Czym jest i jak działa system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR)?

Co to jest ODR?

ODR (Online Dispute Resolution) to platforma służąca do rozwiązywania sporów między konsumentami a sprzedającymi (przedsiębiorcami).

Od 9 stycznia 2016 roku, zgodnie z przepisami UE (rozporządzenie nr 524/2013), sklepy internetowe muszą poinformować konsumentów o możliwości rozwiązywania konfliktów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR.

Celem tego rozwiązania jest umożliwienie konsumentom złożenia w prosty i wygodny sposób skargi dotyczącej zakupu przez internet.

Jak działa ODR?

Konsument składa skargę poprzez ODR, a Sprzedający zostaje o tym fakcie powiadomiony i wspólnie z konsumentem wybiera podmiot mediacyjny (ADR - Alternative Dispute Resolution), którego zadaniem będzie pomoc w rozstrzygnięciu sporu.

Zgodnie z treścią artykułu 17 Regulaminu Allegro, w przypadku sporu związanego z usługami świadczonymi przez Allegro.pl w ramach Allegro, użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR. W tym celu powinien posłużyć się adresem email: odr-allegro@allegrogroup.com

Gdzie powinny znaleźć się informacje dotyczące ODR?

Zgodnie z treścią rozporządzenia nr 524/2013, informacja o ODR wraz z linkiem do platformy powinna znaleźć się w widocznym miejscu. W przypadku przedsiębiorców sprzedających w Allegro takim miejscem będzie zakładka Reklamacja. Oprócz powyższej informacji niezbędne jest także wskazanie adresu poczty elektronicznej, który konsument będzie mógł wprowadzić korzystając z platformy. Dodatkowo Sprzedający jest również zobowiązany do poinformowania konsumenta o platformie ODR w momencie, gdy konsument zgłasza reklamację.

Przykładowa informacja o platformie ODR

Jako konsument możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, możesz złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Podaj przy tym nasz adres poczty elektronicznej: ...@...

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Nadal szukasz odpowiedzi?  ZAPYTAJ NA ALLEGRO GADANE

Warto wiedzieć więcej


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro