, , ,

VADEMECUM MATURA CHEMIA 2019 Egzamin Kolorowe Greg

od
anchel_2007 - 98,6%
Allegro Smart!z kurierem
Darmowa dostawa Smart! przy zakupach od 40 zł (punkty odbioru) lub od 100 zł (kurier)
Dostawa od 6,69 zł
Czas wysyłki 24 godziny
Zwrot za darmo
30 dni na odstąpienie od umowy
Liczba sztuk
z 1000 sztuk
3 dni do końca 
Allegro gwarantuje bezpieczne zakupy
Otrzymasz kupiony przedmiot albo zwrócimy Ci pieniądze. Sprawdź szczegóły.

Parametry

  • Stan:
   Nowy
  • Faktura:
   Wystawiam fakturę bez VAT

Opis

Pełny opis książki: Vademecum matura - chemia

ISBN: 978-83-7517-661-2

autor: Iwona Król, Piotr Mazur

liczba stron: 456

typ oprawy: oprawa zintegrowana

format: 170 x 245 mm

waga: 765 g

opis książki

Vademecum Matura - chemia Wydawnictwa GREG to książka zawierająca kompletny materiał niezbędny do przygotowania się do matury w jej aktualnie obowiązującej formule. Jest zgodna z najnowszą podstawą programową i zawiera także zagadnienia z klasy I, które pojawiają się w podstawie programowej po raz pierwszy.

Zadania opatrzono szczegółowymi informacjami, jak je rozwiązać, wraz z tłumaczeniem rozwiązania krok po kroku. Również w zadaniach zamkniętych pokazano prawidłowe odpowiedzi. Komentarze na marginesach wskazują szczególnie ważne kwestie i objaśniają trudniejsze czynności. Tam, gdzie jest to potrzebne, zadaniom towarzyszą czytelne i wyraźne rysunki. Informacje teoretyczne przedstawiono przystępnym, zrozumiałym językiem. Pomocne są liczne dokładne rysunki, ilustrujące ważne zagadnienia. Najważniejsze pojęcia wyróżniono wyraźnymi ramkami. Ważnym uzupełnieniem jest indeks pojęć. W tekście wskazano też za pomocą oznaczeń graficznych tematy i zagadnienia, które w ostatnich latach pojawiły się na maturze.

Vademecum Matura - chemia Wydawnictwa GREG to doskonała pomoc zarówno dla tegorocznych maturzystów, jak dla uczniów młodszych klas, którym zależy na szybkiej, bezproblemowej nauce i dobrych ocenach.

Książka w nowoczesnej i kolorowej szacie graficznej! Dołączono tasiemkę ułatwiającą zaznaczenie potrzebnych fragmentów oraz zakładkę z nadrukowanymi najbardziej potrzebnymi wiadomościami. Całość w funkcjonalnej i estetycznej oprawie zintegrowanej.

Wielką zaletą naszych repetytoriów jest bardzo trafne przewidywanie pytań na tegorocznym egzaminie. W każdej publikacji uwzględniliśmy tegoroczne przewidywania oraz pewniaki na test i egzamin.

Serdecznie polecamy!

spis treści

Ogólne informacje o egzaminiePOZIOM PODSTAWOWY

 • MATERIAŁY I TWORZYWA POCHODZENIA NATURALNEGO
 • Właściwości SiO2 i jego odmiany występujące w przyrodzie, proces produkcji szkła
 • Charakter chemiczny SiO2
 • Proces produkcji szkła
 • Rodzaje, właściwości i zastosowanie szkła
 • Surowce do produkcji wyrobów ceramicznych, cementu i betonu
 • Rodzaje skał wapiennych w przyrodzie, właściwości i zastosowanie
 • Wykrywanie skał wapiennych
 • Wykrywanie skał wapiennych w minerałach
 • Hydraty
 • Nazewnictwo hydratów
 • ŚRODKI CZYSTOŚCI
 • Proces zmydlania tłuszczów, mydła jako przykład detergentów
 • Otrzymywanie mydeł
 • Odczyn roztworu wodnego mydła
 • Wpływ twardości wody na mydła i detergenty
 • Eutrofizacja wód
 • Charakter chemiczny składników środków czystości
 • Emulsje
 • CHEMIA W KUCHNI
 • Niektóre składniki leków i ich działanie
 • Procesy fermentacyjne
 • Fermentacja alkoholowa
 • Fermentacja mlekowa
 • Fermentacja octowa
 • Fermentacja masłowa
 • Sposoby konserwacji żywności, zapobiegania psuciu się
 • CHEMIA GLEBY
 • Właściwości gleby i jej pH
 • Warstwy gleby
 • Nawozy
 • Wpływ nawozów na pH gleby
 • Zanieczyszczenia gleb i sposoby ochrony przed jej degradacją
 • Rekultywacja
 • PALIWA
 • Surowce służące do pozyskiwania energii
 • Destylacja ropy naftowej
 • Alternatywne źródła energii
 • Liczba oktanowa i sposoby jej zwiększania
 • ODZIEŻ I OPAKOWANIA
 • Rodzaje tworzyw sztucznych
 • Włókna naturalne i sztuczne
 • Doświadczenia pozwalające odróżnić włókna białkowe, celulozowe, sztuczne i syntetyczne
 • Włókna syntetyczne

POZIOM ROZSZERZONY

 • STECHIOMETRIA
 • Mol, masa molowa
 • Objętość molowa w warunkach normalnych i standardowych
 • Objętość molowa w warunkach dowolnych
 • Prawo stałości składu
 • Prawo zachowania masy
 • Ułamki składników: masowe, molowe i objętościowe
 • Zawartość procentowa składników w mieszaninie lub w związku chemicznym
 • Stężenia chemiczne
 • Stężenia procentowe
 • Stężenie molowe
 • Rozpuszczalność
 • Przeliczanie stężeń
 • Mieszanie roztworów - reguła krzyża
 • Stechiometria mieszanin
 • Obliczanie mas molowych mieszanin
 • Wydajność reakcji chemicznej
 • Wyprowadzanie wzorów elementarnych
 • Zależności stechiometryczne na bazie równań reakcji
 • Obliczanie składu mieszanin poreakcyjnych
 • Obliczanie składu mieszanin w oparciu o gęstości mieszanin
 • BUDOWA ATOMU I OPIS KWANTOWO-MECHANICZNY ATOMU
 • Atom - ujęcie klasyczne
 • Pojęcia podstawowe
 • Ustalanie wzorów związków chemicznych
 • Masa atomowa i średnia ważona masa izotopowa
 • Masa cząstek (molekuł)
 • Charakterystyka cząstek elementarnych
 • Substancje proste - charakterystyka metali i niemetali
 • Układ okresowy pierwiastków (uop) - ujęcie klasyczne
 • Nazwy grup
 • Pojęcia podstawowe
 • Charakterystyka połączeń czwartego okresu uop grup 1-2 i 13-18
 • Zmiany wielkości na tle układu okresowego
 • Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków
 • Budowa atomu - ujęcie kwantowe
 • Model Schrödingera
 • Liczby kwantowe
 • Kontur orbitalu (chmury elektronowej)
 • Reguły zabudowy orbitali
 • Konfiguracja elektronowa stanu podstawowego na przykładzie atomu selenu
 • Elektrony
 • Konfiguracja jonów
 • Wzbudzony stan elektronowy
 • WIĄZANIA CHEMICZNE, KSZTAŁT CZĄSTECZKI I HYBRYDYZACJI ORBITALI
 • Budowa cząsteczki - ujęcie klasyczne
 • Pojęcia podstawowe
 • Wzory chemiczne
 • Wiązania chemiczne - definicje, podział
 • Wzory elektronowe cząsteczek
 • Budowa cząsteczek - ujęcie kwantowe
 • Kolejność poziomów energetycznych cząsteczki
 • Hybrydyzacja orbitali atomowych
 • Rodzaje hybrydyzacji
 • SYSTEMATYKA ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH
 • Równania reakcji otrzymywania substancji nieorganicznych
 • Tlenki
 • Wodorotlenki
 • Kwasy
 • Sole
 • Projektowanie podstawowych doświadczeń
 • Badanie charakteru chemicznego substancji - zasada ogólna dla substancji rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej w wodzie
 • Wykazanie charakteru amfoterycznego wodorotlenku chromu(III)
 • TERMOCHEMIA
 • Pojęcia podstawowe
 • Sposoby wymiany energii pomiędzy układem i otoczeniem
 • Konwencja międzynarodowa znaków energii
 • Funkcje termodynamiczne
 • Zasady termodynamiki
 • KINETYKA CHEMICZNA
 • Definicja szybkości reakcji i wpływ różnych czynników na szybkość
 • Zależność szybkości od temperatury (v = v(T))
 • Zależność szybkości od stężenia (v = v(c))
 • Rząd reakcji
 • Cząsteczkowość reakcji
 • Badanie wpływu różnych czynników na szybkość reakcji - zasada ogólna
 • Kataliza chemiczna - zależność szybkości od obecności innych substancji
 • Podział
 • STATYKA CHEMICZNA
 • Prawo działania mas - prawo Guldberga i Waagego
 • Zależność stałej od temperatury
 • Reguła przekory (Le Chateliera-Brauna)
 • Stałe równowagi
 • Stała równowagi reakcji dysocjacji nazywana stałą dysocjacji
 • Iloczyn jonowy wody
 • Roztwory i reakcje w roztworach wodnych
 • Podział roztworów
 • Roztwory koloidalne
 • Podział koloidów
 • Porównanie koloidów
 • Metody rozdzielania mieszanin
 • Rozpuszczanie, roztwarzanie
 • Efekty towarzyszące rozpuszczaniu
 • Reakcje w roztworach wodnych
 • Dysocjacja elektrolityczna
 • Teoria dysocjacji Arrheniusa
 • Teoria Brónsteda - Lowry'ego
 • Teoria Lewisa
 • Formy zapisu równań reakcji jonowych
 • Ogólne zasady zapisu równań reakcji jonowych
 • Elektrolity mocne i "lotne"
 • Przykłady równań reakcji jonowych
 • Projektowanie podstawowych doświadczeń
 • Sporządzanie roztworu o danym stężeniu
 • Projektowanie prostej identyfikacji jonów w roztworze - zasada ogólna
 • Porównywanie mocy elektrolitów - zasada ogólna
 • Zbieranie gazów wydzielanych w trakcie doświadczenia
 • Oczyszczanie mieszanin gazowych
 • Otrzymywanie różnych gazów w laboratorium szkolnym
 • Hydroliza związków organicznych i nieorganicznych
 • Bufory - definicja i zasada działania
 • Działanie roztworu buforowego
 • UTLENIANIE I REDUKCJA
 • Reguły wyznaczania stopni utlenienia
 • Metody uzgadniania równań reakcji redoks (bilans klasyczny i jonowo-elektronowy)
 • Przewidywanie własności utleniająco-redukujących atomów i prostych jonów
 • Przewidywanie kierunku reakcji redoks
 • Badanie zachowania się metali w reakcjach z kwasami - zasada ogólna
 • Porównywanie własności utleniająco-redukujących substancji - zasada ogólna
 • Porównywanie aktywności metali - zasada ogólna
 • Porównywanie aktywności metali - przykład
 • Najlepsze utleniacze
 • Przewidywanie produktów reakcji redoks z zastosowaniem manganianu(VII) potasu (KMnO4)
 • Badanie własności utleniających manganianu(VII) potasu w zależności od środowiska
 • Badanie własności utleniających manganianu(VII) potasu
 • Badanie własności utleniających związków chromu(VI)
 • Własności utleniające kwasu azotowego(V)
 • Własności utleniające kwasu siarkowego(VI)
 • Własności utleniające fluorowców
 • CHARAKTERYSTYKA PIERWIASTKÓW NA TLE UKŁADU OKRESOWEGO
 • Alotropia pierwiastków
 • Barwa płomienia i roztworów
 • Przykłady związków pierwiastków bloku s i p
 • Pierwiastki bloku d
 • Uwagi ogólne
 • Chrom
 • Mangan
 • Żelazo
 • Srebro
 • Miedź
 • Cynk
 • Podstawy analizy chemicznej
 • Miareczkowanie
 • Analiza spaleniowa - analiza elementarna
 • CHEMIA ORGANICZNA
 • Podział związków organicznych
 • Wiązania w związkach organicznych i typ hybrydyzacji
 • Reakcje w chemii organicznej
 • Reakcje charakterystyczne dla związków organicznych
 • Przewidywanie właściwości fizycznych i chemicznych związków organicznych
 • Temperatury przemian fazowych
 • Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach
 • Izomeria w związkach organicznych
 • Rodzaje izomerii
 • Rodzaje izomerii omawiane w szkole średniej
 • Izomeria optyczna
 • Ustalanie konfiguracji absolutnej
 • Wzory stereochemiczne
 • Rodziny konfiguracyjne
 • Ważność grup
 • Podstawowe szeregi homologiczne lub związki danej klasy
 • Węglowodory nasycone, nienasycone, cykliczne
 • Węglowodory aromatyczne
 • Alkohole
 • Fenole, aminy, amidy
 • Związki karbonylowe - aldehydy i ketony
 • Kwasy karboksylowe
 • Amino- i hydroksykwasy
 • Cukry proste
 • Nazewnictwo związków organicznych
 • Węglowodory nasycone o łańcuchach prostych
 • Węglowodory cykliczne
 • Węglowodory nienasycone (alkeny, alkiny, alkadieny)
 • Węglowodory aromatyczne (areny)
 • Pochodne węglowodorów
 • Alkohole
 • Fenole
 • Aldehydy
 • Ketony
 • Kwasy karboksylowe
 • Sole i estry kwasów karboksylowych
 • Amidy kwasowe
 • Aminy
 • Podstawowe odczynniki w chemii organicznej
 • Charakterystyka i reaktywność związków organicznych
 • Węglowodory
 • Alkohole
 • Fenole
 • Związki karbonylowe
 • Kwasy karboksylowe
 • Aminy
 • Amidy kwasowe
 • Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów
 • Aminokwasy
 • Cukry
 • Białka
 • Kwasy nukleinowe
 • Właściwości fizyko-chemiczne kwasów nukleinowych
 • Tworzywa sztuczne

INDEKS HASEŁ

Oferty sponsorowane, które mogą Cię zainteresować

Dostawa i płatność

od 6,69 zł

Dostawa i płatność

Wysyłka z: Turobin, Polska
Aby mieć darmową dostawę, kup u anchel_2007 za co najmniej 200,00 zł.
Kupujesz więcej niż jedną sztukę?
Odbiór w punkcie
koszt dostawy
czas realizacji
Odbiór w punkcie
Allegro Paczka w RUCHu
6,69 zł
pon. 2 mar. - wt. 3 mar. w punkcie
za darmo z pakietemdla zakupu od 40 zł
pon. 2 mar. - wt. 3 mar. w punkcie
Paczka w RUCHu
6,69 zł
pon. 2 mar. - wt. 3 mar. w punkcie
za darmo z pakietemdla zakupu od 40 zł
pon. 2 mar. - wt. 3 mar. w punkcie
Allegro Punkty Poczta, Żabka, Orlen, Ruch
8,00 zł
pon. 2 mar. - wt. 3 mar. w punkcie
za darmo z pakietemdla zakupu od 40 zł
pon. 2 mar. - wt. 3 mar. w punkcie
Allegro Paczkomaty 24/7 InPost
8,99 zł
pon. 2 mar. w punkcie
za darmo z pakietemdla zakupu od 40 zł
pon. 2 mar. w punkcie
Odbiór osobisty w punkcie sprzedawcy pobranie
0,00 zł
pt. 28 lut. w punkcie
pt. 28 lut. w punkcie
Punkty Poczta pobranie
15,90 zł
pon. 2 mar. - wt. 3 mar. w punkcie
pon. 2 mar. - wt. 3 mar. w punkcie
Kurier
koszt dostawy
czas realizacji
Kurier
Allegro Pocztex Kurier 48
9,90 zł
pon. 2 mar. - wt. 3 mar. u Ciebie
za darmo z pakietemdla zakupu od 100 zł
pon. 2 mar. - wt. 3 mar. u Ciebie
Allegro Pocztex Kurier 48 pobranie
12,36 zł
pon. 2 mar. - wt. 3 mar. u Ciebie
pon. 2 mar. - wt. 3 mar. u Ciebie
Allegro miniKurier24 InPost
10,95 zł
pon. 2 mar. u Ciebie
za darmo z pakietemdla zakupu od 100 zł
pon. 2 mar. u Ciebie
Pocztex Kurier24 pobranie
16,90 zł
pon. 2 mar. - wt. 3 mar. u Ciebie
pon. 2 mar. - wt. 3 mar. u Ciebie
Płatności

Reklamacja

Reklamacja

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

2 lata

Adres do reklamacji

Alina Taradyś
Gródki Pierwsze 68A
23-465 Turobin
Dodatkowe informacje

Sprzedawca: Sprzedawcą jest Alina Taradyś z siedzibą w 23-465 Turobin, Gródki Pierwsze 68A (jest to również adres do składania reklamacji). Posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 9181031717. Zarejestrowany w CEIDG, przez Wójta Gminy w Turobinie. Zamówione przedmioty można odebrać osobiście w Lublinie na ul. Zana, po wcześniejszym uzgodnieniu meilowym lub telefonicznym, nie prowadzimy sklepu stacjonarnego. Nasz dział wysyłkowy pracuje w dni robocze od poniedziałku do środy jeśli zależy Państwu na wysyłce w inny dzień roboczy proszę o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia czy będzie to możliwe. Opis procedury reklamacyjnej: Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem anchel.sklep@interia.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany powyżej. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: anchel.sklep@interia.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres sprzedającego podany powyżej. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy): Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] . Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] Login Allegro: [login kupującego] Adres: [adres kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy] Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Brak odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Oświadczam, że zobowiązuję się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Lublinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Zwroty

30 dni na odstąpienie od umowy

Zwroty

30 dni na odstąpienie od umowy
Czas na odstąpienie od umowy
30 dni
Koszt zwrotu
Koszt zwrotu zależy od tego, jaką metodę dostawy wskażesz podczas zakupu.
dostawa
zwrot
Allegro miniKurier24 InPost
za darmo
Allegro Paczkomaty 24/7 InPost
za darmo
Paczka w RUCHu
na własny koszt
za darmo z pakietemdla zakupu od 40 zł
Allegro Punkty Poczta, Żabka, Orlen, Ruch
na własny koszt
za darmo z pakietemdla zakupu od 40 zł
Allegro Paczka w RUCHu
na własny koszt
za darmo z pakietemdla zakupu od 40 zł
Allegro Pocztex Kurier 48
na własny koszt
za darmo z pakietemdla zakupu od 100 zł
Pozostałe metody
na własny koszt
Adres do zwrotu
Alina taradyś
Gródki Pierwsze 68A
23-465 Turobin
Dodatkowe informacje

Sprzedawca: Sprzedawcą jest Alina Taradyś z siedzibą w 23-465 Turobin, Gródki Pierwsze 68A (jest to również adres do składania reklamacji). Posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 9181031717. Zarejestrowany w CEIDG, przez Wójta Gminy w Turobinie. Zamówione przedmioty można odebrać osobiście w Lublinie na ul. Zana, po wcześniejszym uzgodnieniu meilowym lub telefonicznym, nie prowadzimy sklepu stacjonarnego. Nasz dział wysyłkowy pracuje w dni robocze od poniedziałku do środy jeśli zależy Państwu na wysyłce w inny dzień roboczy proszę o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia czy będzie to możliwe. Opis procedury reklamacyjnej: Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem anchel.sklep@interia.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany powyżej. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: anchel.sklep@interia.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres sprzedającego podany powyżej. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy): Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] . Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] Login Allegro: [login kupującego] Adres: [adres kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy] Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Brak odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Oświadczam, że zobowiązuję się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Lublinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

O sprzedającym

anchel_2007

O sprzedającym

anchel_2007

98,6%

kupujących poleciło tego sprzedawcę
w ostatnich 12 miesiącach
ZGODNOŚĆ Z OPISEM
5,0/5
OBSŁUGA KLIENTA
4,9/5
KOSZT WYSYŁKI
4,9/5
Nie wyświetlamy już oceny za czas wysyłki.
Przewidywany czas dostawy zobaczysz na stronie oferty.
NA ALLEGRO OD
od 13 lat i 1 miesiąca
OSTATNIE LOGOWANIE
wczoraj o 23:46

Dane firmy

Alina Taradyś
Alina Taradyś
Gródki I 68
23-465 Turobin
REGON: 951105174
NIP: 918-103-17-17

Kontakt

 • 798******** (pokaż)

Informacje o sprzedającym

RODO:  

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) Dz. Urz. UE L 119, s. 1 Dz. Urz. UE L 119, s. 1  dalej RODO  informujemy, iż:     

1. Alina Taradyś, Gródki Pierwsze 68A, 23-465 Turobin jest administratorem danych osobowych Pani/Pana.       

2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie podmiotu danych, prosimy o przesłanie informacji na adres email:  anchel.sklep@interia.pl    

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do:   a. zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej, umowy na wykonanie usługi, dostawy lub na podstawie działań zmierzających do jej zawarcia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.       

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które zawarły z administratorem danych umowy powierzenia z dostawcami oprogramowania i systemów informatycznych, na świadczenie usług pocztowych, prawnych.       

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa       

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.       

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.       

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jednak konsekwencją braku podania danych osobowych jest brak możliwości dostarczenia zakupionych towarów.

Numer oferty: 8935201690

Inni klienci oglądali również

 

Ostatnio przeglądane


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Allegro

Dodałeś przedmiot do koszyka

VADEMECUM MATURA CHEMIA 2019 Egzamin Kolorowe Greg
35,99 zł
Smart!"

VADEMECUM MATURA CHEMIA 2019 Egzamin Kolorowe Greg

przejdź do koszyka