, , ,

Wyświetlacz LCD Samsung Ativ S I8750 ORYG

od
Super Sprzedawcy
CCS_SERWIS
129,00
Allegro Smart!
Liczba sztuk
z 1 sztuki
Allegro gwarantuje bezpieczne zakupy
Otrzymasz kupiony przedmiot albo zwrócimy Ci pieniądze. Sprawdź szczegóły.

Parametry

  • Stan:
   Nowy
  • Faktura:
   Wystawiam fakturę VAT
  • Marka:
  • Waga (z opakowaniem):
   0.13 kg

Opis

Kompletny wyświetlacz Wyświetlacz LCD Samsung Active S z panelem dotykowym. 

Jest to oryginalna część serwisowa używana przez naszą firmę do napraw gwarancyjnych. 

Stan: NOWY 

Jakość: ORYGINALNY

Kod producenta: GH97-14210A

Kolor: srebrny

Kompatybilność: GT-I8750

Opakowanie: oryginalny Service Box Samsung

Nasze centrum serwisowe zlokalizowane w Piasecznie posiada autoryzację wiodących Producentów do wykonywania gwarancyjnych i pogwarancyjnych napraw telefonów komórkowych, modemów i telefonów stacjonarnych: 

 • ALCATEL - telefony komórkowe, tablety, modemy. routery oraz smartwatch 
 • CAT - telefony komórkowe 
 • COOLPAD - telefony komórkowe 
 • HONOR- telefony komórkowe 
 • HUAWEI - telefony komórkowe, tablety, modemy. routery oraz smartwatch 
 • SAMSUNG - telefony komórkowe, modemy oraz Galaxy Camera 
 • XIAOMI - telefony komórkowe 

Zdjęcia przedstawiają faktycznie sprzedawany produkt.

Oferty sponsorowane, które mogą Cię zainteresować

Dostawa i płatność

od 8,99 zł

Dostawa i płatność

Wysyłka z: Piaseczno, Polska
Kupujesz więcej niż jedną sztukę?Sprawdź koszt dostawy dla wielu sztuk
Odbiór w punkcie
koszt dostawy
czas realizacji
Odbiór w punkcie
Allegro Paczkomaty 24/7 InPost
8,99 zł
2 dni robocze
z pakietem
0,00 zł
2 dni robocze
Odbiór osobisty w punkcie sprzedawcy
0,00 zł
1 dzień roboczy
1 dzień roboczy
Odbiór osobisty w punkcie sprzedawcy pobranie
0,00 zł
1 dzień roboczy
1 dzień roboczy
Kurier
koszt dostawy
czas realizacji
Kurier
Kurier DPD
11,00 zł
2-3 dni robocze
2-3 dni robocze
Kurier DPD pobranie
13,00 zł
2-3 dni robocze
2-3 dni robocze

Punkty odbioru

CCS
ul. Puławska 38 piętro 1 pokój 5
05-500 Piaseczno
woj. mazowieckie
tel.: 227263803

płatność kartą i gotówką
prosimy umówić się na odbiór

Płatności

Gwarancja

6 miesięcy

Gwarancja

Rodzaj gwarancji

sprzedającego

Okres gwarancji

6 miesięcy
Dodatkowe informacje

  

WARUNKI GWARANCJI SPRZEDAJĄCEGO:

1. Sprzedający tj. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie (kod pocztowy: 05-500) przy ul. Puławskiej 40A, udziela gwarancji na sprzedany przez siebie produkt na poniższych zasadach. 

2. Do udzielonej gwarancji znajdują zastosowanie zasady wynikające z art. 577-581 Kodeksu cywilnego z uwzględnieniem postanowień poniższych.

3. Gwarancja udzielana jest na produkt fabrycznie nowy.

4. Gwarancja obejmuje tylko wady fizyczne produktu powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie, o ile wady te ujawnią się w okresie gwarancji.

5. Okres gwarancji wynosi 6 (sześć) miesięcy, licząc od dnia, w którym produkt został wydany Kupującemu przez Sprzedającego.

6. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadkach innych niż wady fizyczne produktu.

7. Gwarancją nie są objęte wady fizyczne produktu powstałe z innych przyczyn niż tkwiące w sprzedanym produkcie, w tym:

a. uszkodzenia powstałe na skutek urazów mechanicznych i wywołanie nimi wady,

b. uszkodzenia spowodowane przez czynniki zewnętrzne, w szczególności na skutek zalania cieczą, zawilgocenia, kondensacji pary wodnej, działania zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur, wyładowań elektrostatycznych bądź atmosferycznych, działania substancji chemicznych, upadki, uderzenia i naprężenia i wywołane nimi wady,

c. uszkodzenia wynikające z adaptacji bądź modyfikacji produktu lub jego części i wywołane nimi wady,

d. uszkodzenia powstałe na skutek używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem bądź właściwościami, i wywołanie nimi wady

e. uszkodzenia wynikające z zaniedbań użytkownika i wywołane nimi wady.

8. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktów spowodowanego normalną eksploatacją, a także usterek powstałych w wyniku niewłaściwego/niefachowego montażu, obsługi, naprawy lub konserwacji czy użycia, usterek produktu spowodowanych przez inne części współpracujące z reklamowanym produktem, które były uszkodzone.

9. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadkach, gdy oznaczenia produktu takie jak numery seryjny, numer IMEI (o ile występują dla danego produktu) są nieczytelne lub noszą znamiona ingerencji osób trzecich.

10. W celu realizacji roszczenia wynikającego z gwarancji, uprawniony z gwarancji winien dostarczyć wadliwy produkt do siedziby Sprzedającego wskazanej w punkcie 1. powyżej, wraz z dowodem zakupu. Produkt winien być zapakowany w sposób zapewniający bezpieczeństwo produktu w czasie transportu.

11. W razie ujawnienia się - w okresie trwania gwarancji - wady, która powinna być usunięta w ramach gwarancji, Sprzedający usunie ją poprzez naprawę bądź wymianę produktu na produkt wolny od wad w terminie 14 dni od dostarczenia produktu do Sprzedającego.

12. Powyższe warunki gwarancji obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.  

Reklamacja

Reklamacja

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

2 lata

Adres do reklamacji

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
Puławska 38 pietro 1, pokój 5
05-500 Piaseczno
Dodatkowe informacje

  

REKLAMACJE, W TYM OPIS PROCEDURY REKLAMACYJNEJ: 

1. W zakresie produktów kupionych od Sprzedającego za pośrednictwem platformy Allegro Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkty wolne od wad. 

2. Sprzedający odpowiada, jeżeli produkty mają wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym kodeksem cywilnym, przy zachowaniu postanowień poniższych. 

3. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży na odległość. 

4. Jeżeli Kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedającego zostaje ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

5. Wszelkie reklamacje można składać do Sprzedającego w drodze korespondencji pisemnej lub elektronicznej na adres: 

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., 

ul. Puławska 38, 

05-500 Piaseczno, 

e-mail: allegro@aps.ccsonline.pl, 

tel. 22 726 38 285 fax. 22 726 88 01.

6. Reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie klienta, oznaczenie zamówienia oraz opis problemu, będącego podstawą złożenia reklamacji.

7. Sprzedający będzie rozpatrywać reklamacje z tytułu rękojmi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z reklamowanym produktem. Gdyby wyjaśnienie okoliczności faktycznych związanych z reklamacją w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym było niemożliwe, reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie powołanych okoliczności było możliwe. 

8. Do innych reklamacji konsumenta niż reklamacja z tytułu rękojmi lub gwarancji zastosowanie znajduje art. 7a Ustawy o prawach konsumenta. 

9. W momencie odbioru przesyłki klient ma obowiązek zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli klient stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. 

10. Koszty związane z odesłaniem produktu reklamowanego Sprzedający zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Koszty te nie mogą jednak przekraczać kosztów zwyczajowo przyjętych w stosunkach tego rodzaju. 

Zwroty

14 dni na odstąpienie od umowy

Zwroty

14 dni na odstąpienie od umowy
Czas na odstąpienie od umowy
14 dni
Koszt zwrotu
Koszt zwrotu zależy od tego, jaką metodę dostawy wskażesz podczas zakupu.
dostawa
zwrot
Allegro Paczkomaty 24/7 InPost
za darmo
Pozostałe metody
na własny koszt
Adres do zwrotu
Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
Puławska 38 pietro 1, pokój 5
05-500 Piaseczno
Dodatkowe informacje

  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KUPUJACEGO BĘDĄCEGO KONSUMENTEM:

1. Kupujący będący Konsumentem – zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta – ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym na odległość przy wykorzystaniu platformy Allegro, w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta.

2. Bieg terminu do odstąpienia przez Kupującego będącego konsumentem od umowy rozpoczyna się: a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności: od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części, b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. Konsument może odstąpić od umowy składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak wykorzystanie wzoru nie jest obowiązkowe. 

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość przy wykorzystaniu platformy, umowę uważa się za niezawartą.

6. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego). W przypadku dostarczenia kilku zakupionych produktów w jednej przesyłce i odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży jednego bądź niektórych z zakupionych produktów, Sprzedający może nie pozostawać zobowiązany do zwrotu kosztów dostarczenia produktu/ów objętego/ych odstąpieniem.

7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W każdym wypadku konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem na adres: Cyfrowe Centrum Serwisowe s.a. ul. Puławska 38, Piętro 1, Pokój 5, 05-500 Piaseczno

11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

13. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta w tym zaś w szczególności w odniesieniu do umów: 

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, 

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, 

c) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 

d) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia, 

e) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 

f) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 

g) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy, 

h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 

i) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

15. W wypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Sprzedający zwróci koszty doręczenia mu kupionego produktu – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sprzedającego dla tego produktu.

16. W wypadku odstąpienia od umowy, konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

17. Zwracane produkty powinny być kompletne. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z produktem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

    

[kk1]Wzór formularza do umieszczenia w zakładce „Zwroty” w opcji „do pobrania”.

O sprzedającym

CCS_SERWIS

O sprzedającym

CCS_SERWIS

99,0%

kupujących poleciło tego sprzedawcę
w ostatnich 12 miesiącach
ZGODNOŚĆ Z OPISEM
4,9/5
OBSŁUGA KLIENTA
5,0/5
CZAS WYSYŁKI
5,0/5
KOSZT WYSYŁKI
5,0/5
NA ALLEGRO OD
od 6 miesięcy
OSTATNIE LOGOWANIE
dzisiaj o 19:47

Dane firmy

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
Puławska 40a
05-500 Piaseczno
NIP: 951-19-78-674

Kontakt

 • 227****** (pokaż)

Informacje o sprzedającym

Sprzedającym pozostaje spółka Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000253995, posiadająca: numer NIP: 951-19-78-674, numer Regon 016321051, Numer Rejestrowy BDO: 000042506, o kapitale zakładowym w wysokości 1.589.100 złotych (kapitał został w całości wpłacony).

Nasze centrum serwisowe zlokalizowane w Piasecznie posiada autoryzację wiodących Producentów do wykonywania gwarancyjnych i pogwarancyjnych napraw telefonów komórkowych, modemów i telefonów stacjonarnych:  

ALCATEL - telefony komórkowe, tablety, modemy. routery oraz smartwatch  

CAT - telefony komórkowe  

COOLPAD - telefony komórkowe  

HONOR- telefony komórkowe  

HUAWEI - telefony komórkowe, tablety, modemy. routery oraz smartwatch  

SAMSUNG - telefony komórkowe, modemy oraz Galaxy Camera  

XIAOMI - telefony komórkowe 

POSTANOWIENIA REGULAMINOWE:  

1. Postanowienia niniejszego działu/zakładki, jak również postanowienia zawarte w pozostałych działach/zakładkach stanowią integralną część umowy sprzedaży. Na żądanie konsumenta Sprzedający wyjaśni znaczenie poszczególnych postanowień.  

2. Do sprzedaży znajdują również odpowiednie zastosowanie postanowienia zaakceptowanego przez klienta Regulaminu Allegro dostępnego pod adresem: https://allegro.pl/regulamin/pl.  

3. Podane ceny produktów, a także koszty transportu/dostawy produktów wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).  

4. Zakupu mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.  

5. Dostępne opcje płatności to: a) płatność za pobraniem, w przypadku dostawy przesyłką kurierską , b) płatność elektroniczna, za pośrednictwem udostępnionego przez platformę Allegro operatora płatności, c) inne metody płatności dostępne w platformie Allegro, d) płatność kartą lub gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedającego.  

6. Na klienta będącego konsumentem nie jest nałożony obowiązek zapłaty ceny przed otrzymaniem świadczenia. Wybór możliwości zakupu obejmującej zapłatę ceny przed otrzymaniem świadczenia, w tym w szczególności zapłata w formie przedpłaty, jest uprawnieniem klienta.  

7. Dostawy zakupionych produktów realizowane będą wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

8. Poza możliwością osobistego odbioru towaru w siedzibie Sprzedającego, Sprzedający umożliwia obecnie zrealizowanie dostawy wyłącznie poprzez przesyłkę kurierską.  

9. Osobisty odbiór towaru możliwy jest w siedzibie Sprzedającego, po wcześniejszym umówieniu się ze Sprzedającym. Dane kontaktowe wskazano powyżej. W przypadku osobistego odbioru klient nie ponosi kosztów transportu/przesyłki produktu.  

10. Niezależnie od ilości produktów zakupionych u Sprzedającego w ciągu jednego dnia (przy czym produkty zakupione w sobotę lub niedzielę uważa się na potrzeby dostawy za zakupione w pierwszy następujący po niedzieli dzień roboczy), jeżeli Kupujący wybrał opcję dostawy przesyłką kurierską z takim samym adresem dostawy dla każdego z produktów, i nie wybrał oddzielnej przesyłki dla każdego z produktów, Kupujący ponosi koszt jednej przesyłki kurierskiej.  

11. Sprzedający w związku ze sprzedażą produktu wystawia stosowny dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży, tj. paragon albo fakturę.   

12. Z zastrzeżeniem zdania drugiego, Sprzedający dołoży wszelkich starań by zamówienie zostało zrealizowane w terminie od 1 do 2 dni roboczych od chwili zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku dokonywania przez klienta płatności w formie przedpłaty (płatności przelewem z góry lub za pośrednictwem udostępnionego przez platformę operatora płatności), termin o którym mowa w zdaniu pierwszym liczony jest od daty wpłacenia do Sprzedającego kwoty pełnej ceny.  

13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej przy wykorzystaniu platformy umowy sprzedaży w przypadku wyboru przez Kupującego za pośrednictwem udostępnionego przez platformę operatora płatności jeżeli płatność nie zostanie dokonana w terminie 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży.  

14. Regulacje znajdujące zastosowanie wyłącznie do klientów będących przedsiębiorcami. W zakresie sprzedaży przez Sprzedającego produktów przy wykorzystaniu platformy: wyłączone jest stosowanie art. 681 Kodeksu cywilnego, zatem wskutek przyjęcia oferty z zastrzeżeniem zmiany nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, a samo przyjęcie oferty z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści poczytuje się za nową ofertę; wyłączone jest stosowanie art. 68(2) Kodeksu cywilnego, zatem wyłączone jest milczące przyjęcie oferty; wyłączone jest stosowanie art. 69 Kodeksu cywilnego, zatem wyłączone jest milczące przyjęcie oferty przez przystąpienie do wykonywania umowy. Zapłata ceny w formie potrącenia wymaga odrębnego porozumienia stron. Zapłata gotówką - w tym w opcji za pobraniem - możliwa jest jedynie przy uwzględnieniu regulacji ustawy Prawo przedsiębiorców dotyczących obowiązku rozliczeń za pośrednictwem rachunku płatniczego.  

15. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń z tytułu umów sprzedaży zawartych ze Sprzedającym, które stanowi postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym, lub o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument ma także możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) - ec.europa.eu/consumers/odr. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: (http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php). 

Pozostałe informacje


INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane: “RODO”  

1. Spółka Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. siedzibą w Piasecznie (kod pocztowy: 05-500), przy ulicy Puławskiej 40 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253995, o kapitale zakładowym w wysokości 1.589.100,00 zł (wpłaconym w całości) posiadająca numer REGON: 016321051, NIP: 9511978674, Numer Rejestrowy BDO: 000042506 (zwana dalej: „CCS”), jako administrator danych osobowych, przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię (imiona), nazwisko, adresy, e-mail, telefon, nazwa użytkownika, nr rachunku bankowego, firma, NIP, REGON, inne dane stanowiące dane osobowe w rozumieniu RODO.  

2. Państwa dane osobowe pozyskujemy od Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 34 000 000 złotych, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252674798, REGON: 365331553, prowadzącej platformę handlową dostępną pod adresem: www.allegro.pl, w związku z Państwa działaniami na platformie, w tym udziałem w Transakcjach, Licytacjach, Dyskusjach (jak zdefiniowano w Regulaminie Allegro dostępnym na platformie) w odniesieniu do produktów prezentowanych przez CCS za pośrednictwem platformy, w tym w związku z dokonaniem przez Państwa zakupu za pośrednictwem tej platformy, wykonaniem zawartej umowy, obsługą reklamacji, korespondencją.  

3. Dane osobowe mogą być również przekazane nam bezpośrednio przez Panią/Pana w związku z zawarciem bądź wykonaniem umowy, w tym realizacji praw lub obowiązków z niej wynikających.  

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

4.1. podejmowania przez Panią/Pana działań w odniesieniu do produktów prezentowanych przez CCS za pośrednictwem platformy, zawierania lub wykonywania zawieranej z Panią/Panem umowy, w tym realizacji obsługi posprzedażnej (roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przez okres tych działań lub wykonywania umowy;  

4.2. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie Pani/Pan lub CCS możecie mieć w stosunku do siebie w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przez okres wykonywania umowy oraz przez okres od zakończenia umowy niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;  

4.3. realizacji uzasadnionych interesów CCS w tym np. zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych, zapobieganie czynom niedozwolonym;  

4.4. wykonywania obowiązków prawnych CCS - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przez okres obowiązywania umowy oraz dodatkowo przez okres wymagany przepisami prawa;  

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia a następnie realizacji Umowy. Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością jej zawarcia i realizacji.  

6. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, uzyskania kopii danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.  

7. W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt z nami: pisemnie na wskazany w pkt 1 adres siedziby CCS (z dopiskiem „RODO”) lub drogą poczty elektronicznej na adres: rodo@ccsonline.pl.  

8. Przewidywanymi odbiorcami danych są w szczególności bank, podmiot realizujący płatność i firma kurierska współpracująca z Administratorem, a także podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym pracownicy, współpracownicy i dostawcy usług, w tym dostawcą usług i rozwiązań informatycznych, – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.  


Odwrotne obciążenie VAT.  

1. Jeżeli łączna wartość produktów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy o VAT tj.: komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy, telefony komórkowe, w tym smartfony, konsole do gier wideo (stosowane z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów, w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te produkty przekracza kwotę 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych netto, ich nabycie może nastąpić pomiędzy CCS a klientem na odrębnie, pisemnie ustalonych przez strony zasadach, w szczególności z uwzględnieniem przewidzianej Ustawą VAT zasady odwrotnego obciążenia VAT, o ile ma zastosowanie wobec klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Za jednolitą gospodarczo transakcję w rozumieniu Ustawy o VAT uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw produktów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy o VAT, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy. Za jednolitą gospodarczo transakcję, uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie produktami wymienionymi w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy o VAT.  

3.  Po zawarciu umowy sprzedaży Sprzedający skontaktuje się z klientem i ustali czy klient i umowa sprzedaży podlega zasadzie odwrotnego obciążenia VAT. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, których wartość przekracza kwotę 20 000 zł netto w terminie 30 dni od daty jej zawarcia, w przypadku gdy Strony nie uzgodnią, że Klient i umowa sprzedaży podlegają zasadzie odwrotne obciążenie VAT, o której mowa w Ustawie VAT. Dostawa towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT i objętych Umowa sprzedaży, następująca w wykonaniu jednolitej gospodarczo transakcji w rozumieniu Ustawy VAT, nastąpi w ciągu 30 dni po uzgodnieniu przez Strony warunków upoważniających do realizacji Umowy sprzedaży z zastosowaniem zasady odwrotne obciążenie VAT w rozumieniu Ustawy VAT. 

4. Zapłata należności z tytułu sprzedaży produktów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy o VAT w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, których wartość przekracza kwotę 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych netto nastąpić może wyłącznie z rachunku płatniczego klienta, który umożliwia CCS identyfikację składającego zlecenie płatnicze.  

5. W przypadkach umów sprzedaży, w ramach których występuje jedna lub więcej dostaw produktów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy o VAT, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy, uznawanych za jednolitą gospodarczo transakcję w rozumieniu Ustawy o VAT, klient zobowiązany jest do przyjęcia i podpisania wystawionych przez CCS odpowiednich dokumentów księgowych w celu dopełnienia zobowiązań, przewidzianych procedurą odwrotne obciążenie VAT, o których mowa w Ustawie o VAT.  

6. W przypadku, gdy klient składając zamówienie w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, w rozumieniu Ustawy o VAT, której wartość przekracza kwotę 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych netto zapłaci cenę produktu wymienionego w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy o VAT korzystając z udostępnionych w sklepie elektronicznych instrumentów płatniczych, uiszczona kwota zostanie rozliczona na poczet transakcji podlegającej zasadzie odwrotnego obciążenia VAT, realizowanej na warunkach uzgodnionych z działem B2B  Sprzedającego, a ewentualna nadwyżka zostanie zwrócona klientowi na rachunek bankowy wskazany przez klienta pracownikowi działu B2B Sprzedającego. W przypadku gdy Sprzedawca odstąpi od umowy sprzedaży klientowi zostanie zwrócona cała zapłacona kwota. 

Numer oferty: 7968755630

Inni klienci oglądali również

 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro