Wtyczka 13 PIN BRINK 767049

od
Oficjalny Sklep Marki Brink
29,52
1 osoba kupiła 1 sztukę
Przesyłka płatna z góry
Przesyłka kurierska13,53 zł
Pocztex Kurier4811,07 zł
Przesyłka płatna przy odbiorze
Przesyłka kurierska pobranie15,99 zł
Pocztex Kurier48 pobranie14,76 zł
sprawdź szczegóły
Liczba sztuk
z 386 sztuk
Allegro gwarantuje bezpieczne zakupy
Otrzymasz kupiony przedmiot albo zwrócimy Ci pieniądze. Sprawdź szczegóły.

Parametry

  • Stan:
   Nowy
  • Faktura:
   Wystawiam fakturę VAT
  • Rodzaj:
   13 PIN
  • Waga (z opakowaniem):
   1 kg

Opis

WTYCZKA 13PIN

Numer katalogowy: 767049

Przeznaczenie:

uniwersalna

13 PIN

Opinie o produkcie

5,00
Rewelacyjny
5,00/5
(3 oceny)
3
0
0
0
0

31 października 2018 od
Doskonała jakość
Brak

Dostawa i płatność

od 11,07 zł

Lokalizacja: Wolsztyn, Polska

Aby mieć darmową dostawę, kup u Brink za co najmniej 300.00 zł.

Wysyłka

Przesyłka płatna z góry

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
Przesyłka kurierska
pierwsza sztuka
13,53 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
50
Pocztex Kurier48
pierwsza sztuka
11,07 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
50

Przesyłka płatna przy odbiorze

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
Przesyłka kurierska pobranie
pierwsza sztuka
15,99 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
50
Pocztex Kurier48 pobranie
pierwsza sztuka
14,76 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
50
Odbiór osobisty pobranie
pierwsza sztuka
0,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
-

Sprzedawca nie określił cen wysyłki za granicę

Skontaktuj się ze sprzedawcą, jeśli zależy Ci na dostawie

Płatności

Reklamacja

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

2 lata
rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

Adres do reklamacji

Brink Towing Systems Sp. z o.o
Ul, Poniatowskiego 19
64-200 Wolsztyn
Dodatkowe informacje

Sprzedawca odpowiada wobec klienta z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, jeśli wraz z zakupionym towarem dostarczono oświadczenie gwarancyjne (kartę gwarancyjną). Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki sprzedawcy i uprawnienia klienta. Jeżeli w oświadczeniu gwarancyjnym nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi 2 lata licząc od dnia, kiedy rzecz została klientowi wydana. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Reklamacje wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowanych prawnie należy kierować: 1. listem poleconym na adres: Brink Towing Systems Sp. z o.o. Ul, Poniatowskiego 19, 64-200 Wolsztyn; 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: info.pl@brink.eu; 3. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie po uruchomieniu linku „Pytanie do sprzedającego”. Celem złożenia reklamacji klient może skorzystać z wzoru reklamacji zamieszczonego poniżej, chociaż skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe. FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU miejscowość, data:.................................................................................................. imię i nazwisko:...................................................................................................... adres korespondencyjny: ........................................................................................ telefon kontaktowy:................................................................................................. adres e-mail: ......................................................................................................... nr zamówienia:....................................................................................................... REKLAMACJA TOWARU Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu .................................................................................. (nazwa produktu): ............................................................................................. jest wadliwy. Wada polega na ......................................................................................................................................................................................................................... Wada została stwierdzona w dniu .................................................................. Podstawa prawna roszczeń: gwarancja / rękojmia* W związku z powyższym, żądam: wymiany towaru na nowy*, nieodpłatnej naprawy towaru*, obniżenia ceny towaru o kwotę ..................................... (słownie:....................................................................) zł*, odstąpienia od umowy - zwrotu wartości zakupionego towaru*. Niniejszą reklamację wraz z reklamowanym produktem/produktami proszę przesłać na adres korespondencyjny: BrinkTowing Systems Sp. z o.o.Poniatowskiego 19, 64-200 Wolsztyn W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: tel: 600 600 745, e-mail: info.pl@brink.eu. Z poważaniem .................................................. _____________________________ *niepotrzebne skreślić Celem rozpatrzenia reklamacji klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar do sprzedawcy, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braków w reklamacji sprzedawca wezwie klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez klienta. W przypadku sprzedaży realizowanej na rzecz odbiorców biznesowych odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ogranicza się do straty. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści odbiorców biznesowych. Wykorzystywanie nazwy sprzedawcy, logo sklepu bądź oferowanych marek, jak również innych oznaczeń handlowych bez wyraźnej, pisemnej zgody sprzedawcy, jest zabronione. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży; 2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między klientem a sprzedawcą; 3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między klientem a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl. 4. może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a konsumentem, które nie zostaną załatwione na drodze pozasądowej, będą podlegały rozstrzygnięciu przez sądy powszechne właściwe zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów postępowania cywilnego. Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a odbiorcą biznesowym, będą podlegały rozstrzygnięciu przez sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na siedzibę sprzedawcy.

Zwroty

14 dni na odstąpienie od umowy
14 dni na odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy

14 dni

Adres do zwrotu

Brink Towing Systems Sp. z o.o.
ul. Poniatowskiego 19
64-200 Wolsztyn

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa

kupujący
Dodatkowe informacje

Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Uprawnienie do odstąpienia od umowy przez konsumenta realizowane jest poprzez wysłanie do sprzedawcy w powyższym terminie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument może sformułować oświadczenie o odstąpieniu od umowy samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru zamieszczonego poniżej. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Adresat: Brink Towing Systems Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 19, 64-200 Wolsztyn tel: 600 600 745, e-mail: info.pl@brink.eu Ja/My*niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpienia od umowy sprzedaży następujących rzeczy*/ umowy dostawy następujących rzeczy*: ................................................................................................................................ Data zawarcia umowy*/odbioru*:................................................................................. Imię i nazwisko konsumenta(-ów):............................................................................... Adres konsumenta(-ów):............................................................................................. Podpis konsumenta(-ów):............................................................................................ Data:........................................................................................................................ _________________________________________ *Niepotrzebne skreślić. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument może złożyć pisemnie na adres sprzedawcy podany wyżej (por. dane sprzedawcy) lub za pomocą e-mail na adres: info.pl@brink.eu Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: 1. świadczenia usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli; 8. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów; 9. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 11. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej; 12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres sprzedawcy podany powyżej. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (o ile zostały naliczone). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klientowi, który nie jest konsumentem, a jest odbiorcą biznesowym, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach podanych wyżej. Odbiorca biznesowy może od umowy odstąpić wyłącznie za wyraźną uprzednią zgodą sprzedawcy i na warunkach uzgodnionych uprzednio ze sprzedawcą.

O sprzedającym

Brink
Brink

99,7%

kupujących poleciło tego sprzedawcę
w ostatnich 12 miesiącach
ZGODNOŚĆ Z OPISEM
5,0/5
OBSŁUGA KLIENTA
5,0/5
CZAS WYSYŁKI
5,0/5
KOSZT WYSYŁKI
4,9/5
NA ALLEGRO OD
od 2 lat i 1 miesiąca

Dane firmy

Brink Towing Systems Sp. z o.o.
Poniatowskiego 19
64-200 Wolsztyn
REGON: 01276723500000
NIP: 521-263-12-97

Kontakt

 • 600 *** *** (pokaż)
 • 68 *** **** (pokaż)
poniedziałek - piątek
08:00 - 16:00
sobota - niedziela
zamknięte

Pozostałe informacje

O marce

Haki holownicze Brink cechuje wyjątkowa łatwości w użyciu, wytrzymałość oraz bezpieczeństwo użytkowania. Oferta zaczepów holowniczych odzwierciedla najważniejszy cel firmy – Idealne dopasowanie (Your Perfect Fit). Dlatego też w szerokiej ofercie produktów, każdy znajdzie zaczep idealny dla swoich potrzeb.

Dwa rodzaje automatycznie wypinanych haków holowniczych Brink BM (pionowo oraz poziomo), to rozwiązanie dla osób ceniących zachowanie estetyki pojazdu przy równoczesnym zwiększeniu jego funkcjonalności. Produkty są wyjątkowo proste w obsłudze. Wypięcie kuli zaczepu następuje w dwóch ruchach specjalnej dźwigni zwalniającej, co przywraca pierwotny wygląd pojazdu. Równocześnie dwustopniowy zamek haka zapewnia wysokie bezpieczeństwo podczas jego użytkowania.

Wraz z rosnącą popularnością pojazdów hybrydowych oraz aut miejskich producent wprowadził na rynek model haka dedykowany tego typu pojazdom. Brink RMC to rozwiązanie umożliwiające na przykład przewiezienie rowerów. Brink RMC także należy do typu automatycznie wypinanych haków, co zapewnia łatwość jego obsługi.

Najnowocześniejszym rozwiązaniem proponowanym przez firmę Brink są chowane haki Brink MX. Kula tego zaczepu chowa się pod zderzak samochodu, dzięki czemu jest całkowicie niewidoczna oraz gotowa do użytku w zaledwie kilka sekund.

W ofercie także:

* haki stałe,

* kule mocowane na płycie,

* dedykowane wiązki elektryczne,

* gniazda i wtyczki.

O nas

Grupa Brink jest najstarszą i największą firmą na rynku systemów holowniczych. Centrala firmy znajduje się w Staphorst. Tam oraz w Oosterhout znajdują się największe fabryki. Firma posiada swoje filie we Francji, Wielkiej Brytanii, Danii, Włoszech, Republice Południowej Afryki oraz, od połowy lat 90., w Polsce (z centralą w Wolsztynie). Produkujemy w czterech zakładach ponad milion haków holowniczych rocznie, zatrudniamy ponad 650 pracowników. Posiadamy 25% udziałów w globalnym rynku systemów holowniczych. Esencją sukcesu jest bliska współpraca z producentami samochodów już na etapie projektu. Nasi eksperci przystępują do pracy z producentem na dwa lata przed oficjalną premierą nowego pojazdu. Dlatego udaje nam się osiągnąć to, co jest kwintesencją marki – idealne dopasowanie (Your Perfect Fit).

Technologia

Firma Brink jest obecna na rynku od ponad stu lat. Jej nazwa pochodzi od nazwiska założyciela firmy Reinta Brinka. Rozpoczynając w 1903 roku od niewielkiego warsztatu kowalskiego w Assen, w północno-wschodniej Holandii, przez produkcję przyczep, aż do innowacyjnych rozwiązań w branży haków holowniczych, firma Brink rozwija się, ewoluuje i zdobywa coraz większą popularność i zaufanie wśród klientów.

Dziś marka Brink czerpie ze swojej historii i doświadczenia. Dbałość o wysoką jakość i wytrzymałość nawet najdrobniejszych elementów, tak charakterystyczną dla wyrobów rzemieślniczych, można zauważyć w każdym produkcie Brink.

Do produkcji haków holowniczych Brink stosowane są najwyższej jakości stopy stali. Dodatkowo produkty zabezpieczane są poprzez malowanie tzw. metodą zanurzeniową. Zapewnia to całkowite pokrycie haka ochronną substancją, która zwiększa jego odporność na korozję. Produkty Brink są również funkcjonalne, proste w użyciu oraz niezawodne. Projektanci, którzy pracują nad danym zaczepem holowniczym, mają na uwadze to, aby spełniał on wszystkie potrzeby klientów. Dlatego też każdy etap produkcji haków marki Brink obejmuje konsultacje z przedstawicielami wybranych marek samochodów (w celu stworzenia idealnie dopasowanego produktu).

Dokonując zakupu haka holowniczego Brink otrzymujecie Państwo gwarancję wytrzymałości oraz niezawodności. Jesteśmy dumni wiedząc, że możemy wspierać Was zarówno w codziennych transporcie, jak również w spełnianiu Waszych życiowych pasji. Brink – Your Perfect Fit

Numer oferty:6722191473
Zgłoś naruszenie zasad

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro