Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie?

Jednym z warunków otrzymania środków z Programu Ochrony Kupujących, jest zgłoszenie sprawy organom ścigania (pobierz wzór zawiadomienia o popelnieniu przestepstwa).

Jeśli Twoje zgłoszenie dotyczy przedmiotu, który do Ciebie nie dotarł, możesz samodzielnie złożyć zawiadomienie lub poprosić nas, abyśmy to zrobili. Pamiętaj, że jeśli to my zgłosimy sprawę, Policja wciąż może Cię wezwać w celu złożenia wyjaśnień.

Jak złożyć zawiadomienie
  • Jeśli samodzielnie zgłaszasz sprawę organom ścigania, szczegółowo opisz i udokumentuj całą sytuację. Przekaż komplet posiadanych informacji i dokumentów: numer oferty, login i dane Sprzedającego (również teleadresowe), numer rachunku bankowego, na który zostałe przelane pieniądze, dokument potwierdzający zapłatę za towar. Warto też dołączyć wydruki treści korespondencji prowadzonej ze Sprzedającym, wydruk strony przedmiotu oraz e-maila potwierdzającego zawarcie transakcji, na którym widoczne będą dane Sprzedającego.
  • Poinformuj organy ścigania, że na ich wniosek udostępnimy wszelkie dane, które posiadamy na temat Sprzedającego. Nasz adres korespondencyjny to: Allegro.pl sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.
  • Na Twój wniosek Policja / Prokuratura wydaje potwierdzenie złożenia zawiadomienia, zawierające datę oraz miejsce jego przyjęcia. Wskazuje też organ przyjmujący zawiadomienie wraz z danymi do kontaktu, sygnaturę sprawy, dane określające tożsamość pokrzywdzonego, czas i miejsce popełnienia czynu, którego dotyczy zawiadomienie, oraz zwięzły opis czynu i wyrządzonej szkody (zgodnie z art. 304b Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks postępowania karnego - Dz.U. z 1997 nr 89 poz. 555 z późniejszymi zmianami).

W terminie do 6 tygodni od złożenia zawiadomienia, Policja / Prokuratura powinna zakończyć czynności sprawdzające i przesłać listownie postanowienie o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego. W tym piśmie znajdziesz numery sprawy - jednostki Policji nadają numery RSD (rejestr śledztw i dochodzeń) a Prokuratury - numery Ds. Zachowaj ten dokument. Może być przydatny w czasie, gdy będziemy weryfikować Twój wniosek o rekompensatę.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Nadal szukasz odpowiedzi?  ZAPYTAJ NA ALLEGRO GADANE

Warto wiedzieć więcej


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro