Sprzedaż zakończona

Oferty sponsorowane, które mogą Cię zainteresować

, , ,

ZESTAW KATAN Z POCH STOJAK HONOR LICYTACJA BCM

od
Super Sprzedawcy
www_replicart_pl
99,4% poleca sprzedawcę
Dostawaod 10,99 zł
Czas wysyłki24 godziny
Czas na odstąpienie od umowy14 dni
Zakończona
(czwartek, 14 listopada 2019, 21:00:27)
Allegro gwarantuje bezpieczne zakupy
Otrzymasz kupiony przedmiot albo zwrócimy Ci pieniądze. Sprawdź szczegóły.

Parametry

    • Faktura:
      Wystawiam fakturę VAT

Opis

ZESTAW KATAN Z POCHWĄ I STOJAKIEM HONOR TL492-395CA-3PCS MEGA HIT - LICYTACJA BEZ CENY MINIMALNEJ

Materiał:

OSTRZA: STAL WĘGLOWA polerowana (wymaga konserwacji)

Na ostrzu hamon uzyskany chemicznie

OSTRZA SYGNOWANE: JAPANESE SWORD

Na pochwach grawer wykonany ręcznie: HONOR

Na ostrzach grawer: “今古有神奉志士”. -  „Teraz i w przeszłości istnieje bóg, który jest po stronie osoby kierującej się ideałami i uczciwością. „

Wszystkie miecze są lekko naostrzone

POCHWA/ SAYA: z twardego drewna oplot sageo bawełniany

Tsuba: ze stopu cynku i aluminium z motywem ryby i płaszczki

Kashira ze stopu cynku i aluminium

Rękojeść: drewniana, oplot bawełniany

KATANA:

Długość w pochwie: ok 101 cm

Długość miecza: ok 95,5 cm

Długość pochwy: ok 75,5 cm

Długość ostrza: ok 70 cm

Długość rękojeści: ok 25,5 cm

Grubość ostrza przy rękojeści: ok 3 mm

Szerokość ostrza: ok 2,7 cm

Waga z pochwą: ok 0,81 kg

Waga ostrza: ok 0,62 kg

Waga pochwa: 0,20 kg

WAKIZASHI:

Długość w pochwie: ok 79 cm

Długość miecza: ok 72,5 cm

Długość pochwy: ok 56,5 cm

Długość ostrza: ok 50 cm

Długość rękojeści: ok 22,5 cm

Grubość ostrza przy rękojeści: ok 3 mm

Szerokość ostrza: ok 2,7 cm

Waga z pochwą: ok 0,65 kg

Waga ostrza: ok 0,47 kg

Waga pochwa: 0,18 kg

TANTO:

Długość w pochwie: ok 54 cm

Długość miecza: ok  48 cm

Długość pochwy: ok 36,5 cm

Długość ostrza: ok 30,5 cm

Długość rękojeści: ok 16,5 cm

Grubość ostrza przy rękojeści: ok 3 mm

Szerokość ostrza: ok 2,7 cm

Waga z pochwą: ok 0,43 kg

Waga ostrza: ok 0,33 kg

Waga pochwa: 0,10 kg

W zestawie stojak:

Rozstaw widełek: ok 27 cm

Wysokość: ok 29 cm

Dostawa i płatność

od 10,99 zł

Dostawa i płatność

Wysyłka z: Krzywiń, Polska
Kupujesz więcej niż jedną sztukę?
Kurier
koszt dostawy
czas realizacji
Kurier
Kurier GLS
10,99 zł
wt. 17 gru. u Ciebie
wt. 17 gru. u Ciebie
Kurier GLS pobranie
15,00 zł
wt. 17 gru. u Ciebie
wt. 17 gru. u Ciebie
Płatności

Reklamacja

Reklamacja

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

2 lata

Adres do reklamacji

PHU Carus
ul. Kościańska 42
64-010 Krzywiń
Dodatkowe informacje

 Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży,  Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
     2.    Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego  reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji  związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
     3.    Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z  korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i  przesłana na adres info@globalreplicas.com . W zgłoszeniu reklamacyjnym  Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca  niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje  reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi. 


 Rękojmia
     1.    Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad  fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta,  jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
     2.    Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
     a)    złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od  Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych  niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo  wadę usunie.
         Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już  wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił  zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.  Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady  żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać  usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w  sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych  kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy  ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od  wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę  niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
     b)    żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia  wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad  lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla  Klienta.
         Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta,  jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w  sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim  możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży  wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi  Sprzedawca.
     3.    Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest  obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku  Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
     4.    Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna  zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru  Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od  wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć  się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie  Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o  obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru  na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy  sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z  chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia  wady.
     5.    Sprzedawca umożliwia Klientowi będącemu Konsumentem,  skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.Podmiotem  uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat  Inspekcji Handlowej w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań,  http://www.poznan.wiih.gov.pl 

Zwroty

14 dni na odstąpienie od umowy

Zwroty

14 dni na odstąpienie od umowy
Czas na odstąpienie od umowy
14 dni
Koszt zwrotu
Koszt zwrotu zależy od tego, jaką metodę dostawy wskażesz podczas zakupu.
dostawa
zwrot
Wszystkie metody dostawy dostępne w ofercie
na własny koszt
Adres do zwrotu
PHU Carus
ul. Bojanowskiego 9
64-010 Krzywiń
Dodatkowe informacje

 Odstąpienie od Umowy sprzedaży      1.    Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może  w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.      2.    Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.          Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy  oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone  przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty  elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na  formularzu, którego wzór został zamieszczony przez serwis Allegro jako  Ustawowy wzór odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy  wysłanie oświadczenia przed jego upływem.          Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając  Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza  udostępnionego na stronie Allegro: Ustawowy wzór odstąpienia od umowy.  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego  upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie  formularza złożonego za pośrednictwem serwisu Allegro.      3.    W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.      4.    Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy  sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.      5.    Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w  terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu  od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego  płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może  wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili  otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu  odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi  wcześniej.      6.    Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał  sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy  oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu  Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.      7.    Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie,  jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od  Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na  adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.      8.    W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.      9.    Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w  zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o  kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.      10.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości  Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza  sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania  Towaru.      11.    Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego  samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument  wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla  niego z żadnymi kosztami. 

O sprzedającym

www_replicart_pl

O sprzedającym

www_replicart_pl

99,4%

kupujących poleciło tego sprzedawcę
w ostatnich 12 miesiącach
ZGODNOŚĆ Z OPISEM
4,9/5
OBSŁUGA KLIENTA
5,0/5
KOSZT WYSYŁKI
4,9/5
Nie wyświetlamy już oceny za czas wysyłki.
Przewidywany czas dostawy zobaczysz na stronie oferty.
NA ALLEGRO OD
od 9 lat i 2 miesięcy
OSTATNIE LOGOWANIE
dzisiaj o 11:21

Dane firmy

Ewa Szczodrowska
PHU CARUS
Kościańska 42
64-010 Krzywiń
REGON: 301566214
NIP: 698-169-88-41

Kontakt

  • 693 *** *** (pokaż)
  • 796 *** *** (pokaż)
poniedziałek - piątek
08:00 - 16:00
sobota - niedziela
zamknięte

Informacje o sprzedającym

 W ofercie ponad 5000 modeli replik broni: Kategorie  Szable polskie kute i hartowane treningowe  Szable polskie dekoracyjne  Szable husarskie  Szable kawaleryjskie  Szable oficerskie  Szable szlacheckie  Szable ułańskie  Szable paradne  Gładkie szable polskie bez pochwy  Gładkie szable polskie z pochwą  Grawerowane szable polskie bez pochwy  Grawerowane szable polskie z pochwą  Gładkie szable polskie na tablo  Grawerowane szable polskie na tablo  Szable polskie nożyki do listów  Ryngrafy do szabel  Szable zestawy  Szabla kawaleryjska wz.1917  Szable zagraniczne  Szable amerykańskie  Szable angielskie  Szable francuskie  Szable niemieckie  Szable pirackie  Szable pozostałe  Szable rosyjskie  Szable węgierskie  Figurki rycerzy i wojowników  Hełmy  Hełmy do walki  Hełmy celtyckie  Hełmy greckie  Hełmy pozostałe  Hełmy rycerskie  Hełmy rzymskie  Hełmy wikingów  Hełmy husarskie  Herby i panoplie  Inne  Miniaturowe machiny oblężnicze  Miecze do walki  Miecze celtyckie  Miecze greckie  Miecze rzymskie  Miecze wikingów  Miecze średniowieczne  Renesansowe miecze, rapiery i szable  Falchiony, miecze szkockie i inne  Miecze samurajskie  Katany dekoracyjne  Katany profesjonalne  Profesjonalne miecze ninja  Profesjonalne miecze shirasaya  Profesjonalne wakizashi  Profesjonalne tanto  Repliki tanto  Repliki wakizashi  Miecze japońskie zestawy  Zestawy profesjonalnych mieczy japońskich  Miecze ninja dekoracyjne  Miecze shirasaya dekoracyjne  Figurki słynnych samurajów  Noże  Kordziki i noże myśliwskie dekoracyjne  Noże historyczne repliki  Noże myśliwskie elk ridge  Noże us army  Noże us marines  Noże pozostałe  Nożyki do listów  Plakat historyczny - repliki  Józef piłsudski  Propagandowe z wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921  Wojsko polskie - bronisław gembarzewski - a3  Podpórki do książek  Pozostała broń biała  Bagnety wojskowe  Buzdygany do walki  Halabardy, oszczepy  Maczugi, kiścienie, bławy, morgensterny  Rapiery  Rapiery do walki  Sztylety do walki  Sztylety bez pochwy  Sztylety z pochwą  Topory  Topory do walki  Ramy i skrzynki  Repliki i oraz ii wojna  Repliki broni palnej  Działa  Garłacze  Muszkiety  Nietypowe modele broni palnej  Pistolety kapiszonowe  Pistolety pirackie  Pistolety na zawieszkach  Prochownice  Repliki karabinów i pistoletów  Repliki pistoletów skałkowych  Repliki rewolwerów - colty  Strzelby  Winchestery  Zestawy pojedynkowe  Repliki filmowe  Repliki mieczy  Miecze ceremonialne  Miecze dwuręczne  Miecze greckie  Miecze historyczne  Miecze masońskie  Miecze szkockie  Miecze rzymskie  Miecze wikingów  Miecze templariuszy  Rzeźby forchino  Rzeźby veronese  Rzeźby z indonezji na prezent  Opancerzenie  Baty kowbojskie  Gwiazdy szeryfa  Kabury  Pasy kowbojskie  Pasy i rękawice  Tarcze  Tarcze do walki  Zbroje  Templariusze  Stojaki  Wieszaki i zawieszki  Miecze treningowe drewniane i z tworzywa  Odzież historyczna  Tuniki męskie  Peleryny i płaszcze 

Pozostałe informacje

PHU CARUS  

ul. Kościańska 42 

64-010 Krzywiń 

Nip: 698-169-88-41  

Regon: 301566214 

Nazwa Banku: Raiffeisen Polbank 

numer konta do wpłat w PLN : 85 1750 0012 0000 0000 2502 0111

Oferty kupna

Oferty kupna

użytkownik

cena

data

W...l

cena
215,00 zł
data
czwartek, 14 listopada, 11:21:40

C...5

cena
212,50 zł
data
czwartek, 14 listopada, 15:04:48

X...u

cena
115,01 zł
data
czwartek, 14 listopada, 00:08:41

N...5

cena
112,50 zł
data
środa, 13 listopada, 22:16:59

E...6

cena
109,11 zł
data
środa, 13 listopada, 09:51:40

C...1

cena
105,00 zł
data
wtorek, 12 listopada, 22:28:10

C...3

cena
102,50 zł
data
wtorek, 12 listopada, 15:01:59

j...6

cena
101,50 zł
data
wtorek, 12 listopada, 13:42:43

C...0

cena
65,00 zł
data
wtorek, 12 listopada, 14:06:35

C...2

cena
30,00 zł
data
wtorek, 12 listopada, 12:53:21

j...6

cena
16,00 zł
data
wtorek, 12 listopada, 12:20:42

c...1

cena
15,00 zł
data
wtorek, 12 listopada, 12:15:05

B...l

cena
6,00 zł
data
wtorek, 12 listopada, 08:37:07

C...1

cena
5,50 zł
data
wtorek, 12 listopada, 07:12:40

m...6

cena
4,00 zł
data
poniedziałek, 11 listopada, 22:39:20

C...2

cena
3,00 zł
data
poniedziałek, 11 listopada, 22:27:46

I...5

cena
2,50 zł
data
poniedziałek, 11 listopada, 21:55:56

C...9

cena
1,50 zł
data
poniedziałek, 11 listopada, 21:09:26

Numer oferty: 8674722243

 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro