sprzedaż ta nie narusza praw autorskich ani praw własności intelektualnej twórców.

Zabroniona jest sprzedaż między innymi:
 • kopii oryginalnych publikacji
 • wydawnictw wydanych bez licencji (na przykład w innych krajach)
 • nielicencjonowanych plików (również zainstalowanych na dysku komputera lub karcie pamięci)
 • obrazów dysków (na przykład BIN/CUE, ISO, NRG, mdf/mds, img/ccd/sub)
 • zapisów gier (tak zwanych save'ów).

Dopuszczona jest sprzedaż oryginalnych (licencjonowanych) wydawnictw.

W przypadku sprzedaży danych oraz plików graficznych (na przykład BMP, GIF, JPEG, TIFF), dźwiękowych (na przykład FLAC, MP3, WMA, WAVE, MIDI) i filmowych (na przykład MP4, MPEG, AVI, ASF/WMV, MOV, RM) musisz posiadać prawa autorskie do sprzedawanych utworów.

Na Allegro nie można sprzedawać narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i tzw. środków zastępczych.

Zabroniona jest sprzedaż między innymi:
 • części roślin i nasion konopi indyjskich (np. cannabis indica)
 • części i nasion rośliny salvia divinorum (szałwia dywinorum, szałwia czarownika)
 • części i nasion rośliny leonorus sibiricus (marihuanilla, little marijuana, chinese motherwort)
 • azotanu amylu (poppers) pod jakąkolwiek nazwą handlową
 • gamma-butyrolaktonu (GBL).

W przypadku roślin i substancji posiadających właściwości psychoaktywne zabronione jest sugerowanie w opisie oferty wykorzystania ich jako środka odurzającego lub substancji psychotropowej.

Zabronione jest również sugerowanie w opisie przedmiotów ich wykorzystania jako urządzeń służących lub ułatwiających zażywanie środka odurzającego lub substancji psychotropowej.

Dotyczy nasion i roślin, których wykaz znajdziesz w tym Rozporządzeniu. Na jego podstawie wymagamy dodania do opisu oferty paszportu rośliny.

Jeśli chcesz sprzedawać nasiona lub rośliny przeznaczone do sadzenia i znajdują się one w wykazie z Rozporządzenia, musisz posiadać paszport, który uprawnia je do przemieszczania.

Dokument wydany przez uprawniony podmiot dołącz do opisu oferty. Możesz dodać plik z paszportem w formie elektronicznej (PDF) lub jako wyraźne zdjęcie.

Na Allegro nie można sprzedawać niebezpiecznych substancji chemicznych (na przykład kwasu solnego, siarkowego, azotowego).

Zgodnie z polskim prawem, obrót niebezpiecznymi substancjami chemicznymi objęty jest szeregiem ograniczeń. Obowiązują również szczegółowe wytyczne związane z warunkami przechowywania i transportu tych towarów. Ponieważ sprzedaż wysyłkowa takich substancji jest bardzo ryzykowna, nie zezwalamy na ich wystawianie i sprzedaż w serwisie.

Na Allegro nie można sprzedawać oprogramowania naruszającego licencje producentów. Zakaz obejmuje również oprogramowanie w wersji testowej, czyli wersji alfa, beta, RC (Release Candidate).

Zabroniona jest również sprzedaż oprogramowania na licencjach freeware, shareware, abandonware, nawet jeśli w opisie oferty znajdzie się zastrzeżenie, że cena dotyczy wyłącznie nośnika i obejmuje koszty ściągnięcia oprogramowania z internetu.

Jeśli sprzedajesz oprogramowanie objęte licencjami OEM lub GNU/GPL upewnij się, że Twoja oferta nie narusza tych licencji. Ich treść znajdziesz na opakowaniu produktu, na stronach producenta lub w pliku dołączonym do oprogramowania.

Na Allegro nie można wystawiać i sprzedawać oprogramowania i urządzeń, które służą do naruszania prawa lub których używanie narusza dobre obyczaje.

Zabronione są między innymi:
 • oprogramowanie zawierające wirusy, tak zwane konie trojańskie lub inne szkodliwe bądź niszczące elementy
 • urządzenia (narzędzia i oprogramowanie), które pomagają w naruszaniu praw autorskich lub własności intelektualnej
 • oprogramowanie lub sprzęt umożliwiający szpiegowanie aktywności osób korzystających z komputera
 • oprogramowanie i urządzenia służące do usuwania blokad bądź haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, dysków twardych, nośników pamięci, radioodbiorników samochodowych, blokad antykradzieżowych z telefonów komórkowych (na przykład blokad aktywacji iCloud w iPhone). Zabroniony jest również handel informacjami, instrukcjami i usługami związanymi z usuwaniem lub zakładaniem tego typu blokad.
 • oprogramowanie umożliwiające zbieranie adresów e-mail ze stron WWW lub stworzone do masowego wysyłania wiadomości. Zgodnie z zasadami Allegro zabronione jest wysyłanie użytkownikom niechcianych wiadomości e-mail. W związku z tym nie zezwalamy na wystawianie programów, które mogą ułatwiać prowadzenie takich działań.
 • oprogramowanie służące do wyręczania działań gracza w grach online (tak zwane boty). Zabroniona jest również sprzedaż licencji, skryptów i wszelkich usług dotyczących takich programów.

Na Allegro nie można sprzedawać organów ludzkich i zwierzęcych. Zabroniona jest sprzedaż m.in. części ciała (na przykład włosów łonowych, paznokci, kości), komórek (na przykład komórek jajowych), płynów ustrojowych (na przykład krwi, nasienia) i wydzielin (na przykład śliny, odchodów).

Na Allegro można sprzedawać paliwa ciekłe, takie jak benzyna, oleje napędowe i opałowe, gaz płynny (LPG) czy biopaliwa.

Mogą oferować je wyłącznie sprzedający, którzy:

Jeśli chcesz sprzedawać w kategorii Paliwa – napisz na sprzedazpaliw@allegro.pl. Paliwami możesz handlować jedynie na terenie Polski.

Na Allegro nie można sprzedawać przedmiotów zawierających rażące treści pornograficzne, w szczególności z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt.

Dozwolone przedmioty o charakterze erotycznym i pornograficznym muszą być umieszczone w kategorii Erotyka.

Na Allegro nie można sprzedawać prac magisterskich, licencjackich, doktorskich, maturalnych, zaliczeniowych, a także wypracowań itp. ze względu na wątpliwości natury etycznej i prawnej.

Zabronione jest również oferowanie usług związanych z tworzeniem takich prac, a w szczególności polegających na gromadzeniu materiałów, pisaniu oraz pomocy przy pisaniu prac.

Na Allegro nie można sprzedawać kont w programach partnerskich i lojalnościowych, a także usług związanych z takimi programami.

Przez programy partnerskie rozumiemy wszelkie narzędzia i usługi marketingowe, w których uczestnicy otrzymują wynagrodzenie z tytułu prowadzenia określonej działalności mającej na celu zwiększenie sprzedaży jakiegoś produktu. Programem lojalnościowym jest każdy system zamierzonych i długotrwałych działań marketingowych służących do budowania i podtrzymywania dobrego kontaktu z najbardziej atrakcyjnymi dla firmy klientami.

Regulaminy programów partnerskich i lojalnościowych często zabraniają swoim uczestnikom odstępowania kont oraz dystrybucji materiałów i usług poza określonym obszarem. Ponadto promowanie w Allegro towarów i usług oferowanych poza serwisem jest niezgodne z naszym Regulaminem. W związku z tym oferty tego typu są na Allegro zabronione.

Na Allegro nie można sprzedawać przedmiotów nieoryginalnych (tak zwanych podróbek).

Zabroniona jest sprzedaż przedmiotów, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa innych osób, w tym prawa znaku towarowego, handlowego, firmowego (marki towaru) i oznaczeń pochodzenia.

Nie można również sprzedawać przedmiotów, których oznaczenie (na przykład opis na opakowaniu) może wprowadzać klientów w błąd co do istotnych cech tych towarów - na przykład pochodzenia, jakości, sposobu wykonania i innych.

Jeżeli chcesz poświadczyć oryginalność oferowanych przez Ciebie przedmiotów:
 • umieść w opisie przedmiotu deklarację oryginalności
 • nie korzystaj bez zezwolenia z materiałów (zdjęć, opisów) umieszczonych na stronie internetowej producenta
 • w opisie oferty zamieść własne zdjęcia przedmiotu.

Podczas weryfikacji oryginalności przedmiotu korzystamy z pomocy producentów i właścicieli znaków towarowych uczestniczących w programie Współpraca w Ochronie Praw. Zobacz listę firm i organizacji, z którymi współpracujemy.

Na Allegro zabroniona jest sprzedaż przedmiotów:
 • propagujących faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa
 • nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

Przykład: Współcześnie wyprodukowane kubki, breloki, smycze, popiersia z nazistowską swastyką, innymi symbolami nazistowskimi lub z podobiznami zbrodniarzy wojennych.

Możesz sprzedawać przedmioty o wartości:
 • artystycznej
 • edukacyjnej
 • kolekcjonerskiej
 • naukowej.

Przykład: Oryginalne przedmioty z epoki, współczesne kopie mundurów oraz części umundurowania, publikacje o charakterze naukowym lub kolekcjonerskim.

Aby wystawić ofertę w kategorii Anteny i wzmacniacze, musisz umieścić w jej opisie następującą treść:

„Samodzielny montaż oraz używanie wzmacniaczy GSM/UMTS/LTE zwanych również repeaterami przez osoby nieuprawnione jest prawnie zabronione. Prawo do instalacji tego typu urządzeń posiadają wyłącznie operatorzy sieci komórkowych. Niezastosowanie się do powyższego może zostać uznane, jako czyn podlegający grzywnie, a w przypadku działania w sposób uporczywy, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do lat 2".

Sprzedaż w kategorii Ebooki prowadzić mogą wyłącznie oficjalni dystrybutorzy, po spełnieniu odpowiednich wymagań technicznych i podpisaniu osobnej umowy z Allegro.

Czym według Allegro jest e-book

E-bookiem jest każdy dokument (tekstowy, obrazkowy) zapisany w formie elektronicznej, którego odczytanie wymaga zastosowania odpowiednich urządzeń komputerowych.

Sprzedaż audiobooków i videobooków poza kategorią Ebooki jest możliwa, jeśli spełniasz co najmniej jeden z poniższych warunków:
 • publikacja jest oficjalnym, oryginalnym wydawnictwem (zapisanym na fizycznym nośniku, dostępnym w ogólnej sprzedaży - na przykład w księgarniach)
 • jesteś wyłącznym autorem lub wydawcą oferowanej publikacji i potrafisz ten fakt udokumentować (podając w opisie nadany jej numer ISBN). W momencie wystawienia oferty numer ISBN musi figurować w bazie danych Biblioteki Narodowej. Dotyczy to wszystkich publikacji przesyłanych elektronicznie oraz publikacji niedostępnych w ogólnej sprzedaży.

W związku z regulacjami prawnymi, na Allegro nie można sprzedawać rybackich narzędzi oraz urządzeń połowowych.

Zabroniona jest sprzedaż następujących typów urządzeń:
 • ciągnione: niewody, przywłoki, tuki, dragi
 • stawne: wontony, słępy, drygawice, żaki, mieroże, kozaki, więcierze, wiersze, raczniki, przegrody, przestawy
 • elektryczne, a także ich części, służące do połowu ryb przy pomocy prądu elektrycznego
 • pozostałe: pławnice, cedzaki, sznury, rzutki, pęczki oraz inne narzędzia służące do połowu ryb pod lodem
 • pompy połowowe i węgornie.

W Allegro zabroniona jest sprzedaż systemów do gier liczbowych (oraz tak zwanych systemów lotto), inwestycji giełdowych oraz zakładów bukmacherskich.

Zabronione jest także oferowanie usług związanych z udzielaniem pomocy przy zawieraniu takich zakładów.

Zakaz nie dotyczy oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany numer ISBN.

Na Allegro można sprzedawać wyroby tytoniowe pod warunkiem, że mają one charakter kolekcjonerski.

Zabroniona jest sprzedaż:
 • liści tytoniu
 • tytoniu w opakowaniach bez etykiety
 • papierosów elektronicznych, baz lub liquidów (także tych, które nie zawierają nikotyny)
 • pojemników zapasowych i ich części.

Na Allegro zabroniona jest sprzedaż urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych oraz innych wyrobów niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jest to wszelkiego rodzaju aparatura, w tym urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe, wymienione w rejestrze prowadzonym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Wyroby niezgodne z wymaganiami zasadniczymi mogą wywoływać zaburzenia elektromagnetyczne w pracy innych urządzeń działających w tym samym środowisku. Mogą też same nie posiadać wymaganej odporności na zaburzenia elektromagnetyczne.

Aktualną listę takich wyrobów zawiera rejestr Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Ze względu na ochronę zdrowia oraz względy higieniczne, niektóre przedmioty używane nie powinny być ponownie wykorzystywane.

Dotyczy to przedmiotów wystawionych w poniższych kategoriach:

 • Uroda > Pielęgnacja > Higiena intymna > Podpaski
 • Uroda > Pielęgnacja > Higiena intymna > Wkładki higieniczne
 • Uroda > Pielęgnacja > Higiena intymna > Tampony
 • Uroda > Pielęgnacja > Higiena intymna > Chusteczki do higieny intymnej
 • Zdrowie > Korekcja wzroku > Soczewki kontaktowe
 • Zdrowie > Zdrowie intymne > Prezerwatywy
 • Zdrowie > Higiena jamy ustnej > Końcówki do szczoteczek
 • Zdrowie > Higiena jamy ustnej > Nici dentystyczne
 • Zdrowie > Higiena jamy ustnej > Szczoteczki > Manualne
 • Zdrowie > Wyposażenie szpitali i gabinetów > Ochraniacze na buty, rękawiczki
 • Zdrowie > Wyposażenie szpitali i gabinetów > Produkty jednorazowego użytku
 • Zdrowie > Materiały higieniczne i opatrunkowe > Artykuły higieniczne
 • Erotyka > Akcesoria i gadżety erotyczne > Korki i sondy analne
 • Erotyka > Akcesoria i gadżety erotyczne > Kulki i jajka stymulujące
 • Erotyka > Akcesoria i gadżety erotyczne > Lalki miłości
 • Erotyka > Akcesoria i gadżety erotyczne > Penisy i dilda
 • Erotyka > Akcesoria i gadżety erotyczne > Pierścienie i nasadki > Nasadki i nakładki
 • Erotyka > Akcesoria i gadżety erotyczne > Pierścienie i nasadki > Pierścienie i zaciski
 • Erotyka > Akcesoria i gadżety erotyczne > Pierścienie i nasadki > Przedłużki
 • Erotyka > Akcesoria i gadżety erotyczne > Pochwy i masturbatory
 • Erotyka > Akcesoria i gadżety erotyczne > Wibratory > Klasyczne
 • Erotyka > Akcesoria i gadżety erotyczne > Wibratory > Naturalne
 • Erotyka > Akcesoria i gadżety erotyczne > Wibratory > Stymulujące punkt G
 • Erotyka > Akcesoria i gadżety erotyczne > Wibratory > Wielofunkcyjne
 • Erotyka > Akcesoria i gadżety erotyczne > Wibratory > Zestawy
 • Erotyka > Akcesoria i gadżety erotyczne > Wibratory > Pozostałe
 • Erotyka > BDSM > Lewatywy
 • Erotyka > BDSM > Wzierniki
 • Erotyka > Prezerwatywy

Na Allegro nie można sprzedawać:

 • złota w postaci sztabek
 • złotych monet
 • złomu złotniczego
 • srebra w postaci sztabek i złomu.

Wyjątki:

Monety złote do 1800 roku

Mogą oferować wszyscy sprzedający.

Złote monety kolekcjonerskie

Mogą oferować je wyłącznie sprzedający, którzy:

Przedmioty w kategorii Produkty inwestycyjne

Mogą oferować je wyłącznie sprzedający, którzy:

Co należy rozumieć przez złom?

To przedmioty, które utraciły walor użytkowy oraz metal w postaci nieprzetworzonej (na przykład fragmenty biżuterii, połamane sztućce, blacha, granulat, proszek, opiłki, elementy układów elektrycznych, elektrody wymontowane z urządzeń, w których je stosowano, a także monety uszkodzone w tak znacznym stopniu, że utraciły całkowicie swoje walory monetarne itp.).

Oferty wystawiane w kategorii Żywe zwierzęta mają wyłącznie charakter ogłoszeniowy. Jeśli oferujesz żywe zwierzęta na Allegro, zobowiązujesz się do zapewnienia im humanitarnego transportu. Zapewnij także kupującym możliwość dokładnego obejrzenia Twojej hodowli i odbioru zwierząt. Umieść wszystkie informacje dotyczące dokumentów i metryki zwierzęcia w opisie ogłoszenia.

Zabronione jest oferowanie żywych lub martwych okazów zwierząt (a także ich części i produktów pochodnych), które objęte są ochroną gatunkową. Ich aktualnie obowiązującą listę znajdziesz w aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r.

Zabronione jest również umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierzęcia.

Psy i koty

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt:

 • Prawo do rozmnażania kotów i psów w celach handlowych mają wyłącznie hodowle zarejestrowane w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą zwierząt rasowych.
 • Zabroniona jest sprzedaż kotów i psów poza miejscami ich chowu lub hodowli.
 • Sprzedaż psów i kotów spoza hodowli (czyli bez rodowodu) jest zabroniona. Zwierzęta te można jedynie przekazywać za darmo.
 • Ogłoszenia dotyczące reprodukcji i krycia psów oraz kotów zamieszczać mogą wyłącznie zarejestrowane hodowle.
Rośliny i zwierzęta gatunków inwazyjnych

Rośliny i zwierzęta gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, możesz sprzedawać jedynie po uzyskaniu zgody Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Pełną listę gatunków inwazyjnych znajdziesz w Rozporządzeniu Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260.

Informacje o tym, jakie dokumenty są potrzebne do otrzymania zgody, znajdziesz na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Na Allegro nie można sprzedawać kodów, kuponów lub voucherów w jakiejkolwiek formie, które umożliwiają wymianę na:

 • bilet lub bilety na seans filmowy w kinie
 • usługi lub produkty oferowane w kinach.

Zakaz sprzedaży nie obejmuje ofert podmiotów prowadzących oficjalną działalność w zakresie odsprzedaży, które zawarły odrębną umowę z Allegro.pl.

Jeśli masz wątpliwości, czy Twój przedmiot może być wystawiony na Allegro (lub nie wiesz, jakie warunki musisz spełnić, by móc wystawić dany przedmiot), skorzystaj z przycisku [skontaktuj się z nami] pod tym artykułem.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Nadal szukasz odpowiedzi?  ZAPYTAJ NA ALLEGRO GADANE

Warto wiedzieć więcej


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro